Форум

 
Анонимните мнения са забранени. Влез Регистрация


Регистрация? | Загубена Секретна Дума?

Търси във Форумите:


 


Minimum search word length is 4 characters – Maximum search word length is 84 characters
Wilcard Употреба:
*  проверка на произволен брой символи    %  проверка на точно един символ

Висшият Аз е…

Изпрати
Админ

Муси Дачева

мения291

15:00 18.03.2013

Всички сме част от Бог и Бог е част от нас.

Нищо не може да се изпречи между нас и Бог.

Ние сме едно.

"Висшият Аз е точно това, което загатват тези .думи -вашите собствени възможно най-положителни елементи; онзи аспект на вътрешната ви сила, в който имате най-голяма вяра; вашата лична изява на Божественото във вас. То ви свързва с всичко съществуващо, то е вашият канал към колосалните възможности на човека.

Вашият Висш Аз е от първостепенна важност за общу-ването по време на медитация. Много хора откриват, че е трудно да се справят с проблемите, да изследват собствени-те си неуспехи и грешки, ако не се извършва една обмяна. Висшият Аз е онзи ваш аспект, с който може в действител-ност да беседвате относно всичко, което ви безпокои. Фоку-сираното ви съсредоточаване ви дава възможност да стори-те това. Концентрацията ви отмества леко, създава едно малко разстояние между вас и вашето его и ви дава простор да изследвате въпросите от по-обективна позиция. Висшият Аз може да ви покаже друга гледна точка, чрез която да направите нова преценка на ситуациите, на взаимоотношенията и на самите вас.

Когато сте свързан със своя Висш Аз, вие сте настроен към духовния си сърдечен център, включвате се към глав-ния източник на сила. Когато сте подтикнат да тръгнете от този център, да вземате решения, да действате, да проме-няте, вие работите в светлината. Висшият Аз е ваш личен приятел, вътрешният ви водач, сърдечният център, връз-ката към собствените ви най-добри и най-истински чувс-тва. Когато го слушате и му се доверявате напълно и дей-ствате на основата на тази вяра, конфликтите могат да бъдат разрешени или пък просто да заглъхнат.

Да бъдем откъснати от сърдечния център или да го пренебрегваме означава да засилим противоречията и в края на краищата това ще доведе до такова изкривяване в самите нас или до такова разногласие със собствената ни божественост, че може да причини болести. Толкова много от нас не подозират съществуването на тази вътрешна сила или я пренебрегват, или просто я смятат за невероятна. В замяна ние я търсим във връзките си с другите хора или в положението си в обществото. Какво си мислят Джо, Мак, Шийла или ше4уьт за нас? Непрекъснато търсим себе си в очите на другите. Истинският въпрос е: „Какво смятам аз за себе си?" През цялото време единственият истински ар-битър, единственият съдия, единственият създател на цен-ности трябва да е собствената ни същина. Висшият Аз, най-доброто в нас, е истинският съдник на това кои сме.

И така, връзката с Висшия Аз е това, което ви позво-лява да погледнете в себе си, а вслушването в неговото ръководство може да ви даде насока във всички области на живота."

 Шърли Маклейн 
Няма етикети.
 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог