Агарта-подземната цивилизация

AgartaКОСМИЧЕСКО РАЗКРИВАНЕ: – Разширяване на границите

Интервю на с 6 октомври 2015 г.

Свободен превод със съкращения

Д.У.: Здравейте и добре дошли на “Космическото Разкриване”! Кори, в предишното интервю ние говорихме за историята на Тайната Космическа Програма (ТКП). Вие казахте, че съвременната история на ТКП започва с немските окултни групи.

К.Г.: Да.

Д.У.: Разказахте, че немците влезли в контакт с две големи разумни цивилизации, които им помогнали да усъвършенстват космическия кораб “Камбана” и че това е била технология с антигравитация.

К.Г.: Да. Но немците и сами били напреднали доста. И тези две цивилизации им помогнали да усъвършенстват дадената технология.

Д.У.: Вие казахте, че в Космическата Програма представителите на едната от цивилизациите ги наричат Дракони.

К.Г.: Да.

Д.У.: Втората цивилизация се нарича Агарта. Казахте, че агартяните живеят под земята, в Хималаите.

К.Г.: Да.

Д.У.: Агартяните живели ли са някога на повърхността?

К.Г.: Това не е известно със сигурност. Може би преди десетки хиляди години. Те живеят под земята вече много десетки хиляди години.

Д.У.: Какво ги е принудило да избягат от повърхността?

К.Г.: Нещо се е случило. Някакъв катаклизъм ги е принудил да отидат под земята.

Д.У.: Съдейки по описанието, жителите на Агарта напомнят гръцките богове. Предполага се, че те са били със светли коси и сини очи. Но гръцките богове постоянно воювали помежду си. Как мислите, има ли връзка между гръцките богове и Агарта?

К.Г.: Безспорно. До преди да достигнем определено ниво на развитие, жителите на Агарта се представяли пред населението на повърхността като богове. След това започнали да се представят като извънземни. Подземната цивилизация живее в мрежа от градове. Те имат цяла флота от космически кораби, която наричат “Сребърна флота”.

Д.У.: Споменахте, че Драконите са дошли тук преди около 375.000 години. Има ли връзка между Драконите и тези, които шумерите наричат анунаки?

К.Г.: Съгласно някои изследвания, Драконите са влизали в контакт с хората и са извършвали над тях експерименти много отдавна. Те нямат никакво отношение към извънземните-хуманоиди от Супер Федерацията, които извършват 22 различни генетически и социални програми. Така че е напълно възможно Захария Ситчин да нарича анунаки именно Драконите.

На мен подробно ми обясниха, че анунаки – това е просто шумерско название на тези, които днес наричаме извънземни. Това са “тези, които Ану е изпратил от небето на Земята”. Такова название се е отнасяло към повече от една група. Очевидно е само това, че в своите текстове шумерите говорят за някакъв вид рептилоиди.

Д.У.: На изображенията на шумерите се виждат не само същества два пъти по-високи на ръст от околните хора, но и Авиани (пернати). Има шумерски изображения на човешки тела с птичи глави. Знаете ли за други Авиани освен Сините Авиани?

К.Г.: Да. Има няколко различни вида. Някои са крайно недружелюбни. По ниво на технологиите те се отнасят към четвърта плътност. Имат развити технологии, но не от високо ниво, не от етерно и не от духовно ниво. Древните египтяни са изобразявали Авианите като Тот и Гор.

Д.У.: Как смятате, Драконите действително ли са съединили своята генетика с нашата, за да създадат “Адам” – примитивен работник?

К.Г.: Не съм уверен, че това е направено именно от тази група. Известно ми е, че в нашите гени има остатъци от гените на няколко различни раси. В човешкия геном има неголямо количество от ДНК на рептилии.

Д.У.: Драконите през цялото време ли са били тук, никъде ли не са си отивали?

К.Г.: Някога на Земята се водели войни. Имало е времена, когато Драконите са ги прогонвали и те са оставяли след себе си потомство. А после се връщали и изгонвали други извънземни групи. За стотици хиляди години на нашата планета се е случвало какво ли не.

Д.У.: У шумерите има ламии – жени-змии. А у индусите има наги. В Камбоджа има цял храм, посветен на змийските богове. В Южна Америка има много пирамиди, в основите на които могат да се видят глави на дракони. Може ли това да са следи, оставени на Земята от Драконите?

К.Г.: Напълно е възможно. Има и други същества, приличащи на хищни птици. Някои хора ги бъркат с рептилоиди. Много от тях на гърба си имат пера. Това е нещо средно между рептилоиди и Авиани.

Д.У.: Значи съществуват всевъзможни хуманоиди… Вие казахте, че Драконите са ги прогонвали, после са се връщали. Те са неприятен народ, нали?

К.Г.: Да, много.

Д.У.: Има легенди, в които се казва, че на пирамидите са се принасяли човешки жертви. Нуждаели ли са се Драконите от човешки жертвоприношения?

К.Г.: Да.

Д.У.: Значи те са жестоки. Тогава защо някой ще иска да работи с тях?

К.Г.: Тези, които искат да работят с тях, също не са ангели.

Д.У.: Немските окултни общества?

К.Г.: Да, а по-късно и други западни окултни общества. Когато немците започнали да излизат в космоса, те се сблъскали с други групи, също не особено дружелюбни. Тогава немската окултна група решила да влезе в съюз с “най-яките момчета на игралната площадка”.

Д.У.: Каква е ролята на Агарта в ранното развитие на немската космическа програма? Как е станал преходът от технологията “Камбана” до началото на създаването на отцепила се цивилизация?

К.Г.: Немците заимствали много неща от Агарта. Агартяните са със светли коси и сини очи. Идеални представители на “висша раса”. На ръст жителите на Агарта са като нас, може би малко по-високи. Облечени са в трико. По-късно и немците започнали да се обличат като тях и да се представят за извънземни. През 1950-те години немците влизали в контакт с жители от повърхността на Земята и казвали, че са “извънземни и са дошли тук за благото на планетата Земя”.

Д.У.: Как мислите, с кого немците са влезли в контакт по-рано: с Драконите или с Агарта?

К.Г.: Предполагам, че първи са били Драконите. Но може би и с Агарта. Установяването на връзки с Агарта може би е започнало тогава, когато немците са извършвали много разкопки на Изток, търсейки древни описания с информация за виманите. Към края на Втората световна война агартяните поканили при себе си няколко немци и им показали древни руини под ледовете на Антарктида. Там има множество древни постройки, напълно разрушени от ледниците. Под ледниците се крият множество подземни градове и мрежи. Много от тях са законсервирани. Под леда има термална активност, вулканична дейност. Има огромни ледени куполи, но под тях има градове. Топлината от вулканичната активност е достатъчна за комфортен живот.

Д.У.: Антарктида някога е била обитаема земя?

К.Г.: По-скоро се е намирала някъде на мястото на съвременна Австралия.

Д.У.: И преди катаклизма там е имало селища?

К.Г.: Да. Древна цивилизация.

Д.У.: Кога е станала тази катастрофа, преди 13.000 години, когато е загинала Атлантида?

К.Г.: Не, много по-рано. Отначало хората са мислели, че Атлантида е била родината на Агарта. Но от прочетената информация става ясно, че развалините са много древни, за да бъдат родно място на агартяните. Под леда има три обитаеми града.

Д.У.: Когато немците отишли там, градовете вече са били обитаеми?

К.Г.: Е, единият от градовете не бил в ред. Но имало идеален проход в пещерите за немските подводници. Идеално място за застрояване. Два от подземните градове били заети. Не знам какви са били тези групи, но те станали съюзници на Германия.

Д.У.: Агартяните казвали ли са на немците къде да плават? Те били ли са открили вече тези градове?

К.Г.: Да.

Д.У.: За какво на Агарта са им били нужни немците, ако те вече са имали обширната Мрежа на Агарта, състояща се от всички подземни градове?

К.Г.: Агарта поканила при себе си само някои немци. Но съгласно сключения договор, тя помогнала на немците да открият места в Антарктида и в източната част на Южна Америка за строителство на подземни бази и надземни градове, практически напълно немски.

Под Антарктида имало много изоставени и повредени постройки. Имало подземен комплекс, който са могли да заемат и обновят. Немците създали там своя инфраструктура. За да попаднат там, те използвали подводници или напреднали летателни апарати. В Южна Америка немците се заселвали в джунглата и в пещери.

Д.У.: Немците се заселили в Антарктида, преди да напуснат планетата?

К.Г.: Немците вече започнали да напускат планетата. Антарктида застроявали тогава, когато станало ясно, че страните от Оста са загубили войната.

Д.У.: Т.е. немците имали нужда от място, където да се скрият, и Антарктида се оказала най-доброто скривалище?

К.Г.: Да. Немците започнали строителството в Антарктида няколко години преди поражението. Те вече знаели, че ще загубят войната.

Д.У.: Използвайки технологичните дарове от Драконите и Агарта, немците усъвършенствали “Камбаната”.

К.Г.: “Камбаната” не е самият кораб, това по-скоро е двигателят. Хора не са можели да влизат в “Камбаната”.

Д.У.: Къде се насочили немците най-напред?

К.Г.: Отначало полетели на Луната. Там предприели няколко неуспешни опита да построят база.

Д.У.: А колко кораба с двигател “Камбана” са имали?

К.Г.: Няколко. Отначало, навярно, по-малко от сто. Корабите са били с различни размери. Най-големият май беше дълъг 30 метра.

Д.У.: По-рано Вие казахте, че на обратната страна на Луната има много селища, всяка извънземна група има свое собствено дипломатическо представителство, граници и пр.

К.Г.: Да, на Луната има много селища.

Д.У.: Тогава защо обитателите на селищата не са се опитали просто да унищожат немците, долетели да намерят територия за себе си?

К.Г.: Защото немците построили база в дипломатически регион, на територията на своите съюзници.

Д.У.: Споменахте, че Агарта е работила с немските окултни общества в 1930-те и 1940-те години. Агартяните все още ли са тук на Земята?

К.Г.: Напълно е възможно. На ТКП те се представяха като извънземни. В 1970-те -1980-те години ТКП откри, че те не са тези, за които се представят. Тогава агартяните престанаха да се представят за извънземни. Но пред много хора на повърхността на планетата те все още се представят за извънземни.

Д.У.: В Съвета на Супер Федерацията има ли представител на Агарта?

К.Г.: Не.

Д.У.: Те са съвсем други?

К.Г.: Да. Има още една група, която много прилича на жителите на Агарта, но са много по-високи и много приличат на представителите на нордическата раса. На ръст са около 3 метра.

Д.У.: Агартяните срещат ли се с други разумни цивилизации?

К.Г.: Те са в съюз с други древни отцепили се цивилизации. Освен това са сключили съюзи с извънземни групи.

Д.У.: Ние обсъдихме доста страшни неща. Можете ли да се обърнете към хората, които може би не са чели предишните ни интервюта? Трябва ли да се безпокоим заради немците, Агарта или Драконите? Няма ли да се окажем просто готов бифтек, те ще дойдат и ще ни изядат?

К.Г.: Не. Цялата вреда, която те са искали да нанесат, те вече са я причинили. Сега в нашата Слънчева система влезе нова група. Те неутрализират всякакви опити на дадените групи да създадат мащабни проблеми. Не вярвайте, ако по новините кажат нещо страшно. Ако Алиансът ТКП и Алиансът на Съществата от Сферите постигнат целта си, нас ни чака позитивно бъдеще.

Д.У.: Кори, благодаря Ви, че бяхте с нас. Следващия път ще разкажем още за историята на ТКП, за колониите на Луната и на Марс. Благодаря за вниманието.

http://lucecita.blog.bg/novini/2015/10/15/kosmichesko-razkrivane-agarta-razshiriavane-na-granicite.1399701

Целият текст на руски:

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/page.php?al=210

Етикети: , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Eve за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  3. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  4. gravatar дафи за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  5. gravatar Димитрина Попова за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас