Астрологичен преглед на 2009 година

ГОДИШЕН ХОРОСКОП 2009

Муси Дачева

Настъпващата 2009 г. ще се развива на фона на изключително интересни и значими планетни конфигурации, които ще оказват силно влияние както върху цялото човечество, така и върху живота на всеки един от нас.

На първо място това е навлизането на , вече окончателно, в знака Козирог на 27 ноември 2008 г. Много важни са конфигурациите, които образуват в своето движение далечните планети Юпитер, , Уран и Нептун. Почти през цялата 2009-та година Юпитер ще се движи през Водолей и там ще срещне Нептун. От своя страна Уран и Сатурн ще продължат космичния си танц, започнал през 2008г., и два пъти ще застанат точно един срещу друг. В последната четвърт на годината строгият Сатурн ще се откъсне от обятията на непредсказуемия Уран и ще се обвърже страстно с тайнствения Плутон.

Близките планети, които оказват по-голямо влияние върху отделния човек, също упражняват своеобразен външен натиск, посредством своето движение около Слънцето, върху всички хора на Земята.

Меркурий, който обикновено има три ретроградности за една календарна година, през 2009 г. прави четири – през януари, през май, през септември и в края на декември.

Венера като втората вътрешна планета прави три ретроградности на пет години. През 2008г. тя нямаше ретроградност,но през 2009 г. ще има и то в месеците март-април.

Марс е ретрограден на всеки две години. През цялата 2008г. той също като Венера се движеше само в права посока. През 2009-та ще има ретроградна фаза, която започва в края на годината, през месец декември.

Лунните възли, които имат период на въртене около 19 години, през 2009г. година сменят знака си и от оста Водолей- насочват своето влияние върху оста Козирог-Рак.

Друга особеност на 2009 г. е, че вместо 4 ще има общо 6 затъмнения: на 26 януари (слънчево), на 9 февруари (лунно), на 7 юли (лунно), на 22 юли (слънчево), на 6 август (лунно) и на 31 декември (лунно).

Как ще се отрази върху нас цялото това многообразие на астрологични влияния?

Да започнем с Плутон, който като най-далечна планета задава основният тон за дълъг период от време. Плутон е известен като планета на трансформацията, на дълбоките, същностни промени за цели поколения хора и той ще се придвижва през знака Козирог през следващите 16 години та чак до 2024 г. Неговото влияние ще бележи период на фундаментални промени в основите на социалното устройство в много държави, ще доведе до създаване на нови законови рамки, съобразени с новите условия, на внасяне на съществени изменения в разбирането за ролята на държавата в управлението на нациите.

Навлизането на Плутон в първите градуси на Козирога съдържа голяма разрушителна сила, която през тази и следващата година ще поражда природни бедствия и най-вече земетресения в държавите подвластни на кардиналния кръст. В обществения живот на много държави ще се засилят твърдите, авторитарни тенденции в управлението като държавата ще участва по активно в управлението на финансовите лостове на властта. На власт ще излязат авторитарни политици, склонни към налагане на диктатура. По-големите и мощни държави ще водят по-агресивна политика спрямо по-малките. Доминирането в междудържавните отношения ще се усети силно в страните под влияние на знаците от кардиналния кръст – Козирог, Рак, и Овен.

Забавени, а може би и преустановени, ще бъдат процесите на глобализация и световна интеграция. В някои части на света ще се задълбочават процесите на разделение и противопоставяне по границите на държавите заради етнически и религиозни различия. На чувствителните точки по Земята, където границите са спорни, ще възникват спорадични междудържавни конфикти. В отделни страни ще има размирици, граждански войни и идване на власт на диктаторски режими, които ще търсят одобрението на световната общественост. Ще се разрушават стари и ще се изграждат нови граници, които да обединяват страни с общи икономически и политически интереси.

Силно влияние на Плутон върху обществените процеси можем да очакваме в последните месеци на 2009 г., когато Сатурн ще го предизвика с квадрат. Струпване на повече негативни астрофактори обаче ще има през есента и зимата на 2010 г., когато планетата се намира в съвпад със Северния възел в Козирог, а Юпитер е в прегръдката на Уран. Подобна ситуация, но съвпад на Плутон с Южния възел, е имало през 1917г.,когато избухва Октомврийската революция и се поставя началото на дълбоки социални преобразувания в редица страни, които промениха из основи политическата карта на света.

В икономиката Плутон в Козирог предполага продължителен застой – рецесия. Плутон като господар на 8-ми мунданен дом е свързан с банките, с големите парични потоци, а Козирог от своя страна е знак на ограниченията. През следващите години ще бъдем свидетели на големи трансформации в банковото дело, на крупни борсови фалити и разпадане на старите модели на управление в тази сфера.

Отчитайки съвместното влияние на външните планети може да се предположи, че световната икономика няма да може бързо да излезе от текущата финансова криза, а напротив през 2009г. тя ще се задълбочава. Кризата, чийто симптоми се появиха още през 2006 г., задълбочи се през 2007г., когато Сатурн през септември навлезе в Дева, вече отчетливо привлече вниманието върху себе си през есента на 2008 г. със срива на банковата система в САЩ.

Началото и първите прояви на ипотечната криза бяха във време, когато Плутон се движеше в последните градуси на Стрелец, а Юпитер като управител на Стрелец бе в знака Козирог, подвластен на Сатурн в Дева. През значителна част от годината Юпитер бе в подкрепяща позиция (тригон) към Сатурн, един от главните участници в тези глобални процеси. Това даде възможност в някои държави да бъдат взети мерки с цел подпомагане и стабилизиране на финансовите устои като например намаляването на лихвените проценти, а оттам и печалбата на банките нещо, което се подкрепя от Сатурн в Дева.

През октомври и ноември на 2008 г. обаче катализатор на кризисните процеси стана една от най-значимите планетни конфигурации през последните години, опозицията на двете далечни и мощни планети – Сатурн (старато) и Уран (новото). Тя стана точна на 4 ноември 2008г., но се разположи в по-голям времеви диапазон, обхващащ месеците октомври, ноември и декември, което накара страни като САЩ и Франция официално да признаят, че са в рецесия.

През 2009г. двете космични тела отново застават точно един срещу друг, но Сатурн е ретрограден. Това ще се случи най-напред през февруари, на 5 февруари 2009 г., но като влияние ще се разположи върху период от няколко месеца. Очаква ни динамична финансова пролет, време на икономическа нестабилност, на неочаквани и резки движения нагоре-надолу на курсовете на валутите, нещо което ще бъде във фокуса на вниманието на света през първите три месеца на годината- януари, февруари и март. Може да се очаква, че взаимната рецепция (размяна на знаците) на Уран, като участник в конфигурацията, с Нептун, който е в подвластния му зодиакален знак Водолей, разпростира влиянието на кризата освен върху паричните потоци и върху течностите – от нефта и природния газ, до млякото и алкохолните напитки. При тях ще се развихрят големи страсти като движението на цените им ще бъде най-нестабилно и скокообразно, ту  нагоре ту надолу, но като обща тенденция – нагоре.

Връзката между Сатурн, Уран и Нептун по отношение на Водолей предполага по-голяма аварийност във всички видове транспорт- земен, въздушен и воден. Вероятни са взривове на природен и битов газ както и инциденти в атомни електроцентрали. Дългият период на влияние има акценти, които се определят от включването на останалите планети, към тази астроконфигурация. През месеците януари, февруари и март, това са дните 15 януари, 22-23 януари, 30 януари, 4-12 февруари, 19 февруари, 22 февруари, 25-27 февруари,10-11 март, 18-19 март.

В края на март опозицията се разпада и от април до юли, с подкрепата на съвпада Юпитер – Нептун, е възможно да настъпи период на относителна, макар и временна, икономическа и социална стабилност

В средата на месец август опозицията Сатурн-Уран отново се заформя при променени условия – Сатурн е директен, а Уран е ретрограден. На 15 септември тя става точна, т.е. 180 градуса, но въздействието й се простира върху трите месеца – август, септември и октомври. Влиянието може да се окачестви като задържане в процесите на реформация и обновление в области като образование, здравеопазване, научна дейност.

Друг фактор, определящ основните тенденции на развитие през 2009 година, е движението на Лунните възли и по-специално тяхното навлизане в нови зодиакални знаци след един сравнително дълъг период от 19 години, съизмерим с периода на промени у нас, започнал през 1989г.
През август (21 август) 2009г. Северният възел влиза в Козирог, но откъм края на знака, където в средата на септември се среща с Лилит. Едновременното присъствие на Плутон, Лилит и Северен възел в Козирог в съчетание с напрегнатия от Уран (ретрограден) Сатурн показват период на ограничения на социалните свободи, но също така активно, поръчково законотворчество, следствие на което ще бъде приемането на ненавременни, неадекватни закони, както и злоупотреба с властта в най-различни форми, а това от своя страна ще провокира голямо социално недоволство.

Втората половина на август, особено дните между 12 и 29 август, може да се окаже най-тежка за финансовите структури тъй като тогава има съчетаване на няколко неблагоприятни аспекта. Към опозицията на Уран и Сатурн се добавят Слънце в опозиция на ретроградните Юпитер, Нептун и Хирон, Марс в квадрат към Уран и в опозиция с Плутон както и навлизане на Лунните възли в Козирог-Рак.

Най-трудната част на 2009-та обаче са последните два месеца на годината – ноември и декември. Тогава Сатурн, движещ се в началото на Везни, застава в квадрат към Плутон движещ се през също така кардиналния Козирог. Това е периодът, в който вероятността от бурни социални раздвижвания в световен мащаб, породени от националистически подбуди е най голяма. Също така квадратът на Сатурн и Плутон може да доведе до движения в земните недра и да предизвика изригване на вулкани, земетресения и други природни аномалии.

С влизането на Юпитер във Водолей на 5 януари 2009-та идва надеждата за повече социална свобода и демократизация на обществото, търсенето на нови духовни ориентири, очаквания за градивни реформи в законодателството. Юпитер във Водолей като цяло носи позитивизъм, но неговото влияние в голяма степен ще бъде отслабено поради неблагоприятната позиция на Сатурн към Уран през по-голямата част от годината.

На личностно ниво Юпитер във Водолей ще добави в ежедневието ни повече жизненост и активност, ще повишава любознателността и интереса към новото, към неизследваното, но и към оригиналното и нестандартното – всичко онова, което е отвъд клишетата и старите рамки. Годината 2009-та може да се нарече и година на големите мечти, на светлите надежди и желания за промени към по-добро, в основата на които е движението на Юпитер през свободолюбивия знак, но също така и заради съвпада му с Нептун във Водолей. Този съвпад ще бъде реализиран на два етапа. Първият е през май (точният съвпад е на 27 май 2009г.), а вторият през декември (точен съвпад на 21 декември). Този съвпад може да даде тласък на редица научни изследвания.

Нови открития могат да се очакват във физиката. Преди 80 години (през 1926-27 година) е създаден първият линеен ускорител на частици. Тогава е имало подобна астрологична ситуация, но между Уран и Юпитер във Водолей. През октомври 2008г. бе положено началото на експеримент с най-големият ускорител на частици в ЦЕРН (Европейският център за ядрени открития) в Женева. Той бе прекъснат поради технически неизправности и финансови затруднения. С подкрепата на тандема Юпитер-Нептун през април-май експериментът може да бъде подновен.

Новости се очакват и в медицината, където под влияние на активираната от Сатурн и Уран ос Дева-Риби могат да се загърбят остарели схващания и да се търсят нови подходи. Ще се засили ролята на санитарния контрол върху добавките, които се влагат в хранителните продукти, върху субстанциите, които се включват във фармацевтиката и козметиката и то поради нарастващия брой алергични реакции у все повече хора.

Докато Юпитер в Козирог през 2008 година разшири границите на представата за авторитета на управляващите, то Юпитер във Водолей ще ни помогне да развием възгледите си за това какво е екология, да намерим нови подходи, вече на фона на финансовата криза, към разрешаването на този изключително важен световен проблем.

През 2009г. връзката между три планети става изключително значима за духовния напредък на хората. Юпитер (философия,религия, наука) в близост до Нептун (психология,мистика) в знака Водолей (прогрес, нови технологии), заедно са във взаимна рецепция с Уран (промяна) в Риби (медии). Можем да очакваме по-широко популяризиране в медиите на научни разработки върху духовната, езотерична страна на произхода на Вселената. Все повече хора ще се интересуват от духовни знания, основани не толкова на вярата (религията), а най-вече на разбирането за миналото и бъдещето на човечеството, за глобалния смисъл на човешкия живот. У много хора ще се развие сензитивността и ще се разгърне духовния потенциал до степен на самостоятелна и директна връзка с Първоизточника. Разбира се ще има и крайности и злоупотреби в тази област, но като цяло хората се пробуждат и стават по-избирателни и критични към информацията за Духовния свят.

Ще нарастне ролята на психологията в социалния живот, ще се търсят нови терапевтични подходи поради нарастване на самотата и изолацията на хората и съпътстващата я депресия.

Една от негативните страни на съвпада между Юпитер и Нептун е че прави хората твърде доверчиви и податливи на измами. Предишният съвпад на двете планети бе през 1997г., в Козирог. Тогава много хора загубиха спестяванията си във финансови пирамиди. Най-уязвими сега са родените в зодиите Телец, Скорпион и Лъв, които в периода май-декември ще бъдат разочаровани ако разчитат на бърза печалба и предприемат рискови инвестиции или участват в бързи спекулативни сделки.

В някои части на света Плутон в Козирог ще ескалира религиозното противопоставяне. В други краища обаче Юпитер и Нептун ще имат по-силно влияние и след период на противоборство, ще помогнат за установяването на мир и взаимноприемане на религиозните различия.

На фона на растящата икономическа криза хората ще осъзнаят, че най-силната защита от страха и паниката е вътре в нас самите. Съвпадът на Юпитер и Нептун във Водолей, ще ни напомни, че всеки от нас има нужда от обич и от приятели, с които да споделя мечтите си.

През периоди на кризи преминават както хората така и държавите. Целта на всяка криза е очистване на старото, гнилото, отживялото времето си и създаване на условия за промяна към нещо по-добро и градивно, с което всеки от нас поотделно и всички ние заедно се изкачваме на следващото стъпало на еволюцията си. Нека знанието бъде на наша страна и ни даде кураж да преживяваме трудностите учейки се и вярвайки повече в себе си.

28 декември 2008 г.

Препубликация е допустима само при спазване на следните условия:
1.Статията е предадена в пълен текст, без никакви промени
2.Посочен е авторът
3. Даден е активен линк към сайта www.temura.net

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

9 коментара so far »

 1. venec каза,

  Писа на декември 28, 2008 @ 17:55

  Поздрави за хубаво написаната статия.

 2. Asia Dimitrova каза,

  Писа на декември 29, 2008 @ 12:15

  Чудесна статия! Очаквам с нетърпение годишните хороскопи! :-)
  Искрено уважение към Вас, госпожо Дачева!

 3. Ралица Костадинова Николова каза,

  Писа на декември 30, 2008 @ 18:17

  Госпожо Дачева,
  Претърпях една опреция. Искам да попитам дали ми предстои друго изпитание в зравето ми.

 4. voliva ruseva каза,

  Писа на декември 31, 2008 @ 14:33

  по хвала за статията моля да ми отговорите дали ще имам дете скоро и коя година майка е здрава

 5. Муси Дачева каза,

  Писа на януари 4, 2009 @ 14:05

  Ралица Костадинова Николова,
  знаете, че въпросът за здравето изисква подробен преглед на няколко астрокарти и е предмет на лична консултация.
  Успехи през Новата година!

 6. Дони каза,

  Писа на януари 12, 2009 @ 23:06

  Здравейте Г-жо Дачева,

  Не знам какво общо има, че да го пиша, освен планетите, но сънувах вчера.. сънувах, че ще има слънчево и лунно затъмнение и по-специално за слънчевото, предполагам за 26-ти този месец и влязох тук да проверя. Много объркано, много странно и като че ли като аномалия беше, но остави странно, объркано и хубаво усещане, но малко като за хаос от сякаш събития, хора и т.н. Сънувах и 2-3 като наводнения, само че като петна вода с китове в тях. Не знам. Не знам дали съня е за мен или е мащабен. Както и да е. Знам, че сънищата ми говорят. Това знам.
  Бих искала да Ви попитам малко повече за него слънчево затъмнение или да ме насочите къде мога да прочета повече за това какво се очаква на 26 и около слънчевите затъмнения като цяло? Пък защо не и лунните. Не видях подробности за 2-те слънчеви, но може и от недоглеждане, понеже не четох цялата статия, а после, онова, което не допрочетох го разгледах абзац по абзац за ключовите думи – слънчево, затъмнение и 26. Извинявам се предварително, за което!

  Благодаря предварително!
  С уважение.

 7. Венера каза,

  Писа на февруари 19, 2009 @ 13:41

  Пишете “Ще се засили ролята на санитарния контрол върху добавките, които се влагат в хранителните продукти”
  И очевидно сте права, защото днес чета:
  “Ядем кебапчета с кости от свински глави и с набухватели. Това е поредното скандално твърдение за качеството на българските хранителни продукти, което направи секретарят на Федерацията на потребителите Павел Кърлев в интервю за в. “Новинар”.”
  Констатацията е налице, но дали ще можем да наложим контрол?

 8. Муси Дачева каза,

  Писа на февруари 19, 2009 @ 17:01

  Венера,
  да се надяваме, че на държавно ниво ще се вземат някакви мерки. Но това, че въпросът се коментира, че повече хора обръщат внимание с какво се хранят има значение.

 9. Andrea HG каза,

  Писа на май 2, 2009 @ 8:48

  Бъзхитена съм от статията .Вярвам в това ,което пишете .

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог
  2. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 14-20 юни 2021
  3. gravatar Петя за Планирано секцио и консултация с астролог
  4. gravatar Магдалена Маркова за Седмичен хороскоп 14-20 юни 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас