Астрологична типология

Муси Дачева

Изледването на човешките характери датира от най-дълбока древност. Още Омир (IX в. пр.н.е.) в своите “Илиада” и “Одисея” описва типове хора и богове, които и днес звучат достоверно. На обитателите на Олимп е отделено значително място в поемите на гръцките трагици Есхил, Софокъл и Еврипид (V – IV в. пр. н. е.). Тази традиция продължават по-късно римските поети като дават нови имена и обогатяват характерите на участниците в олимпийския пантеон. Имената на боговете от гръцката митология стават названия на планетите от слънчевата система ­ Слънце, Луна и Меркурий, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, а по късно Уран, Нептун и Плутон.

В астрологията се работи с условен планетарен модел – геоцентричният модел на Птоломей. В него Земята е център на движението на всички планети от слънчевата система, на слънцето, на най-близките звезди и на други космични обекти. Всяка позиция на космичните обекти се отчита по данни от астрономическите наблюдения. Ако на астрономията се гледа като на наука показваща ни анатомията на Вселената, то за част от изследователите астрологията изследва нейната физиология. Съвременната астрология се стреми да се оттърси от елитарността и наслоения от древността мистицизъм, който я дистанцира от обикновените хора и я прави достъпна за малцина.

Основно разбиране в астрологията е, че близките планети влияят в значителна степен на процесите на земята и върху живота на нейните обитатели. В мига на раждането за всеки човек Слънцето се намира в определена точка от Зодиака и в даден зодиакален знак, който представлява неговият “слънчев знак”. Така както Слънцето е център на Слънчевата система, така рожденото Слънце на всеки човек е център и на неговата личност. Позицията му в момента на раждане дава информация за начина, по който възприема заобикалящия го свят, за взаимоотношениятя с околните, за неговите нагласи и предпочитания.

На основата на астрологичните знания съществуват различни схеми на класифициране – ­ западни и източни, зодиакални, слънчеви, лунни, планетарни. Астрологичната (зодиакална) типология съдържа характеристика на дванайсетте слънчеви знака, които задават дванайсет човешки типа. Те са в основата на популярните знания за тази древна наука, които човек получава най-вече от масмедиите. Истинското разбиране за същността на човешката природа в светлината на знанията за Вселената, заложено в окултните науки, е много по-дълбоко и всеобхватно.

Върху характера на човека, неговите предпочитания и индивидуални особености, неговото поведение, ценностна система и дори външност влияят множество други фактори от астрологично естество, които съставят мозайката на неговата личност. Персоналната позиция на Слънцето и на всяка от остналите планети, отношенията между тях, изразено посредством домовете и аспектите, точката на изгрева, зададена чрез мига на раждане и нейното разположение спрямо всички останали компоненти, всичко това изгражда една основна базова мрежа от предпоставки по рождение, към която се добавят свободната воля и влиянията на социалната среда.

Класификация на зодиакалните знаци

В астрологията дванадесетте зодиакални знака, които задават и дванадесетте зодиакални типа личности, се делят на групи по различни критерии: по елемент, по качество и по пол.

Деление по елемент и характерологични черти

Още в древността философи като Емпедокъл и Хераклит са правили опити да класифицират хората в зависимост от познатите четири стихии: огън, земя, въздух и вода. В астрологичната типология това схващане се запазва и до наши дни като деление на зодиакалните знаци по елемент. В групиране на знаците по признак елемент е заложен основен астрологичен принцип ­ този на троичността или за хармонията на зодиакалните знаци намиращи се в тригонална връзка (120гр), която е подкрепяща и позитивна. По този начин дванайсетте астрологични знака се делят на четири групи (тернери, триплицитети):

Огнен триплицитет: Овен, Лъв и Стрелец,
Земен триплицитет: Телец, Дева и Козирог
Въздшен триплицитет: Близнаци, Везни и Водолей
Воден триплицитет: Рак, Скорпион и Риби

Хората, родени под зодиакален знак в даден елемент имат общи черти на характера. Те могат да бъдат подкрепени или възпрепятствани да се изразят от влиянието на другите елементи на астрологичната карта, но в основни линии запазват своите особености през целия живот. Индивидите от един и същ елемент на рожденния слънчев знак се привличат и образуват хармонични двойки, групи, които успешно съжителстват или работят съвместно.

ОГЪН (Овен, Лъв и Стрелец)

Огнената стихия символизизира физическата активност, явното проявление на творческия потенциал и стремежа към лидерство.
Родените със слънце в са действени и динамични. Обикновено не изчакват нещата да се случват от самосебе си, а с готовност поемат инициативата в свои ръце. В състояние са да хвърлят огромно количество енергия във всеки проект, с който се захващат. Това ги прави нетърпеливи и очакващи бързи резултати. Те са ентусиасти, общителни и спонтанни в действията си. Огненият знак е роден водач и бунтар. Родените под умеят да вдъхновяват околните и в моменти на криза показват истинската си същност. Огненият човек в голяма степен се нуждае от цел, към която да насочи енергията си и от подкрепата на околните. Има изразено его, което го прави твърде честолюбив.
Огънят се свързва с холеричен темперамент.

ЗЕМЯ (Телец, Дева и Козирог)

Земната стихия символно отразява физическата и интелектуална активност, консерватизмът във всичките му проявления, съхранението и натрупването на енергиен потенциал в разнообразни форми. Хората, родени със слънце в земен знак са разумни, реалистични и практични. Склонни са да преценяват нещата по това как изглеждат и какви са на пипане. Те са тясно свързани с природата, с всичко, което може да се възприеме посредством сетивата. Отдават важно значение на начина на хранене и телесната хигиена. Пестеливи са на изразходване на време и енергия. Земните хора са отговорни и трудолюбиви, постоянни и търпеливи. Справят се добре с административни функции, консервативни са към новите неща, съобразяват се с общоприетото и установеното.
Земната стихия отговаря на флегматичен темперамент.

ВЪЗДУХ (Близнаци, Везни и Водолей)

Елементът въздух се свързва с информацията и нейното предаване в различни форми и съдържания, със социалните качества на личността, интелектуалната активност, общуването и сътрудничеството между хората. Тези, които са родени под знака на въздуха, имат нагласата да общуват със света посредством мислите си. Те са дружелюбни, любопитни и отворени към всичко ново. Отдават важно значение на теориите и концепциите, на хармонията в човешките взаимоотношения.
Въздушните знаци обичат да разискват в подробности всяка своя идея. Думите са предпочитаното изразно средство. Често прибягват до абстрактни съждения. Избягват да се потапят в дълбоки емоционални състояния и това ги прави да изглеждат в очите на околните твърде рационални и дистанцирани.
Въздухът съответства на сангвиничен темперамент.

ВОДА (Рак, Скорпион и Риби)

Водната стихия олицетворява чувствеността, подсъзнанието, вътрешния свят на индивида. Родените със слънчев знак в елемент вода, са подвластни на емоциите и чувствителни към настроенията на околните. Те са търпеливи събеседници и освен думите успяват да уловят всички фини, несловесни сигнали, които съпътстват посланието. Силната интуиция им позволява да проникнат под повърхността на нещата и да уловят и най-дълбоките течения. Водните хора могат да се оставят да бъдат погълнати от проблемите на другите и така да забравят собствените си нужди.
Родените с доминиране на водната стихия не са спонтанни нито в приказки, нито в действия. Умеят да наблюдават и да изчакват подходящия момент. Притежават въображение и творческа нагласа. Нагаждат се към общите тенденции. Успешно работят в големи колективи.
Водният елемент съответства на меланхоличен темперамент.

Деление по качество и характерологични черти

Зодиакалните знаци се делят на три групи от по четири знака. В това групиране е заложен друг основен принцип в астрологията – противоположностите взаимно се обуславят и привличат. Вътре във всяка група знаците са два по два взаимнопротивоположни. Хората, родени под знаци от една и съща група имат общи качества.
Кардинални знаци, представят началото на годишните сезони – пролет, лято, есен, зима:

Овен, Рак, Везни и Козирог.
Неподвижни (твърди, фиксирани) знаци, заемат средата на всеки сезон:
Телец, Лъв, Скорпион и Водолей.
Подвижни знаци, бележат края на всеки сезон:
Близнаци, Дева, Стрелец и Риби.

Кардинални (Овен, Рак, Везни и Козирог)

Хората, родени със слънчев знак в кардиналния кръст, притежават качества на лидери. Те се чувстват неудовлетворени, ако трябва да се подчиняват на някого и да изпълняват чужди идеи. Амбициозни, инициативни и целенасочени, кардиналните знаци обичат да доминират над околните. Често участват в битки за надмощие. Имат силна личностна мотивация. Кардиналните знаци най-добре се реализират в среда, в която имат възможност да взимат самостоятелни решения. При знаците от кардиналния кръст проявлението на енергията е бързо, ярко и предсказуемо.
Конкретната форма на изразяване на кардиналните знаци, зависи от съчетанието със съответния елемент ­ огън, вода, въздух или земя.

Неподвижни (Телец, Лъв, Скорпион и Водолей)

Тези, които са със слънчев знак от неподвижния кръст, са родени организатори на замисли и действия. С усърдие и постоянство се захващат да реализират както собствени, така и чужди проекти. При тях има стремеж за затвърждаване на постигнатото, за съхранение на енергията. Те са опората и обединителният център на колектива, в който работят. Умеят да носят отговорност за изхода от всяко начинание. Наложителните промени им създават дискомфорт.
Енергията на неподвижните (фиксирани) знаци се проявява по своеобразен начин ­ дълго време се натрупва докато достигне критичната си точка и в определен момент внезапно, рязко и непредсказуемо се реализира.
Специфичното изразяване на реализаторските способности при неподвижните знаци зависи от елемента на отделния знак­ огън, вода, въздух или земя.

Подвижни (Близнаци, Дева, Стрелец и Риби)

Хората, родени със слънчев знак от групата на подвижните знаци, изпълняват добре роли на посредници и подчинени. Те са източник на нови идеи. С лекота предават на други знания и умения. Допада им да имат свободата да сменят заниманията си. Способни са да променят поведението си в зависимост от ситуацията, подчинявайки се на нуждите на текущия момент. Подвижните знаци не се чувстват комфортно в среда, където трябва да носят отговорност за работата на други хора. При подвижните знаци проявлението на енергията е нестабилно ­ активността се редува с пасивност.
Изразяването на качеството посредничене зависи от елемента, в който се проявява­ огън, вода, въздух или земя.

Деление по пол и характерологични черти

Деление по пол. Активното и пасивното начало в езотеричната литература е основополагащо като концепция. Това са два принципа върху ,които е изгрден светът. Те са противоположни, но и взаимно обусловени­ единият предполага другия.
Мъжкият принцип или мъжкото начало в природата е светло, активно, позитивно, оплодяващо, единствено, свързано с нечетните числа. Женският принцип или женското начало е тъмно, пасивно, негативно, приемащо, двойнствено, свързано с четните числа. Това разбиране за природата на нещата е заложено в делението на зодиакалните знаци на мъжки и женски. Нечетните са мъжки, а четните са женски.

Мъжки

Овен, Лъв, Стрелец, Близнаци, Везни и Водолей
Огнените и Въздушните знаци се свързват с активното начало в природата. Имат позитивистичен подход. Мъжките знаци предпочитат да действат вместо да изчакват. Готови са да поемат рискови задачи. Склонни са да доминират в отношенията си с околните.
Те са екстраверти.

Женски зодиакални знаци

Телец, Дева, Козирог, Рак, Скорпион и Риби
Земните и Водните зодиакални знаци имат пасивна природа. Хората, родени под тяхно влияние, са с песимистична нагласа. По-често предпочитат да изчакат развитието на ситуацията, отколкото да предприемат рискови действия.
Те са интроверти.

Етикети: , , , , ,

1 коментар so far »

 1. Източници | Astro Ina каза,

  Писа на април 14, 2016 @ 20:43

  […] „Астрологична типология“ – Муси Дачева […]

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог
  2. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 14-20 юни 2021
  3. gravatar Петя за Планирано секцио и консултация с астролог
  4. gravatar Магдалена Маркова за Седмичен хороскоп 14-20 юни 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас