Дете Индиго онлайн!

Разговор с 11-годишното момче-Индиго Саша, с което са разговаряли всички желаещи в един от форумите на интернет… 295 най-различни въпроси, засягащи всякакви теми…

Начало: „4 май (2006г.), от 19.30 до 20.00 той е готов да разговаря с вас. Казва се Саша, на 11 години. Изяви сам желание за това и то не без причини.
Моля ви, използвайте кратки, разбираеми, съдържателни въпроси. Помнете, че той е дете и не използвайте „провокативни“ въпроси. След въпроса, моля, изчакайте отговора, дори да се забави малко. За себе си оставям възможността за стилистична поправка на речта на момчето.“(Elhfi)

1. Попитайте Саша – как вижда той бъдещето на Земята и Човечеството.
Добро, само ако хората не започнат война.

2. Защо може да започне?
Защото хората владеят странна енергия, която не разбират. Тя може да убива.

3. Струва ли си да пробуждаме другите хора или това е работа лично за всеки?
Да, нужно е. На хората постоянно се помага, но те често не се вслушват. Понякога те не искат да се пробудят и тогава престават да ги будят. На нас ни е много жал за хората, които не могат да се събудят, но искат това.

4. Той може ли да обясни що за енергия е това?
Това е „тея“, изглежда като кълбо с три пръстена. Скоростта на въртене на пръстените е по-висока от скоростта на частиците (той не знае как да я нарече). Сходна е думата „албис“. Енергията идва от Слънцето на равни интервали от време. Разпределя се по Земята и не само по нея. Най-вече на Сатурн. Такава енергия има и на другите планети.

5. Откъде са дошли хората?
Хората са доведени на Земята преди 12437 години. Това е точна дата за тези, които са наблюдавали това. След това с хората са общували мнозина. Хората не са обикновени същества. Те имат много приятели. Обърнете се към точка Р241 50 44. Достатъчно е да изброите числата и да се съсредоточите. Това място не е далече. В нашия свят е. То не се вижда с просто око.

6. Ще станат ли хората по-добри или ще си останат такива? Кога ще завършат промените, кога ще се успокои всичко?
Хората ще станат по-добри само тогава, когато престанат да правят всичко неправилно. Сега те правят всичко неправилно, несправедливо. Премените едва са започнали. Ще завършат тогава, когато Вас няма да ви има. Хората ще се променят дотолкова, че няма да се познаят сами. Те ще се променят към добро.

7. Знанията съществуват сами по себе си или ги създават?
Знанията съществуват сами по себе си в света, където живеем ние. Извън света знания няма. Те се създават от тези, които създават живота на звездите и планетите. Трябва да умеете да се ползвате от знанията. Сега ние дойдохме да ви обясним и да ви научим как да правите това. След това ние ще си отидем и хората ще правят това сами. Земята притежава цяла Книга на Знанията. Хората малко се ползват от нея. Пречи им това, че те не умеят да четат. Книгата е „написана“ на език, който хората са разделили. Сега е нужно отново да го съберат.

8. Какво е нужно за това? Това има ли отношение към енергиите, идващи от Слънцето?
От Слънцето идват неголеми изменения относно съществуващите знания. Въобще Слънцето е опасно за Вас. Скоро то ще донесе вреда. За да се променят хората, нужно е те да отстранят това, с което са разделили света. А и мнозина се смеят, когато им говориш сериозно. Това също пречи. И не бива да се забравя бързо, после става трудно да си спомниш.

9. Защо хората правят всичко неправилно? Такива са ги довели на Земята? Или те са заспали?
Хората спят. Това е болен сън. По-рано хората са били други. Аз понякога се боя от хората. Много от тях са зли и неприятни. Те не знаят това, но аз го виждам. От тях се боят и моите приятели. Но не всички хора са такива. Когато са ги довели тук, те са били съвсем други. Аз съм ги виждал такива. Те са хубави и добри! Затова аз много ги обичам!

10. А с какво хората са разделили света?
Те са станали слаби. Слабият търси силния, а силният отново слабия. Тези, които са заселвали хората, не са мислили, че те ще започнат да воюват за света, който просто са им подарили. Те го мислят за свой. Той и така е техен. На мен мама също ми подарява хубави играчки.

11. Колко остава, според своите усещания, до прехода?
Ще бъде скоро. Но това не е преход. Това е Изменение. Такова изменение не се случва за първи път. Аз не мога да назова точна дата, защото хората ще започнат силно да се вълнуват и ще направят грешки.

12. Как ще протича той? (с постепенно нарастване на вибрационното ниво или с рязък скок?)
Изменението не протича бързо за хората, но протича бързо за Слънцето и неговите планети. Това, което ще се случи, се чувства и възприема от малко хора. Най-добре е да не разбира никой, освен тези, които могат да бъдат полезни в случващото се. Останалите ще пречат, защото тяхното разбиране е твърде бавно.

13. Каква ще бъде ролята на хората в това? Какво зависи от нас? Тоест можем ли ние да ускорим процеса?
Тези, които знаят за това, което ще се случи, ще бъдат ползвани. Голямата Светлина (Големият Проблясък) ще им даде сигнал. Те обезателно ще го чуят, видят и разберат. Останалите нищо няма да разберат. Времето за обучение отмина. Тези, които са се учили добре, ще бъдат полезни. Останалите ще наблюдават. Главната сила на тези, които са се учили добре, е умът. Силата на ръцете и краката няма да потрябва. Такава сила въобще няма да бъде нужна. Хората ще отпадат. В това време трябва да им се помага, иначе ще останат твърде малко. Аз не мога да кажа, какво ще бъде нужно да се прави. Това ще стане известно при Проблясването.

14. Представители на какво се явяват Индиго? На Светлината? На Тъмнината? На друго?
Индиго не са нито Светлината, нито Тъмнината. Ние сме временно на Земята. Няма да оставаме на нея. Ние само Ви помагаме да преминете Проблясъка. След това вие сами ще станете силни. При Вас на Земята има Знание за това, но Вие просто лошо се ползвате от него. Ние сме от Свят, който е отвъд Предела. Този предел няма никога да бъде достигнат от Вас. Хората не могат да живеят в нашия Свят. Те бързо ще изчезнат, защото при нас няма време. На Вас ви е нужно време. На нас то не ни е нужно. Пределът завършва там, където започва Светлината.

15. Има ли на Земята индиго, незнаещи кои са те?
Такива са малко. Те още не са се научили на това, какво правят на Земята.

16. Доколко Индиго се различават от хората (за пример можем да вземем брадатия просветлен мъдрец)?
Индиго по своите физически възможности са хора. Но когато мислят, те не приличат на хората. Умният човек изобщо може да не прилича по ум на такива деца. Умът на Индиго обхваща всичко, което хората наричат Земя, а умът на просто умния човек се състои от знания, които той получава от другите хора или от книгите. Освен това Индиго чувстват добре. Хората са съвсем хладни в чувствата.

17. Как да разберем кой е индиго?
Индиго могат да се познаят само от подобните на тях или от тези, които са ги създали. Има още и Посредници. Те не са хора или Индиго, но всички ги познават. Аз виждам Индиго по Светлината. Тя е златиста и има форма, която аз разбирам (знак, за съжаление, не мога да го предам). Освен това Индиго постоянно променят светлината – ту по-ярка, ту по-тъмна. Това хората не умеят да го правят.

18. Има ли индиго във Вселената, освен на Земята?
Няма. Индиго се появяват само на Земята. Те живеят само миг в сравнение с Вселената. Земята е единственото място, където могат да се появят. Същото се отнася и за хората.

19. Как се отнасят към теб родителите ти? Околните? Разказваш ли им за себе си?
Родителите ми не обичат да разказвам за това, което виждам. Те казват, че това са измислици и глупости. Говорят още да уча повече и по-малко да летя в облаците. На околните аз почти нищо не разказвам. Не бива. Не ми разрешават. Когато се появява човек, на когото може, ми се показва това и аз зная, че с него може да се говори. От такъв човек също идва Светлина. Този човек може да говори със знаци.

20. Защо разказваш? Защо ти е нужно?
Аз разказвам това, защото на Земята скоро ще има изменения. Казаха ми да разкажа още веднъж за това на Вас. Това ще бъде наистина. Ако Вие разбирате какво ще се случва, Вие ще успеете да живеете по-нататък. А ми е интересно още и да намеря светещи хора. С тях може да се говори на разстояние. Те винаги се разбират един друг. Сред Вас има такива, които имат възможност да разбират предстоящото. Ако ние мислим заедно за това, то разбирането ще стане по-леко.

21.Как ще живееш в бъдеще?
Не зная. Зная, че ще живея.

22. Какви качества или способности са най-важни сега за човека?
Най-важно сега за човека е да не се бои от измененията. Всичко, което се случва, трябва да се случи. Хората могат само да избират къде ще бъдат те в това време. Най-доброто качество е спокойствието, разбирането, добротата. Освен това не бива да се позволява на хората до правят лошо. Такива хора трябва да се спрат. И е нужно да се научите да държите на своите неща.

23. Не е ли късно сега да се занимаваме с развитието на тези качества?
Не е късно да се развиват. Но е много трудно да станете спокойни. Всички хора се вълнуват по различен повод. А когато хората правят лошо, виждат всичко това, но не говорят за него. Това ще бъде най-трудното.

24. Ако знаеш нещо за Иисус Христос и християнството, какво мислиш за това? Откъде е дошъл Иисус?
Иисус не е човек. Той само е приел облика на човек. Той не е и Бог. Бог са го направили хората. Той е един от живелите преди вас. Той ви е донесъл това знание, което трябва да израсте. Но хората не изпълняват и се смеят. Така не бива да се прави. Тези, които са изпратили Иисус, са мислили за хората другояче.

25. Може ли Саша да ни посъветва нещо за самолечението или лечението на другите?
Да лекуваш можеш тогава, когато знаеш, че можеш да правиш това. Не бива да лекуваш, когато разбираш, че не бива да правиш това. Трябва да попиташ, а след това, ако има отговор – може, но иначе не бива. Хората боледуват поради това, че сами не могат да направят, така че да приличат на света наоколо. Тогава светът прави това вместо тях. Болестта -това е помощта на света, но хората много се боят от нея. Не е нужно да се лекува човека, а да му се обясни как да се ориентира в това, което той не разбира.
Не бива да се реже човека. Това е много опасно и неправилно. Всички болести могат да бъдат излекувани без това. У човека има думи за болестите. Ако те се използват правилно, то тя изчезва. Тези думи може да произнесе само самият човек. Ако човек иска да се излекува сам, то той трябва да вярва в това и да не мисли, че таблетките ще направят това вместо него. Те може да се пият, когато човек е твърде слаб, но най-добре да се старае сам. Не само таблетките могат да лекуват, но и слънцето, цветовете, птиците, водата: (тук има дълго изброяване). Това, което трябва, е да ставате по-топли.

26. Измененията ще отнемат няколко години ли?
Да. Но много повече, отколкото предполагат учените.

27. Измененията ще започнат, когато Саша и другите индиго пораснат ли?
Да. Ние трябва да пораснем. На нас ни помагат, дошлите по-рано Посредници.

28. Без идването на децата индиго хората сами не биха ли могли да преминат през Измененията?
Хората са слаби. Ние сме дошли да помогнем. Иска ни се хората да разберат това.

29. Измененията ще се отнасят за външния свят или ще засягат самите хора, физическите тела? Как това ще засегне телата?
Първо ще се измени външния свят. След това ще се изменят хората. Силицият ще стане основният. Хората постепенно ще изчезнат.

30. Измененията еднакво ли ще се преживяват от хората на различна възраст?
Най-сложно ще бъде за възрастните. Ще останат съвсем малко. Заедно с тях ще умрат Вашите знания. Когато това стане, вие ще забравите своето минало. Децата ще преживеят най-леко случващото се. Техният разум ще бъде подготвен.

31. За кого Измененията ще протекат по-леко? За кого по-трудно?
Най-леко измененията ще преминат за тези, които умеят да мислят и да виждат това, което е редом. Такива ще има много. Тези, които мислят с помощта на телевизора, ще бъдат слепи и ще бъде лесно да ги лъжат.

32. Кога ще бъде Проблясъка, в началото на Измененията или в края?
Проблясъка ще бъде в началото.

33. Какво трябва да направим, за да се подготвим за Измененията? Трябва ли, например, да се запасяваме с лекарства и храна?
Лекарства и храна ще има малко. Хората ще умират бързо. На Земята вече има малко храна, но за това се мълчи. Храната е станала противна, лоша. В нея добавят това, което постепенно убива хората.

34. Ще върви ли по време на Измененията обичайния живот, т.е. ще бъде ли така, както винаги: хората ще ходят на работа, транспорта ще работи, както обикновено, магазините, училищата, банките, болниците, пресата и т.н. – ще работят ли, както винаги?
По време на Основното Изменение животът на хората ще се наруши. Няма да има Светлина навсякъде. Хората ще работят лошо. Но в началото няма да бъде така. Към края ще стане още по-трудно: хората ще започнат да боледуват и да получават изгаряния. Парите ще станат никому ненужни. Вие ще се изменяте. Тези, които са учили в училище, ще учат у дома, ако успеят.

35. Хората, които ще помагат на другите да преминат Измененията, ще се чувстват ли едни други и ще общуват ли помежду си?
Тези хора ще говорят помежду си на разстояние. Те още сега умеят да правят това. Хората не го разбират.

36. Какво конкретно ще засегнат измененията: човека, света? Какво именно ще се измени?
Отначало измененията ще засегнат света, след това човека. Ще се промени живота в света, а после и човека.

37. Защо човекът постоянно се лута, все нещо търси, не може да бъде щастлив тук и сега? С какво е свързано това и защо е толкова трудно да се намери вътрешното съгласие, и мнозина така и не постигат това в живота?
Човек се чувства зле, защото не умее да дружи. Когато дружиш, не искаш да правиш лошо, а човек иска. Затова с него малко говорят. Хората постъпват така един с друг. Те се стараят да създават болка, а после се усмихват. Така не бива да се прави! Болката се харесва на много хора. Докато това е така, човек ще чувства тази болка вътре в себе си.

38. Проблясъка от Слънцето ли ще излезе?
Просветването няма да дойде от Слънцето. Слънцето само ще я усили със своята сила. Мястото, откъдето ще дойде е: 19.01.87.99.4.

39. Хората, които ще разбират какво се случва, също ли ще получават изгаряния и ще стават слаби?
Тези, които ще разбират, също ще получат поражения, но по-слаби, защото ще бъдат подготвени в ума. Техният ум ще стане по-силен, но те могат да заболеят, ако не правят всичко правилно.

40. Индиго притежават други тела или те също ще получават изгаряния?
На Индиго ще бъде най-трудно. Те няма да имат друг живот. Те трябва да бъдат много внимателни. Техните изгаряния ще бъдат най-болезнените, ако ги получат. Това ще бъде така, защото Индиго ще се намират в най-трудните места.

41.Бъдещето, за което ти говориш, е строго и неизменно или все пак то е неопределено и може да се променя? Можем ли ние сами да избираме своето бъдеще?
Бъдещето на хората съществува. Вие можете да вървите всеки по своята пътека. Пътеката може да се променя. Тогава хората избират своето бъдеще. Когато Вие си отидете от Земята, ще разберете, какво е това Бъдеще, и ще се усмихвате, защото е просто.

42. Как да се пробудим? Ще настъпи ли глобално пробуждане в този ни живот?
Можете да се пробудите, започвайки да слушате света около Вас. То не е това, което говорят по радиото и телевизията. Това са гласовете на живите хора, животните и в гората. Хората ще започнат да се пробуждат в този си живот, Вие също.

43. Каква е ролята на „любовта“?
Любовта ще Ви помага, защото Вие я познавате по-добре от всичко друго. Тя Ви е нужна. Но не бива да обичате неистински. Много родители могат да не обичат децата си и тогава им става много лошо.

44. Кога ще има контакт с извънземни цивилизации?
Извънземни цивилизации отдавна вече има на Земята. Те са сред хората. Вие постоянно общувате с тях. Те разбират това. Вие – не. За да разберете всичко, нужно е Вие да престанете да се боите и да откриете мислите си. Тогава ще изчезне това, което Ви пречи да ги виждате.

45. Какво означава: да вършим правилно?
Да слушате съобщенията от Света и да се разбирате, да бъдете спокойни, да знаете какво да говорите.

46. Ще се разкриват ли у хората нови способности по време на Измененията?
По времето на Измененията хората ще разкрият способността да обменят мисли на разстояние. Те ще губят по-малко време по пътищата. Ще летят до Сатурн.

47. Ще може ли след Проблясъка да се отглеждат растения, зеленчуци, плодове?
След Проблясъка ще може да се отглежда това, което расте под „купола“.

48. Може ли да уточни какъв ще бъде силиция- обикновен или високоорганизиран (интегралните схеми)?
Силицият ще влезе в тялото на човека. От тялото ще излезе кръвта и клетките (превод).

49. Има ли половин година време до Проблясъка?
До Проблясъка има разстояние 10 на 3,1465847588 единици до Центъра на Слънцето. То ще пристигне след повече от половин година по обикновеното време.

50. Има ли заплаха за живота на Земята по време на Измененията и Просветването?
Да. Умът на хората ще отслабне. Растенията ще станат отровни. Водата ще бъде лоша, мръсна.

51. Как ще се чувстват животните по време на Измененията и проблясъка?
Животните ще станат зли. Много от тях ще умрат. Вие няма да разбирате какво става и ще наречете това болест.

52. В какви места на Земята не трябва да се намираме по време на Измененията и Проблясъка?
Не може да се каже.

53. Ще станат ли Индиго седмата раса на Земята, ще заменят ли напълно хората?
Не, Индиго няма да станат 7 раса. Те ще станат Ваши деца. Те ще бъдат обикновени, макар че ще знаят повече и ще могат повече. Когато говорят за Индиго, бъркат задачите на детето и произхода му. Индиго идват от областта 88.34.6.86.1. Обикновените деца идват от 5.44.1.8.3.6. Сега има много деца, които умеят повече, но това са само техни способности. Това не е признак на Индиго. Индиго имат златен цвят. Син цвят имат тези, които развиват способностите, ума. Индиго не трябва да се отличава или се търси. Те трябва да живеят наравно с хората и обикновените деца. Това, което им е нужно, те ще се постараят да го направят.

54.   99.101.43.51.84.100 – какво означават тези числа?
Така се обозначават тези, които общуват. Вие също можете да бъдете обозначени по такъв начин. Това няма постоянно значение.

55. Възкресението от мъртвите ще се случи ли в близките пет, десет, двадесет години? Или това няма да бъде толкова скоро?
Защо му е на човека да живее още веднъж, когато той е направил всичко? Да чакате това – значи да се намирате на едно място. Ако хората се занимават с възкръсване, те ще загубят своите деца, Земята ще бъде пренаселена. Това вече се случва сега.

56.Каква е причината за проблясъка?
Причината за проблясъка е в изменението на частта от света, към която се отнася Слънцето. Така трябва да бъде. За това знаят всички, в това число и хората. Това е записано в най-първите ви книги.

57. Какво могат и трябва да направят хората, за да спасят себе си и своя дом Земята?
Хората трябва спокойно и точно да вършат своята работа и да не се занимават с чуждата работа. Проблясъка не се подчинява на хората. Когато с хората се говори за това, те трябва да слушат. Не ги лъжат.

58. Земята сама изработва своята енергия или я получава от външен източник?
Земята – това е енергия. Слънцето – това също е енергия. Тези енергии са едно цяло. Слънцето получава своята сила от друг източник, за когото вие не знаете.

59. С каква цел е била построена земята?
За да живеят тези, на които им е интересно да играят с конструктор. След това играта ще бъде истинска. Всеки модел, който вие сглобявате, след това ще бъде направен наистина. За да сглобявате истински, трябва да се научите на това. Тези, които сглобяват лошо, ще се учат на това много пъти, иначе моделът може да се счупи, а няма да знаете как да го поправите.

60. Земята космически кораб ли е, който се управлява от хората?
Земята не е кораб. Това е планета. Вие не можете да управлявате планета, защото не знаете как тя трябва да се движи. Всички планети правят това сами, защото е много трудно и ненужно това да се прави от тези, които живеят на нея. Това отнема време.

61.Каква е ролята на пирамидите?
Пирамидите скоро ще бъдат включени. Те действат така, както църквите. Включват ги от Космоса. Пирамидите са антени. Те приемат емисии за Земята и предават за всичко, което е на Земята.

62. Глобалното затопляне свързано ли е с изпомпването на нефта?
Не.

63. Кажи нещо за света, в който няма граници и правила?
Този свят може да бъде хубав, ако има правила. Иначе хората ще се карат, а те малко умеят да се сдобряват. Ще са им нужни тези, които обясняват как трябва да се прави и кой е прав.

64. Какво ще кажеш за КНР и техния лозунг – Една земя, един дом един народ?
Вие не можете да станете такива, защото се боите едни от други. Там също се боят и правят това по принуда. Там хората не са щастливи, това се чувства. Но това може да стане наистина, ако хората разберат, че да принасяш вреда на другите, това означава да принасяш вреда на себе си. Не може сред хората да има такива, които живеят добре, а други лошо. Всички могат да живеят и така, и иначе, но никой не трябва да живее само така.

65. Колко, примерно, ще продължи най-тежкият период на Измененията? Имат ли шанс тези, които сега са на 30-40-50-60 години да видят неговото завършване във времето на своя живот?
Тежки периоди за Земята ще има много скоро. Вие ще ги видите. Време не може да бъде посочено.

66. Ако растенията, водата, животните бъдат „замърсени“, отровни, с какво ще можем да се храним и да утоляваме жаждата във времето на Измененията, освен растенията, „отглеждани под купола“?
Хората ще направят таблетки, които са за ядене. Това ще бъде просто, но хората ще боледуват, защото това ще им бъде малко. Вода ще се научат да очистват и да създават. Това няма да бъде проблем. След това ще се научите да очиствате реките, езерата и ще го направите по цялата Земя. Това ще се хареса на всички и ще бъде завинаги.

67. Когато Силицият влезе в тялото на човека, как ще се променят неговите жизнени функции, с какво ще се храни това тяло? Какво ще бъде то по отношение на външната среда? По-силно и неуязвимо ли? Ще останат ли болестите и стареенето?
Хората ще започнат по-добре да приемат светлината от Слънцето, ще започнат да помнят по-добре. Но преди това ще имат много силни болки в главата. Хората ще живеят до 130 – 150 години, но при това ще започнат по-бавно да растат. Това означава, че децата ще станат повече. Вие ще престанете да се боите, че ще умрат твърде много хора.

68. След Измененията хората ще престанат ли да бъдат зли? Как ще се промени техният ум?
След Измененията хората няма да престанат да са зли. Те ще станат объркани. Поради това те ще започнат да се карат още повече. Поради това те често ще забравят всичко и това ще им помогне да се помирят. След това те ще поискат да се учат, но това ще бъде не само в училищата.

69. Как ти се струва, ние задаваме ли ти наистина важни въпроси или най-важното е нещо друго, за какво още не сме те питали? Какви са истинските въпроси, които трябва да ти задаваме?
Важен въпрос беше въпросът: Много въпроси вие така и не зададохте. Защо Вие не питате за планетите от Слънчевата система, за Слънцето като звезда? Аз също искам да Ви попитам:
– Какво значи „да живееш“?
– Кой е човекът?
– Защо ви е нужно начало и край?
– Какво означава „веднага“?
– Какво е това „ненавист“?
– Какво означава „все едно“?

70. Самото наименование Индиго – това е обикновен ЦВЯТ. Тоест индиго – това са хора с цвят на аурата индиго. При Саша цветът не е индиго. Как може така?
Аз вече казах, че самата дума „индиго“ е било просто измислено, и че на „друго“ място те трябва да се наричат по друг начин. Индиго имат не само един цвят. Не се стремят да говорят за това, защото няма смисъл. Никой не се кани да ги различава. Цветът въобще не се явява определящ фактор на различие. Познатият цвят – това е носещият, трансформиращият цвят. Той носи разбираемо знание за Индиго. Т.е. в този цвят съществува друг цвят, ако мога така да се изразя.
Затова не е съвсем правилно Индиго да се наричат така. По своята същност те не са такива. Но това, че те са много по-духовни същности – това е несъмнено. Това не може да бъде акцентирано или коментирано по някакъв особен начин. Такива задачи Индиго не си поставят.

71. Защо сега много информация за предстоящите космически и земни събития идва от други страни? Защо в Русия това се случва в малки мащаби?
В другите страни хората могат по-добре да работят с информацията. Там хората по-добре разбират това, което им се казва, но него чувстват добре. В нашата страна е обратното. В другите страни има такива, които ще участват в събитията повече, отколкото хората в нашата страна.
Има още една причина: тези страни ще бъдат засегнати от Изменението най-много.

72. Как мислиш, руснаците ще преминат ли през тези промени?
За хората ще бъде зле, защото ще се появят много бедни и болни. На тях малко ще се обръща внимание, тъй като на всеки един ще бъде трудно. Но така ще бъде неправилно. Главното е да не се бяга от другите, защото в Изменението ще участват всички. Когато това се разбере, хората ще съединят разума си и няма да им бъде нужна страна, защото целият Свят ще стане достъпен. Същото ще се случи с хората и в другите страни. За това вече се подготвят, защото знаят за него.

73. Защо, когато говориш за предстоящия катаклизъм, не искаш да кажеш как е най-добре да се преживее? Или хората са обречени?
Не, хората не са обречени. Но те трябва да преминат Изменението като всички. Никой не знае какво ще бъде. Това е Правило.

74.Ще има ли преход в близките 6 години към безтелесно съществуване? И какво е това преход в четвъртото измерение?
Това правят хората, когато умират и когато спят. Четвъртият Свят – това е Светът на основите. Вие живеете и там също, но не разбирате това. Не бива да живеете изцяло там.

75. Съществува мнение, че през 2012 ние ще преминем през такова събитие като срещата с други цивилизации (Лемурия, Атлантида, Сириусите и т.н.). Какво мислиш за това?
До това време няма да има контакт с всички. Но много от тези, които управляват държави, знаят за тях и говорят с тях. Това ще продължават да го крият, защото на Земята е много лошо. Повече от половината хора се страхуват от тези, които живеят в другите светове. Заради това другите жители могат да бъдат убити. Те не искат да носят вреда на първите, да карат хората да изпитват страх. Хората сами трябва да престанат да се страхуват.

76. Какво значи да направиш всичко в живота?
Това значи на направиш самия себе си. Човекът в живота прави сам себе си. Всеки човек идва на Земята само заради това. Всичко не означава веднага.

77. Съществува Система за Природно Лечение Рейки/за духовен ръст, основател на която е д-р Микао Усуи в края на 19 век. Какво мислиш ти за тази система за лечение/за духовен ръст?
Рейки – това означава да Дишаш като Света. За да дишаш като Света, е нужно да почувстваш неговото движение и да го пропуснеш през себе си. Ако Вие боледувате, значи у Вас органите се движат неправилно. Светът може да Ви настрои. Тогава от таблетки няма да има нужда. На човека никога не са му били нужни лекарства. Той ги е измислил, защото не иска да се настройва.
Колкото по-силно е движението, толкова по-бързо ще се извърши настройката. Но тя не прониква в човека насила. Само ако човекът се съгласи с нея. Така е правил Иисус. Неговото докосване е носело движение на Света, а словото му е било още по-силно. Най-добре хората се лекуват с думите.

78. Какво е това „любов“, защо хората я търсят и не я намират?
Любов – това е, когато всички мислят за другия, а той чувства това и прави това, което трябва да прави. Любов – това е Сила, Светлина, които ти се дават просто така. Това е Дар, който ти трябва да се научиш да отдаваш.

79. Защо хората са станали зли?
Защото се чувстват зле поради това, че са забравили да даряват и много искат другите да продължават да им даряват. След това те продават това или не го дават на другите просто така. Заради това се появяват нещастни хора, защото нямат към кого да се обърнат. Трябва да им подарят, но не даряват, а искат те да си купят. А тези, които се обръщат, нямат пари. Тогава на тях им се казва, че това не е за тях, а това е неправилно, защото това е за тях. Хората престават да си вярват и започват да се боят от тези, които постъпват така. Не правете така!

80. Как мислиш, вътрешното раздразнение зависи от човека или от външни фактори?
Когато човек се ядосва, то никой не е виновен за това. Човекът сам се ядосва, а не някой друг. Ако ти правиш това сам, то ти си се съгласил на това. Ти можеш и да не го правиш. Това е много трудно, ако вече си започнал да се ядосваш. Ако аз се ядосвам, мама ме гали по ръката или по главата и аз бързо се успокоявам. Струва ми се, че така трябва да се прави и с другите.

81. Има Индиго, има елфи, дракони и множество други същества. Съгласен ли е с това Саша? Ако да, то нека да охарактеризира тези същества, техните цели и задачи, откъде са дошли. Как можем да ги разпознаваме в живота?
Елфите са последните хора, които намерили начин да не умират. Това била тяхната грешка. Те намерили начин да умрат и се възползвали от него. Сега те вървят по-нататък. Елфите са оставили за хората потоците на Живота. Те действат и хората могат да живеят около сто години. Ако потоците бяха по-силни, то хората биха живели повече, но това сега е невъзможно, тъй като Земята е много слаба. Потоците свързват Земята с други светове, които също са станали слаби. Такива като вас умират, умират, защото използват своите потоци твърде бързо и не са намерили откъде започват те.
Драконите винаги са помагали на хората. Те са техни защитници. Те много обичали хората и дружили с тях. Когато хората започнали да ги убиват, драконите се подчинили, макар че можели да започнат също да убиват. Те съхранили себе си в паметта на хората и сега, макар и малко, но помагат на хората оттам. Тяхната помощ е в това, че те са много умни и могат да подсказват в това, какво се знае в света и какво не. Драконите никога повече няма да се появят на Земята, защото са станали прекалено умни за Земята.
Да разпознаят драконите в паметта си могат тези, които могат да гледат на Земята отстрани. Елфи на Земята повече няма. Те завинаги са оставили хората на Земята.Това, как са живели тези същества, хората няма да разберат, защото те са съвсем различни. Тези, които са си заминали, са оставили мястото за хората. Така ще направят и хората, дори и съвсем да не разбират това.

82. Ти казваш, че хората ще се подготвят за полети из Слънчевата система. Това общодостъпно ли ще бъде, както например автомобилите или ще бъде привилегия за малцина?
Вие рядко ще летите, защото няма да бъде нужно да го правите често. Ако хората полетят, те ще останат там, където са отлетели. Човека може да има само един дом.

83. Колко хора (в процентно съотношение, например) ще загинат от тези изменения?
91,76843561444444: ..

84. Все пак, Саша, дай поне някакви съвети как трябва да се подготвим, какво да подготвим (например, консерви)?
Те няма да ви спасят. Това ще продължи дълго. Консервите ще се развалят. Вие трябва да живеете както обикновено и нищо да не очаквате, а просто да знаете за това. Това е една част от Вашия живот, за която Вие ще бъдете готови. Ако Вие умрете, това няма да е страшно за Вас. Не се бойте.

85. Има ли живот на другите планети от Слънчевата система (на кои и какъв) и ще имаме ли контакт с него?
Вие отдавна вече знаете за тези, които живеят в Слънчевата система. Те са много по-развити, отколкото са хората. Най-умните живеят на Венера. Те най-често от всички помагат на хората. Отначало Венера не я е имало. Има още и такива, които живеят на Сатурн, но те вече губят живота, останало им е съвсем малко. Те биха искали да живеят още, но не им се получава. Това го знаят всички в Слънчевата система. Не бива да се лети на Марс. Там живеят най-злите жители. Те не обичат хората. Така също към вас се отнасят лошо и на Юпитер, и Уран. Това са опасни планети. Там не трябва да се изпращат кораби с хора. Ще им навредят. Но ако корабът е автомат, нищо няма да му направят. Сега следят корабите на хората около Сатурн. Това, което предават корабите, е с не повече от 30% истина.

86. Съществуват ли на Земята национални правителства (комитет 300 или нещо подобно)? Притежават ли те реална власт?
На Земята има такива, които са по-главни от всички управляващи на държавите. Те са 11, но са били 12. На тях се подчиняват останалите управляващи.

87. Кои са тези 11? Те хора ли са? Какво е станало с 12-я? Защо тези върховни управляващи допускат войните? (много важен въпрос)
Това не са хора. Те са свързани със самата Земя. Вие ги наричате 12 качества. Едно от тях ви е отнето. Неговият източник е на Сатурн. Войната – това е неумение да се използват тези качества, които са ви дадени. Те трябва да ви помагат да се развивате така, че вие да се променяте постепенно, но хората правят това бързо и воюват. Бързата промяна дава малко разбиране. Вие все повече не разбирате тези качества и губите връзка с тях. Това, как сега сте се научили да обработвате информацията, трябва да ви помогне, но вие карате да вършат това вместо вас компютрите и телевизорите. Това, което се показва по тях, ще доведе до война.

88. Какво можеш да кажеш за Шамбала (като Братство на високоразвити същества)?
Шамбала съществува, но не е стабилна. Останало й е малко да съществува. Тя ще изчезне поради недостиг на енергия, постъпваща отвън. Този недостиг хората ще почувстват по-късно, когато започнат измененията. Шамбала е била създадена с цел да поддържа хората като нов вид на планетата. Това е Изследователски център. От там често са подсказвали на хората какво да правят.

89. Какво можеш да кажеш за връзката на Шамбала с цивилизации от другите планети?
Шамбала е свързана не с планети. Тези, които са създали хората, не приличат на тях. Това са продукти на умствена дейност. Планети, подобни на Земята, наблизо няма. Живот като този на Земята е един. Има други планети с друг живот. Той е чужд за вас. Само някои могат да бъдат разбираеми за вас. Те не идват на Земята открито, тъй като няма нужда от това. Общуването се осъществява на друг принцип. Няма нужда да се строят космически кораби.

90.Каква е ролята на Шамбала в бъдещите събития на Земята, свързани с измененията?
Шамбала ще остане до момента на Изменението. След това тя ще изчезне. Изследването ще бъде завършено. Земята трябва да премине Изменението успешно. Това е задачата на Шамбала.

91. Каква доза истина има в историята за произхода на човека на Земята, идваща от шумерите?
Шумерите са хора, живели отдавна, преди 27 хил. години. Те често общували със създателите на хората, защото помагали в изследванията повече, отколкото било нужно. В изследването участвали Други. Те изменили хората и изследването започнало да губи смисъл в по-голямата си част. Хората трябва да живеят на Земята и да не я напускат.

92. Какво можеш да кажеш за връзката на Иисус с извънземните цивилизации?
Исус ви е дал възможност да се съедините с Вселената. Той не е давал религия, която се е получила от вярата. Това хората са направили неправилно. Да вярваш – значи да правиш всичко обмислено, а не да даваш на някой друг да прави това вместо теб. Иисус не е казал, че всичко това ще направи вместо хората. Той е казал, че това ще бъде разбрано от хората, когато те ще отидат при него. Хората не трябва да умоляват и да се молят. В Света няма висши и нисши. Иисус не е висш, а просто по-умен. Хората също могат да станат такива. Не трябва да му служите. Трябва да го разбирате. Той също се стреми да разбира хората. Иисус не е човек и никога не е бил. Всяко тяло – това е форма, която може да се създаде бързо. Иисус е свързан не с тялото, а с разума, който във Вселената е навсякъде. Иисус може да говори с всички във Вселената. На това той е искал да научи хората. Той не е първият. Първия път идва Прометей. Те са идвали два пъти.

93. Какво можеш да кажеш за знанията, говорещи за това, че някога на Земята са дошли високоразвити същества от Венера (7-те Кумари) и са повлияли на еволюцията на човека?
Венера винаги е помагала и помага на Земята. Тези, които са дошли оттам, и досега са сред вас. Те продължават да изследват и да поддържат порядъка на Земята. Това за тях е трудно. Земята е нестабилна. Венера се е появила след всички планети. Тези, които ви помагат не са хора. На тях не са им нужни тела, но понякога ги използват. Сега не всички са съгласни да ви помагат. Вашата техника е дадена с помощта на ума на жителите на Венера. Хората е нужно да се научат да работят със знанията по друг начин, защото това, което знаят жителите на Венера, е голямо по обем и по скорост. Сега хората разбират твърде бавно. Това, което на Земята наричат лошо, е създадено от част от хората, от тази част, която участва в изследванията. Това трябва да подтикне хората да разберат това, как трябва да работят със знанията, давани от другите.

94. Защо Любовта е толкова важна? Какво е това? Чувство ли е? Енергия ли е? Състояние ли е? Закон? Същност? Има ли нещо по-могъщо от любовта? Когато човек обича, той се включва към нещо, ако е така, то към какво именно?
Любовта е важна, защото тя може да съединява чужди един на друг хора. Въобще, хората не са си чужди, но, когато се раждат, те забравят това. Можеш да се докоснеш до Любовта и да разбереш, че ти не си сам. Не е нужно да я докосваш постоянно. Тогава човек престава да прави нещата сам. За хората Любовта е чувство. За мен това е нещо, което прилича на вълна. Това е енергия, влияеща на вашия живот. Може да се нарече Закон, защото сам по сам хората са много слаби. Но Любовта не е същност. Тя само помага да се съединявате, а по-нататък е нужно друго. Има Нещо, Което е по-голямо от Любовта. Понякога го докосвате, когато напускате Земята. Ако веднъж почувствате това, вие никога няма да живеете спокойно. Това не е за хората. Тези, които не умеят да общуват, си мислят, че са сами; могат да се обърнат към любовта, която ще им помогне да започнат да разговарят. Това не е проста работа за тези, които често са били сами. За това и е създадена любовта. Докато я има, хората няма да се загубят.

95. Ти каза, че и Слънцето, и Земята са енергии. Видимо, Слънцето – това енергия от по-високо ниво ли е, отколкото е Земята? Разкажи ни, енергията и съзнанието – това едно и също ли е? Слънцето има ли съзнание? Останалите планети, като енергии, по-важни ли са от Земята? Какви планети оказват най-голямо влияние върху Земята? С коя планета е свързана най-силно Земята и защо? Какво ще стане с другите планети след Изменението?
Слънцето по енергия е много повече, отколкото е Земята, но много зависи от нея и от другите планети. На Слънцето хората никога няма да попаднат, но там е това, което ви създава. Енергия и съзнание – това е едно и също. Човекът има свят, който познава, и има такъв, за който само предполага. Същото важи за Слънцето. Слънцето е свързано с други звезди. Вие ги наричате Зодиак. Важните планети за Слънцето са Юпитер, Сатурн и Плутон. Това са станции. Те определят движението на Слънчевата система. Станцията на Сатурн е много слаба. Тя е загубила енергия при последните Изменения. Вие трябва да намерите възможност да я възстановите. Иначе Слънчевата система ще започне да се разрушава. Вие ще правите това не сами. Това правят и другите, живеещи в Слънчевата система. Вас ви чакат, кога ще овладеете предадените ви технологии за междупланетни полети и използването на мощни енергии. Най-голямо влияние върху Земята оказва Юпитер, но трябва да е Сатурн. Най-силно Земята е свързана с Марс и тази връзка е опасна. След Измененията ще се появят нови планети. Те ще дойдат от отвъд пределите на Слънчевата система, защото притеглянето на Слънцето ще се увеличи. На Земята ще стане много горещо. Меркурий ще изчезне, Венера може да остане.

96. Защо се оказва помощ на Земята, например с това, че са изпратени индиго на нея? Какво е значението на Земята и човечеството за останалата Вселена?
Не са изпращани индиго на Земята. Те идват сами. Това е тази връзка, която е по-голяма от любовта. Не се стремят да помогнат на Земята, а да я научат. Това тя трябва да направи сама. Хората умеят да Живеят в тази форма, която имат. Тя е много интересна. Тела във Вселената има малко, те почти не се използват. Хората имат много начини да развиват своите способности, това също малцина го умеят. Хората учат другите как да виждат едно чрез множеството, да умеят да свързват различни неща едно с друго, да търсят. Това са техните големи плюсове. Макар хората да са прости, те интригуват мнозина, не им се забранява да общуват. Но във Вселената хора не живеят. Там телата не са нужни.

97. А ако аз съм против? Ако аз съм против това, 91,8% от хората да загинат? Ако аз ги обичам такива, каквито са и не искам те да започнат да боледуват и да умират, за да направят място на „по-съвършени хора“? Моето мнение ще бъде ли зачетено и глобалните изменения отменени?
Разбирам какво искате да кажете. Ние не трябва да искаме това. Съвършените хора идват съвсем не по този начин. Слабият трябва да отстъпи място на силния – така мислят повечето хора. Но силата не е в това да разрушаваш, а да създаваш. При това трябва да разбирате, че вие създавате не само за себе си. Тези, които са свикнали да създават само за себе си и да не виждат другите, трябва да си отидат. Те носят самота и безизходност за другите хора. Те не могат да действат, да мислят по друг начин. Ако те останат, то вие също ще бъдете в самота. Не всички хора са такива, но по-голямата част са такива. Да боледуват и умират – значи да познаят болката и страха, които са нараствали в такива хора през цялото това време. Ако във вас това го няма, то с вас това няма да се случи. Вие говорите за сложни за разбиране от хората неща. Вие имате своята правда, в която вярвате. Такава има и във всеки друг. Хората растат на Земята, но не я разбират. А как мислите вие, тя разбира ли ви?

98. Какви са целите на хората-индиго? А по-точно, на тези, които са ги изпратили тук?
За целите на индиго вече говорихме. Това са тези, които помагат за измененията. Индиго идват сами и така е навсякъде. Индиго са малка част от това, което може да дойде. Хората също са малка част. Ние идваме от една част и се познаваме един друг много добре, но тук всеки помни това, което може да помни. Това е негова способност, създадена от него самия. Всички ние идваме, за да живеем.

99.Умеят ли децата-индиго да лъжат и казана ли е в тази тема лъжа?
Всички хора умеят да лъжат. На това учи животът, в който те се оказват. Индиго също умеят да лъжат. Лъжата се появява тогава, когато човек иска това. Хората говорят един с друг така, както умеят. Ако при тях не се получава да говорят така, както умее другия, тогава те лъжат. Но това не е измама, а неумение да се изкажат така, както трябва. Да се лъже е просто, така се говори лесно, да се говори истината е по-трудно, тъй като трябва да се разбира.

100. Какво може да означава (характеризира) фразата „Шест Лъча“? С какво може да е свързано?
Човекът се състои не само от тела. Седемте лъча го строят Друг. Тези, които притежават тяло с такова построение не виждат, защото тялото е създадено, за да удържа първото построение. Човекът се състои от Светлина. Той не е разноцветен. Един от лъчите е престанал да дава на хората своята сила. Това е лъчът на Истината. Сега хората никога няма да вярват в това, което е просто и разбираемо. Да се търси истината ще стане почти невъзможно. Хората бързо ще се разочароват от живота и ще се стремят да умрат. Когато няма да има истина, всички ще се боят, че всички ги лъжат. Страхът ще замени седмия лъч и ще разруши останалите. Колкото повече се бои човек, толкова по-силен е страхът. Ако вие се боите, че ще ви убият, то ще започнат да убиват още повече.

101. Ти разбираш, че цифрите, които ни съобщаваш – нищо не означават за нас, които не знаем спецификата за работа с тях – все едно да четем непознати букви. Разкажи ни за тях.
За тези, които искат да разберат, цифрите са обяснение. Това не е чужд език. Това е разговор в друг вид.

102. Кажи, моля те, самият факт, че индиго и ти в това число, дават на хората информация за предстоящите катастрофални Изменения, не се ли явява своего рода шанс за това, хората навреме да се опомнят и да променят своето отношение един към друг и към своята планета, да променят предстоящия сценарий на събитията към по-мек, по-щадящ вариант? Доколко сценарият за това, което трябва да се случи, е предрешен към днешна дата?
Вие имате 4 варианта. Петият се затвори съвсем неотдавна. Хората не ги използват, защото не вярват. Те лошо чувстват това, което е разбираемо за всички на Земята. Събитието не може да бъде по-добро. То ще бъде еднакво за всички. Природата на Земята умее да се мени. Същото може и Земята. Хората не разбират защо тя прави това, защото и досега не са разбрали защо се променя природата. Това е разказ на Земята за това, какво се случва с нея. Хората не разбират този език. Струва им се, че птиците просто пеят, а зверовете ръмжат или мяучат. А това не е така. Те всеки ден говорят с вас и помежду си. Когато дърветата шумят, това също е разговор. Всички звуци на Земята могат да се преведат като разговор на Земята. Хората умеят да чуват само силните крясъци, когато нещо се руши, пада или тряска. Хората чуват и катастрофите. Тогава за кратко те стават способни да чуват и да разбират много повече, но след това отново забравят за това. Земята всеки ден разказва на хората какво ще се случи. Изменението вече се е случило. Сега то само идва до вас. В него вие сте в миналото, а то във вас е в бъдещето. Вие никога няма да го видите в пълнота, но ще го почувствате. Когато вие се измените, Изменението ще изчезне.
Ако вие промените отношението си един към друг, вие ще помогнете на себе си по-бързо да разберете как трябва да се променяте и ще направите това по-добре от другите. На останалите ще се наложи да се подчиняват на това, което им се предложи. За мнозина това ще бъде неприятно.

103. Какво мислиш за сънищата? И как сънят може да се промени във връзка с проблясъка и измененията?
В сън човекът преживява половината си живот. По време на сън си почива само тялото и то не напълно. Сънят е възможност за човека да направи това, което той иска да направи в света, където се намира тялото му. В съня вие можете да сглобявате модели като с конструктор. Ако са сглобени правилно, те ще започнат да работят и скоро ще се появят в света, където сте. Всеки от вас умее да конструира, но някак си събира това, което се руши бързо. Такива вещи имате много, а са ви нужни още повече. Ако всичко започне да се руши, вие ще се объркате. За да не се рушат вещите, трябва да ги правите добре. Най-добре прави това този, който го прави сам. Но има и такива, които казват, че са направили нещо сами, а всъщност го е направил някой друг вместо тях. Дори това нещо да е направено добре, то бързо ще се разруши, защото този, който е казал неистина, не умее да го прави сам и ще го развали. Ако той пази тази вещ, то трябва да направи нещо сам.
Сега сънищата стават по-силни. Но малцина могат да ги помнят. Това, което правите вие в съня, много се различава от това, което правите в живота. В съня не бива да се вълнувате и да правите резки движения. Ако виждате светлина, то тя трябва да бъде чиста. Не отивайте към чистата зелена светлина.

104. Как виждаш ти бъдещето на Земята (като цяло)?…или всичко ще се измени, или всичко ще остане така, както е…сега.
Земята няма да бъде такава, каквато е сега. Ще бъде неузнаваема. Останалото ще го видите.

105. Какво е Бог? И защо е създал Света? Какъв е мотивът?
Бог е това, което човек не вижда, но рано или късно стига до него. Бог – това са самите хора. Извън тях няма Бог. Хората са създали своя свят, за да видят целите на познанието. Когато тези цели не се постигнат, се появява Бог. Колкото по-силен е Бога, толкова по-слаби са хората. Колкото по-силна е вярата, толкова по-близо е Бога. Но Бога хората никога няма да достигнат и никога няма да узнаят защо е създаден света, в който живеят. Тази загадка се разгадава едва след напускането на Земята.

106. Какво е твоето отношение към животните, котките, кучетата и т.н. Как ги чувстваш и как е правилно хората да се отнасят към тях? Наистина ли е вярно, когато казват, че те лекуват със своята енергетика или не е така… как мислиш ти?
Животните са жители на света, както и човека. Към тях трябва да се отнасяме като към съседи. Съседите трябва да живеят задружно и да не си вредят. Всички животни умеят да говорят, но техният език е неразбираем за човека, защото съзнанието на хората не е настроено за такъв разговор. Струва им се, че животните просто издават звуци. Ако пеенето на птичка се забави няколкостотин пъти, то могат да се чуят отделни думи на нейния език. Когато говорят хора, на птичката й се струва, че се разнасят дълги и провлачени звуци. Човекът малко умее да слуша, много животни чуват много повече за кратък отрязък от време. Най-бързи в разговора и слушането са китовете и делфините. Делфините се отнасят добре към хората, но не разбират защо те замърсяват водата и взимат някои делфини завинаги. Китовете никога няма да се отнасят добре към хората.
Много животни умеят да използват потоците на живота и да ги използват. Хората наричат това тяхно умение да лекуват. Всъщност животните просто усилват през себе си този поток и помагат да се отмие болестта от човека. Някои хора умеят да правят нещо подобно, но повечето предпочитат да се лекуват. Лечението прави човека по-слаб, той престава да се бори и умира по-рано. Не знам защо тези, които се научават да използват потоците на живота, правят това за другите срещу пари и го наричат целителство. Котките и другите животни правят това просто така, иначе трябва да умрат. За мен е неразбираемо защо човек продава на другите смърт и лекарството за нея, тъй като това по същество е едно и също. Когато човек продава на друг живот, той прави нещо съвсем неправилно: Животът няма цена, цена има само Смъртта. Животните не умеят да купуват и продават.

107. В резултат на измененията (катастрофите)…, много запаси и хранилища на радиоактивни отпадъци ще се отворят… В резултат, много хора ще бъдат заразени с радиация.. Има ли възможност да защитим себе си от радиацията и отровните вещества… Ако има, каква е?
Вие трябва да се научите да използвате жизнените потоци. Само вие самите можете да направите това. Никой няма да ви подскаже. Иначе хората няма да разберат какво е това смърт и ще продължават да я продават.

108. Ти казваш, че хората ще поискат да се учат, но това няма да бъде само в училищата. Къде другаде ще се учат?
Те ще се учат от Земята. Там има много повече знания, отколкото в училище. Може да се учи не само от Земята. Това се случва тогава, когато хората разбират необходимостта от това. Ако те не искат – никой не ги заставя.

109. Каква роля ще играе еврейската нация в предстоящия преход към високите вибрации?
Евреите вече били преселени веднъж на Земята. За това се разказва в Библията. Те притежавали знания да управляват времето, водата и земята, но след това тези знания се изгубили, тъй като устройството, което те пренесли със себе си, се счупило. Когато евреите намерили място, те дотолкова се променили, че ги оставили да живеят на това място, което те намерили. Сега евреите са като всички и нищо особено няма да направят.

110. Правилно ли да разбирам, че в плътно материално човешко тяло на земята няма да остане никой след всички изменения? Нали самата земя преминава на по-висока степен на вибрации, енергия.
След измененията ще останат малко хора. Те ще бъдат болни и ще оздравеят бавно. Болестите ще накарат хората или да бъдат силни, или да умрат. Оцелелите ще научат своите деца и другите на това, което знаят и също ще си отидат. Това, което ще бъде на Земята, за хората ще бъде без значение. Тяхното знание ще стане необходимо на друго място.

111. Защо малко хора могат да запомнят своите сънища? Как да ги запомним?
За да запомните съня, трябва да умеете да не се вълнувате. Не бива да си спомняте за това, какво е нужно да направите днес или утре. Веднага, след като си спомните за това, сънищата ще изчезнат, защото вашата мисъл е по-силна от тях. Сънят може да се появи като мисъл, но тогава е нужно да задържите съня в главата си. Това се прави просто. Запомнете в съня основния детайл. По него сънят ще ви се открие сам. Ако детайлът е неправилен, то той и самият сън ще изчезнат.

112. Защо е опасно да се приближаваме към силно зелената светлина?
Силно зелената светлина заставя хората да спрат да мислят. На хората им се струва, че така се чувстват добре. Но щом това се случи, зелената светлина заменя потока на живота и човекът бързо умира. При това той може да помага да умират и други, мислейки, че така е по-добре.

113. С какво се обяснява съществуването на няколко раси на Земята? Как са се появили те? Коя раса е най-древна?
Наложило се няколко пъти да бъдат създавани хора, които да могат да живеят на много територии по Земята. Тогава, и сега условията били различни. Най-древната раса е айрии. Всяка раса била създадена с помощта на конструктор на телата на човека. В този конструктор е имало и детайли за човешката душа. Сега не се разрешава да се конструира, защото са създадени нужните типове хора.

114. Доколко се различавал животът на древните хора от сегашния? В какво се различава?
Древните хора са се появили само преди 15-17 хил. години. Преди това хора не е имало, няма и да има. Техният живот бил и по-интересен, и по-лош от живота на сегашните хора. По-интересен, защото те умеели да пътуват между световете. Имали са и това, което вие наричате вълшебство. Тогава те са умеели да създават части от света и да разбират Цялата Земя. Лошото било това, че те се стремели да живеят дълго и поради това са изчезнали. На Земята не бива да се стремите да живеете дълго. Тя не е приспособена за това.

115. Как е бил основан Египет?
Египет е създаден от И3211. Това е точка S3214 в съзвездието Овен. Пирамидите – това са антени. Те предават информация, когато са включени. Сега пирамидите са включени.

116. Свидетелства за живота на славяните са намерени на териториите на Германия, Пакистан, Турция, Индия. Съответства ли тази информация на истината?
Славяните са дошли отвъд океана от запад. Това, което вие посочихте, е вярно. Това са места, където са оставали части от тях.

117. Какво се случва с човека след смъртта?
Умира само тялото. Това, което вие представлявате , не може да умре. Смъртта се среща само в малко светове, приличащи на нашия. Но на други места също не живеят винаги дълго. Когато вие питате за живота, вие питате за това, как решавате вашата задача, с която идвате в този свят. Отговорите можете да получите единствено вие, иначе няма да има смисъл от задачата. Решаването на задачи – това е един от начините да станете по-умни и да се научите да разбирате Другото.

118. Знаеш ли нещо за взаимодействията, взаимното влияние на кристалите и минералите върху човека? Какви кристали, минерали, камъни могат да помогнат сега на човека да премине измененията и предстоящите изпитания?
Минералите са непрекъснато в контакт с човека. Полезни са тези, които могат да натрупват слънчева и друга светлина. Опасни са тези, които действат като магнити. Домовете, които хората строят, са много опасни, защото се използват неистински материали. Най-добрият материал е тухлата (кирпича). Още по-добър материал е цял камък или негов къс. Дървото е недълготраен материал. Ако дойде силна светлина, то вас ще ви спаси само земята. На дълбочина от 12 метра.

119. Кой оценява дейността на въплътените същности в този „материален“ свят? Както аз разбирам, тези същности (Духове) са на определено ниво, на което няма нужда да се въплъщават като хората. Така ли е? На какво ниво се намират и как са го достигнали?
Дейността на човешкия дух се оценява от система, а не от отделни същности. Това е поле, което обкръжава Земята. Тези, които оценяват Земята, се явяват нейни създатели. Те са станали такива след като са разбрали целия Свят като Сфера, Кълбо. Когато линията се затваря в себе си, тя става безкрайна и губи смисъл.

120. Кой следи за тези, условно казано, „учители“?
За учителите никой не следи. След тях няма никой. Оценяването в света не е прието, оценки усещате само вие. За учителите това изглежда по друг начин. Това е опит, знание, което те усвояват.

121. Налага ли Бог (образът, по подобие на който са били създадени неговите „деца“ на света, Духовете и всичко съществуващо) някакви ограничения на живота в света, създаден от Него? Ако мислиш, че е така, то какви и защо?
Ограничения няма и никога не е имало. Всички подобия на това, което ни е създало, всъщност сме ние самите. Всичко това, което правят хората, представлява мислите на тези, които са ги създали. Така Създателите могат да видят грешките и добрите страни в своите мисли. Ако се оставят само добрите мисли, то те бързо ще загубят сила и ще се превърнат в нищо. Никоя мисъл никому не принадлежи и може да изчезне. Лошите и добрите мисли са най-силните. Но те са такива само за хората. Мислите не трябва да се делят на добри и лоши. В мислите на тези, които са създали хората, никога не е имало нищо лошо. Просто не всичко, което е създадено, се харесва на хората. И също хората не всичко разбират. Това също поражда различие в мислите.

122. Смисълът на въплъщенията е преминаване през някакви „уроци“ и попълване на опита на Същността (Духа). Има ли право самият Дух на обучавания да определя своите уроци или само неговите „учители“ могат да правят това? Възможна ли е ситуация, когато учител оценява своя подопечен необективно и му дава не тези уроци, които са му нужни? Умишлено или не против волята му.
Ако учител направи грешка, повече няма да му се даде да обучава. Той ще бъде понижен в ученик. Всяка грешка на учител нарушава порядъка в света. Човек може да избира само това, как да използва времето за урока. На самия урок той е длъжен да присъства. Ако човекът пропуска времето за уроците, ще бъде върнат да ги изживее отново. Учителят помага на човека да изучава живота, но никога не прави това вместо него. Учителят дава само тези уроци, които е нужно да даде. Всичко останало предлагат духовете, които се намират редом с вас. Тяхната задача е не да ви учат, а да се възползват от вашите знания, защото самите те не искат да придобиват знания.

123. Как да се защитим от нежелани контакти, било то извънземни или астрални същности?
Не бива да се съгласявате на разговор, ако вие не го разбирате. Всеки разговор трябва да бъде разбираем. При разговора не трябва да ви боли или да ви е неприятно. Тези, които общуват с вас, знаят повече от вас, затова те носят отговорност пред вас. Не бива да правите неразбираеми за вас самите действия. Ако ви помолят да отдавате сили за нещо, което не разбирате, не го правете. Трябва да ви казват само истината. Достатъчно е само да попитате за това.

124. Вярно ли е, че сега всички (Индиго и Кристалните деца) чакат някакъв сигнал отвън, за да се Активизират за една важна цел на Планетата…?
Да. Такъв сигнал ще дойде, но не сега. Това, което ще се измени, вие ще го забележите. То няма да донесе вреда на хората.

125. Съгласно някои съобщения, след всички Изменения на планетата Земя просто ще бъде невъзможно да се живее и хората, които ще останат живи, ще бъдат качени на Чуждопланетни кораби с висше съзнание… Известен период след това хората ще се заселят обратно на Планетата, разбира се по собствен избор. Вярно ли е това?
Всички тези, които живеят наблизо, знаят за измененията на Земята. На тях не им е нужно да долитат след събитията и да спасяват оцелели. Те могат да направят това по-рано. Ще пристигнат тези, които живеят отвъд предела. Те не знаят точното време и ще закъснеят. Хората няма да могат да живеят в техния свят, но за тях могат да се създадат изкуствени сфери. Те ще бъдат малки и бързо ще омръзнат на хората. За да се върнат обратно, хората ще се наложи да сменят организма си.

126. Къде ще живееш ти в близките 5 години? Имаш ли другари, приятели в другите страни?
Аз ще живея в Русия. Това е добра страна, макар в нея понякога на хората да им е трудно. Но трудности има и в другите страни. Аз мога да говоря с приятели във всички континенти на Земята. За това на нас не са ни нужни телефон или Интернет. Ние чуваме гласовете си просто така. В този форум говоря само аз, защото това е проба и се прави за първи път.

127. Какво представлява човешката същност? Могат ли едни фрагменти на тази същност, живеещи в другите светове, да влияят на други фрагменти? Можем ли да се предпазим от такива влияния и нужно ли е да правим това? Как енергиите на една същност се преразпределят между фрагментите и какви проблеми могат да възникнат в тази връзка? Може ли един фрагмент на същността да понесе последствията (от причинно-следствените връзки), предизвикани от действията на друг фрагмент, как да се постъпва в такива случаи?
Човешката същност – това е състояние на един или няколко фрагмента от Проекцията на мислите на създаващия. Човешката същност е условна. Това, което вие виждате всеки ден като човек, не се явява самият той. Човекът живее едновременно в няколко свята. Тези светове могат да не приличат един на друг. Във всички случаи обаче съществува връзка. Тази връзка има сигнал, неприличащ на други сигнали. Така Човекът може да научава за самия себе си в различните светове. Ако някой иска да се запознае, той изпраща своя фрагмент на другия. Тези фрагменти се съединяват. Главното в съединяването е да знаеш, че ти и той сте едно. Запознанствата са нужни за по-бързото опознаване на живота и не само. Ако вие не искате да се запознавате, то вие можете просто да не правите това. Вашето желание е главното. Ако вие проявите интерес , то запознанството ще се състои. За мнозина е много интересно, какво ще следва по-нататък, затова те се запознават с тези, които често им пречат да разберат света. Това се прави, тъй като такива запознанства са много лесни. Вие можете да пропуснете думите, делата, усещанията – това е едно и също.
Енергията на същността се разпределя по фрагментите различно, но има общи закономерности: от 1 до 13 фрагмент – 15%; от 14 до 18 – 19%; от 19 до 24 – 11%; от 25 до 26 – 1%; от 27 до 34 -30%; от 35 до 76 – 19%; от 76 до 1014 фрагмент – 5%; от 1014 до 1100 – 1% и по-малко. По-нататък започва разрушаването на същността. Указаните закономерности не трябва да бъдат по-ниски. Ако се понижат, човекът умира. Ако те станат по-високи, човекът няма да може да разбира и ще трябва да се роди отново.
Фрагментите могат да въздействат един на друг с не повече от 1,5%. По-силно въздействие ще убие човека. Човек може да използва само 10% от своята енергия при въздействие. На човека може да се въздейства с не повече от 10% от енергията на другите. Общо 100 действия. Това число се използва в математиката. Когато върху вас въздействат по-силно, искат да ви причинят вреда. За да не се случи това поделете количеството енергия с другите фрагменти. Човекът загива бързо, ако не умее да се дели. Ако вие не умеете да се делите, можете да попитате за това. Във въпроса назовете фрагментите, които са станали твърде големи. Ако вие се разболеете, в никакъв случай не се делете. В това време това, което ще делите, ще стане много слабо и може да отслаби останалите.

128. Какво представлява ангелът-хранител, как действа той?
Ангелът хранител е ваш учител. Доверявайте му се. Той знае всичко за вас. Той е помощникът ви от създателите. Ако той не ви е нужен, ще изчезне и няма да напомня за себе си, но ще продължава да ви помага, както преди. Той никога не се намесва във вашия живот, затова не го молете да прави нещо вместо вас. Отговорите на ангела-хранител винаги са правдиви.

130. Как да влезем в контакт със своите учители?
Вие сте постоянно в контакт с тях. Хората не винаги осъзнават това и си мислят, че контакт няма. На много от въпросите, които вие задавате, могат да отговорят самите хора, затова вашите учители ви насочват към тях. Отговорът им е еднозначен с този на учителя. Самият учител също не знае всичко. Той препраща вашият въпрос на други, ако сам не знае. Отговорът идва от тях чрез него. За да разговаряте, трябва да задавате точни и правилни въпроси. Няма да ви отговорят на въпроси за това, как трябва да живеете живота си.

131. Откъде знаеш отговорите на всички въпроси и кой може да ти забрани да отговаряш на заплетените или „неправилните“?
Аз зная отговорите, защото вие задавате въпроси. Някои от тези отговори не са ми нужни и те се предават на вас. Да знаеш отговора е просто, защото отговор винаги съществува. Но моят отговор винаги е непълен за вас, защото докрай трябва да го разберете вие сами. Ако въпросът е твърде труден за мен, за това ще ме предупредят и аз ще трябва сам да се откажа от отговора. Ако това се прави от другите вместо мен, това говори, че аз лошо разбирам какво правя. Не е забранено да се получават отговори. Отговорите се задържат до този момент, когато ще могат да бъдат разбрани. Не бива просто да се чака отговор. Трябва да се търси път към него. При това въпросът може да се променя.

132. Каква музика харесваш?
Харесва ми различна музика. Но има такава, за която мога да говоря с приятелите и такава, която те не разбират. Аз разговарям с тях за тази, която харесват повечето от тях. На мен ми харесва красивата инструментална музика и музиката, която свирят на синтезатори.

133. Какво сънуваш? Често ли летиш на сън?
Летя понякога. Това е страхотно! Много ми харесва! Да можех да полетя наистина! Пожелавам ви да не забравите да летите.

134. Какви още способности притежаваш? Чувства. Различни възможности. За разлика от другите. И как Ние да се НАУЧИМ на Това. Поне да опитаме.. Някакви насоки?
Ако говорим за способности, то аз не зная, за кои да разкажа. Те са много. Чувствата също. Ако говоря за всичко, ще отнеме много време. Всички способности трябва да се прилагат само тогава, когато те са необходими и не носят вреда на хората. Не бива да се плашат и изумяват хората с тях. Това ще бъде като в цирка, с животните и дресьора, но вие едва ли бихте влезли в клетката. Ако например искате да говорите с някого на разстояние, то ще е нужно да разберете как се изпраща въпрос и как се приема отговор. Използвайте цветове и форми. Измислете ги сами. После следват думи и цифри. Разделете ги на въпроси и отговори. Това е като в компютъра. Вие трябва да разбирате, че тези въпроси и отговори са не се отнасят само за вас, те са свързани със света, в който живеете. Ако не ви отговарят, то вие искате твърде много. Ако ви предават нещо и вие не знаете какво да правите с него, то ще изчезне просто така.

135. Как ти самия се отнасяш към този форум и въобще към интернет?
Интересно ми е да разговарям с хората, който са по-възрастни от мен. Просто така в живота с тях не можеш да говориш. Те веднага започват да гледат някак странно и се стараят да замълчат по-бързо. А понякога започват да говорят за някаква глупост, за да отклонят разговора.
Интернет е създаден от вас по подобие на земното информационно поле. Но земното поле е способно да се задържа в порядък, а Интернет – не. Всичко, което има в Интернет, е отражение на човешките мисли, които са готови да станат дела. Интернет може да ви научи на различни неща, но от вас самите зависи как ще се приложи това знание. Вие можете да донесете както вреда, така и полза чрез него. Интернет трябва да се развива и да се направи така, че той да стане достъпен безплатно за всеки. Не трябва да се обменят мисли за пари. Интернет ще ви научи как да обменяте мисли без него. Заради това е и създаден Интернет.

136. Много ли са хората на Земята, които приключват урока си, къде има най-много такива хора?
Не разбирам. Всеки човек приключва своя урок в уреченото време. Ако имате предвид раждането на Земята, то такива са много.

137. Кой са тези 4 възможности, които могат да се случат?
Това няма да бъде казано.

138. Колко общо типа хора са били създадени? Кои са те?
Типовете хора са:
-егрегори – 2,5%
– куратори – 5,4-8%
– изпълнители – 92-94,6%
На Земята съществува тип отношения, който го няма вече никаде другаде. На Земята хората живеят неправилно.

139. Земята ще премине ли на по-близка до Слънцето орбита, и ще се увеличи ли гравитационното и лъчевото въздействие?
Да. Съотношение на градусите на орбитално движение – 1:4. Интензивност на протоните – 2,8 от съществуващото. Циркулация на гравитацията – 5,4/100 от магнитното поле на Земята. Перихелий – 1,4а.е. , афелий – 0,7а.е. Протонна атака – не по-малко от 2 периода на полупериодите на Слънцето = 16 стандартни периода.

140. Тогава Меркурий ще бъде ли погълнат от Слънцето? Това може ли да предизвика силно избухване?
Избухването ще бъде незначително. Протонната атака ще се увеличи само до 2,1 пъти. Вие трябва да се безпокоите за Сатурн. Неговото поле е силно отслабено. Ако Сатурн го няма, движението на планетите, в което участва той, ще бъде нарушено.

141. В такъв случай, какво ще стане с нашата Луна?
Постоянно приближаване към Земята. Ще се появят нови гравитационни потоци. Хората ще се сблъскат с проблема от бързи наводнения и влошаване на самочувствието, когато Луната е пълна. Луната ще може да отразява идващите от Слънцето частици и да ги насочва към Земята. Ще има и нощно светене.

142. В това ли е опасността за системата, че Сатурн може да изгуби твърде много енергия и да премине на много ниски орбити, предизвиквайки възмущение в движението на Юпитер и другите планети?
Да. Това ще се случи. Тогава ще се наруши движението на планетите. Всички планети се движат по тези пътища, които са създали за тях Строителите. Преди 16 хил. години орбитите на планетите са били коригирани за последен път. Не Вие правите това. Слънцето влияе на планетите повече, отколкото е нужно. Много от планетите почти нямат защита зарази това. Нужно е корабите на Земята да летят до спътниците на Сатурн и Юпитер и да започнат да коригират силата вътре в тези планети. Сатурн трябва да бъде свързан с Уран. Уран е източник на енергия.

144. Много ли са сред нас не-хората с човешка външност? Кои са те и по какви признаци можем да ги разпознаем?
Малко са. Повече са тези, които са престанали да бъдат хора и са по-близо до животните. Да разпознаете другите няма да можете, докато те самите не пожелаят това. Ако вие знаете как да ги разпознавате, то няма да има смисъл те да се скриват под човешки образ. Ако не искат да ви се покажат, значи за това има причини. Ако знаете, че във вашия дом живеят различни същества, вие ще се безпокоите и ще се стараете да ги изгоните. Докато не се досещате за това, между вас ще има мир.

145. Интересува ме, осъзнавате ли Вие себе си в съня?
Не винаги. Сънят е друга линия, наред с линията на живота. Между линиите може да се преминава. На линията на съня можете да замисляте това, което после се появява в живота.

146. Споменаваш „да попитаме“, „да слушаме отговора в главата“ – можеш ли да ни посъветваш кога, в какво състояние е най-добре да се прави това? Как да различаваме истината от собствените фантазии? Изобщо дай съвет на „глухия“.
Можете да слушате в различни състояния. Започнете със спокойното състояние. Около вас не трябва да има нищо, което да отвлича вниманието. Не трябва да имате мисли за задълженията и грижите си в близко време. За да слушате, трябва да се отключите от външните звуци. Не обръщайте внимание на тях дотогава, докато те престанат да значат нещо за вас. В появилата се тишина слушайте. Истинските думи звучат ясно и разбираемо. Не трябва да чувате шепот или емоционален говор. Не трябва да ви крещят, не трябва да ви заповядват. Вашите фантазии в същността си са неразбираеми. При отговор неразбираемостта изчезва. Тук има тънки граници.

147. Голяма ли е вероятността жители на Нибиру (Планетата Х), която сега приближава, да посетят Земята?
Планета към Земята не се приближава. Всички планети се намират подредени около Слънцето. Приближава Вълна. Нея няма да може да отблъсне нито войска, нито самите хора. Това изменение трябва да засегне всеки. Не се бойте. Не е нужно да се съпротивлявате срещу това.

148. Когато правя (говоря, мисля) нещо много позитивно, ме „залива“ някаква вълна, не мога да я опиша, навярно някакво вълнение, приличащо на адреналин.
Това чувство се нарича съединение. За кратък миг Вие се съединявате с това, което сте вие самите. Всяко добро дело означава, че Вие изпълнявате своята задача, учите се добре. Извършването на такива дела говори за вашата продължителност в този свят. Вие съществувате не само като тяло и душа, вие имате също и продължителност. Всеки човек трябва да осъзнае своята продължителност.

149. Казват, че децата, наречени индиго, имат син оттенък на аурата. Кажи какъв цвят е твоята аура и какъв цвят преобладава в нея.
Не е задължително да бъде син. Син става, когато влиза във връзка с Общото Поле. Аз обичам виолетовия и зеления цвят, но светя в златисто-сребрист. Този цвят не се вижда от всеки, но това не е и нужно. Обикновеният човек не винаги е в състояние да види такива цветове. Ние също невинаги се виждаме един друг.

150. Кажи, според теб, ще има ли войни между индиго и хората, които не могат да приемат това явление, каквото е появата на голямо количество такива хора (със способности, с друга осъзнатост)?
Не, няма да има. Войната е глупост. Имаме разум. С негова помощ можем да постигнем много повече, отколкото просто да причиняваме болка. Тези, които не приемат начина на живот, рано или късно ще си отидат сами. Те ще разберат, че са се оказали на неподходящото място.

151. Ще останеш ли да живееш в Москва или ще отидеш да живееш сред природата?
Да се живее сред природата е добре, но големите градове привикват хората към градския живот. Когато от града попаднеш на село, понякога е трудно да свикнеш. На хората им става скучно, защото имат нужда от развлечения. За това са им нужни устройства, които да ги забавляват. Хората си мислят, че те правят това сами. След това стават лениви и се боят да пътуват за където и да е. Става им все по-трудно да го правят. Засега аз ще остана в града. Тук има много източници на информация, които сред природата ще ми липсват. Но това не означава, че те са основните.

152. Кажи, какво те забавлява в живота, кога и на какво се смееш?
Смешна ми е моята класна ръководителка, когато ни хока. Всъщност тя е добра и ние всички знаем това. Но си мълчим и понякога се усмихваме. А тя си мисли, че ние й се смеем. Смешно ми е и когато мама и татко не могат да изберат какъв хляб да купят. На мен ми харесва всеки, който купят. А се смея и когато слънцето става ярко и в очите се появяват сълзи. А ако наблизо се смеят деца, то аз също се присъединявам.
Смешни случки в живота има много. Най-вече когато се шегуваме с приятелите или когато направим нещо, а после ни се карат и ни прощават. Аз зная, че ме обичат, родителите, баба ми, и им се усмихвам. А също и приятелите.

153. Защо ни разказа за Сатурн, нали технически проблемът няма да се реши, освен с помощта на намерението?
Вашите мисли са способни да променят пространството (времето). Замисляйки нещо сега, вие помагате то да се случи на дело в бъдеще. Това е трудно за разбиране, но е така. Съществува Общо планетарно поле. В него няма време, затова се използва от всеки във всяко пространство. Това, което се случва сега с вас, може да сте започнали да замисляте няколкостотин години назад.

154. Има ли в днешно време физически теории, които да отразяват реалната картина на света? Вярна ли е теорията за физическия вакуум на Генадий.И.Шипов?
Вие зададохте твърде сериозен за мен въпрос. (Дава се обяснение на Elhfi)
Светът на вакуума се явява конструктор за всякакви форми в пространството. По своята същност вакуумът представлява специално състояние, способно да приема всякаква веществена форма. Реалността, построена по такъв начин, винаги ще бъде субективна. Нейната разбираемост и реалистичност не могат да бъдат правило в разбирането на картината на света. Всичко това ще се променя. Всички неща се появяват от преобразуването на вакуума с параметри от физиката. Но параметрите на физиката не изчерпват вакуума като такъв.

155. Ти говориш за текуща стойност в %… от заложения възможен максимум. Може ли човек сам да променя максималната стойност (или с помощта на друг човек)? При какви условия се променя процентът?
Този процент е заложен във Вас с раждането и е такъв, какъвто е. Няма необходимост той да бъде увеличаван над заложеното, тъй като Вие не живеете заради това. Процентът може да се променя само в границите на даденото Ви по рождение. Основното условие за промяната му е не само да ползвате готови решения, но и да създавате свои такива. Ако Вие не мислите, вашият процент намалява. Трябва да помните още и това, че Вашите мисли не трябва да пречат на околните. Ако Вие правите това, Вашите усилия ще бъдат безполезни, тъй като усилията на мисълта ще бъдат изразходвани за безполезна борба. Нужно е още да не зависите от мислите, тогава вашата Душа ще се усъвършенства.

156. Отчитат ли индиго характеристиката „Душа“ на човека? Какво включва за вас това понятие? Какво променя Характеристиката „Душа“?
Характеристиката на „Душата“ – това е комплекс от задачи и възможности на човека. Душата – това е показател за развитието, условие за контакта. Всяка Душа заема свое място в живота. Душата не расте, тя се развива – това са различни неща. Душата е част от Голямото (Цялото). Нейното състояние не е задължително да бъде цялостно. Тя е проекция на Несъществуващото. Душата не е напълно самостоятелна. Тя е Част. Характеристиката на Душата се променя от постъпките. Това са възможностите на човека, които той избира при раждането си. Колкото са по-големи възможностите, толкова по-строга е оценката за постъпките. Постъпката прибавя или отнема сили от Душата. Това се предава по-нататък на Голямото (Цялото). То живее така. Душата също живее така. От Голямото (Цялото) Душата получава въпроси и отговаря на тях в живота. Това са допълнителни постъпки, които Душата може да извърши, а може и да не извърши. При това е трудно да се избира, но е възможно. Правилният избор дава на Душата и на Голямото (Цялото) по-голямо разбиране. Новото Знание – това винаги е Радост, Разбиране, Мъдрост. Заради това се живее.

157. Кой следи за това, човекът да не помни предишните си животи?
Не се следи за това. То е заложено във вас самите. Вие сами се отказвате от своите спомени, защото те ще ви пречат в живота. Животът и това, което Вие знаете, са различни неща. Ако те се съединят, вие няма да можете да живеете. При необходимост за Вас става достъпна неголяма част от това, което знаете. Това е нужно тогава, когато с Вас се случват сериозни неща. Хората помнят това, което искат да помнят и не помнят това, което не искат да помнят. Такова желание притежава само човекът и никой друг.

158. Каква е ролята на кураторите?Какъв тип отношения би бил правилен?
Кураторите помагат да разберете каква постъпка трябва да извършите. Избира самият човек. Кураторите не са хора. Тяхната задача е не да бъдат куратори, а само периодично да се явяват такива. Общуването с куратора задължително трябва да бъде уважително. Той е по-старши за вас. Всички негови думи са истина. Вие също сте задължени да говорите истината. Ако вие лъжете, ще прекратят разговора с вас и вие ще останете сам. Думите на куратора не са сигнал за действие, а съвет. Вашият разговор е на равни начала. Никой не трябва да се бои от другия или да пада на колене. Вие също можете да бъдете куратор. Това е един от изборите в живота.

159. Как се е променял климата в последните 16 хил. години и какъв ще бъде след измененията?
Науката геология ви е отговорила на този въпрос. Аз няма да добавя нищо ново. Значителни изменения по време на вашия живот няма да има.

160. Интересно ми е твоето отношение към църквата: ходил ли си поне веднъж там? И ако си ходил, то какви емоции изпита или какво почувства?
Аз неведнъж съм ходил в църква. Църквите са различни. В едни ми харесва, в други – не. Това зависи от свещениците и от тези, които ходят в тези църкви. От това църквите светят различно. Така светят и хората. Затова и ходят там. В църква, която свети със златист или сребрист цвят, винаги е леко. Там ви чакат и там ви помагат да направите вашата светлина малко по-ярка. След това вие трябва да правите това сами. Мнозина просто поддържат това, което са получили, така също може. Но най-добре е вашата светлина да зависи от вас самите, а не от църквата.
Защо Вие мислите, че аз не съм човек? Аз съм обикновено момче. Така, както говоря тук, аз никъде другаде не говоря. Ако аз говоря, какво мога да си кажа с Другите, едва ли ще ме разберат и ще ми бъде трудно да общувам. Аз не искам това, но не се и отказвам от своите възможности. Всеки от нас има различни възможности, но ние живеем редом един до друг.

161. Какво е това „трето око“?
Третото око – това е вътрешното зрение на човека. Имате го от самото раждане. С него може да се виждат не само силните източници на Светлина, но и слабите (дори много слабите).

162. Как да се разкрие?
Вие трябва да разберете, че човекът не е само в едно състояние, в което Вие се намирате.

163. Разкажи ни нещо за Това, което е повече от Любовта. То свързано ли е някак с това, което хората наричат Бог? Защо, ако почувстват това, хората повече няма да могат да живеят спокойно?
Това, което е повече от Любовта, не е Светът и Пространството. То само ги наблюдава и се грижи за тях. Всички ние за него сме като Деца. Всяко трябва да се нахрани, да се научи и да порасне. Тези три главни понятия всички ние ги знаем. Това ни се дава всеки ден. Ние обичаме Това, което ни се дава просто така, макар всичко в Света да е устроено наопаки (поне при хората е така). В замяна на това от нас не искат нищо и това означава, че нашата Любов на Тях не им е нужна. Те само я наблюдават, защото умеят да я създават. Аз не мога да разкажа повече, защото не мога да го изразя. Мога само да кажа, че там Любовта, идваща към нас, е много силна и от нея можеш да умреш преди да изтече срока. Когато я почувстваш, веднага ще разбереш, какво правиш в живота. Тази Любов е разпределена в нашия живот по малко. И ние сме част от тази Любов. Ние сме оттам.

164. Може ли да попитаме, какво би искал той сам да ни каже?
Аз искам да кажа, че възрастните са станали странни: разсеяни и нетърпеливи. Моят татко забравя какво ми е казал вчера, а мама ме пита за всичко по два или три пъти. Струва ми се още, че при възрастните нещо се е случило: лицата, които виждам, са сърдити, изморени или безразлични. Даже учителката ни започна по-малко да проверява заданията по математика, а досега това се случваше много често.
Вие ще стават все по-изморени. Това е свързано с Мястото, към което се приближава Земята. Това е самото „подножие“ на хълма, откъдето ще започне следващ подем. В самото подножие всичко ще спре, но не наистина. Наистина ще се измени всичко. Не всички ще успеят да се издигнат по хълма. Това също ще бъде наистина. Зависи от това, какво хората наричат „духовност“.
Тези, които ръководят хората, ще се стараят да направят така, че те да разбират по-малко. Свързано е с това какво се преподава в училищата и институтите. Помагат им чрез телевизията, радиото, компютърните игри. Тези, които са обучени така, ще изпълнят това, на което се учат. Това ще доведе до разрушения. На Земята ще има война, за да се живее. Хората се готвят за тази война. Ние няма да участваме в нея. Напразно хората се убиват един друг. Ако те умееха да разговарят малко по-добре, всичко щеше да бъде по-различно. Сега това е почти невъзможно.
Ако вие престанете да се стремите да воювате, то постарайте се да започнете да разбирате как общуват планетите в Слънчевата система, какво представлява Слънцето и в какъв клъстер се намира. Оставени са ви знания, които трябва да използвате. Да получите знанията е много просто: Вие трябва да зададете прост и ясен въпрос. Той не трябва да се отнася за пари и за лично благо.

165. Откъде идват „младите Души“?
Младите Души идват от новосъздадените родови капсули. Те идват отвъд Предела. Младите Души са необходими за поддържане на разбирането за това, което вече правят другите. Младите Души имат равни права със старите Души, но тези понятия не са точни – Душите нямат възраст, те имат потенциал, знания, които те получават. Всеки натрупва познания с различна скорост. Не винаги е нужно да се делят, за да се родят.

166. Вярно ли е, че емоциите, чувствата, преживяванията, радостта на хората на Планетата Земя – всичко това е източник на „храна“ за боговете?
С подобряване на светлите вибрации на човека се подобрява и този източник на енергия от Земята към космоса.
В света се хранят само тези, които приличат на хората. Останалите обменят помежду си. Обмяната е възможна само отдавайки част от себе си и получавайки друга част. Дори хората могат да правят така, но не го разбират. Във всеки човек съществува възможността за такова приемане и отдаване. Когато Създателите са били сами, те са поделили своята част с Обкръжаващото ги Състояние и са получили в отговор също Част (Знание). Такъв обмен е Правило в Света, където ние живеем. Тези, които се опитват да задържат всичко за себе си, постъпват неправилно, затова и скоро ще се пръснат. Това ще бъде наистина. Богове няма и никога не е имало. Боговете са измислени от хората. Книгите, в които е написано за Боговете, са мислите на хората, които са видели приличащи на тях, но по-умни. Това, за което Вие питате, прилича на компютър. Само че мониторът и клавиатурата постоянно променят местата си в световете на Създателите и Човека.

167. Нима е вярно, че Земята е само експеримент, където заселват, където страдат, радват се, научават уроци?
Земята е експеримент, но не напълно. Само 1/3 се намира в експеримент, останалата част живее своя живот. Измерения не съществуват. Това е способност на видението на човека. Само зрение, като при човека, може да вижда измерения. По подобен начин е видението при другите същества. Всеки вижда това, което му е дадено да вижда в условията на изпълнение на неговите задачи.

168. В началото ти написа, че „знаещите“ ще видят проблясък на светлина и това ще бъде сигнал. Защо е нужен този сигнал, ако те са „знаещи“? Какво може да означава той за тях, всъщност? Може ли този сигнал да бъде началото на отброяването?
Този сигнал е точката на отброяване. От този момент процесите на Земята ще бъдат управлявани. Няма нищо, което да се случва от само себе си. Планетата Земя е астроустройство. Сигналът няма да бъде проблясък на светлина. Този сигнал обикновените хора няма да видят, тъй като няма да бъде необходимо. Индиго са малка част от Знаещите, които също са малко. Това са 0,000845% част от населението на Земята. Управлението на планетата се извършва без знанието на нейните жители. Така е било винаги и ще бъде винаги. Ако хората разберат това, те ще престанат да възприемат Земята като свой дом. Друг дом те нямат. Космосът е враждебен за човека и е безграничен.

169. Вие виждате ли Аурата? И доколко я виждате?
За аурата аз говорих по-рано. Това е светлина, идваща от човека. Всичко в света свети. Човекът се състои от Светлина, но неговото зрение е устроено така, че вижда най-простите форми на Светлината, като тялото. Ако Вие виждате светещи точки, то това са най-ярката част от другите части на човешката Светлина.
170. Има много източници, които казват, че ще има преход в друго измерение и за нас след това всичко ще бъде прекрасно, а ти ни обещаваш, едва ли не, ад под палещото Слънце. Тоест всички други лъжат, а само ти единствено казваш истината. Какво ще кажеш по този повод?
Аз нищо не обещавам. Аз само говоря за това, което виждат тези, които предават това за Вас. Сега преобладава вариантът, при който на Земята ще се случат сериозни изменения. Причината за това е, че хората са престанали да се развиват и са започнали да разрушават своя свят. Да разрушаваш своя свят, да не изпълняваш своите задачи – това е глупаво. Глупости в Света не са нужни.

171. Откъде „черпи“ Саша информация за отговорите на въпросите? Какъв е неговият източник? Кой/какво е това по неговите разбирания? Нали всяко „знание“ е субективно.
Моите източници всеки път са различни, всичко зависи от въпросите, които Вие задавате. Аз имам разбиране за Източниците. Ако ви кажа за точката на предаване, Вие няма да разберете, тъй като не знаете всичко. Това не са живи същества. Това са състояния на разума в света. Важни са не източниците, а това, как Вие разговаряте с тях. Скоро Вие ще разберете, че мястото в Света няма никакво значение. Само човекът обозначава местата.

173. Защо животът тук често предизвиква у мен тъга, дори озлобление? Вероятно от Неизбежността?
Вие сте човек и притежавате емоции. Това е средство за разбиране на света, в който живеете. Искате ли да се осъществите? Тук Вие сами ще намерите отговорите. Заради това Вие сте дошли да живеете тук.

174. Какъв е бил животът на Венера, преди да изчезне, какво/кой е бил/и причина за това?
Причината за необитаемостта на Венера е нейната програма за живот. Същото очаква и Земята, и другите твърди планети. Принципът на еволюция в Слънчевата система е преход от твърдо състояние към газообразно. След това се извършва обмен на веществото.

175. Каква е тази точка „Аз Съм“?
6+19+14+30=6 – Земята, Светът, в който Вие сте се родили.

176. Какво представлява ясновидството?
Умение да се разбира света без превода на органите за осезание на тялото.

177. Как да се свързваме със своето висше Аз“?
Вие сте свързани постоянно с него. Нужно е да се научите да го чувате. Започнете с истината и разбираемото.

179. Какви права има човекът/хората върху Земята, в смисъл на „собственост“, кой им е дал това право (ако го е дал) и при какви условия?
Хората нямат права върху Земята. Земята не е тяхна собственост. Понятието „собственост“ тук не може да бъде приложено. Земята е място за реализация на възможностите на Състоянието, което отъждествява себе си с такава форма на състояние, каквато е Земята. Човекът е копие на Земята, макар и да не се досеща за това.

180. В края на книгата на Друнвало Мелхизедек „Цветето на живота“ се дава практика за създаване на Мер Ка Ба, нещо като светлинно тяло на човека. От позицията на индиго, нужно ли е това на човека или е някаква глупост?
Аз зная за тази книга, разглеждал съм я. Но съм чел само малко. Това, което прочетох, аз го зная. Тялото от Светлина на човека – това е неговото „тънко“ тяло. При всеки то има различна големина. Състоянието на това тяло зависи от духовността и всекидневните дела на човека. Всеки човек свети с различна светлина. Поради това може бързо да се намират и да общуват. Има и такива, при които светлината угасва. Те умират бързо.

181. Кажи , могат ли да се включат изключените десет спирали на ДНК и как се прави това?
Спиралите на ДНК не са изключвани. Те не бива да се изключват, тъй като това е съвсем друга памет, не както при човека. Това късче памет просто се променя и приспособява към това, което се случва на Земята. Ако хората искат да продължат да живеят на Земята, ще им се наложи да приемат тези изменения. Ако те поискат да запазят всичко по старому, те няма да живеят дълго. Хората са загубили „Вяра“. Без нея те винаги ще молят за обяснения, но никога няма да вярват. На тези, които не вярват, им е много трудно в Света. Те остават сами и се придвижват много бавно, защото се боят да не направят неправилна крачка. Когато намират правилното, то се оказва в миналото, но хората се стараят да го помнят дълго. Заради това им се налага да влачат след себе си „цял шкаф“ с ненужни знания.

183. Ти каза, че е нужно да се научим да използваме „потоците на живота“, можеш ли да разкажеш какво представляват те, как да се научим да ги използваме?
Жизнените потоци са различни във всеки човек, но общо те са 7 (рядко са  За да използвате потоците, вие трябва отначало да се научите да ги виждате, например като цвят. Техните цветове са същите както при дъгата. Всеки цвят има своя сила и може да ви донесе както вреда, така и здраве. Когато Вие взимате цвят за себе си, трябва да вземете толкова, колкото Ви е нужно, но не повече. Ако във Вас има повече цвят, Вие трябва да го споделите, предавайки излишъка там, където той не достига, но не да го изхвърляте. Цветовете могат да се съединяват един с друг, тогава Вие ставате повече. Във вас се появява Друг цвят. Тогава започват да Ви виждат.

184. Как се отнасяш ти към религиите, към молитвите?
Всяка молитва укрепва това, което е вътре в човека. Това е правило, което трябва винаги да се повтаря и което винаги трябва да се знае. Този, който не знае тези правила, трябва добре да разбере Другото или да ги научи. Без тях може да се зарази от различни болести на Духа и да умре. Такава смърт ще бъде дълга и тежка. Религията и молитвата не са едно и също. Не е нужно да се служи на Бога, защото Той е вътре във всеки човек. Да служиш на самия себе си е глупаво. Всеки трябва просто да изпълнява своите задължения и да не чака някой друг да направи това вместо него.

185. Всеки човек има своя жизнена програма, жизнен път, може ли той да я променя по време на живота си?
Човек не може да промени Програмата на Живота. Но към Целта на живота човек може да върви по различни пътища.

186. Вярно ли е, че роднините са членове на едно духовно семейство или са фрагменти на една същност?
Тези, които живеят в едно семейство, всъщност не са едно семейство. Почти всички в едно семейство идват от различни места. Но родителите обичат всичките си деца, защото те са дошли да Живеят.
Връзката между майката, бащата и детето е най-силна. След това – между братята и сестрите. По-нататък връзката става по-слаба. Майката и бащата могат да разбират своите деца без думи, но когато децата порастват, те престават да правят това, тъй като децата се научават да разказват какво се случва с тях.

188. Милиони деца в Русия прекарват свободното си време пред компютъра, а и не само децата. Това от една страна се обяснява със ситуацията в градовете, няма условия, няма цели, няма стремежи. Подхвърли ни висока и реална идея за настоящия момент. Да речем, с какво трябва да се занимаваме… или просто трябва да чакаме?
Компютърът е създаден на принципа на човешкото мислене. Той не дава знания на човека. Той само помага да получите знания. Всеки, сядайки пред компютъра, получава това знание, към което се стреми. Това може да стане бързо, игнорирайки разстоянието. Остава времето, което Вие не забелязвате. Интернет е построен на базата на времето. Времето е неговата главна характеристика. Влизайки в Интернет, вие влизате във Времето и започвате да го използвате. Запитайте се: как правите Това? Ако Времето започне да прилича на Интернет, тогава човекът няма да го има там, разумът му няма да издържи.
Децата, седящи дълго пред компютъра, губят времето си. То им е дадено за живот, за да изпълнят своята задача. Ако изгубят прекалено много време, то задачата ще остане неизпълнена. Тогава се губи целта и човек става управляем. Вие трябва да разбирате какво да правите и да учите на това децата. Ние не управляваме хората. Всички идеи трябва да се раждат от Вас, а не от нас. И Вие трябва да определяте какво да правите, а не да чакате команди.

189. Какво може да направи човекът сега за Сатурн?
Сатурн не се подчинява на хората. Извинете.

190. В какво измерение се намират нашите Ангели и техните помощници?
Измерението не е важно за тях. Те не принадлежат към измерения и се явяват куратори за хората.

191. Помага ли планината Кайлаш и другите древни комплекси? Как и с какво?
Планината – не, някои други точки – да.

192. Какъв е смисълът от присъствието (в огромно количество) на чуждопланетен разум (4,5 измерение) на Земята?
Земята принадлежи не само на хората. Тук вие не сте сами и никога не сте били. Всеки изпълнява своята задача в този свят, в който е дошъл.
За да не си пречите едни на други, Вие не се виждате едни други.

193. Може ли човек да се развива не само духовно, но и да развива физическите свойства на своето тяло?
Да, но тогава ще ви се наложи да създавате нови правила за живот. Човекът ще престане да зависи от храната и машините. Тези, които ви управляват, не искат това.

194. В какво е уникалността на приближаващите изменения на Земята в историята на космоса?
Това е обикновено Изменение. Много цивилизации преминават през него. Ако вие бяхте Създателите, Вие не бихте го преживявали така. То е уникално само за живеещите (дошлите). Много от вас са дошли именно заради това.

195. Що за експеримент със Земята провеждат посланиците от Сириус?
Това не е далечна за вас цивилизация. Техните действия не са ви разбираеми и не ви носят вреда. За тях резултатите са важни заради собствения им живот. Голям контакт със Сириус няма да има.

196. Доколко е оправдано прилагането на свойствата на пирамидалните конструкции в бита на човека и въобще, в периода на измененията?
Пирамидите са в състояние да предават и приемат сигнали. Антените, които могат да правят хората, са много прости, пирамидите са други антени. Не бива те да се включват така, както са свикнали хората. Знания за включването им има и се намират на различни места, в това число и в самите пирамиди. Техният сигнал прилича на сигнал с много, много голяма дължина на вълната.

197. Подскажи ни каква техника за дихателни упражнения е най-ефективна за развитието на човека?
Рейки (помощ от Elhfi).

199. Могат ли да се случат катастрофи на Земята, ако полюсите на планетата безконтролно променят своето положение? Може ли някой да контролира (управлява) процеса на изместване на полюсите?
Хората не могат да контролират полюсите на Земята. Помнете, че Вие не сте сами на Земята. Вашата задача -е да не вредите на природата, да не обиждате нейните жители.

200. Какви минерали могат да събират светлина и не действат като магнити?
Алуминий, кварц.
201. Какво е твоето отношение към котките и делфините?
Котките са умни. Понякога те просто търпят хората, неразбиращи това, което за тях отдавна е понятно. Котката умее да използва обикновените потоци и помага на човека да прави това, ако той й харесва. Можеш да се харесаш на котка, ако не й досаждаш.
Делфините – те са едни от най-умните същества в моретата и океаните. Техният ум значително превъзхожда този на човека в обмяната на информация. Но делфините не показват това превъзходство, тъй като човекът не може да го оцени правилно. Човекът не разбира още и това, как може да се общува по друг начин. Поради това делфините не могат да общуват с хората, макар че постоянно се опитват. Речта на човека за делфините е много бавна. Когато те я слушат, губят много време. Това не им се харесва и често те не обръщат внимание на хората. Човекът трябва да се научи да разговаря с делфините и не само с тях. Заедно с тях човекът ще вижда Света по съвсем различен начин. В него ще се появи не само друго време, но и друга скорост.

202. Какво бъдеще има Русия? Какви перспективи има Русия по време на измененията?
Русия е важна територия. Тук ще се извърши голяма част от измененията и преобразуванията. Тук ще бъде създадено Новото. Не напускайте Русия.

203. Кой е Йети – „Снежният човек“?
Това е жител на Земята. Той се е появил по-рано от хората. Неговият ум е прост, но има способността да общува с други паралели. Той живее отделно от хората, защото общуването с тях не му е нужно. Той е по-близо до Земята, отколкото човека. В организма на снежния човек има нещо, което предизвиква страх у хората. Така снежният човек държи хората на разстояние. Понякога той премахва страха, за да могат хората да разкажат нещо ново. На него не му е нужно да говори. Той умее да разговаря мислено. Снежните „хора“ притежават знание, което е скрито от хората, но е нужно на Земята. Така те го съхраняват и го правят достъпно за цялото поле на планетата. Ако човекът се свърже със Земята, то това знание ще му се разкрие.

204. Свързано ли е в днешно време честото посещение на земята от други цивилизации с предстоящите изменения?
Другите посещават Земята, заради решаването на собствените си задачи. Всяка помощ се дава тогава, когато това е необходимо и на самите тях. Иначе те ще направят нещо за вас просто така, без смисъл. На Другите не им е нужно да посещават Земята често. Те могат да наблюдават събитията на Земята от мястото, където се намират. Това го може и човека. Идването на Земята означава желание да се промени нещо в реалния живот на планетата.

205. Защо понякога някои части на тялото вибрират силно?
Всеки човек реагира на вълните, които му изпращат тези, които се намират на разстояние. Тялото на човека е способно да приема такива вълни и да откликва на тях. Вълни могат да се изпращат и от човек на човек. Ако Вие чувствате някакви вълни, то не е нужно да се безпокоите. Това е сигнал, че с Вас говорят. Не на всички вълни следва да се отзовавате. Отзивът означава съгласие.

206. „Силицият ще стане база“ – можеш ли по-подробно да опишеш човека, когато негова база ще бъде силицият?
Силицият ще влезе като част в състава на организма. Той ще присъства в много по-голяма степен отколкото други части. Той ще поддържа червените кръвни телца в кръвта, ще влезе в състава на костите на 11%. Ще постъпва в организма на човека с храната, разбира се, пясъкът няма да стане храна. Организмът на човека ще се измени и ще започне по-добре да възприема вълните. Силицият може да бъде добър проводник на вълните и да ги отразява като огледало.

207. По повод на ДНК, ми се иска да уточним. При приспособяването към „пространството“ ДНК мутира ли? Как се приспособява тя и как се извършва взаимовръзката й с тънкото тяло?
Когато организъм отива в друг свят, той винаги започва да се променя. Измененията протичат по различен начин. Ако светът силно се различава от родния свят, то измененията се извършват по-бързо. Тънкото тяло не отива в друг свят. То винаги се намира в своя свят и с него се установява допълнителна връзка. Това е като няколко лампички, захранвани от една батерия. Ако лампичките са твърде много, батерията бързо ще се изтощи, пришълците ще живеят по-малко. Хората вече са правили така. За това се разказва във вашите стари книги.

208. При мутацията/видоизменението или приспособяването връзката с изходната матрица губи ли се? Възможно ли е да се приведе биологичния организъм в първоначалното състояние? Какъв е рискът от това?
Връзката с тънкото тяло никога не се губи, защото Вие и То сте едно и също нещо. Ако Вие се опитате често да сменяте условията за живот на организма, то лампичките ще станат твърде много. Една лампичка – това е Вашият роден свят, в който Вие сте се родили. Вие трябва да живеете там.

210. Разкажи ни за съзнанието: Какво е съзнание, какво е съзнателност, каква е ролята на съзнателността в днешно време за еволюцията на съзнанието, за пробуждането на съзнателността у хората в наше време, за Шри Ауробиндо и неговите книги.
Съзнанието е възможността да се променя и възприема дадено Състояние. Съзнателността е Знание за това, как се променя Света.
Съзнание се дава на тези, които идват да живеят. Всички тези, които живеят с Вас на Земята, притежават съзнание. Тези съзнания са разумни и вие понякога не ги виждате или се правите, че не ги виждате. Тогава хората започват да си мислят, че са сами и започват да търсят разумни същества. В действителност разумни същества живеят редом с вас и се учат от вас. Тяхната съзнателност в сравнение с вашата понякога е доста елементарна и изглеждат глупави. Но това не е така. Всички те притежават ум. Различните умове са едно и също нещо. Ако те се съединят, ще се получи Голям Ум, живеещ едновременно навсякъде. Това хората още не го разбират. Струва им се, че ум притежават само някои. Много хора се боят от силния ум, защото може да ги подчини на себе си като по-слаб ум. За съжаление хората правят това много често. Това е тяхна грешка! Не бива да подчинявате и принуждавате насила. Трябва да правите така, че другите да разбират защо трябва да правят нещо така, а не иначе. Трябва да умеете да обяснявате.
Заради това, че хората не умеят да обясняват, се случват войни. Когато войните изчезнат, това ще бъде първият признак за това, че хората са се научили да използват ума не само в себе си.
Аз бих искал хората никога да не принуждават други хора да правят това, което не им харесва и да не причиняват болка заради това. Нужно е само навреме да се разказва за това, което трябва и което не трябва да се прави. Иначе хората ще извършват лоши постъпки и ще мислят, че това се харесва на другите.

211. От ранно детство ме посещават мисли за глобални изменения, например катаклизми… Много ми се иска да бъда свидетел на всичко това, което ни разказа за предстоящите изменения, да участвам в него. Можеш ли да обясниш защо ме посещават такива мисли от ранно детство, на какво се дължат?
Когато на Земята се случват значителни събития, те не се случват веднага. Те настъпват постепенно, защото нашият свят се променя много бавно. Подобно на вълните в океана. Отначало идват малки вълни и накрая голямата вълна. Ако Вие умеете да разбирате какво означават малките вълни, то ще можете да подготвите другите за големите вълни. Те също трябва да разберат за това. Понякога това не трябва да се прави или хората се отказват да го правят. Тогава трябва да наблюдавате и да се учите.

212. Как ще се решава проблема с кредитните задължения в периода на измененията?
Няма да има нужда от пари.

214. Саша, кажи моля те, как да различаваме истината от лъжата? Сега в Интернет има много информация относно 2012 година и т.н… На кого да вярваме? Има ли някакви по-достъпни възможности за проверка, от това просто да усещаме нещата?
Лъжата се създава само от хората. В Света лъжа няма. За да различите „истината“ от „лъжата“, трябва да се научите да виждате не само себе си, но и Другите Същества, а също техния Свят, където те живеят. Това не е проста работа, тъй като хората са свикнали да приемат Земята за свой дом. Домът на човека е навсякъде и това означава, че той може да отиде там, където поиска, ако има такава възможност. Не бива само да мислите, че можете да идвате и да си отивате – това трябва да се прави. А когато се прави, тогава разбирате какво и как трябва да се прави. Тогава истината и лъжата изчезват, защото Вие преставате да им принадлежите. Сега Вие си мислите, че без тях не можете. Така правят понякога и моите приятели, когато казват, че не могат без сладолед или чипс.
През 2012 година ще има Изменение. Знанието за него идва към вас вече като висока вълна. След нея ще има още по-високи вълни. Ако вие влизате в морето и не падате от надигащите се вълни, то рано или късно някоя от тях ще накара да паднете. Не е задължително да падате, защото вълната може да мине покрай вас. Тя минава покрай вас, когато вие разбирате какъв е Смисълът на това. Ако вълната ви отмине, тя, все едно, ще ви засегне, но слабо. При това на вас ще ви бъде предадено това, което е нужно и което би се предало при силен контакт с нея.
Ако Вие искате да проверите това, което чувствате, то сравнявайте своите усещания с тези на другите хора и питайте самия себе си. Вашият отговор е най-важният.

217. Какво е твоето отношение към Ченълингите – те са много и дават най-различна информация, и предсказания?
Тези, които говорят с Вас, ви дават Знания. Това винаги се прави по прост и понятен начин, но това не означава, че е просто действие за кратко време. Ако се получава така, то помислете защо е така. Понякога някой Друг мисли вместо вас. Така не трябва да се прави. Мислете само Вие, защото Знанията се дават на Вас. Този, Който дава Знанията, е ваш Приятел. Вие трябва да разбирате и да знаете, че му се доверявате и го разбирате. Ако това не е така, Вие никога няма да разберете това, за което се говори. Човек може да избира какво му е необходимо и какво не. Това не е „добро“ и „лошо“.

218. Саша, можеш ли да дадеш няколко съвета за това, как да се подготвим за Измененията?
Ще бъдат необходими качества като внимание и разбиране за това, какво се случва. Това може да се нарече и далновидност. Ако Вие знаете как да общувате с човек, който знае нещо, то Изменението ще премине по-просто. Ако Вие можете да правите това от разстояние – това ще бъде още по-добре. Ще бъде необходимо да намерите сили да се откажете от чувствата, които ви карат да се съмнявате даже тогава, когато всичко е ясно. Такава предпазливост не е нужна, тъй като пречи на хората.
Ще бъде необходимо още да се научите да чувствате това, какво може да направи другия, за да го направите заедно и по-добре, защото сами хората правят по-малко. При това не бива да има принуда един от друг.

219. Какво знаеш за Нибиру, за влиянието й върху нас и каква роля има тя в нашата слънчева система?
Нибиру е част от Слънчевата система. Вашите учени вече разбраха, че тя принадлежи на системата и влияе върху нея през определен период от време. Нибиру променя движението на планетите и това, което се случва на Слънцето. Измененията на Слънцето започват след като те се случат на планетите, защото планетите предават измененията на Слънцето чрез движението си.
Нибиру ще донесе изменения, които трябва да станат. Те ще бъдат свързани с климата и здравето на хората. Хората не трябва да воюват, а да търсят възможности за приспособяване към новите условия.
Ако хората не разберат това, то няма да има добри условия за живот за всички.

221. Друнвало Мелхизедек казва, че хората ще си отидат на вълни. Това ще бъдат три големи вълни. Ще останат едва няколко милиона.
Ще дойдат не само три вълни. Те ще бъдат осем, но останалите ще дойдат тогава, когато Вас вече няма да ви има на Земята. Напускането на Земята от хората ще бъде необходимо, защото не всички ще успеят да се приспособят към Измененията. В този случай най-добре е да напуснеш и да не пречиш на останалите. Да си отиде или да остане всеки ще решава сам.

224. Какво е това – време? Съществува ли нещо извън времето? Доколко е предопределено бъдещето и как се променя то?
Ние вече говорихме, че времето е измислено от човека. Извън вашия свят време не съществува. Когато вие се окажете отвъд пределите на своя свят, веднага ще видите това и ще го разберете.
Извън времето съществува всичко, което вие сега не виждате. Там можете да попаднете само тогава, когато изживеете живота си. Може също да се пренасяте за кратко там. Това може да се получи и приживе на Земята, но въпросът ви трябва да бъде много интересен. Такъв въпрос се задава едновременно в няколко свята, а този, който е задал въпроса, се пренася като изображение в телевизор. На нашата планета също могат да се приемат такива предавания, но хората са изобретили своя телевизия.
Вашето бъдеще е определено завинаги и не може да се променя. Но вие избирате какво ще бъде то по форма. То се променя всеки път, когато вие разбирате нещо в света, където живеете. Всяка ваша постъпка променя бъдещето. Това дори може да се почувства, ако разбирането или постъпката са значителни.
Бъдещето може да бъде само за един човек или общо за много хора. Тогава то се променя значително по-трудно, но е по-интересно. Необходимо е хората, желаещи да направят това, често да общуват един с друг, вместо само да мислят. Може и просто да станат приятели.

225. Защо се разваля зрението и възниква късогледство и далекогледство? Как да се лекуват такива заболявания – с потоците на живота, за които ти говориш или по друг начин? Достатъчно ли е просто да се отстрани причината?
Ако вие виждате само наблизо, то на вас не ви е нужно често да гледате надалече. На вас ви е нужно да изучавате света, който е близо до вас. Затова ви се дава близко зрение. Тези, които виждат само надалече, не са се научили още да изучават това, което е на разстояние от тях. Такива хора умеят добре да правят обикновените неща, но не им се получава да се сработват с другите.
Ако такива хора носят очила, то скоростта да разбират това, което те вече добре умеят, се повишава и те започват да го правят много по-добре от другите. Очилата могат да помагат, но не коригират това, което вие трябва да правите.
Зрението не се разваля, то става такова, какъвто е човека. Има други случаи, когато окото заболява. Тогава е нужно да помага доктор. В останалите случаи всичко зависи от самия човек. Ако работата е в заболяването, ще ви помогне доктор, ако се появи перде или се промени зрението, това означава, че се променяте вие. Ако искате да спрете това, то тогава е нужно да се променяте по друг начин. Причината може да се намира в друго време.

226. Кой определя мисията на човека на земята? Ние сами или някакво по-висше съзнание? Какво става с човека след смъртта? Какво се случва, ако човекът не може да изпълни своята мисия по някакви причини?
Това, с какво ще се налага да се справя човека, се определя тогава, когато този, който още не е човек, избира къде да се роди. Когато изборът е направен, той не се променя до края на живота. Да напускаш живота преди уреченото време не бива. Тогава това, което вие сте избрали, ще ви навреди, защото не е изпълнено. Когато човек започва да живее, той може да избира по какъв път да достигне до това, което е избрал. Този избор винаги е интересен за тези, които създават условията за живота на човека. Те само наблюдават, защото в това е главният смисъл на всичко, което се случва. Понякога, ако в живота започнат големи изменения, те помагат. Но тези изменения най-често идват от тях.
След смъртта човек разбира, достигнал ли е това, което е искал. Това става много бързо. То се наблюдава и от тези, които са създали живота за човека. Ако човекът се е трудил малко в живота и заради това не е успял да достигне желаното, го отпращат да живее още веднъж. Този път животът за него винаги ще бъде по-труден. Тези, които са достигнали желаното, показват това на Всички и се отправят по-нататък. Това вече може да не бъде живот.
Хората, които се отказват да живеят по средата на живота, постъпват много лошо, тъй като се налага да ги спасяват от въздействието на това, което им е дадено за живота. Такива хора се наказват в света, където са го направили. Наказанието продължава дотогава, докато те не разберат какво са причинили на другите, когато са постъпили така. На тези хора трябва да се помага, докато те се намират в света. Това не са лоши хора, а просто са слаби. Слаб не означава лош. Просто не умее да използва това, което му е дадено и се учи лошо. Помага им се тогава, когато те искат да се учат, ако ли не, оставят ги сами.

227. Вярно ли е, че Библията и другата религиозна литература са само проекция на някакъв висш свят на съзнанието на средния човек, като начин на мотивация без обяснение на реалния процес? Способен ли е човекът на земята да разбере истинското устройство на света?
Библията и другите стари книги ви разказват за това, какво е вашето време. Хората не разбират и се стараят да намерят в него нещо водещо.
Намерят ли нещо, казват, че това е Бог и му се молят. Те молят самите себе си.
„Висшият“ свят – това също са хора, но „след това“. Това, което хората наричат „висш свят“, е свят, който по-рано е бил като Земята или повече от нея.
За хората сега е почти невъзможно да разберат, че това е едно и също, тъй като тяхното съзнание спи и е разделено. Хората делят самите себе си на висше и нисше и същото виждат в Огледалото на Света. Показват им самите себе си, но те не го разбират.
За да разберете, че всичко е Едно, е необходимо да съберете минало, настояще и бъдеще. Тогава вие ще видите, че живеете в такъв свят, който на мнозина само се е присънвал. Това ще бъде Откритие. Ако вие повярвате в това и го приемете, то Времето ще изчезне завинаги. Вие трябва да преминете три степени и от третата да погледнете на Света. Всички останали степени не са за човека.

228. Какво е това линия на съдбата? Как се появява тя върху дланта на човека? Съществува ли предопределена съдба за няколко човека, които трябва да изпълнят обща мисия? Какво се случва, ако хората се противопоставят на тази мисия?
Линията на съдбата се създава, когато човек идва да живее. Тя показва тези потоци, които има в човека. Тези потоци показват същността на човека и различието му от другите. Достатъчно е да покажеш дланта си, за да разкажеш за себе си на друг човек…
Съдбата или програмата на живота е определена с Раждането и не може да се променя. Определената съдба означава, че този човек има много малки възможности дори за промяна на пътя за достигане на целта на живота. Ако трябва този човек да бъде свързан с много хора, то това също се определя от съдбата, но рядко се появява като предопределение в началото. Това не се случва, защото такъв човек отначало трябва да се подготви. Но тези, които са на една възраст с него, ще виждат, че той е необикновен.
Ако човек се откаже от своята задача, неговите потоци ще се променят. Те могат да се променят много силно и да заставят човека да си отиде по-рано от живота. Или обратното: може да заставят човека да направи това, което трябва, защото в този живот той не може да избира, тъй като в предишните животи неговите избори са били неудачни и той не се е научил на това.

229. Защо Изменението ще засегне някои страни повече, а други по-малко, от какво зависи това?
Зависи от Потоците, коитоще се появят на Земята…
Страните постепенно ще губят своето значение. След това ще се появят само три страни, а от тях ще се образува една. След това хората ще престанат да обръщат внимание на това, кой къде живее. Те ще могат да се придвижват където си поискат, защото те ще бъдат малко.

230. Счита се, че Великият пост при православните християни е време, отредено за духовно развитие на човека (тъй като се четат молитви, извършват се добри постъпки и т.н.). Как мислиш ти, спазвайки правилата на поста, може ли да се усъвършенстваме духовно?
Да, да се промени енергията на Духа по време на Поста е възможно. Заради това се прави. Времето на Поста съвпада с ежегодното изменение на енергиите на Земята. Някои умеят да се превключват към тях без пост, но на други той е нужен. Ако хората не спазват пост, те боледуват. Това също е превключване, само че по-драстично. Ако вие четете молитви, то звукът на вашето тяло става по-силен и търси подобни на себе си. Ако се намери подобен звук, възниква Чисто звучене. То може да нараства. Чистото звучене очиства от вас това, което не е съзвучно и се намира там по погрешка.

231. Записите на Лучия за предупрежденията на Бога никога не са били обнародвани, оставайки надеждно скрити в архивите на Ватикана.
С децата през 1917 година говори не Дева Мария. Това е бил само образ, за да не се изплашат децата. Трябвало е да повярват и не само те, но и възрастните.
Това, което е било предадено на хората, е трябвало да промени хода на тяхното развитие, да го ускори. Ватикана е постъпил правилно, скривайки информацията. Такива знания не трябва да се предават преждевременно на хората. Предаващите са нарушили закона. Хората е трябвало да преминат през това, през което са преминали. Иначе тяхното съзнание не би получило този опит, който е получило. Това, което получават хората, не винаги е приятно, по тяхно мнение, но това са техните деяния. Тези деяния хората замислят и строят сами. Трябва да строиш това, което ти е приятно и което разбираш.

235. Помага ли ти във формулирането на информацията и за самото получаване на информацията, когато Elhfi е с теб или Информацията получаваш ти самия?
Информацията идва сама при мен. Елфи само ми обяснява това, което не разбирам. Понякога аз сам успявам да разбера по-бързо.

236. Саша, кажи ни как идва при теб разбирането за това, което ще бъде или за нещо друго?
Това е като пъзел. Отначало се показва общата картина, а след това тя се разпада на части. Тези части се съединяват една с друга само тогава, когато аз си спомня как се съединяват две или повече части. Ако аз не разбирам това, то картината повече няма да се появи и аз ще я забравя. Въобще знанието се предава не винаги в картини. Могат да бъдат думи. Думите могат да обясняват или да обрисуват. Те идват тогава, когато се зададе въпрос. Не е нужно да се търси отговор, нужно е правилно да се зададе въпроса.

237. Такива необикновени предсказания като проблясъци от излъчвания, изменение към силиций-органична структура на организма, живот под земята. Доколко буквална е тази информация и доколко ти вярваш в това?
Това не са предсказания. Това е знание. То съществува не само на думи, а и във форма. Тази форма се намира в условното бъдеще за хората, но времето тук няма смисъл. Има смисъл това, какви ще станат хората в своето развитие. Сегашното развитие ги води към това.
Освен в бъдещето, това знание се намира и в миналото. Това означава, че движението към такава форма е започнало много по-рано, отколкото си мислите. И са го започнали хората.

242. Саша, ако ти напишеш кратък наръчник за живота на индиго…, кои биха били 10-те точки, които ти би поставил на първо място?
1. Да бъде Човек.
2. Да се стреми към Знанието.
3. Да знае как е устроен Света.
4. Да разбира, че не е сам.
5. Винаги да бъде себе си.
6. Да открива Новото и да го свързва със Света.
7. Да живее в Света и със Света едновременно.
8. Да не забравя, че е дошъл да живее.
9. Да използва това, с което е дошъл да живее.
10. Да стане Света.
Вие зададохте въпрос, който предизвика огромен интерес. Благодаря.
Отговорите са дадени максимално сбита форма (бел. на Elhfi)

252. След твоите предсказания аз чувствам безизходност. Имам двама сина и много бих искала да родя момиченце, но сега си мисля: защо, ако толкова хора ще загинат?
Децата се раждат, независимо от Измененията. Ако Вие искате да родите, то това желание не се появява просто така.
Няма безизходност, ако Вие се стараете да разберете случващото се. Безизходност се появява тогава, когато Вие се стараете да останете в това, което е било.

258. Какво става с душите на хората, които са се отклонили от пътя си и са попаднали „в ръцете“ на непонятна сила, както ние казваме, „изгорели са“?
Хората винаги всичко правят доброволно. Каквото и да им предлагат, те трябва да умеят да избират. Изборът се прави само веднъж. Ако не Ви е нужно това – не избирайте. Ако сте избрали, то трябва да се проявите в своя избор и да не бягате от него. Проявявайки се, Вие получавате възможност отново да избирате. Ако Вие се откажете от Вашия Избор, ще Ви принудят да го приемете, тъй като сега той е само Ваш. Всеки човек има свой Път. Всеки един път – това е Опит. Знанията от опита са достъпни за всички. Обръщайки се към опита, Вие се учите и това ви помага да избирате.

259. Защо има такива хора, които извършват в своя живот грешки, нужни ли са такива хора на Земята?
Да нужни са. Земята е училище. Вие сте ученици. В училището не се разрешава това, което му вреди. Така е и тук. В училището всичко се следи от директора, учителите и дежурните. На Земята е същото. Вие не сте сами. Вашите грешки – това също е Ваш опит, просто Вие при това получавате излишни синини. Така се случва доста често при децата. Родителите не ни се карат за синините, но, когато те ни болят силно, родителите помагат, за да премине болката. Ние и Вие се учим. Трябва да се учим добре. Лошият ученик ще бъде винаги в синини и цицини. Понякога те се появяват със закъснение, но внезапно, тогава ни боли много и болката не отслабва. Такъв човек си го е заслужил, защото сам е поискал да го заболи.
Мнозина се опитват да прехвърлят своята болка на другите. Това е голямо провинение, нарушение на Закона на Света. Тогава болката отново се връща, но вече е много по-силна. Така бива дотогава, докато човекът не почувства цялата болка докрай.

260. Нужни ли са на Земята хора със слаб Дух?
Духът не идва слаб. Той отслабва тук. Причините за това са много. Първата е – удоволствията. Всяко удоволствие се дава на човека по някаква причина. Това е правилно. Ако човек получава удоволствие за сметка на другите, то той нарушава Закона, отнемайки това, което принадлежи на друг, без неговото съгласие. Ако отнемащият принуди отдаващия да се съгласи насила, то нарушението е три пъти по-голямо. След такава постъпка, отнемащият започва да губи силата на духа. Изчезват желанията, защото програмата на живота започва да се свива. Такъв човек може да стане мъртъв приживе. След това много ще му се иска да живее, но ще бъде много сложно.

295. Саша, с какво нашата реалност на Земята привлича ИГРАЧИТЕ?
Това не са „играчи“, а Творци. Вие също ще станете такива и Вие също ще трябва да играете на други игри. Когато играеш, Светът става по-разбираем. Играта не е за лошо, тя само учи да създавате това, което е нужно. В играта е възможно да грешите.

С голяма благодарност към преводача от руски на български,което прави възможно разпространението на това невероятно на родния ни език.

Източник

http://indigota.com/index.php?topic=3712.0

www.masterkosta.my1.ru

Етикети: ,

10 коментара so far »

 1. Д каза,

  Писа на март 26, 2011 @ 20:32

  Всички вече май следят този форум. А, аз избягах от него.

 2. Д каза,

  Писа на март 27, 2011 @ 3:25

  Говоря за източника, поместен по-долу в статията.

 3. Муси Дачева каза,

  Писа на март 27, 2011 @ 12:58

  “избягах”?

 4. Д каза,

  Писа на март 29, 2011 @ 4:31

  Да, бях във форума. Правили сме си срещи общи. Форума вървеше по 1 определена линия като дискусии, тематика, без да се отклонява. Постепенно започнаха коментари малко извън темите, други на личностна основа. И подобни. Реших, че ми стига на този етап да съм там. Запазих си определени контакти.

 5. Муси Дачева каза,

  Писа на март 29, 2011 @ 11:13

  Да, разбирам :) Попаднах на преведен материал и толкова, не съм участник в този форум и нямам намерение. :) Благодарна съм на този,който го е превел,ако е от същия форум,защото материалът е дълъг и иска време за превод.

 6. Д каза,

  Писа на март 31, 2011 @ 5:00

  Има какво да се научи от някои хора там. Определено. Има теми, с които едни на други можем да сме си полезни. Има хора със Знание и дарба. На мен определено тези контакти, които си запазих са ми полезни – свързани сме някак и събития, сънища и прочие, го показват. Помагаме си, както можем, къде просто с информация, къде интуиция, къде сън или мисъл-картина, които ни се дават за бъдещо събитие, къде с просто опора като приятел. Сега ще има една по-мащабна, доколкото знам среща, на която на този етап смятам да отида, още повече след последния ми сън, който говори да отива и то с реални факти извън съня, които обаче присъстваха в него преди да разбера, че са реални. А, съм се научила да следвам “пътните знаци”, когато ги видя, стига да ги “чета правилно”. Колкото до материала – има и други подобни и интересни материали из форума. Но вече не знам кое е съхранено и кое изтрито.

 7. Ilia каза,

  Писа на април 3, 2011 @ 13:36

  Всичко това е страхотно като информация но все пак едно дете я предава и ми изглежда малко пресилена. Все пак ичма значение какъв е канала по който тече информацията защото е човешко същество и човешкия мозък оказва влияние.

 8. мимето каза,

  Писа на април 19, 2011 @ 15:22

  Не знам дали някой се замисля че много от нещата са в пълно противоречие с християнството като например че сме се създали сами .

 9. Д каза,

  Писа на април 25, 2011 @ 5:39

  Важна е Истината! Няма значение християнство, католицизъм, юдеизъм, будизъм или каквато и да е. Всъщност всички религии имат общо, но са и с различия, за да могат да разделят и владеят. Истината обаче като цяло е Една, а персонално са много – микро и макрокосмос.

 10. Магда каза,

  Писа на август 13, 2011 @ 21:10

  Аз се грижих години за индиго дете в чужбина, много сензитивно, изключително умно, но все пак дете. И то тогава беше на 12, въпреки всичките му знания които то имаше от самосебе си, без да чете от никъде, си се държеше и разговаряше като нормално 12 годишно дете. Покрай него съм виждала още 5-6 подобни деца, и нито едно не беше чак с толкова развит интелект за да предава информацията така, с такива изречения и такива умозаключения.
  Аз искрено съжалявам че съм изпуснала толкова много ценна информация, живеейки 4 години с мисълта че се грижа за ненормално дете. Но от това което си спомням, по- скоро противоречи на написаното по- горе. Той беше категоричен, че човек не може да променя съдбата си, не бива изобщо да иска да го прави, защото Бог му е дал възможността да си я избира. Аз го питах, преди да се роди ли я избира или сега, а той ми отвърна че няма никаква разлика, и ми го обясни буквално така: “ако ти си стоиш в коридора , може да отидеш в спалнята и там ще видиш лекар и ти ще поискаш да станеш лекар, може да отидеш в банята и там ще видиш лекар, който ще те лекува, но може да влезеш в кухнята и там просто ще има лекар който само ще ти каже здравей, във хола ще има лекар който може да ти среже корема и да ти го зашие, ти си избираш сама къде да отидеш ,нищо че във всички стаи има лекар, защото преди да те роди майка ти ,ти си избрала да има лекар в стаите. Не знам как точно и дали правилно си го тълкувам, но съм сигурна че го помня ясно. Сега той е на 27 години и поддържаме връзка, но вече за съжаление отказва да говори за тези неща, нямам представа защо.

Коментар RSS

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог