Матрица V

Търсене на духа

Том I

Изд. Вал Валериан

***

Висшият Аз

Аз съм пътувал по енергийната връзка с моето физическо тяло – подобна е на визуалния пасаж между световете, показан във филма Старгейт 1: един кръгъл блестящ тунел. Преминаваш през тази енергия и се появяваш във Висшия Аз.

Откъм вътрешната страна виждах Висшия Аз като матов, но светещ с естествена енергия. В овалната форма има изображение на всяка инкарнация, на която главата съм аз – редове и редове от тях. В средата на “сцената” на моя Висш Аз има енергийна колона, където импулсите (спомени, преживявания и т.н.) се обработват и съхраняват. Глобусът е мястото, където може да се получи достъп до всяка отделна инкарнация. Достъпът до Висшия Аз е възможен за всички Доминантни и Финални инкарнации.

Преди Висшият Аз да избере своя път, той не е бил празна банка с енергия – съвсем не. Той е имал всички спомени преди да избере да се инкарнира. Висшият Аз е като жив космически кораб, интелект. Щом изборът да се инкарнира в трета плътност е бил направен, той си е избрал преживяванията и е преоблякъл себе си в тела, за да участва в процеса на учене в трета плътност.

Тъй като Висшият Аз е инкарнацията, той се учи от преживяванията и в съответствие с тях се променя. Към времето на достигането на Финалната инкарнация, той вече е много по-напреднал, отколкото преди да приеме предизвикателството. Щом Финалната инкарнация завърши, Финалната Инкарнация Е Висшия Аз минус потоците, съдържащи се в земното човешко тяло.

В следващо свое посещение погледнах нагоре и видях кръгообразен енергиен вортекс (вихър), който евентуално ще бъде пътят на завършения Висш Аз под ръководството на Финалната Инкарнация. По този път ще се придвижи към следващата главна фаза на напредъка в по-висока плътност. Връзката не се вижда веднага откъм външната страна на Висшия Аз, тъй като, понеже е с по-висока плътност (честота), е леко извън фаза.

Докато изследвах част от моя Висш Аз, последвах някаква енергия до място, на което видях как изглежда Висшия Аз отвън. Откъм външната страна той изглежда като кейк на пластове (по форма, не по размер) – овален, луминесцентен. Откъм дъното се издигат мустачета от енергия – по едно за всяка инкарнация в трета плътност. Висшият Аз е матов и отвън. Бързо се огледах и видях, че няколко други Висши Аз са подобни на моя – всичките имаха такива мустачки от енергия, отиващи до трето и четвърто измерения.

Сигурен съм, че всеки, който чете това, е наясно със “сребърната нишка”, прикрепена към инкарнацията. Тя не започва с онова вас, което е извън тялото, а по-скоро ЗАВЪРШВА КАТО ВАС. Това е удължение от Висшия Аз. То преминава през физическото ви тяло докато пътувате в астрала. Именно този контакт с физическото тяло го поддържа живо. Като се придвижвате нагоре по тази нишка вие получавате достъп до Висшия Аз. Само вие можете да направите това за себе си.

При прекъсване на връзката с тази нишка тялото умира. Това прекъсване никога не се прави от инкарнирания вас. След смъртта на тялото, обаче, вашата инкарнация решава кога ще настъпи времето за нещо ново, енергията е изтеглена обратно във Висшия Аз с кратко енергийно проблясване. Тази енергия е под контрола на Висшия Аз и на СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация. Тя не може да бъде прекъсната по никакъв начин, освен от Висшия Аз – енергията на всичките ви инкарнации.

Има една разпространена масово лъжа – да си продадеш душата на дявола – това е измислено от влечугоподобните от трета и четвърта плътности. Докато вярвате в това, то ще ви пречи да откриете кои наистина сте – преодоляването на подобни митове ви дава възможност да напреднете към по-високи нива на съзнание.

ЕДИНСТВЕНО Висшият Аз и СЪБУДЕНАТА Финална Инкарнация имат контрол над преживяванията ви. Ако не можете да приеме изложения тук материал, оставете го – дори самото му прочитане е вече регистрирано във вашия Висш Аз.

Сравняване на плътностите и измеренията

Живеем в трето измерение на Земята, която е от трета плътност. Астралът е четвърта плътност. Пътуванията във времето се извършват като се използва четвърто измерение. Необходимостта от технологии не е от по-висока плътност. От астрала (четвърта плътност) нагоре, мисълта създава всичко необходимо. Няма нужда от кабели, метали, оптични влакна, горива, и т.н. Всички те са неща от 3-то измерение. В астрала можете да създавате предмети с мисълта си и те се появяват като къща или каквото и да е, но са чиста мисъл.

На нивото на измеренията технологиите все още оказват влияние. Измеренията включват паралелните вселени. Даже вселените от анти-материя могат да се считат за измерения. Например вселената Майер ДАЛ. При наличието на достатъчно технологии, съществата от различните вселени могат да взаимодействат едно с друго. Третата плътност има много на брой различни измерения. Технологиите са елемент, характерен за 3-та плътност, независимо от това каква е фазата на трета плътност. Отвъд трета плътност няма нужда от технологии.

Няколко извънземни групи, включени в работите на земята, са от различни измерения и имат космически кораби, които могат да преминават през тези измерения, за да достигнат до тук. Всички измерения имат връзка едно с друго. Онези от нас, които имат Висш Аз, идват от по-високи плътности. Висшите Аз протягат сегмент от своята същност, за да одухотворят едно физическо тяло с цел преживявания. Това НЕ се прави чрез някаква технология, а е резултат на желание, на воля.

Вибрациите на Висшия Аз

Всяка от плътностите вибрира с различна скорост. Честотите на самите Висши Аз са по-високи, отколкото честотата на трета плътност. Физическото тяло има нужда от дух, за да получи живот независим от майчината утроба. По-високата вибрация (честота) създава чувство за умора в тялото. Наистина, сегментът от Висшия Аз, който обитава физическото тяло, трябва да изрази себе си през множеството филтри на тялото (ДНК кодовете), но сърцевината, вечната енергия, която е Висшия Аз, си остава същата и изтощава физическото тяло.

Докато инкарнацията напредва, Висшият Аз проблясва все повече и повече и при Много напредналите, Доминантни и Финални инкарнации, ДНК-последователността (манипулирана от империята Орион) бива надмогната в различна степен от Финалната инкарнация, която вече подтиска 89-90% от вложените в тази ДНК команди на Орион. Това предизвиква умора в тялото и то се нуждае от почивка и сън. Ако Висшият Аз му подаде пълния поток от енергия, физическото тяло ще може удивителни неща – напр. телепортация (която е така обичайна за истинския ви аз, както дишането за физическото тяло). Това се случва много рядко, обаче, тъй като нашата задача тук е да събираме преживявания, а не да зашеметяваме околните. Колкото повече израствате духовно, толкова по-явни стават тези ефекти – това означава, че избирате да не надзъртате в спалните на другите, докато сте в астрала. Изглежда поради тази причина воайорите по-трудно успяват да пътешестват в астрала.

Свързване с Висшия Аз

Ако искате, но не можете да се свържете със своя Висш Аз, използвайте ключовите думи, които използвам самия аз. Да използвате своите чакри, за да стимулирате свързването си със своя Висш Аз е добър начин. Винаги започвайте от коронната чакра и работете надолу през всичките 7.

Коронна: СВЪРЗВАНЕ – мисълта е “повишавам и разширявам връзката си със своя Висш Аз”.

Трето око: ВИЖДАМ и това се отнася до ясното виждане

Гърло: ЧУВАМ онова, което имам нужда да чуя

Сърце: ЧУВСТВАМ – тази чакра е важна за това.

Слънчев сплит: ЗАЩИЩАВАМ СЕ – дръжте тази защита в готовност!

Гениталии: СЪЗДАВАМ – това не означава в настоящия период да се хабите да създавате физически тела, в които да влязат, за да се инкарнират душите на домашни любимци. Разбира се, ако не сте Финална или Много напреднала инкарнация, ще ви управлява тялото, а не духа. Да създаваш се отнася до идеи, изкуство и т.н.

Основа: ЗАРЕЖДАМ С ЕНЕРГИЯ – при това почувствайте основната чакра как зарежда с енергия всички останали чакри с движение в посока на часовниковата стрелка от основата към коронната чакра.

След това обгърнете себе си със златно яйце от енергия, за да разширите тази медитация и да си помогнете, като се защитите от полярностите. Този начин работи добре за мен, но не се чувствайте длъжни да го прилагате точно така и за себе си – работете с това, което работи за ВАС. Аз само споделям онова, което работи за самия мен. За коронната чакра свързването е много важно, защото искате да усилите и повишите връзката между инкарнирания дух и Висшия Аз, който да ви помага и напътства. Вашият Висш Аз е ЕДИНСТВЕНИЯТ напълно надежден източник за вас.

Висшият Аз е сбор от всичките ви инкарнации. Той е най-добрият ви пазител. Когато иска да комуникира с вас, той приема облика на една от другите ви инкарнации. Може да ви бъде казано, че вашият водач е Двете пера – местен индианец от племето …, но това, за което няма да си дадете сметка е, че той – това сте вие в друга инкарнация.

Казват ви: “При вас е останал мъртъв родственик” – не може да остане много дълго, защото започва да проучва новото си обкръжение. На тях не им е позволено да се намесват в пътя на друг Висш Аз. Това не се отнася за самия Висш Аз. Той непрекъснато ви наблюдава и ЩЕ се намеси, ако нещо външно застрашава плана му. Той няма да позволи на несъбудената Финална инкарнация да умре преди да изпълни мисията си.

Висшият Аз понякога наистина позволява да ви се случват нещастия. Това е част от ученето/преживяванията, но Той/Тя няма да позволи на нещо непредвидено или външно да наруши потока на събитията, които е избрал/а преди да се инкарнирате.

Монро пише, че неговите Доминантни инкарнации непрекъснато са го пазили, но не са били наоколо, когато е трябвало да преживее някои определени неща. Висшият Аз ви пази повече, отколкото самите вие се пазите, защото не е подвластен на командите на империята Орион и може да вижда ясно.

Понякога ви се случват нещастия – това е начинът, по който Висшият Аз ви кара да преразгледате своите решения. Той не ви принуждава насила, тъй като решенията са си ваши, но ако изберете да не преоцените някое свое решение поради това, че сте завладени от командите на Орион, може да водите окаян живот. Дори при това положение, обаче, вие пак се учите от своите грешки. Ще се научите да поемате отговорност за своите решения. Освен това вие имате много животи – толкова, колкото вашият Висш Аз избере да имате.

Висшите Аз могат да работят съвместно с оглед изпълнението на съвместна мисия. Така стана и с Матрицата 5 – тя нямаше да излезе, ако не беше Вал с неговите способности. Така направихме и рисунката на корицата, която е резултат от онова, което си спомням, нарисувано от нашия художник.

Помнете, ВИЕ сте безсмъртни с всички способности на безсмъртно същество (независимо от всички ограничения, които религията и обществото биха искали да ви наложат). Докато вашата Финална инкарнация завърши, вие ще достигнете пълния си потенциал. Тогава ще погледнете назад към останалите си инкарнационни преживявания и ще се усмихвате на това колко много препятствия е имало пред вас, които са ви пречили да откриете своята истинска същност. Висшият ви Аз е единственото нещо, на което можете да се доверите напълно, а не на други същества, които отнемат силата ви. Отстранете външното. Знайте, че сте обичани и наблюдавани от самия вас – вгледайте се навътре, за да видите кой НАИСТИНА сте.

Кой път ще изберете?

Съществуват много пътища за напредък, но основно има два – гладък и неравен. Гладкият е лесен, но далеч по-дълъг. Той ви вдъхва увереност в онова, за което от религията, обществото и т.н. сте научили, че е “най-доброто за вас”. Понякога на този път има и грапавини – те се дължат на вашия Висш Аз, който иска да ви събуди. Ако тласъкът е твърде силен, може и да ви накара и да излезете извън пътя, поне временно.

Неравният път е по-труден, но предлага повече награди. Неравностите тук са причинени от религията, обществото и т.н. Те отправят предизвикателства към вашия Висш Аз. Трябва да ги преодолеете, за да се придвижите напред. Някои от камъните по този път са религиозните вярвания, вярванията за пола, социалните ограничения, мнението на другите, и вашата собствена неувереност. За да напреднете, трябва да ги преодолеете. Щом преодолеете някой от тези фактори, той вече няма да ви пречи – щом веднъж разберете какво представлява дадено вярване, то вече няма да ви спъва.

Финалната инкарнация винаги избира неравния път. Това не значи, че тя знае, че е финална още от самото си раждане. Обикновено научава това по-късно в живота. При всеки е различно. Щом се събуди, обаче, за нея става очевидно, че неравният път е ЕДИНСТВЕНИЯТ път. Онези от гладкия път се съобразяват, “връщат в правия път”, и се подчиняват на повелята “бъди като нас, прави като нас”. И още нещо важно за неравния път – щом преодолеете неравностите му, тъй става гладък и вие започвате да тичате, вместо да пълзите. В този момент неравният път се разширява. Какво има отвъд тази точка няма да ви казвам аз – вие сами ще откриете.

Гладкият път е капан – първоначално изглежда гладък, но с времето се стеснява. и ви ограничава в това, което можете да направите. Някои го избират след като са тръгнали по неравния път и са се натъкнали на предизвикателствата му. Други пък виждат, че по гладкия няма напредък и скачат на неравния, приемайки предизвикателствата му. Изборът си е ваш.

Някои говорят за самотата, която преживяват с все по-голямото си излизане от Играта. Самотата е ЕДИН от знаците, че сте тръгнали в правилната посока, за да излезете от Играта.

Щом напреднете достатъчно по пътя, препятствията намаляват за вас и се оказва, че все по-малко хора искат да бъдат във вашата компания. Телефонът рядко звъни и откривате, че почти всичко си правите сами. Причината е, че хората от по-ниско инкарнационно ниво от вас искат да продължат да играят Играта – те виждат, че сте станали толкова независими, че се чувстват неудобно край вас. Неудобството идва не само от това, че вие не се съобразявате с групата, но и от това, че вашите вибрации са се повишили до ниво, с което те не искат да се отъждествят, или до което искат да имат допир възможно най-малко.

Изолацията настъпва след продължителни опити на приятели, роднини, колеги да ви въвлекат отново в Играта. Може да ви е трудно да преодолеете тези изпитания. Сълзите ви ЩЕ се леят. Но ако хората са ви харесвали за това, че сте се съобразявали с техните тесни стандарти, значи всъщност не са ви харесвали истински.

Ако не отстъпите пред такива хора, те постепенно се отказват, въпреки, че ще има и такива, които непрекъснато ще продължат да опитват. Но на вашето ниво е време да се свържете повече с вашия Висш Аз – попитайте го “Какво ми предстои? Запознай ме с това, което трябва да зная и нека преживея онова, което трябва да преживея” – и му имайте пълно доверие. Това е точно обратното на онова, което обществото ви учи – да търсите спасение отвън, вместо отвътре.

Самотата сама по себе си е изпитание, което трябва да решите. Доколко наистина искате да напреднете и излезете от Играта? Трябва да сте последователни в решението си.

Външните блокове: семейство, приятели, колеги и др. са единия проблем, но вътрешните блокове (ДНК-командите/незрелия дух), са друго нещо. Тези команди, внедрени в ДНК-то на хората от извънземните майстори на генетиката ще обсъдим допълнително. Финалната инкарнация трябва да преодолее тези блокове – поне основните ДНК-команди, за да излезе накрая от Играта.

Финалната инкарнация научава, че възпитанието, полът (мога да гледам на някого само като на същество от определен пол) са изкуствени и отричат духа. Събужданията от този тип НЕ стават насила. Започвате да си давате сметка за това постепенно, с разширяването на връзката на Висшия Аз с въпросната инкарнация. Да, ЩЕ имате въпроси (вътрешни). ДНК-командите няма просто да се самоизключат от само себе си. Те ще наводняват ума ви с “мотиви защо”, за да ви накарат да се откажете от желанието си. Какво ще си помисли семейството ви? Ами приятелите ви? и т.н. – съобразявай се. Първият вселенски закон остава в сила – Подобното привлича подобно1.

Ако обаче духът не е достатъчно зрял, той ще се подчини на тези лъжи, макар че във Финалната инкарнация евентуално ще успее. ДНК-командите ще се опитат да ви убедят да продължите да спите. Това може да сработи при всяка инкарнация ОСВЕН в СЪБУДЕНАТА Финална инкарнация. Тя няма да е Финална, ако не успее да подчини ДНК-командите. Навлизайте в своя Висш Аз, за да извлечете силата, която ви е нужна. На този етап може би ще искате да се свържете с друга Финална инкарнация, за да обсъждате с нея тези въпроси, но за всички въпроси, които са свързани с вас, оптималният вариант си остава вашият Висш Аз.

1 А не както са ни учили – плюсът и минусът, противоположностите. Във вселената се привличат подобните неща – затова се казва, че ако искаш нещо да ти се случи, трябва да “се държиш така, сякаш …,” и наистина ще го привлечеш към себе си. Следователно, какво става, когато се въоръжим, за да се предпазим от евентуално нападение – наистина ни нападат, но не защото и иначе е щяло да се случи точно това, а защото от всички възможни вероятности, които съществуват паралелно, ние сме привлекли именно тази, в която става това събитие – ние сме мислили за него, споделяли сме го с познати и сме си купили оръжие – държали сме се “така, сякаш” сме застрашени; по този начин се със съзнанието си се оказваме (т.е. преживяваме) в онази реалност, в която биваме нападнати.

Тоест, правейки се, че ни предпазва, Играта ни кара да се самозаробим, самонаказваме и т.н. Но това продължава само докато бъдем събудени, т.е., докато съзнанието ни се разшири дотолкова, че започнем да осъзнаваме, че “нищо не е каквото изглежда, че е”. Тогава биваме “подлагани на проверка” – Играта се опитва да ни въвлече отново в предишните стереотипи. Но ако въпреки това не се откажем, неравният път става гладък – предизвикателствата вече не ни се случват, защото Висшият Аз вижда, че сме извлекли необходимото от тях и те вече не са ни необходими, поради което вече не ни ги “случва”. Б.пр.

***

Превод Еми Манолова

www.spiralata.net

Етикети:

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог