Плеядите – НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ…

– НЯКОИ ПОДРОБНОСТИ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕКОДИРАНЕТО НА , ЕМОЦИОНАЛНОТО ПРЕЧИСТВАНЕ, ДУХОВНОТО ИЗВИСЯВАНЕ И ТЕХНИЯ МЕХАНИЗЪМ

КАКВО ОЗНАЧАВА “РЕКОДИРАНЕ НА ДНК”?
Това е термин използван за да отрази промените в нашите физически, емоционални и духовни тела, които се извършват с цялото човечество, докато земната честота се повишава до нивото на духовно извисяване, т.е. Рай на Земята. В резултат от тези промени, в нашето ДНК възникват генетични изменения, които се отразяват както на нашето емоционално тяло, така и на повишаващата се честота на Земята.
Тези промени, наричани Рекодиране, Повторно свързване и Активиране на ДНК, като краен резултат водят до получаването на пълно съзнание докато сме в 3-измерното си сегашно тяло. Това означава, че започвате да чувате, виждате и чувствате неща от по-високите измерения, докато вашите психични (засега бездействащи жлези), започнат отново да функционират вследствие рекодирането на вашето ДНК.
Заедно с повишаването на вашата честота, започвате да чувствате тялото си по-леко, различни части от ума ви започват да функционират по-добре (получавате по-голяма яснота и по-лесно вземате решения в различни ситуации) и започвате да узнавате отговорите още докато задавате въпроса.
Това, което става на практика докато се рекодирате е, че вашето Мер-Ка-Ба (светлинно тяло) се активира, кристалите на вашата коронна чакра се задействат и вашия хипоталамус, който функционира като универсален преводач, на свой ред също се активира, което пък донася ясно разбиране и комуникации на хората във всички измерения.
ПО КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА РЕКОДИРАНЕТО НА ДНК ОТ УСКОРЕНОТО РЕКОДИРАНЕ НА  ДНК?
Рекодиране на ДНК се извършва върху всички хора понастоящем – много от тях просто не знаят защо животът им се променя толкова бързо. Ускореният вариант за рекодиране на ДНК просто е въпрос на ваш избор, който ви помага да преминете през този растеж съзнателно със скорост, която сами си определите. При това ускорено рекодиране вие сами си избирате да преминавате през промените съзнателно използвайки деветте нива на процеса по рекодиране на ДНК като схема, по която да се справите с промените и да разберете защо сте избрали тези уроци.
Причината, поради която на Земята е предоставен този вариант е за да се обучат учители, които да помогнат за приключването на този процес и които да съдействат на останалите хора да преминат по-леко през този процес, да го преминат с необходимото разбиране и лекота. Към варианта за ускорено преминаване през този процес обикновено се чувстват привлечени Звездните потомци (представител на друга цивилизация в човешко тяло), Заместителите (душа, заела човешко тяло вместо пребивавалата дотогава в него душа в резултат на предварително споразумение между тях – преди самото прераждане), и Служителите на светлината, тъй като част от техните мисии е да бъдат учители и да помогнат на хората при духовното им извисяване.
КАКВА Е ВРЪЗКАТА МЕЖДУ “РЕКОДИРАНЕ НА ДНК”, “ЕМОЦИОНАЛНО ПРЕЧИСТВАНЕ” и “ДУХОВНО ИЗВИСЯВАНЕ”?
Рекодирането на ДНК е процеса по духовното извисяване. Активирането на Мер-Ка-Ба /светлинното тяло/, е само част от процеса по духовното извисяване. Мер-Ка-Ба се активира чрез приключване на останалата част от процеса, пречистването на емоционалното тяло вследствие на което се повишава честотата на физическото тяло, което активира светлинното тяло. Инструментите за тази промяна са: Процеса Рекодиране, Повторно Свързване и Активиране, предназначен за Рекодирането на ДНК, както и Формулата на Състраданието. Те са прости и лесно изпълними и вършат работа. През този процес можете да преминете и напълно самостоятелно и без допълнителна помощ. В резултат можете да възстановите и 12-те спирали на своето ДНК.
ИСКАМ ДА ПРЕМИНА ПРЕЗ УСКОРЕНО РЕКОДИРАНЕ НА ДНК – КАК ДА ГО НАПРАВЯ?
1. Гласно поискайте ускорено рекодиране на ДНК. Просто кажете на глас: “Аз моля за ускорено рекодиране на ДНК по свое собствено желание”. Когато направите това вие поемате отговорност за това ускорено развитие и правите запис в Акашевите архиви. Молим ви разберете, че той няма да ви бъде осигурен, ако не го поискате гласно с думи, защото живеете в зона на “свободна воля”. Нищо не може да ви бъде дадено без ваше изрично разрешение.
2. Започнете процеса с прочистване на черния дроб. Прочистването на физическото тяло посредством прочистване на дебелото черво и черния дроб преди да започнете рекодиране на ДНК, помага изключително много. Това не само слага началото на процеса, но и помага да преминете през него максимално лесно и много по-удобно. /За прочистването на черния дроб ще получите допълнителни подробности/.
След като осъществите прочистването на физическо ниво, стари проблеми ще започнат да излизат на повърхността, придружени от свързаните с долната чакра емоции на гняв, срам, вина, негодувание и др. Направете си списък на тези конфликти и започнете да прилагате към всеки от тях Формулата на състраданието, за да пречистите и преобразувате тази енергия в състрадание в своето Висшето Сърце.
Болезнените спомени се задържат в нашите физически тела като болести, а в нашите емоционални тела – като блокажи /или емоционални прегради/.
КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА МОЖЕМ, ЗА ДА СЕ ИЗВИСИМ ДУХОВНО?
1. Да постигаме състрадание чрез преобразуване на емоционалните блокажи в нас
2. Да ценим Мрака по всички начини
3. Да живеем в хармония с всички други създания във вселената, независимо от разликите помежду ни
КАК СЕ ВЪЗВИСЯВАМЕ ДУХОВНО?
Като пречистваме емоционалните си блокажи, интегрираме страховете които лежат в основата на тези блокажи и преобразуваме гнева, омразата, вината и срама от тези блокажи в състрадание.
Във всеки от нашите емоционални блокажи лежат осъждането и тъмните емоции, посочени по-горе. Когато се научим да приемаме, ценим и използваме тези емоции балансирано, ние балансираме своята Мрачна страна.
Погледнато отвън – когато се научим да ценим онези, които изразяват мрачни емоции в ролята им като наши учители /т.е. онези, които играят отрицателна роля за нас, понеже имат с нас духовни договори да го правят/, ние балансираме Светлината и Мрака в нашата реалност.
Докато разчистваме своите емоционални блокажи, ние разширяваме своето съзнание. Започваме по-рядко да осъждаме и ставаме по-състрадателни. Първо се разширява нашето съзнание, а след това физическото ни тяло го следва. На третия етап, нашата външна реалност започва да отразява новото съзнание, което изразяваме. Така и физическата реалност започва бавно да се променя. Затова всеки ден, докато позволяваме на своите водачи да ни предоставят уроци, чрез които да се прочистваме, ние постепенно се извисяваме духовно. Всеки път, когато изчистим даден блок и изпитаме благодарност, оценяване и състрадание към съответната личност, ние се извисяваме.
И така, духовното възвисяване се осъществява когато:
1. желаете да прочистите своите емоционални блокажи
2. прочиствате даден блокаж, интегрирате страха като го преживявате и постигате състрадание и по този начин разширявате своето съзнание.
КАКЪВ Е МЕХАНИЗМА НА ДУХОВНОТО ИЗВИСЯВАНЕ?
Това е процес, който има духовен, емоционален, ментален и физически компонент. Той е многослоен и взаимосвързан, т.е. промяната на едно ниво оказва влияние и върху останалите (ефектът на доминото).
Механизмът на този процес е следния:
1. Изразявате желание да ви бъдат показани вашите страхове.
2. Страхът се проявява във вашия живот опакован като урок, който излиза на преден план.
3. Преминавате през страха изпитвайки го толкова пълно, колкото е необходимо, за да го интегрирате.
4. Интегрирате страха и по този начин научавате урока. Изпитвате чувства на вина, срам, омраза, яд, негодувание и др. свързани с този страх/урок. Да, ние се страхуваме от тези чувства, защото са ни учили, че те са лоши и когато ги изпитваме, ние също сме лоши.
5. При интегрирането на страха и научаването на урока преживявате освобождаване. При това вече изпитвате чувство на радост, благословия, благодарност (към лицето изпълняващо Мрачната роля) и състрадание (за болката, която то преживява поради това, че трябва да изиграе тази роля за нас). Докато изпитвате състрадание, изпитвате особено чувство в своето тяло и експлозия на енергия във вашата сърдечна чакра (това са отрицателните емоции, преобразувани в състрадание) и спирате да обвинявате съответния човек.
6. Състраданието, което изпитвате, преобразува малко от вашето ДНК от ДНК на въглеродна основа в ДНК на силициева или кристална основа и така дава възможност за навлизане на повече светлина в тялото ви. В същото време, всички импланти (т.е. поведенчески шаблони), свързани със страха/урока, се променят (балансират). Ако сте отработвали известно време този страх в различните му аспекти, тези новообразувани поведенчески шаблони освобождават своята част от вашите досега бездейни 10 спирали от ДНК така, че те да могат да бъдат отново свързани и да започнат да функционират пълноценно.
Колкото повече напредвате в този процес, толкова повече рекодирате своето ДНК и в резултат съзнанието ви се променя и все повече се приближавате към точката на интегриране между Светлината и Мрака. Състраданието е безусловното
приемане на всички неща (Светли и Мрачни), независимо от това кои, или какво са.
Емилия Манолова

Публикувано от Алекс Петров в

http://cekpetc.blogspot.com/2011/04/blog-post_15.html

Етикети: ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог