Послание на Будда на Рубиновия Лъч

zemia-delfini

Основната задача, която изпълнявате на Земята, е повишаването на съзнанието на земляните

на Рубиновия Лъч

20 април 2005

Дойдох да ви дам някои знания, свързани с Йерархията на Рубиновия Лъч. Знаете, че преди много години, по земните мерки преди милиони години, Владиците, принадлежащи към Йерархията на Рубиновия Лъч, слязоха във физическия план на планетата . Ние се въплътихме в телата на хора. Всеки от нас получи възможност да пребивава в много тела като част от Висшите тела на хората.

Имаше индивиди, които по своето развитие и по вибрациите си не можеха да ни приемат. Имаше индивиди, които получиха значителна част от Съществата на Светлината като съставна част от самите себе си. Имаше и такива, които получиха съвсем малка искра.

Така е устроена тази вселена и такъв е пътят на еволюцията на всичко живо в тази вселена, че настъпва срока и Висшите Същества отдават своите моментни постижения в служба на живота и се сливат с низшата форма на живот, за да й дадат необходимия импулс за развиването на Божественост.

Вие знаете, че глава на Йерархията на Рубиновия Лъч е Санат Кумара и той е дошъл при вас от планетата в трудно за планетата Земя време. Оттук е и връзката на планетата със Земята. Нашите еволюции са тясно преплетени. Практически всеки кореняк землянин има в състава на Висшето си тяло частица от венерианците.

Новото знание и разбиране, което сега ви давам, просто пояснява известния ви факт на слизането на 144000 венерианци в телата на хора.

Вие знаете или сте чували за това по-рано. Аз малко ще разширя и ще конкретизирам вашето знание.

Въплъщението на Владиците в тела на хора ставаше по различен начин. Много рядко и то в много далечни времена Велик  Владика е можел да пребивава в тялото на човек с цялата мощ на Светлината си. Като правило, един Владика от Венера давал Светлината и постиженията си на много земляни. Този процес е подобен на това, когато вземате парче масло и го разрязвате на части, за да го сложите в отделните порции каша.

Затова онези Владици, които са ви известни като Възнесени  Владици, са отделили значителна част от самите себе си, която пребивава във въплъщение в различни хора.

И докато човек, притежаващ в състава си частица от Владика, е подвластен на закона за кармата и е принуден да се въплъщава на Земята, Владиката не може да напусне планетата Земя и да стане Космическо Същество. Той е привързан към вашата планета и към телата ви.

Знаете, че всеки от вас принадлежи към някакъв лъч и чувства връзката с определен Владика. Сега знаете защо имате тази връзка.

И докато и последният човек, намиращ се във въплъщение, не преодолее егото си, кармата си и не достигне нивото на съзнание на Възнесено Същество, дотогава  Възнесените Владици ще се намират на Земята и ще служат на човечеството.

Това са много тайни и много специфични знания.

Знаете, че в действителност в тази вселена всичко е Бог. И всеки от вас представлява само частица, клетчица, атом от това Божествено тяло. С извисяването на своето съзнание вие разбирате, че няма разлика между вас  и всички живи същества и сте готови да се пожертвате за благото на всички живи същества. Колкото по-високо е нивото на постиженията ви, толкова по-високо ниво в космическата йерархия заемате и толкова по-просто за вас е да се принесете в жертва заради живота във вселената.

Такъв е закона на тази вселена. Висшето се жертва заради низшето, за да даде възможност на низшите прояви на живот да се развиват и да постигат по-високо ниво на съзнание.

Затова, когато Великите Учители идват във въплъщение на Земята, те учат, че онзи, който има по-големи постижения, е по-голям служител на всички.

Качеството на сърцето заставя човека с по-високо ниво на съзнанието да се жертва за развитието на съзнанието на онези, които стоят на по-ниско стъпало на еволюционната стълба.

И когато достигнете стъпалото на Будда, можете да дарите себе си, да дарите присъствието си на милиони живи същества.

Има Възнесени Владици, привързани към планетата Земя, а има и Космически Същества, чийто дом е целия космос, цялата вселена и те могат по свое желание  и в съответствие с Космическия Закон да проектират части от себе си в много живи същества, за да осветят с допълнителен импулс от Светлина, с допълнителен разум съществата, намиращи се на низшите етапи на еволюционното развитие.

И аз, Будда на Рубиновия Лъч, имам възможност да пребивавам в телата на много земляни. Притежавам делимост на съзнанието и мога едновременно да се намирам във въплъщение в телата на хиляди и милиони  и да пребивавам във извисено състояние на съзнанието.

Това е качеството, което трябва да придобиете. Постоянно трябва да осъзнавате, че пребиваването ви на Земята е временно и основната задача, която изпълнявате на Земята, това е повишаване съзнанието на земляните. Довеждане съзнанието на земните жители до нивото  Извисено състояние на съзнанието.

А по-нататък, когато няма да бъдете сковани от земните догми и ограничения, пред съзнанието ви ще се открият съвършено омайващи перспективи.

Еволюцията е безпределна.

Когато вървите по своя път, вие сте свързани на вътрешно ниво с мнозина и вашите постижения се предават на тънкия план веднага на хиляди и милиони. И когато се сривате в съзнанието си до нивото на пещерния човек, това също оказва влияние на хиляди и милиони живи същества.

http://www.sirius1-bg.net/sirius/
http://www.spiralata.net/

http://www.eyewithin.com/

Всички права запазени.

Етикети: , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог