Посланията на Иисус

tainata-vecheria-2

На Велики четвъртък, според християнската традиция се провежда Тайната вечеря на и апостолите. След вечерята взима хляб, благославя го, разчупва го, раздава на учениците си и казва: “Вземете, яжте, това е Моето тяло!”. После вдига чашата и казва: “Пийте от нея всички. Това е Моята кръв на Новия завет, която за вас и на мнозина се пролива за прощение на греховете.” След причастието казва пред своите ученици, че ще бъде предаден.

Анна, майката на Мария и баба на Иисус, в книгата “Анна, бабаmа  на Иисус…Послание за Мъдрост и Любов на Клер Хартсонг, казва:
“Аз си спомних думите, казани, когато той разчупи хляба на неговата Последна вечеря: „… как ще ме видите, ще бъде в съответствие с онова, което има в сърцето ви. Ако сърцето ви се изпълни със Светлината на моя Баща-Бог и със свещената Любов на моята Майка, тогава вие също ще ме видите издигнат в тази Любов и Светлина. Ако сърцето ви е потиснато долу, в тъмнината от страха, бушуващ навсякъде около вас, вие ще видите това тяло, пречупено върху дървото на разпятието. Моето земно тяло от плът ще се появи като този хляб, който лежи счупен върху този поднос”.

Две хилядолетия след разпятието и възкресението на Иисус Христос, връзката с него е жива посредством Посланията, които той, наред с Възнесените, отправя към нас земните жители. Тези Послания се приемат от хора с отворени сетива по всички краища на света. Най-близо географски е невероятната Татяна Микушина, с чието посредничество до нас достигат автентичните слова на този, който е много близо до Източника.

В едно от тези Послания Иисус казва: “… няма религия в този свят, която да отразява същността на моето Учение. Секретът тук се състои в това, че всяка религия представлява пречупване на Божествената Истина в умовете на хората намиращи се във въплъщение и  опитващи се да  формулират Божествената Истина със свои думи. Доколкото съзнанието на хората е далече от съвършенството, то и Истината, която те представят във  външната религия също е далече от реалната Божествена Истина. Затова Бог винаги изпраща посланици и пророци в света, за да напомни за истинската вяра и за истинската религия. Религия основана не върху култа и почитанията на нещо си намиращо се извън вас, а религия основана на почитането на Единния, намиращ се вътре във вас, във вашето сърце. Религия на сърцето, учеща на всеобща Любов към цялото творение и единство на всяка частица живот.”

В дните преди , когато мислите ни са насочени към Неговото пребиваване във физическо тяло преди 2000 г., ви предлагам да чуем какво сега иска да ни каже с поредното си Послание от януари 2009г.

Идете на този адрес http://www.sirius1-bg.net/sirius/ и четете преведените на български Послания от Духовния свят и нека Истината ви направи по-добри!


Муси Дачева

Истината, Бог и Любовта се намират вътре във вас

Възлюбеният Иисус
3 януари 2009г

АЗ СЪМ Иисус, дошъл при вас за наставления.

Аз дойдох в този ден, за да разсея някои ваши възгледи и убеждения за мен и Учението, което донесох на света преди 2000 години.

От момента, когато дадох моето Учение, не е изминало много време по космическите мерки. Но изкривяванията, които бяха внесени от много хора, толкова изопачиха първоначалния смисъл, че самият аз понякога трудно се досещам за смисъла на фразите, останали записани в Евангелията.

Смисълът на моето Учение беше много по-широк от трактовката, която успяха да усвоят и запишат  моите учениците. Последващите усъвършенствуватели на текстовете все повече и повече ги изопачаваха. Много от тях искрено мислеха да  представят по-добре съдържанието, естествено според тяхното разбиране. В концепцията на други хора, много от дадените от мен положения в Учението изобщо не  бяха угодни и тихомълком бяха премахнати. Ето защо, само триста години след като напуснах физическия план, вие получихте Учение, което много слабо напомня на истинското Учение, дадено от мен. За сравнение може да се даде пример със свещта и слънцето. В такава пропорция остана в съвременното християнство същността на даденото от мен Учение.

Но основата бе положена. И Божествената възможност, дадена чрез мен спомогна Учението да се окаже толкова жизнеспособно, че много търсещи сърца в продължение на много столетия намираха в него успокоение и умиротворение. Благостта на Учението се предаваше не толкова чрез самите текстове на Евангелията, колкото чрез предметите, образите, които ние насищахме с присъствието си. И тогава моят образ и образът на Богородица оживяваха върху иконите.

И чрез нашите ликове много търсещи хора можеха непосредствено да общуват с нас и непосредствено да черпят Божествена благодат, използвайки образите ни като проводник на физическия план.

Светците, които се отказваха от света, за да търсят Бога, го намираха в тишината на своето сърце. И благодатта, неизменен спътник на Божествените откровения, ги посещаваше в най-тъмните зимни вечери и нощи.

И просветлението на тяхното съзнание позволяваше столетия наред да се поддържат основите на нашето Учение в умовете на хората. И тези основи се предаваха непосредствено от сърцата на светците в сърцата на онези, които отиваха при тях, за да търсят успокоение за своите души.

Сърцата на мнозина в света бяха изпълнени с тъга. И днес много хора копнеят за истинска Вяра. И много са онези, които се нуждаят от помощ.

Ние използваме всеки фокус на физическия план, за да проявим своето присъствие и да дадем успокоение на онези сърца, които са толкова съкрушени и толкова чувстват своето нещастие и нищета в отсъствието на истинската Вяра, че Божествената възможност се открива за тях в усмивката на Богородица, в пращенето (пукота) на свещите в църквата.

Когато можем, ние даваме на жадуващите максималното от това, което е възможно. И не ни смущават нито изкривяването на Учението, нито църковните обреди. Въпреки всичко това ние можем да протегнем ръка за помощ на сърцата, които се нуждаят от нашата помощ.

Много хора идват в църквата. И ние им даваме успокоение. Други хора търсят свой собствен път, избягвайки църквата, и ние им даваме успокоение.

Не е важно какъв път следват хората. Важното е какво е качеството на тяхното сърце и степента на тяхната Вяра. И те ще ни намерят дори в пустинята.

Най-лошото е, когато хората губят вярата или започнат да използват Божествения устрем на другите хора, за да получат нещо за себе си или да постигнат личните си цели.

Когато дойдох, аз говорих именно за това. Говорих за лицемерието на книжниците и фарисеите, които под прикритието на благообразието и неясни слова от писанията, вършат своите тъмни дела и потриват вечер ръцете си от радост, че са успели да получат поредния куп пари от невинните овци.

Аз и всички посланици на Бога във всички времена сме въставали против лицемерието. Божествената Истина е проста. Божествената Любов е достъпна за всички. Всичко лежи на повърхността и за да получите Божествената Мъдрост не е нужно да плащате пари за това. Бог всичко дава даром на всички.

Необходимо ви е единствено да намерите тясната пътечка, водеща ви към Божествения връх, сред хилядите пътища и магистрали, водещи доникъде..

Трябва да разберете, че истинската Вяра няма нищо общо с обредите и церемониите. Истинската Вяра се намира във вашите сърца. И Бог живее във вашите сърца. И за хората, познали истинския Бог, пребиваващ в сърцето, няма разлика в кой храм ще отидат да се молят.

Няма значение дали отивате в будистка пагода, в християнска църква, в синагога, в джамия или в молитвен дом. Ако отивате там при Бог, ще го намерите навсякъде.

А ако отивате с празно сърце, няма да намерите Бог никъде.

Механичното повтаряне на ритуалите и молитвите, без искреност и вътрешна Вяра, няма да ви донесе полза. Може да се молите хиляда години, но ако при това искате да навредите  на ближния, тогава вашата молитва и вашите усилия не струват и пукната пара.

Никаква Вяра не може да оправдае престъпленията, които извършвате в името на Бога.

Аз ви моля внимателно да се отнесете към днешните ми слова. Изпитвам състрадание към хората, които търсят Бога, но не могат да го намерят. А колко много са онези, които се възползват от техния искрен порив, за да постигнат лично облагодетелстване.

Същността на проблемите за вярата лежат във вашите сърца. И вие можете да намерите абсолютно верни и предани служители на Бога във всяка религия по света. И пак там можете да намерите и такива, които под предлог че служат на Бог, служат на своето его, на дявола, който е завладял техните сърца.

Дойдох, за да ви напомня, че Истината, Бог, Любовта не са извън вас. Те са вътре във вас. И ние ще ви помогнем да откриете тези богатства във вашите сърца. Молете ни за помощ. Обръщайте се към нас с призиви и молитви. Искреният призив е способен да стигне до всеки Владика и ние не можем да не ви отговорим, защото да отговорим на всеки зов е наш дълг и наше свято задължение.

АЗ СЪМ Иисус.

http://sirius1-bg.net/sirius/dict11/15iisus030109.html

Етикети: , , , , , , ,

1 коментар so far »

 1. Мария Георгиева-26г. каза,

  Писа на декември 19, 2009 @ 8:18

  Незнам от къде да започна,могат да се кажат и напишат толкова много неща,но за съжаление са много малко хората отворили очите си,сърцата си,душите си за истината,всеки избира своя път,а Бог е толкова търпелив и ни учи на безрезервна,безкорисна любов и винаги ни пази,защото всеки един от нас е изключително важен и специален.В днешно време,където цари толкова беззаконие,пошлост,лицемерие и всички останали лоши неща,напомнящи времето,което Исуус дойде и проля кръвта си,за да може да спаси душите на толкова хора,да ни отвори очите и да ни научи да бъдем по-добри и да помагаме на всеки изпаднал в беда.
  Щастлива съм,че е докоснал вашето сърце и работи,чрез вас за да стане светът по-добър.
  Бог да ви пази и благослови!

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог