Пръстенът на съдбата

dr M.NjutnПРЪСТЕНЪТ НА СЪДБАТА

Залата за преглед на бъдещи Животи

Мястото за избор на следващ живот се опис­ва като сфера, съдържаща висококонцентрирани си­лови полета, подобни на сияещи енергийни екрани. Както споменах в раздела за духовните библиотеки, то­ва помещение се нарича още „пръстенът на съдба­та”, Където за първи път наблюдаваме новото си тяло. Повечето Клиенти виждат „пръстена” като кръгла театрална зала с купол и панорамни екрани от пода до тавана, Които напълно ги заобикалят, докато се намират в затъмнената зрителна зона. Някои Казват, че екраните са от двете или трите им страни, а те стоят или седят на издигната плат­форма. От този подиум за наблюдение душите мо­гат да гледат нагоре, право напред или надолу в екраните, които са огромни в сравнение с използваните о другите учебни центрове на духовния свят. „Пръс­тенът” показва сцени на бъдещи събития и хора, ко­ито душата ще срещне в предстоящия живот. Някои клиенти коментират, че всеки екран отразява случки от детството, юношеството, зрелостта и старост­та на телата, Които наблюдават, докато други твър­дят, че им се показва една и съща сцена, ставаща в определен момент.

Цялата духовна структура на зрителните зали е съз­дадена така, че да дава възможност на душата да бъде или наблюдател, или участник в събитията, точно както в библиотеките. Струва ми се, че почти всички пред­почитат да влизат в екраните на „пръстена”, отколкото в онези в другите учебни помещения. Искат истински да преживеят откъси от бъдещи събития в предложените тела, преди да направят окончателен избор. Ви­наги душата сама решава дали да участва в някоя сцена, или да остане само наблюдател. Както по-малките екрани, изглежда и „пръстенът” има нещо подобно на Контролно табло или лостове за проследяване на действи­ето в Желан план. Наричат тази процедура „преглед на линиите на времето”, а по-напредналите души казват, че могат да контролират образите, появяващи се пред тях, с мисълта си. До известна степен последовател­ността на събитията може да се наблюдава като в забавен кадър, ако душата желае да прецени по-внима­телно част от бъдещия живот.

Повечето клиенти, не бих казал всички, чувстват, че това, което им се представя, е предварително редактирано за тях и имат по-малка възможност да управляват наблюдаваното, отколкото например в библиотеката. Имам чувството, че Когато надникват в бъдещето, виждат по-голяма част от ранния живот, отколкото от по-късния. Може би самите разказващи по-често описват сцени, които вече са отминали преди срещата ми с тях. Изглежда, ключовите наблюдавани събития са между ос­мата и двадесетата година, когато се стига до първите главни кръстопътища в живота. Много хора казват, че подробно проследяват някои години, докато други напъл­но се пропускат. Изглежда, контролното табло не играе голяма роля тук, но това не притеснява клиентите ми. Мисля, че и сегашната им амнезия оказва известно вли­яние. Както обясни един четиридесетгодишен мъж: „Показаха ми сегашното ми тяло на четири, шестнадесет и двадесет и осем години, но мисля, че спомените ми за това, което съм видял по-нататък, са блокирани.”

При прегледа екраните се свиват и разширяват. Една клиентка използва подходяща метафора, за да опише чув­ствата си при това преживяване:

Екраните приличат на триизмерен подводен аквариум ко­гато надникна в живота, сякаш дълбоко си поемам дъх и се потапям в него. Хората, местата и събитията, всичко бързо преминава пред очите ми, сякаш се давя. После отново изплу­вам. Когато наистина изпробвате сцена от наблюдавания жи­вот, откъсът от нея трае толкова, колкото бихте могли да издържите под вода.”

В много отношения възстановяването на спомените на клиентите ми за преживяванията им в залите за из­бор на живот и основанията да приемат сегашните си тела е един от най-терапевтичните и информативни аспекти на хипнотичните ми сеанси. Клиничната ми работа доста напредва, когато клиентът се върне в „пръс­тена”, благодарение на съпоставката с настоящия жи­вот. Надявам се, като предложа на читателя по-обща картина на този процес, да допринеса за разбирането на важността на всеки живот, който избираме в цикъла на преражданията си.

Откъс от книгата “Следите на душите” на д-р Майкъл Нютън

Източник: spiralata.net

Етикети: , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Милена за 2020 астрологичен преглед
  2. gravatar Муси Дачева за 2020 астрологичен преглед
  3. gravatar Милена за 2020 астрологичен преглед
  4. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 23-29 март 2020
  5. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 23-29 март 2020