Рождена пътека и Карма

blog Nom1-9Муси Дачева

Рождена пътека е вибрацията на цялата рождена дата. Тя представлява сума от вибрациите на ден, месец и година. Тя показва както основни личностни черти така също дава насока за , който трябва да бъде научен в този живот.

nom 1 1

От досегашния си живот Духовната единица е усвоила  способността да бъде инициативна, самостоятелна  и амбициозна, целенасочена и способна да се справя със сложни ситуации.
В настоящото за човек с Път 1  има  област от живота,  в която не може да се прояви като водещ и доминиращ. Там той  е подложен под някаква форма на подценяване, неуважение, диктат.

За някои хора  този кармичен проблем засяга детската възраст и отношенията с някой от родителите, който е прекалено авторитарен и агресивен. За други се отразява в отношенията между членовете на семейството, което той създава. Нерядко е привлечен от брачен партньор човек, който не го цени и уважава. На трети се налага да търпят унижения и предателства от колеги или началници в сферата на своята социална активност.

Кармичният урок на Път1 е да се научи да  играе и второстепенна роля.


nom 2ПЪТ 2

Роденият с Път 2 пренася в настоящето присъщи качества на характера като толерантност,

дипломатичност,  умение да се сработва с околните, да избягва безмислените конфронтации,

да бъде предпазлив в начинанията и  пестелив в разходване на наличния си потенциал.

В житейския му път има периоди, когато трябва да се прояви като лидер, да рискува и да разчита единствено на себе си.

Кармичният  урок на Път 2 е да се научи да поема инициативата в свои ръце.


nom 3ПЪТ 3

От предишните си въплъщения Път 3 пренася жизнерадост и оптимизъм, широта на духа и щедрост, изобилие от способности.

В настоящия  живот ще се срещне с неразбиране и ограничения, които биха могли да се изразят по много начини  – като неподкрепяща възможностите родна среда, ранна загуба на родител, продължителни периоди на материални ограничения, принудителни премествания, нямане на деца или ако ги има  то имат сериозни проблеми с тях.

Кармичният урок на Път 3 е да се научат да бъдат съзидателни, да оставят следа  след себе си.


nom4ПЪТ 4

Път 4 пренасят в настоящето си прераждане трудолюбие и организираност, способност да се справят с трудни ситуации, да създават сигурност за себе си и околните, да бъдат целенасочени и последователни, да имат изразено чувство за дълг.

В продължение на целия си жизнен път ще има периоди при някои по-кратки, при други по-дълги,

когато ще трябва да преживеят нестабилност в семейна или работна среда, ще се наложи да зарежат сигурното, да прекрачат в неизвестността и да приемат една неочаквана промяна в начина си на живот.

Кармичният урок на Път 4 е да се научат да поемат рискове.


nom 5ПЪТ 5

В миналите си животи Път 5 са били твърде непостоян-ни, обичали са промените и неспокойният им дух ги е свързвал с много хора и страни. Родените с тази пътека имат усет за новото и различното, имат идеи и могат да ги реализират.

Сега обаче са избрали съществуване, в което, за да се чувстват пълноценни, трябва да създадат стабилни основи в някоя област на живота си и там да вложат целия си  енергиен потенциал.

При едни това е семейството, децата, а при други професията или  онова поприще, което са си избрали като отговарящо на интересите им, при трети и двете.

Кармичният  урок на Път 5  е да се научат да се задълбочават и да завършват започнатото.


nom 6ПЪТ 6

В предишните си съществувания роденият  с Път 6 е натрупал ценни качества от  общуването си с околните,

научил се е на грижовност и привързаност, да поема отговорност за другите, да бъде състрадателен и отзивчив, да цени хармонията и красотата около себе си.

В това въплъщение,  наред с възможностите да изрази обичливата си и артистична натура,

ще трябва да се научи да приема разделите с тези, които обича, като нещо присъщо на живота.

Кармичният урок на Път 6  е да се срещне с дисхармонията и несигурността в човешките взаимоотношения.


nom7ПЪТ 7

Хората, които се раждат с Път 7, са натрупали в миналото голям духовен потенциал, живяли са в усамотение и пренасят в сегашното си въплъщение природна интелигентност, силна интуиция и способност да  вникват в духовната страна на живота.

С лекота да намират на умствено ниво бързо решение на заплетени ситуации и да разчитат предимно на себе си.

В този живот напредват значително в определена област на човешката дейност, справяйки се с твърде много материални проблеми.

От тях се изисква  обаче да бъдат по-общителни, по-отворени към околните, по сърдечни и достъпни.

Кармичният урок  на Път 7 е да се научат на сътрудничество.


nom 8ПЪТ 8

От предишните си съществувания Път 8 пренася в този живот много практични способности, сила и предприемчивост.

Рождена пътека осем не е лека, изисква да се приемат несъвъшенствата на физическото тяло

или на  материалните условия на живот. Периодите на зависимост и безпомощност целят  да формират по-силен и устойчив характер.

Най-често Път 8 успяват да постигнат, по един или друг начин нужната им материална стабилност.

Кармичният  урок на Път 8 е да не злоупотребяват със силата си.


nom 9ПЪТ 9

От предишните си прераждания Духът на Път 9 се  е научил на човеколюбие и саможертва, на лоялност към кауза или хора,

на грижа за всички и всичко.

Често не е оценявал възможностите си и е пропилявал собствени и чужди ресурси.

В настоящия живот ще трябва да се научи сам да определя посоката си, да бъде по-отговорен към себе си и околните,

да цени своя живот  и този на близките си, да съгражда и съхранява.

Кармичният урок на Път 9 е да разберат ценността на човешкия живот.

12 1 2009 г.
Откъс от кн. “Номерологичен календар”

Всички права запазени!
Препубликация е допустима само и единствено с писменото съгласие на автора.

Етикети: , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021
  2. gravatar Муси Дачева за Астрологичен преглед 2021
  3. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021
  4. gravatar Еми за Хороскоп 2021 за Везни
  5. gravatar Муси Дачева за Хороскоп 2021 за Везни