Рождена пътека и Карма

blog Nom1-9Муси Дачева

Рождена пътека е вибрацията на цялата рождена дата. Тя представлява сума от вибрациите на ден, месец и година. Тя показва както основни личностни черти така също дава насока за , който трябва да бъде научен в този живот.

nom 1 1

От досегашния си живот Духовната единица е усвоила  способността да бъде инициативна, самостоятелна  и амбициозна, целенасочена и способна да се справя със сложни ситуации.
В настоящото за човек с Път 1  има  област от живота,  в която не може да се прояви като водещ и доминиращ. Там той  е подложен под някаква форма на подценяване, неуважение, диктат.

За някои хора  този кармичен проблем засяга детската възраст и отношенията с някой от родителите, който е прекалено авторитарен и агресивен. За други се отразява в отношенията между членовете на семейството, което той създава. Нерядко е привлечен от брачен партньор човек, който не го цени и уважава. На трети се налага да търпят унижения и предателства от колеги или началници в сферата на своята социална активност.

Кармичният урок на Път1 е да се научи да  играе и второстепенна роля.


nom 2ПЪТ 2

Роденият с Път 2 пренася в настоящето присъщи качества на характера като толерантност,

дипломатичност,  умение да се сработва с околните, да избягва безмислените конфронтации,

да бъде предпазлив в начинанията и  пестелив в разходване на наличния си потенциал.

В житейския му път има периоди, когато трябва да се прояви като лидер, да рискува и да разчита единствено на себе си.

Кармичният  урок на Път 2 е да се научи да поема инициативата в свои ръце.


nom 3ПЪТ 3

От предишните си въплъщения Път 3 пренася жизнерадост и оптимизъм, широта на духа и щедрост, изобилие от способности.

В настоящия  живот ще се срещне с неразбиране и ограничения, които биха могли да се изразят по много начини  – като неподкрепяща възможностите родна среда, ранна загуба на родител, продължителни периоди на материални ограничения, принудителни премествания, нямане на деца или ако ги има  то имат сериозни проблеми с тях.

Кармичният урок на Път 3 е да се научат да бъдат съзидателни, да оставят следа  след себе си.


nom4ПЪТ 4

Път 4 пренасят в настоящето си прераждане трудолюбие и организираност, способност да се справят с трудни ситуации, да създават сигурност за себе си и околните, да бъдат целенасочени и последователни, да имат изразено чувство за дълг.

В продължение на целия си жизнен път ще има периоди при някои по-кратки, при други по-дълги,

когато ще трябва да преживеят нестабилност в семейна или работна среда, ще се наложи да зарежат сигурното, да прекрачат в неизвестността и да приемат една неочаквана промяна в начина си на живот.

Кармичният урок на Път 4 е да се научат да поемат рискове.


nom 5ПЪТ 5

В миналите си животи Път 5 са били твърде непостоян-ни, обичали са промените и неспокойният им дух ги е свързвал с много хора и страни. Родените с тази пътека имат усет за новото и различното, имат идеи и могат да ги реализират.

Сега обаче са избрали съществуване, в което, за да се чувстват пълноценни, трябва да създадат стабилни основи в някоя област на живота си и там да вложат целия си  енергиен потенциал.

При едни това е семейството, децата, а при други професията или  онова поприще, което са си избрали като отговарящо на интересите им, при трети и двете.

Кармичният  урок на Път 5  е да се научат да се задълбочават и да завършват започнатото.


nom 6ПЪТ 6

В предишните си съществувания роденият  с Път 6 е натрупал ценни качества от  общуването си с околните,

научил се е на грижовност и привързаност, да поема отговорност за другите, да бъде състрадателен и отзивчив, да цени хармонията и красотата около себе си.

В това въплъщение,  наред с възможностите да изрази обичливата си и артистична натура,

ще трябва да се научи да приема разделите с тези, които обича, като нещо присъщо на живота.

Кармичният урок на Път 6  е да се срещне с дисхармонията и несигурността в човешките взаимоотношения.


nom7ПЪТ 7

Хората, които се раждат с Път 7, са натрупали в миналото голям духовен потенциал, живяли са в усамотение и пренасят в сегашното си въплъщение природна интелигентност, силна интуиция и способност да  вникват в духовната страна на живота.

С лекота да намират на умствено ниво бързо решение на заплетени ситуации и да разчитат предимно на себе си.

В този живот напредват значително в определена област на човешката дейност, справяйки се с твърде много материални проблеми.

От тях се изисква  обаче да бъдат по-общителни, по-отворени към околните, по сърдечни и достъпни.

Кармичният урок  на Път 7 е да се научат на сътрудничество.


nom 8ПЪТ 8

От предишните си съществувания Път 8 пренася в този живот много практични способности, сила и предприемчивост.

Рождена пътека осем не е лека, изисква да се приемат несъвъшенствата на физическото тяло

или на  материалните условия на живот. Периодите на зависимост и безпомощност целят  да формират по-силен и устойчив характер.

Най-често Път 8 успяват да постигнат, по един или друг начин нужната им материална стабилност.

Кармичният  урок на Път 8 е да не злоупотребяват със силата си.


nom 9ПЪТ 9

От предишните си прераждания Духът на Път 9 се  е научил на човеколюбие и саможертва, на лоялност към кауза или хора,

на грижа за всички и всичко.

Често не е оценявал възможностите си и е пропилявал собствени и чужди ресурси.

В настоящия живот ще трябва да се научи сам да определя посоката си, да бъде по-отговорен към себе си и околните,

да цени своя живот  и този на близките си, да съгражда и съхранява.

Кармичният урок на Път 9 е да разберат ценността на човешкия живот.

12 1 2009 г.
Откъс от кн. “Номерологичен календар”

Всички права запазени!
Препубликация е допустима само и единствено с писменото съгласие на автора.

Етикети: , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог