Рожден Северен лунен възел във Везни

Северен възел във Везни

22 юли 1902 до 15 януари 1904 Везни

8 февруари 1921 до 23 август 1922 Везни

13 септември 1939 до 24 май 1941 Везни

17 юни 1958 до 15 декември 1959 Везни

8 януари 1977 до 5 юли 1978 Везни

1 август 1995 до 25 януари 1997 Везни

19 февруари 2014 до 11 ноември 2015 Везни

2 декември 2032 до 3 юни 2034 Везни

СЕВЕРЕН ВЪЗЕЛ ВЪВ ВЕЗНИ

и Северен възел в Седми дом

(и Слънце в Овен)

ОБЩ ПОГЛЕД

Качества, които трябва да развивате

Работата в тези области може да ви помогне да откриете свои скрити дарби и таланти.

• Сътрудничество  

• Дипломатичност и такт  

• По-пълно осъзнаване на чуждите нужди  

• Липса на егоизъм: подкрепяне, без да очаквате нищо в замяна  

• Създаване на ситуации, от които да печелят всички  

• Споделяне  

• Да виждате през очите на другите  

• Изразяване на собствената идентичност  

Качества, от които трябва да се освободите

Работата по намаляване влиянието на тези тенденции може да ви помогне да направите живота си по-лесен и радостен.

• Импулсивност  

• Безсмислена упоритост  

• Липса на осъзнаване необходимостта от подкрепа на другите  

• Егоцентризъм  

• Егоизъм  

• Липса на добра преценка по отношение на парите  

• Очакване другите да се държат по определен начин  

• Безразличие за това как околните гледат на вас  

• Нежелание за компромиси  

• Изблици на гняв  

• Прекалена загриженост за оцеляването  

Ахилесова пета/Капанът, който да избягват/Какво не бива да забравяте

Ахилесовата пета за родените със северен лунен възел във Везни е тяхната нужда да съзнават своя егоизъм. (“Моето оцеляване зависи от това да се погрижа първо за себе си и другите да направят така, че нуждите ми да бъдат задоволени независимо от техните тревоги.”) Но това е бездънна яма: ако те чувстват, че другите трябва непрекъснато да задоволяват нуждите им, за да се чувстват сигурни и обвързани с тях, ще открият, че винаги ще се нуждаят от все повече енергия и внимание, просто за да се чувстват добре. Те имат нужда от партньори, на които могат да дават, които ще се чувстват толкова енергизирани, че по естествен начин ще започнат да пълнят чашата на хората със северен възел във Везни с признание. Удовлетвореността лежи в обвързването с хора, които могат да видят истинската им същност, да ги оценят и да им отвърнат със същото.

Капанът, който трябва да избягват, е да не се отдават на безкрайно търсене на независимост. (“Ако съм достатъчно самоуверен, ще мога успешно да се свързвам с другите и няма да се чувствам толкова самотен.”) Животът е показал на Родените със северен възел във Везни, че постиженията и независимостта не им дават чувство за завършеност. Онова, което не бива да забравят, е, че никога няма да имат достатъчно добре развито чувство за Аз-а, за да станат част от един отбор. В определен момент ще трябва да поемат риск да загубят себе си, в името на това да подкрепят друг човек. Веднъж след като започнат без егоизъм да подкрепят някой друг, ще почувстват радостта и блаженството от блясъка на истинския си Аз.

Какво наистина искат тези хора

Онова, което тези хора наистина искат, е да имат стойност, да бъдат център на внимание, да попадат в различни житейски ситуации и да са заобиколени от хора, които подхранват енергията им. За да постигнат това, родените със северен възел във Везни трябва отново да изместят своето внимание от тях самите и да открият природата на хората, които са били привлечени от тях. След като веднъж определят кои хора наистина им се възхищават и искат да ги подкрепят, и започнат да подхранват тяхната енергия, тогава енергията, която се връща към тях, ще създаде желаната ситуация.

Таланти/Професия

Тези хора са фантастични съветници, дипломати и умиротворители. Те имат талант ясно да виждат и успешно да изразяват идентичността на човек А пред човек Б (и обратно) по начин, който създава взаимно разбиране и честни, хармонични компромиси. Родените със северен лунен възел във Везни успяват и в области, които са свързани с красотата и изкуството.

Те могат много добре да забавляват другите или пък да бъдат обществени говорители, когато тяхната цел е да повдигат духа, да енергизират и да вдъхнат увереност на публиката. Те са изключително надарени и могат да имат успех – едновременно материален и в личностен план – във всяка професия, която включва поддържаща роля.

Хората със северен възел във Везни имат вътрешен талант за независимост и водачество благодарение на собствената им осъзнатост на тях самите като отделни личности. Когато използват таланта отминалите си животи за постигане на мир и установяване на справедливост за другите, техните вътрешни способности създават положителни резултати. Но ако се стремят към професии, които имат за цел собствената им независимост, може да се разочароват и никога да не почувстват, че са постигнали целта си. Когато използват силната си идентичност в подкрепа на другите, родените с лунен възел във Везни получават чувство за вътрешна удовлетвореност и завършеност.

Изцелителни твърдения, подходящи за родените със северен лунен възел във Везни  

• “Когато се концентрирам върху подкрепата на другите, се чувствам уверен.”  

• “Когато успешно стимулирам самоувереността у другия човек, и двамата печелим.”  

• “Когато екипът има успех, и аз печеля.”  

• “Когато споделям с другите, имам повече.”  

ЛИЧНОСТ

Атрибутите на воина

Животите, изпълнени с лични постижения, самостоятелност и независими действия, са довели до съзнание, което не разбира общите усилия и партньорството. Родените с лунен възел във Везни са имали много прераждания, в които са били воини. Един воин на бойното поле не се тревожи за другите, а само да остане жив и да убие врага си. Ако дори само погледне към другаря си, това може да доведе до гибелта му. Затова цялото съзнание на тези хора е насочено към тях самите: техните тела, техните способности за битки, тяхната позиция, свързана с оцеляването.

Тези хора сега са натоварени с една прекалена грижа за оцеляването и мисленето “аз срещу другите”. Това е всичко, което знаят. Те имат състезателен дух, ориентирани са към целите, имат изградена тактика и винаги съзнават как ще бъдат повлияни от това, което правят или което се случва. Копнеят да бъдат с другите, да ги обичат и да се чувстват обичани, но не знаят как да го постигнат. Те се страхуват да се освободят от чувството за Аз-а, тъй като очакват битката да започне всеки момент, а тогава ще им трябва сила и предпазливост, за да оцелеят.

Но тези хора трябва да разберат, че това не е живот свързан с битки. Никой не възнамерява да ги унищожи или да им отнеме нещо. Те трябва да забележат, че навсякъде са обградени от приятели. Работата им в този живот е да помагат другите да печелят битките, а по този начин и те ще спечелят.

През всички тези животи на бойното поле представителите на тази група хора с еднакво възлово разположение са загубили връзка с любовта, със способността да работят с другите хора. Затова са дошли в този живот с чувство на неудобство от общите усилия и обвързването с другите. Все пак не трябва да се безпокоят, защото звездите предопределят да се свържат отново с хората. И когато са наясно къде отиват, старите навици няма да им перчат. Всъщност целият им живот сега ще бъде посветен на партньорството и няма да им липсват възможности за обвързване, а напротив, шансовете за брак и партньорства ще идват лесно при тях.

Сурова дисциплина

В резултат на опита от миналите животи хората с лунен възел във Везни са развили дисциплина от типа “без глупави въпроси”, която е чужда на тези от другите възлови позиции. Техните минали животи във военна обстановка са наблягали на реда в дрехите и личните вещи и затова тези хора са дошли в настоящото прераждане със силна привързаност към организацията в тяхната среда и живота им. Те са силно пристрастени към дисциплината и суровите ограничения и мислят, че другите ще понасят същите наказания и липси. За тях е трудно да разберат, когато околните не приемат подобни ограничения й жертвите, които те са готови да понесат на плещите си – фактор, който подкопава техните връзки.

Няма друга група с еднакво по знак възлово разположение, която да предприема конструктивни действия в условия на сурова лична дисциплина и лишеност. Родените със северен възел във Везни се чувстват най-добре с предизвикателството за личното оцеляване в неблагоприятни обстоятелства. Това е най-висшето изживяване за тях! Тази невероятна драма, родена от копнежа да се достигне една цел чрез лична саможертва, като впрегнат всичките си усилия, като бъдат подложени на изпитания и излязат победители, им дава чувство за собствена стойност.

Тези хора имат толкова силно чувство за Аз-а, че си представят, че всеки е като тях и подсъзнателно търсят за партньор някой, който наистина прилича на тях. Те могат много да се объркат и да чувстват, че към тях се отнасят несправедливо, ако очакванията им не се оправдаят и другият човек не покаже, че притежава същите качества.

Един от уроците, който хората с лунен възел във Везни учат в този живот, е красотата на различията при индивидите. Кои са те и какво трябва да предложат в една връзка може да бъде много различно от това кой е другият човек и какво той трябва да предложи.

Предизвикателството е да се обърне внимание на индивидуалните разлики и да се оценят силите, които другите внасят във връзката. За да стане това, те трябва първо да проверят какво е тяхното определение за сила.

В резултат на толкова прераждания, в които са били воини, тяхното разбиране за сила обикновено включва едно от следните понятия: смелост, интензивни усилия, желание да се жертваш и да понасяш лишения, 100 % ориентираност към целта, настойчивост в името на незабавните резултати, дисциплина, импулсивност (манталитет на герой), състояния на висока енергичност и желание да се поемат лични рискове.

Но има други сили, които тези хора не притежават и които техните партньори ще донесат в живота им. Тук се включва способността да се наслаждаваш на процеса на постигане на целта (което може да намали скоростта при хората със северен възел във Везни и да им даде по-спокойна сила); способности за общуване (което може да създаде разбирателство и хармония); съпричастност (което може да накара родените със северен възел във Везни най-накрая да изпитат чувство за принадлежност); игривост (което може да направи процеса на движение към една цел много приятен); аналитични способности и капацитет за работа с детайли; дипломатичност; усет за нуждите на другите; способност да работят заедно с други, те (което ще даде невероятна сила и на двете страни); приключенски дух; ръководни способности; творчество и изобретателност; капацитет за състрадание (което може да изцели родените със северен възел във Везни). В това прераждане хората с лунен възел във Везни се нуждаят от партньорство с другите, за да постигнат успех и завършеност. За да открият ползите от партньорството, тяхното предизвикателство е да оценят факта, че другите са различни от тях.

Гневни изблици

Родените със северен лунен възел във Везни имат склонност към гневни изблици и трябва да се научат да се освобождават от тях. Те имат темперамент подобен на детския. Когато нещата не стават по техния начин, те хвърлят гръм и мълнии, за да накарат другия човек да направи, което искат. Ако той се съпротивлява, те продължават да ескалират напрежението, докато не постигнат своето.

Но създаването на ситуации, при които едни печелят, а други губят, не е от полза за тези хора. В дългосрочен план подобни ситуации само ги изолират от хората, които наистина искат да бъдат близки с тях. Когато печелят, постигайки целите си за сметка на някой друг, плащат висока цена – другият човек ще се затвори и отдръпне, за да не бъде подлаган на такова насилие. Хората със северен възел във Везни могат да излизат от тези ситуации с усмивка, без изобщо да съзнават вредата, която са причинили на другия човек. Те мислят, че той трябва да е щастлив заради тях, защото в края на краищата, наистина са “победили”. Но ще се сблъскват с много горчивина, докато не научат, че никой не печели чрез сплашване и гняв. Победите, спечелени с атака на другите, водят до нежелание на останалите да общуват с родените с лунен възел във Везни и така взаимността, енергията и възхищението, които са изпитвали изчезва.

Вземане на решения

Тези хора са склонни да вземат бързи решения. Те са свикнали да предприемат незабавни действия, тъй като вземат предвид само себе си и собствените си цели. Обикновено не съзнават своето влияние върху другите хора и без да разбират това, могат да ги използват за преследване на собствените си цели. Това има лоши последствия за родените със северен възел във Везни, защото е много болезнено за околните.

Когато тези хора вземат решения, без да позволят на другите да им помагат, те може да не получат онова, което искат, защото не са обърнали внимание на необходимостта от чуждата енергия и идеи. Преди да преминат към действия, те трябва съзнателно да включат другите в процеса на вземане на решения. Част от тяхното нежелание идва от поведението, което са имали на бойното поле, а именно “другите са срещу мен”. Голяма част от това погрешно мислене може да бъде надмогнато чрез разбиране на правилата за общуване – да обсъждат проблемите с другите по начин, който е от взаимна полза. Веднъж имах една клиентка с такава възлова позиция, която ми довери: “Аз съм толкова заета да работя върху брака си сама за себе си, че не мога да видя моя съпруг, не мога да го чуя, не зная кой е той!” Много по-лесно ще бъде, ако тези хора просто поговорят с другия човек.

Липсата на внимание към близките при вземане на решения може да донесе на хората със северен възел във Везни много ненужна болка. Те може толкова да се страхуват, че няма да постигнат целта си, че да станат безмилостни, когато се борят за нея. Може да се страхуват, че ако се объркат за момент и включат другия човек в процеса на планирането, той ще блокира действията им. Това, което не разбират, е, че да обърнат внимание на околните не означава да изоставят своите виждания. То означава наистина да се грижат за тревогите на другия човек и да имат желание да работят за постигане на компромис, удовлетворяващ и двете страни.

Например имах клиентка, която поддържаше връзка с човек със северен лунен възел във Везни. Те живееха заедно и бяха моногамни в продължение на около година. Един ден човекът с тази възлова позиция казал, че трябва да излезе и ще се върне късно през нощта. Тя имаше силни интуитивни способности и си представила картина, която я накарала да каже: “Дейвид, ти ще правиш любов с някоя друга!” Той се ядосал. (Тези хора не се решават лесно да излъжат и имат склонност да се разстройват, когато ги хващат.) Тя започнала да задава въпроси, опитвала се да разбере какво става, но той бил толкова упорит в името на своята цел, че отказвал да отдели време и да поговори с нея. Не искал да закъснее за срещата си с другата жена и затова оставил проблема неразрешен. Часове по-късно той й позвънил с безкрайни извинения: бил направил грешка, обичал я, тя била единствената за него, никога вече нямало да срещне подобна жена.

Но било прекалено късно – сърцето й вече било затворено за него и тя била решила да се разделят. Според моята клиентка не събитието беше накарало сърцето й да се затвори, а начинът, по който човекът със северен възел във Везни беше подходил към ситуацията. Тя не могла да му прости, защото той не проявил достатъчно загриженост за чувствата й и не обсъдил ситуацията с нея. Когато тези хора се затворят за чувствата на техните партньори, всички губят.

Оцеляване

Родените със северен възел във Везни могат да бъдат прекалено загрижени за оцеляването си, но в този живот подобна гледна точка е неподходяща. Те вече са се научили как да оцеляват; сега са тук, за да помагат на другите хора, да ги зареждат с енергия и увереност, които ще ги направят по-силни. Когато дават, хората със северен възел във Везни печелят невероятна самоувереност и спокойствие.

Тези хора трябва да приложат всичко, което са научили като воини, и да го използват конструктивно във връзките си с другите. Това означава да оставят оръжията и да се огледи за да видят какво правят другарите им. Дали човекът до тях се нуждае от окуражаване, преди да влезе в битката? Тяхна работа е да дават сила на другите хора. И никой не може по-умело от родените със северен лунен възел във Везни да помага на останалите да печелят.

Нарцисизъм

Родените с лунен възел във Везни трябва да се предпазват от склонността си към нарцисизъм. Те изтъкват, че контролират една ситуация и притежават качества, на които другите се възхищават. Другите им правят комплименти и те се чувстват добре, но винаги тайно се страхуват, че истинската им същност и истинските им предпочитания могат да навредят на техния имидж. Понякога се обграждат с хора, приемливи за впечатлението, което искат да създадат. Например имах клиент с такава възлова позиция, който харесваше много пълни жени, но никога не позволи на някой от неговите приятели да разбере това, защото се страхуваше, че ще му се подиграват. Той пазеше истинското си желание в тайна, защото то не подхождаше на образа, който искаше да изгради за себе си в очите на другите.

Тези хора обичат, когато другите им правят комплименти за външния вид: затова действат с мисълта за постигане на желания стереотип и очакват хората да го забележат и да подхранят егото им. Като искат да бъдат привлекателни за другите, те манипулират своя образ, за да бъдат онова, което смятат, че ще привлече другия човек. Но този процес им пречи да се сдобият с истинско чувство за вътрешна увереност, със сигурността, че другите ги обичат и приемат каквито са. Те никога няма да научат това, ако не поемат риск и не разкрият себе си.

Хората със северен възел във Везни може да изпаднат в състояние на прекомерна любов към себе си – и да изключат другите, които биха разширили тяхното истинско чувство за сигурност. Те може да се тревожат само за собственото си щастие или да станат жертви на суетата – например винаги да се поддържат в най-добро физическо състояние, за да печелят най-доброто, което животът им предлага. Техните ценности могат да бъдат наивно повърхностни. Но в този живот за тях е предопределено да разширят усещането за собствената си душа като истински обичат другия човек така, както обичат себе си.

“Първо аз!”

Прекалената загриженост за себе си, за самостоятелността си и самоопазването си ще действат като основна мотивация на родените със северен възел във Везни, докато тези хора не станат по-съзнателни. Те трябва да обърнат внимание и на другите в играта. Често дори и не знаят кои са другите хора, защото са свикнали да концентрират вниманието върху себе си. Когато импулсивно кажат “Първо аз!”, другите хора се отдръпват. Но поради естествените им способности да дават съвети (дар, даден им по рождение, за да улесни тяхната промяна от концентриране върху себе си към поддържане на другите), хората автоматично започват да им се доверяват. Когато отделят време да слушат проблемите на другите, те се чудят дали получават своя дял. Ако не е така, мислят, че ги използват. И тогава с омраза отблъскват хората.

Всичко зависи от тяхната мотивация да слушат другите. Дали ще обърнат така нещата, че да могат да насочат вниманието обратно към себе си? Или ще слушат с искрена мотивация и желание да помогнат, без да очакват нищо в замяна, освен щастието от това да знаят, че са участвали в изцелението на другия човек? За да спечелят, родените със северен възел във Везни трябва да се докоснат до чувството си за вътрешна социална хармония, което ще им помогне да се концентрират върху другите и да спрат да поставят себе си на първо място.

Съзнание за собствения Аз

Хората със северен възел във Везни могат да бъдат болезнено чувствителни за това какво мислят другите за тях и се отнасят прекалено осъдително към онова, което определят като свои негативни качества. Ето защо те губят силата си, когато се концентрират върху себе си. Всичко, което виждат, са техните неприемливи качества, които се стараят да скрият. Но този процес пречи на другите да се сближат с тях. Тъй като не знаят какво крият тези хора, другите не им вярват и се отдръпват. Тогава родените със северен възел във Везни приемат, че нещо не е наред с тях – т. е. точно онова, което са подозирали в началото!

Също така в този процес на въздържане те не са изцяло отворени да приемат другите и следователно никога няма да бъдат изцяло техни партньори. Страхуват се да свалят своя гард, защото другите ще видят кои са в действителност и след това сурово ще ги осъдят и отхвърлят. Вместо това, като се концентрират върху другия човек и какво могат да направят, за да извикат силата и доброто у него, Аз-ът на родените със северен възел във Везни остава отворен да приема други хора.

Най-добре за хората с лунен възел във Везни е да спрат да се осъждат и просто да бъдат себе си. Ако имат някои качества, които не са съвсем правилни, другите ще им покажат това. В края на краищата те са имали прераждания на воини – какво знаят за обществените норми? Няма как да знаят нещо, което не са научили. Имат нужда от помощ от тези, които са живели в обществото много прераждания, за да научат правилата. Когато са честни, те могат да се научат как да се променят, да започнат да се обвързват с хора и да развиват положителни взаимоотношения. Те имат нужда да се настроят към света и към другите, вместо върху себе си. Когато се концентрират само върху себе си, за да видят какво им дава другият човек, те виждат само своята незавършеност и самоувереността им намалява. Но когато се концентрират върху подкрепата и изцелението на другия човек, те вече няма да бъдат прекалено загрижени за имиджа си в очите на останалите. Когато насочват енергията си към тях, те ще получат необходимото одобрение и енергия. Наистина ключът към собствената им увереност лежи в стимулиране увереността и ентусиазма на другите.

Прибързани заключения

Хората със северен възел във Везни са склонни да приемат, че знаят какво се случва с другите и затова често пренебрегват комуникацията и преминават директно към действия. Това подкопава вярата в техните връзки, но е разбираемо в светлината на военния опит от миналите животи. Те са били научени да виждат врага (това е другия) от разстояние. Наблюдават действията му, като никога не говорят с него директно, докато не започне битката. Сега, в това прераждане, те наблюдават другите хора от разстояние, правят си заключения за тяхната идентичност, поведение, нещата, които харесват и не харесват, и т.н. За тези хора истината е онова, което виждат – те приемат “истините” за хората и след това действат в зависимост от тях. Те не се вслушват в другия човек. Обикновено интерпретират действията на другите според това какво щяха да мислят те, ако бяха на негово място.

Те могат и да бъдат осъдителни към другите за това, че не са разрешили своите житейски ситуации или не са постигнали целите си толкова бързо или по същия начин като тях. Ако другите не правят нещата по техния начин, тези хора могат да решат “Те не правят каквото им казах. Не поемат отговорност, за да се справят с това.” Но другият човек може да действа по собствен начин, а човекът със северен лунен възел във Везни просто не е проверил, за да открие какво става.

Те също осъждат другите, когато наблюдават как се нараняват. Представителите на тази възлова позиция не разбират защо хората вършат неща, които са против най-добрите им интереси. Те не могат да разберат защо другите не са достатъчно дисциплинирани, за да бъдат във форма, да приключат своите проекти или да поддържат ред в средата си. Тъй като родените с лунен възел във Везни чувстват, че действията им говорят по-силно от думите, те често подценяват способностите на другите хора да преодоляват препятствия само защото самите те още не са направили това.

Хората със северен възел във Везни се учат, че всеки има уникален стил. Те са толкова целеустремени и насочени към крайния резултат, че проектират в другите целите, които са важни за тях; след това ги съветват как да постигат тези цели по най-бързия и директен маршрут. Родените с лунен възел във Везни стават осъдителни, когато другите хора не следват техните съвети. Те пропускат да вземат предвид, че другите може да имат собствен план и че има други стойности освен постигането на целта по най-бързия възможен начин.

В това прераждане, вместо да бъдат осъдителни или нетолерантни, тези хора трябва да открият собствената си уязвимост у другите. Ако другият човек каже, че не може да направи нещо, родените със северен възел във Везни могат веднага да си припомнят ситуация в живота си, когато са чувствали, че не могат да направят нещо; тогава ще изпитат повече състрадание към този човек. В този живот хората с лунен възел във Везни трябва да се научат да се свързват с околните – да вдъхновяват и да им дават сили да печелят победи в собствения си живот. Но за да сторят това успешно, те трябва да се научат да откриват целите, стила и ценностите на другия човек.

Правилата

Родените със северен лунен възел във Везни са установили своя система от ценности и приемат, че всички други ще отговарят на техните стандарти и ще следват техните правила, само защото те изглеждат разумни за хората с лунен възел във Везни. Това е като Кутията на Пандора. Негативността се появява, когато те не са достатъчно гъвкави, за да се приспособят към правилата. Когато другите хора не играят според правилата (това означава правилата на родените с лунен възел във Везни), хората с това възлово разположение изпитват разочарование; когато другите се съпротивляват на установения ред, гневът им се надига. Те не осъзнават, че другият човек не е имал шанс да избере – нито пък е бил предупреден какви са правилата.

Понякога, когато хората със северен възел във Везни мислят, че другите не са честни, това е защото те не следват неизказаните им правила. Но тяхното чувство за справедливост е особено егоистично, защото е основано само върху собствените им разбирания за коректност. Те трябва да осъзнаят, че има и други правила. И техните не са по-свещени от тези на останалите хора.

За да бъдем честни към тези хора, трябва да кажем, че проблемът с правилата не е тяхна вина. Подсъзнателно те все още са на война, където всички са строго дисциплинирани и следват ясно разбираеми порядки, протоколи и поведение. Най-доброто нещо за войната, от гледна точка на родените със северен възел във Везни, е, че нищо не е лично. Те не искат да наранят другия човек, казвайки какво да прави – те просто издават заповеди! Ако другият човек не им съдейства, те чувстват: “Добре, значи ти не си играч от нашия отбор.”

Всички имат правила, стандарти, идеи и ценности. Повечето хора възприемат своите идеи просто като идеи – не като нещо абсолютно. Но за хората със северен възел във Везни техните правила са конституцията, според която живеят. Другите хора могат да имат техни собствени стандарти и идеи, но все пак са отворени към гледните точки на околните. Родените със северен възел във Везни често не могат да видят никоя друга гледна точка освен своята.

Като пример за това как могат да нараняват е историята за една клиентка, чийто баща бил със северен лунен възел във Везни. В деня на сватбата й той почувствал, че неговият баща (дядото на клиентката ми) трябва да я заведе до олтара. Тъй като в детството й дядото не се държал добре с нея, моята клиентка го мразела. Но нейният баща се интересувал повече от правилата, отколкото от собствената си дъщеря, и настоял той да я заведе до олтара “от уважение”. Такива били правилата – не можело да има спор. Програмираността му за военен живот му позволила грубо да стъпче чувствата на собствената си дъщеря дори в деня на сватбата й.

Родените със северен възел във Везни трябва да се съберат със своите приятели и партньори и да разработят правила, които и двете страни да приемат. Само когато стилът на поведение бъде взаимно приет, тези хора могат да очакват другите да живеят по определен начин. Също така, начинът, по който другите реагират, когато хората с лунен възел във Везни споделят своите правила, ще разкрие много по отношение на връзката и дали тя има смисъл.

Като открият стандартите и правилата на другите, родените със северен възел във Везни могат да разширят своята ценностна система. Всъщност от това зависи тяхната способност да развият чувство за вътрешна свобода. Когато заедно създадат правилата в една връзка, това ще доведе до сила, ефективност и ще удовлетвори личността им. И връзката ще се изгражда върху стабилна основа.

Проектиране

Тъй като родените със северен възел във Везни са толкова съсредоточени върху собствената си идентичност, те може и да не съзнават с кого създават взаимоотношенията. Те проектират собствената си идентичност върху другите хора и след това се опитват да се свържат с тях – което, странно, но не се получава!

Когато хората не се окажат такива, за каквито ги мислят родените със северен възел във Везни, това ги изненадва. Те си представят ролята на другия човек и когато партньорът не я играе, се разстройват. Мислят, че другият човек не е честен с тях (това означава, че не се придържа към ролята). Да повторя още веднъж: те се свързват с другите според военния им опит от миналите прераждания, където всички са били преценявани според това колко добре са изпълнявали функцията си.

Тези хора се затрудняват да видят другия човек извън ролята, която са му отредили. Например имах клиентка с такава позиция на лунните възли, която след двадесет и три годишен брак открила, че съпругът й в продължение на няколко години злоупотребявал сексуално с тяхната дъщеря. Тя нямала абсолютно никаква представа какво се случва, докато дъщеря й не се подложила на терапия. Може да е имало много причини за това незнание, но в случая с родените със северен възел във Везни те не виждат кой наистина е другия човек.

Като страничен продукт от проектирането на тяхната същност върху другите те очакват останалите да бъдат силни колкото тях, толкова щедри, уверени и дисциплинирани, и се чувстват измамени, когато партньорът им не показва тези качества. Те трябва да се поставят на негово място. По този начин ще могат да открият нивото на сила, щедрост, увереност и дисциплина, присъщи на другия човек, и да имат по-реалистични очаквания. Също така ще открият определени положителни качества (онези, които родените със северен възел във Везни нямат), които другият човек внася във връзката. Те се учат, че ние имаме различна идентичност и притежаваме капацитет за растеж в неочаквани посоки, които ще бъдат от наша полза.

НУЖДИ

Одобрение

Хората със северен възел във Везни са жадни за одобрение и искат да бъдат включени в енергийното поле на другия човек. Те се отпускат и се чувстват щастливи, когато другите ги подхранват с любовта си. Това е нормална нужда: в това прераждане любовта от другите ще им даде необходимия духовен баланс.

Проблемът е в методите, които те използват, за да привлекат вниманието и енергията на другите. В този смисъл могат да се окажат въвлечени в състезания, да се отдадат на прекалени постижения и поемане на инициатива, без да се посъветват с другите. Те се изтъкват, опитват се да изглеждат добре, за да привлекат вниманието и енергията на любовта, от която така отчаяно се нуждаят. Тъй като копнеят да са в светлината на прожекторите, когато другите хора говорят, те често ще кажат нещо за себе си, така че вниманието да се прехвърли към тях. Те не са истински настроени към другия човек, а само към собствената им нужда от любов и одобрение. Тези нужди могат също да накарат родените със северен възел във Везни да се състезават в ситуации, когато е необходимо да се обединят усилията, защото това ще бъде от по-голяма полза за тях.

Решението лежи в преместване на техния фокус от това да изглеждат добре към възможността да накарат другия човек да се чувства добре. Когато те се настроят на неговата честота и вземат предвид чувствата му, ще знаят как да преследват целите, така че партньорите им да приемат техните начини. Ако хората със северен възел във Везни помагат на тези около тях да бъдат щастливи, те автоматично ще почувстват добрите вибрации. Няма да е необходимо да извлича тази енергия от другите; приемането, любовта и одобрението автоматично ще потекат към тях. Това е част от естествения процес, когато са чувствителни и правят нужното, за да бъдат другите щастливи. Енергията, от която тези хора се нуждаят, е енергията, която чувстват, когато ценят другите за това, че са верни на себе си.

Увереност във взаимоотношенията

На тези хора може да им липсва увереност във взаимоотношенията в резултат на отсъствието на опит в партньорствата и споделянето в миналите животи. Също така те имат склонност да подкопават собствената си самоувереност като прекомерно концентрират енергията върху себе си. Например, ако има недоразумение в една връзка, вместо да проверят и да открият какво мисли и чувства другият човек, склонността на хората със северен възел във Везни е веднага да се концентрират върху себе си – или върху собствените си наранени чувства, или върху това, в което са сгрешили. Те никога не поглеждат отвъд мислите за себе си, за да определят какво се случва с другия човек, и това унищожава тяхната увереност във връзката. Те могат да приемат, че другия човек не харесва нещо в тях, и накрая решават, че не ги приемат. Или може да осъдят грубо своя партньор, което ги кара да смятат, че има много малко хора на света, с които могат да се свържат.

Родените със северен лунен възел във Везни всъщност са много уверени, но не го съзнават на социално ниво, докато не започнат да го споделят. Като се концентрират върху това да помагат на другите да се чувстват по-уверени, те също стават по-уверени.

Способността да създават връзки е действително един невероятен талант за тези хора, но те не знаят, че го притежават. Те се обезкуражават, когато изглежда, че връзките не се получават. Това, което искат, не е неправилно, а просто методите им са неподходящи. Частта от тях, която знае как се създават връзки, е като кутия, пълна с невероятни инструменти, с които да създадат успешни приятелства, но те не бива да забравят, че трябва да отворят капака.

Подкрепяне на другите

Тези хора наистина могат да помагат на останалите. Например Джон може току-що да е изобретил уред, който отстранява замърсяването във въздуха – но не прави нищо с това. Другите могат да кажат: “Джон, трябва да продадеш изобретението си! Помисли за парите, които можеш да спечелиш, помисли как ще помогнеш на околната среда!” Но Джон има милиони извинения, за да отлага: “Ами, уредът все още не е достатъчно добър.” Тогава идва човекът с лунен възел във Везни, казва няколко думи на Джон и нещо в начина, по които го казва, кара този човек да задвижи нещата.

Тези хора имат невероятна способност да дават сили на другите в борбата им, да им дават увереност и енергия, която им помага да тръгнат по пътя. Но те се страхуват, че околните ще станат зависими от тях.

Родените със северен възел във Везни не искат другите да пресушават енергията им, техните идеи или живителната им сила. В действителност другият човек ще им се отплати – но тогава те ще бъдат изправени пред предизвикателството да приемат даровете, които другите им дават. Това изисква скромност и признаване, че родените със северен възел във Везни не са изцяло самостоятелни. Това е част от урока как да дават и да получават, за да бъдат част от един екип.

Споделяне и безкористност

Споделянето е важно за родените със северен възел във Везни, Те са имали много минали животи, в които са били изолирани и им е липсвала радостта да имат близък човек. В този живот тяхното желание да имат близък човек е невероятно; и то трябва да бъде задоволено, за да се чувстват завършени и емоционално подхранвани. Една любов без егоизъм, без мисъл за лична изгода, е ключът към осъществяване на близостта и разбирането, което ще удовлетвори техните сърца. Те имат нужда да дават, само за да споделят своето благосъстояние, да подкрепят и да радват своя партньор.

Тогава, когато той се сдобие със сили, неговото щастие на свой ред ще задоволи човека с лунен възел във Везни.

Тези хора невероятно обичат живота и в това прераждане се учат да споделят това с другите. Те трябва да не забравят другия човек, да откриват неговите ограничения и след това да споделят своя опит. Те трябва да помнят, че споделения опит с този специален човек ги подхранва повече, отколкото постигането на собствените им цели.

Родените с тази възлова позиция се учат да бъдат безкористни: да пренебрегват своите чувства в името на подкрепата на някой друг. Когато дават на друг човек без мисъл за връщане, те стават канал за енергията на даването. Вселената им връща повече, защото те активно предават енергията. Когато безкористно дават на другите хора, те разчистват пътя за своите партньори и за самия живот – да продължи да им връща. Не е необходимо да водят дневник за “справедливостта” на даването и получаването; когато дават на другите, от това печелят и самите те.

Самозащита

В резултат на миналите прераждания като воини тези хора са развили качество на недостъпност. Те проявяват голяма избирателност по отношение на образа, конто показват, и ако хората гледат на тях по различен начин, се разстройват. Хората със северен възел във Везни се опитват да контролират образа, който другите си изграждат за тях: “Как може да каже това за мен? Аз не виждам себе си като такъв човек!” Тази самозащита създава трудности на околните да се свържат с тях.

Родените с лунен възел във Везни може да имат непредвидимо поведение, защото не искат другите да си съставят определено мнение за тях. Това е тактическа маневра. Страхуват се, че хората няма да ги намерят за интересни и затова се съпротивляват да бъдат изцяло открити. Също така представителите на тази възлова позиция по зодиакален знак гледат на всички останали като едни и същи и не искат да бъда като тях. Родените със северен възел във Везни се страхуват че показването на емоциите им и разговарянето с хората ще ги направят като всички други – и вече няма да бъдат различни и вълнуващи.

Противоречие между независимостта и взаимната зависимост

Воинът в тези хора иска да бъде съобразителен, независим и без емоционални връзки, за да може да си тръгва, когато реши. В тяхната психика чувството за независимост е било прекомерно развивано в миналите животи и сега може да покаже грозното си лице в най-неочаквани моменти и да съсипе връзки, които може би са ги зареждали с енергия.

На хората с лунен възел във Везни може да им липсва смелост да разговарят с другите и да ги подкрепят. Те се страхуват, че ако дават на някого, ще започнат да се чувстват отговорни за този човек, което е против съзнанието им на воини. Подсъзнателно те не искат да бъдат обвързвани.

Тези хора не бива да забравят, че това е живот, насочен към хората. Най-добрата отплата ще дойде за тях от взаимозависимостта, а не от изолираността и независимостта. Те вече са изпитали крайната независимост; ако отново тръгнат по тази пътека, резултатът ще бъде липса на дълбока връзка с другите, за която те копнеят. Когато наистина преодолеят страховете си и подкрепят друг човек, те създават връзка с него и получават одобрението и оценката, от които толкова отчаяно се нуждаят. Като подкрепят някого без задни мисли, а водени само от истинска загриженост, тяхната самота ще бъде излекувана. Когато родените със северен възел във Везни подкрепят другите, те автоматично им дават сили. Затова всъщност, те не създават зависимост, а помагат на другите да постигна по-високо ниво на самостоятелност. Но понякога започват да изпитват омраза, мислейки; “Защо другите хора все още не са независими като мен? Ако всички бяха като мен, светът щеше да бъде чудесно място!” Те не искат да проявяват гордост, но навиците от миналите животи са силни и дисциплината на воина е нещо, което трудно се руши. Тези хора са били изолирани от обществото и спокойното задоволство от подхранващите ги взаимоотношения в толкова много прераждания, че се плашат дори да помислят за скока, с който да се присъединят към останалите. Но въпросът не е в това, че не знаят как. След като веднъж решат, те могат да направят всичко. В действителност след като веднъж се захванат, ще открият, че имат талант да създават успешни връзки. Но първо трябва съзнателно да решат, че взаимозависимостта е по-добрият път, отколкото изолацията.

Хармония

Родените със северен лунен възел във Везни са изморени от войни; в този живот те искат да имат спокойни взаимоотношения. Независимо от това, те създават връзки, които са изпълнени с вълнения и силни емоции. Това напрежение идва от липсата на комуникация. Но те са готови да преминат към следващото ниво – място, където ще се изпълнят с повече загриженост, взаимозависимост и съчувствие. Те трябва да изберат мира, да свалят своя щит и да се отдадат на връзки, в които могат да бъдат уязвими.

Търпение

В тази живот родените със северен възел във Везни се учат на търпение. На планетата има и други хора и животът им ще се разгърне по-щастливо, когато отделят време да включат останалите в своите планове. Гневните изблици са симптоми за тяхното нетърпение. Често, ако веднага не получат онова, което искат, те ще се откажат точно когато това е ситуацията, която ще ги направи най-щастливи.

Тези хора имат излишна импулсивна енергия. В миналите животи на тяхната прибързаност се е приемала за смелост, в резултат на която са постигали успех и слава – те са били герои! Но героизмът също е създал у тях чувство на превъзходство и изолация от другите. В този живот импулсивните тенденции водят до разрушение вместо към победи. Когато хората с лунен възел във Везни действат, водени от импулси те могат да стъпчат чувствата на другите при преследването на собствените си желания и сериозно да наранят добрите намерения, които другите имат към тях.

Поради импулсивността си, тези хора трябва да се научат на търпение и да разберат, че събитията се развиват по определен ред и начин, за да се реализират плановете им. Често те са толкова директни и искат нещата така силно, че им се струва, че се движат към целта агонизиращо бавно. Но всъщност те вървят с висока скорост – обаче вече няма войни, в които да участват, и намаляването на скоростта, както и премислянето на нещата, е необходимо условие за истинската удовлетвореност в този живот.

Поради импулсивността си тези хора може и да не разбират напълно защо искат нещо. Ако можеха да бъдат търпеливи, те щяха да видят по-голямата картина. След това щяха да я обяснят на другия човек и много проблеми да бъдат разрешени по този начин. На другия човек ще му се даде възможност да разбере и да обедини усилията си с техните.

Чувствителност и внимание

Родените със северен възел във Везни са много чувствителни – по един нечувствителен начин. Те усещат нещата много дълбоко в себе си, но могат да се проявят като повърхностни, когато става въпрос за чувствата на другите. Те усещат болката на много дълбоко ниво. Поради силните си чувства мислят, че разбират чудесно всички останали. Но в този процес пропускат да вземат под внимание индивидуалните особености на другия човек и действията им могат да повлияят върху него по негативен начин. Най-малкото, което може да се случи, е създаването на много недоразумения във връзките им. Родените със северен възел във Везни трябва активно да търсят по-дълбоко ниво на обвързаност с другите.

Настройването на честотата на другия човек означава временно да напуснеш себе си. То е като слушането на радио: за да чуят ясно музиката, тези хора трябва да напуснат собственото си съзнание и да се настроят на тоналността на другите. След като усетят чувствата и възприятията на другите, те ще са способни да определят дали могат да се хармонизират с този човек.

Хората с такова разположение на лунните възли трябва да помнят, че е необходимо да съзнават нуждите и чувствата на другите. Например, ако двама приятели се движат по улицата и единият е натоварен с пакети, а другият не носи нищо, вероятно този, който не носи нищо, е човек със северен възел във Везни – никой друг не може до такава степен да не осъзнава нуждите на другия. Нещата, които изглеждат очевидни на всички останали, просто не могат да бъдат видени от тези хора. Те нямат намерение да наранят някого; просто не съзнават опустошителния ефект, който прекалената заетост със собствената им личност има върху другите. В този живот, ако искат да изпитат радостта от успеха и да имат щастливи приятелства, трябва съзнателно да култивират безкористност и осъзнаване на чуждите нужди и чувства.

Правилата

Родените със северен лунен възел във Везни са установили своя система от ценности и приемат, че всички други ще отговарят на техните стандарти и ще следват техните правила, само защото те изглеждат разумни за хората с лунен възел във Везни. Това е като Кутията на Пандора. Негативността се появява, когато те не са достатъчно гъвкави, за да се приспособят към правилата. Когато другите хора не играят според правилата (това означава правилата на родените с лунен възел във Везни), хората с това възлово разположение изпитват разочарование; когато другите се съпротивляват на установения ред, гневът им се надига. Те не осъзнават, че другият човек не е имал шанс да избере – нито пък е бил предупреден какви са правилата.

Понякога, когато хората със северен възел във Везни мислят, че другите не са честни, това е защото те не следват неизказаните им правила. Но тяхното чувство за справедливост е особено егоистично, защото е основано само върху собствените им разбирания за коректност. Те трябва да осъзнаят, че има и други правила. И техните не са по-свещени от тези на останалите хора.

За да бъдем честни към тези хора, трябва да кажем, че проблемът с правилата не е тяхна вина. Подсъзнателно те все още са на война, където всички са строго дисциплинирани и следват ясно разбираеми порядки, протоколи и поведение. Най-доброто нещо за войната, от гледна точка на родените със северен възел във Везни, е, че нищо не е лично. Те не искат да наранят другия човек, казвайки какво да прави – те просто издават заповеди! Ако другият човек не им съдейства, те чувстват: “Добре, значи ти не си играч от нашия отбор.”

Всички имат правила, стандарти, идеи и ценности. Повечето хора възприемат своите идеи просто като идеи – не като нещо абсолютно. Но за хората със северен възел във Везни техните правила са конституцията, според която живеят. Другите хора могат да имат техни собствени стандарти и идеи, но все пак са отворени към гледните точки на околните. Родените със северен възел във Везни често не могат да видят никоя друга гледна точка освен своята.

Като пример за това как могат да нараняват е историята за една клиентка, чийто баща бил със северен лунен възел във Везни. В деня на сватбата й той почувствал, че неговият баща (дядото на клиентката ми) трябва да я заведе до олтара. Тъй като в детството й дядото не се държал добре с нея, моята клиентка го мразела. Но нейният баща се интересувал повече от правилата, отколкото от собствената си дъщеря, и настоял той да я заведе до олтара “от уважение”. Такива били правилата – не можело да има спор. Програмираността му за военен живот му позволила грубо да стъпче чувствата на собствената си дъщеря дори в деня на сватбата й.

Родените със северен възел във Везни трябва да се съберат със своите приятели и партньори и да разработят правила, които и двете страни да приемат. Само когато стилът на поведение бъде взаимно приет, тези хора могат да очакват другите да живеят по определен начин. Също така, начинът, по който другите реагират, когато хората с лунен възел във Везни споделят своите правила, ще разкрие много по отношение на връзката и дали тя има смисъл.

Като открият стандартите и правилата на другите, родените със северен възел във Везни могат да разширят своята ценностна система. Всъщност от това зависи тяхната способност да развият чувство за вътрешна свобода. Когато заедно създадат правилата в една връзка, това ще доведе до сила, ефективност и ще удовлетвори личността им. И връзката ще се изгражда върху стабилна основа.

Проектиране

Тъй като родените със северен възел във Везни са толкова съсредоточени върху собствената си идентичност, те може и да не съзнават с кого създават взаимоотношенията. Те проектират собствената си идентичност върху другите хора и след това се опитват да се свържат с тях – което, странно, но не се получава!

Когато хората не се окажат такива, за каквито ги мислят родените със северен възел във Везни, това ги изненадва. Те си представят ролята на другия човек и когато партньорът не я играе, се разстройват. Мислят, че другият човек не е честен с тях (това означава, че не се придържа към ролята). Да повторя още веднъж: те се свързват с другите според военния им опит от миналите прераждания, където всички са били преценявани според това колко добре са изпълнявали функцията си.

Тези хора се затрудняват да видят другия човек извън ролята, която са му отредили. Например имах клиентка с такава позиция на лунните възли, която след двадесет и три годишен брак открила, че съпругът й в продължение на няколко години злоупотребявал сексуално с тяхната дъщеря. Тя нямала абсолютно никаква представа какво се случва, докато дъщеря й не се подложила на терапия. Може да е имало много причини за това незнание, но в случая с родените със северен възел във Везни те не виждат кой наистина е другия човек.

Като страничен продукт от проектирането на тяхната същност върху другите те очакват останалите да бъдат силни колкото тях, толкова щедри, уверени и дисциплинирани, и се чувстват измамени, когато партньорът им не показва тези качества. Те трябва да се поставят на негово място. По този начин ще могат да открият нивото на сила, щедрост, увереност и дисциплина, присъщи на другия човек, и да имат по-реалистични очаквания. Също така ще открият определени положителни качества (онези, които родените със северен възел във Везни нямат), които другият човек внася във връзката. Те се учат, че ние имаме различна идентичност и притежаваме капацитет за растеж в неочаквани посоки, които ще бъдат от наша полза.

НУЖДИ

Одобрение

Хората със северен възел във Везни са жадни за одобрение и искат да бъдат включени в енергийното поле на другия човек. Те се отпускат и се чувстват щастливи, когато другите ги подхранват с любовта си. Това е нормална нужда: в това прераждане любовта от другите ще им даде необходимия духовен баланс.

Проблемът е в методите, които те използват, за да привлекат вниманието и енергията на другите. В този смисъл могат да се окажат въвлечени в състезания, да се отдадат на прекалени постижения и поемане на инициатива, без да се посъветват с другите. Те се изтъкват, опитват се да изглеждат добре, за да привлекат вниманието и енергията на любовта, от която така отчаяно се нуждаят. Тъй като копнеят да са в светлината на прожекторите, когато другите хора говорят, те често ще кажат нещо за себе си, така че вниманието да се прехвърли към тях. Те не са истински настроени към другия човек, а само към собствената им нужда от любов и одобрение. Тези нужди могат също да накарат родените със северен възел във Везни да се състезават в ситуации, когато е необходимо да се обединят усилията, защото това ще бъде от по-голяма полза за тях.

Решението лежи в преместване на техния фокус от това да изглеждат добре към възможността да накарат другия човек да се чувства добре. Когато те се настроят на неговата честота и вземат предвид чувствата му, ще знаят как да преследват целите, така че партньорите им да приемат техните начини. Ако хората със северен възел във Везни помагат на тези около тях да бъдат щастливи, те автоматично ще почувстват добрите вибрации. Няма да е необходимо да извлича тази енергия от другите; приемането, любовта и одобрението автоматично ще потекат към тях. Това е част от естествения процес, когато са чувствителни и правят нужното, за да бъдат другите щастливи. Енергията, от която тези хора се нуждаят, е енергията, която чувстват, когато ценят другите за това, че са верни на себе си.

Увереност във взаимоотношенията

На тези хора може да им липсва увереност във взаимоотношенията в резултат на отсъствието на опит в партньорствата и споделянето в миналите животи. Също така те имат склонност да подкопават собствената си самоувереност като прекомерно концентрират енергията върху себе си. Например, ако има недоразумение в една връзка, вместо да проверят и да открият какво мисли и чувства другият човек, склонността на хората със северен възел във Везни е веднага да се концентрират върху себе си – или върху собствените си наранени чувства, или върху това, в което са сгрешили. Те никога не поглеждат отвъд мислите за себе си, за да определят какво се случва с другия човек, и това унищожава тяхната увереност във връзката. Те могат да приемат, че другия човек не харесва нещо в тях, и накрая решават, че не ги приемат. Или може да осъдят грубо своя партньор, което ги кара да смятат, че има много малко хора на света, с които могат да се свържат.

Родените със северен лунен възел във Везни всъщност са много уверени, но не го съзнават на социално ниво, докато не започнат да го споделят. Като се концентрират върху това да помагат на другите да се чувстват по-уверени, те също стават по-уверени.

Способността да създават връзки е действително един невероятен талант за тези хора, но те не знаят, че го притежават. Те се обезкуражават, когато изглежда, че връзките не се получават. Това, което искат, не е неправилно, а просто методите им са неподходящи. Частта от тях, която знае как се създават връзки, е като кутия, пълна с невероятни инструменти, с които да създадат успешни приятелства, но те не бива да забравят, че трябва да отворят капака.

Подкрепяне на другите

Тези хора наистина могат да помагат на останалите. Например Джон може току-що да е изобретил уред, който отстранява замърсяването във въздуха – но не прави нищо с това. Другите могат да кажат: “Джон, трябва да продадеш изобретението си! Помисли за парите, които можеш да спечелиш, помисли как ще помогнеш на околната среда!” Но Джон има милиони извинения, за да отлага: “Ами, уредът все още не е достатъчно добър.” Тогава идва човекът с лунен възел във Везни, казва няколко думи на Джон и нещо в начина, по които го казва, кара този човек да задвижи нещата.

Тези хора имат невероятна способност да дават сили на другите в борбата им, да им дават увереност и енергия, която им помага да тръгнат по пътя. Но те се страхуват, че околните ще станат зависими от тях.

Родените със северен възел във Везни не искат другите да пресушават енергията им, техните идеи или живителната им сила. В действителност другият човек ще им се отплати – но тогава те ще бъдат изправени пред предизвикателството да приемат даровете, които другите им дават. Това изисква скромност и признаване, че родените със северен възел във Везни не са изцяло самостоятелни. Това е част от урока как да дават и да получават, за да бъдат част от един екип.

Споделяне и безкористност

Споделянето е важно за родените със северен възел във Везни, Те са имали много минали животи, в които са били изолирани и им е липсвала радостта да имат близък човек. В този живот тяхното желание да имат близък човек е невероятно; и то трябва да бъде задоволено, за да се чувстват завършени и емоционално подхранвани. Една любов без егоизъм, без мисъл за лична изгода, е ключът към осъществяване на близостта и разбирането, което ще удовлетвори техните сърца. Те имат нужда да дават, само за да споделят своето благосъстояние, да подкрепят и да радват своя партньор.

Тогава, когато той се сдобие със сили, неговото щастие на свой ред ще задоволи човека с лунен възел във Везни.

Тези хора невероятно обичат живота и в това прераждане се учат да споделят това с другите. Те трябва да не забравят другия човек, да откриват неговите ограничения и след това да споделят своя опит. Те трябва да помнят, че споделения опит с този специален човек ги подхранва повече, отколкото постигането на собствените им цели.

Родените с тази възлова позиция се учат да бъдат безкористни: да пренебрегват своите чувства в името на подкрепата на някой друг. Когато дават на друг човек без мисъл за връщане, те стават канал за енергията на даването. Вселената им връща повече, защото те активно предават енергията. Когато безкористно дават на другите хора, те разчистват пътя за своите партньори и за самия живот – да продължи да им връща. Не е необходимо да водят дневник за “справедливостта” на даването и получаването; когато дават на другите, от това печелят и самите те.

Приемане

Самозащита

В резултат на миналите прераждания като воини тези хора са развили качество на недостъпност. Те проявяват голяма избирателност по отношение на образа, конто показват, и ако хората гледат на тях по различен начин, се разстройват. Хората със северен възел във Везни се опитват да контролират образа, който другите си изграждат за тях: “Как може да каже това за мен? Аз не виждам себе си като такъв човек!” Тази самозащита създава трудности на околните да се свържат с тях.

Родените с лунен възел във Везни може да имат непредвидимо поведение, защото не искат другите да си съставят определено мнение за тях. Това е тактическа маневра. Страхуват се, че хората няма да ги намерят за интересни и затова се съпротивляват да бъдат изцяло открити. Също така представителите на тази възлова позиция по зодиакален знак гледат на всички останали като едни и същи и не искат да бъда като тях. Родените със северен възел във Везни се страхуват че показването на емоциите им и разговарянето с хората ще ги направят като всички други – и вече няма да бъдат различни и вълнуващи.

Противоречие между независимостта и взаимната зависимост

Воинът в тези хора иска да бъде съобразителен, независим и без емоционални връзки, за да може да си тръгва, когато реши. В тяхната психика чувството за независимост е било прекомерно развивано в миналите животи и сега може да покаже грозното си лице в най-неочаквани моменти и да съсипе връзки, които може би са ги зареждали с енергия.

На хората с лунен възел във Везни може да им липсва смелост да разговарят с другите и да ги подкрепят. Те се страхуват, че ако дават на някого, ще започнат да се чувстват отговорни за този човек, което е против съзнанието им на воини. Подсъзнателно те не искат да бъдат обвързвани.

Тези хора не бива да забравят, че това е живот, насочен към хората. Най-добрата отплата ще дойде за тях от взаимозависимостта, а не от изолираността и независимостта. Те вече са изпитали крайната независимост; ако отново тръгнат по тази пътека, резултатът ще бъде липса на дълбока връзка с другите, за която те копнеят. Когато наистина преодолеят страховете си и подкрепят друг човек, те създават връзка с него и получават одобрението и оценката, от които толкова отчаяно се нуждаят. Като подкрепят някого без задни мисли, а водени само от истинска загриженост, тяхната самота ще бъде излекувана. Когато родените със северен възел във Везни подкрепят другите, те автоматично им дават сили. Затова всъщност, те не създават зависимост, а помагат на другите да постигна по-високо ниво на самостоятелност. Но понякога започват да изпитват омраза, мислейки; “Защо другите хора все още не са независими като мен? Ако всички бяха като мен, светът щеше да бъде чудесно място!” Те не искат да проявяват гордост, но навиците от миналите животи са силни и дисциплината на воина е нещо, което трудно се руши. Тези хора са били изолирани от обществото и спокойното задоволство от подхранващите ги взаимоотношения в толкова много прераждания, че се плашат дори да помислят за скока, с който да се присъединят към останалите. Но въпросът не е в това, че не знаят как. След като веднъж решат, те могат да направят всичко. В действителност след като веднъж се захванат, ще открият, че имат талант да създават успешни връзки. Но първо трябва съзнателно да решат, че взаимозависимостта е по-добрият път, отколкото изолацията.

Хармония

Родените със северен лунен възел във Везни са изморени от войни; в този живот те искат да имат спокойни взаимоотношения. Независимо от това, те създават връзки, които са изпълнени с вълнения и силни емоции. Това напрежение идва от липсата на комуникация. Но те са готови да преминат към следващото ниво – място, където ще се изпълнят с повече загриженост, взаимозависимост и съчувствие. Те трябва да изберат мира, да свалят своя щит и да се отдадат на връзки, в които могат да бъдат уязвими.

Търпение

В тази живот родените със северен възел във Везни се учат на търпение. На планетата има и други хора и животът им ще се разгърне по-щастливо, когато отделят време да включат останалите в своите планове. Гневните изблици са симптоми за тяхното нетърпение. Често, ако веднага не получат онова, което искат, те ще се откажат точно когато това е ситуацията, която ще ги направи най-щастливи.

Тези хора имат излишна импулсивна енергия. В миналите животи на тяхната прибързаност се е приемала за смелост, в резултат на която са постигали успех и слава – те са били герои! Но героизмът също е създал у тях чувство на превъзходство и изолация от другите. В този живот импулсивните тенденции водят до разрушение вместо към победи. Когато хората с лунен възел във Везни действат, водени от импулси те могат да стъпчат чувствата на другите при преследването на собствените си желания и сериозно да наранят добрите намерения, които другите имат към тях.

Поради импулсивността си, тези хора трябва да се научат на търпение и да разберат, че събитията се развиват по определен ред и начин, за да се реализират плановете им. Често те са толкова директни и искат нещата така силно, че им се струва, че се движат към целта агонизиращо бавно. Но всъщност те вървят с висока скорост – обаче вече няма войни, в които да участват, и намаляването на скоростта, както и премислянето на нещата, е необходимо условие за истинската удовлетвореност в този живот.

Поради импулсивността си тези хора може и да не разбират напълно защо искат нещо. Ако можеха да бъдат търпеливи, те щяха да видят по-голямата картина. След това щяха да я обяснят на другия човек и много проблеми да бъдат разрешени по този начин. На другия човек ще му се даде възможност да разбере и да обедини усилията си с техните.

Чувствителност и внимание

Родените със северен възел във Везни са много чувствителни – по един нечувствителен начин. Те усещат нещата много дълбоко в себе си, но могат да се проявят като повърхностни, когато става въпрос за чувствата на другите. Те усещат болката на много дълбоко ниво. Поради силните си чувства мислят, че разбират чудесно всички останали. Но в този процес пропускат да вземат под внимание индивидуалните особености на другия човек и действията им могат да повлияят върху него по негативен начин. Най-малкото, което може да се случи, е създаването на много недоразумения във връзките им. Родените със северен възел във Везни трябва активно да търсят по-дълбоко ниво на обвързаност с другите.

Настройването на честотата на другия човек означава временно да напуснеш себе си. То е като слушането на радио: за да чуят ясно музиката, тези хора трябва да напуснат собственото си съзнание и да се настроят на тоналността на другите. След като усетят чувствата и възприятията на другите, те ще са способни да определят дали могат да се хармонизират с този човек.

Хората с такова разположение на лунните възли трябва да помнят, че е необходимо да съзнават нуждите и чувствата на другите. Например, ако двама приятели се движат по улицата и единият е натоварен с пакети, а другият не носи нищо, вероятно този, който не носи нищо, е човек със северен възел във Везни – никой друг не може до такава степен да не осъзнава нуждите на другия. Нещата, които изглеждат очевидни на всички останали, просто не могат да бъдат видени от тези хора. Те нямат намерение да наранят някого; просто не съзнават опустошителния ефект, който прекалената заетост със собствената им личност има върху другите. В този живот, ако искат да изпитат радостта от успеха и да имат щастливи приятелства, трябва съзнателно да култивират безкористност и осъзнаване на чуждите нужди и чувства.

 Откъс от книгата “Астрология на душата” на Жан Спилър, изд. Аратрон

Няма етикети.

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог