Сродни души и вечни партньори

dr M.NjutnВечни партньори

Вечният партньор, или най-близката сродна душа, чес­то се явява важна личност в живота. Може да бъде съпруг, брат или сестра, добър приятел или понякога родител. Никоя друга душа не е по-важна за нас от веч­ния партньор и когато клиентите ми описват живота си в такава близост, повечето твърдят, че връзката значително обогатява съществуването им. Един от ос­новните мотивиращи фактори душите да се прераждат е възможността за израз във физическа форма. Това оп­ределено се харесва на вечните партньори. Понякога, ако са по-напреднали, разменят половете си в някои живо­ти. Повечето души избират единия от двата пола в 75 процента от преражданията си.

Понятието „вечен партньор” не бива да се смесва с термина „сродна душа”, каквито са всички членове на една група, общуващи помежду си като приятели. Ня­кои наричат главния си партньор „истински”, което е подходящ термин, стига да не омаловажава връзката с останалите от групата. Различията между специалис­ти в моята област по отношение на терминологията са по-често символични, отколкото съществени, но има друга концепция, свързана с вечните партньори, която ме смущава.

Неколкократно са ми задавали въпроса, дали описани­ята ми на връзката между вечни партньори и твърде­нията за духовната двойственост имат нещо общо с теорията за души близнаци? Отговорът ми е – не. Вече споменах за способността ни да разделяме духовната си енергия и да живеем паралелно в няколко тела, въпреки че повечето души не избързват с обучението си по този начин. Обясних и защо оставяме известен процент енер­гия в духовния свят като наше точно копие, когато се прераждаме. Почти всички души постъпват така, в ко­ето се изразява тяхната двойственост. Откритията ми за вечното партньорство и раздвояването на енер­гията нямат връзка с идеята за души близнаци. Не мога да налагам мнението си, но, откровено казано, не съм попаднал на нищо, което да подкрепя тази концепция.

Доколкото разбирам, според теорията за души близ­наци вие и вашият двойник сте създадени в един и същ момент от енергийно яйце, което се е разделило на две части и те ще се съединят отново едва след края на кармичните си прераждания. Помня случаи като 26, в който клиентката ме увери, че никога не се създават две еднакви души. Всяка енергийна частица е уникална в своята цялост. Освен това теорията ми се струва нелогична, защото какъв би бил смисълът да имаме духовен партньор, с когото не можем да работим заед­но, за да усвоим кармичните си уроци, а ще се срещнем едва когато станем съвършени? Вечно или истинско, духовното партньорство съществува, за да си помага­ме взаимно да постигнем целите си, а не за да бъдем двойници.

Пряко свързани души

Връзката с вечния партньор е най-важна, но останали­те души в общностната група също могат да бъдат наречени партньори. Между всички членове на една общ­ност съществува приятелска близост. Те имат разли­чен характер и дарби, които взаимно се допълват, както става ясно от подбраните случаи. Обикновено в рамките на самата общностна група се оформя тесен кръг души, които са особено близки и представляват важна опора в живота едни за други. Броят им може да бъде различен, но най-често между три и пет.

Въпреки че душите от всяка общност са започнали развитието си едновременно, всяка от тях е достигна­ла до различно ниво. Това зависи главно от мотивиращи фактори за напредък като таланта. Всяка душа притежава определени дарби, на които приятелите й могат да разчитат при преражданията. Много от членовете на групата се отделят, за да започнат специализация в различни области, но не загубват връзка помежду си.

Косвено свързани души

Към тази категория спадат души от други групи, нами­ращи се в духовна близост с нашата. Както споменах в пета глава под фигура 1, вторичните групи около основ­ната понякога наброяват над хиляда души. Много от тях се обучават в съседни класни стаи. Някои души от съсед­ни общности могат да бъдат избрани да работят с нас и да ги срещаме в много прераждания, а с други пътища­та ни се пресичат само за кратко. Доста често родите­лите ни принадлежат към близка общностна група.

При общуването в духовния свят, както и контактите във физически животи е възможно връзките ни с души от съседни групи да бъдат незначителни или да няма такива. В по-общ контекст всички души във вто­ричната група са свързани по един или друг начин, но според клиентите ми не са близки партньори. Въпреки това образуват огромен театрален състав и всеки от актьорите може да участва в някое от бъдещите ни представления. Понякога душа от близка група има осо­бена черта, която се оказва необходима за кармичния ни урок. Най-често тя се преражда в човек, който оказва силно влияние върху нас с положителната или отрица­телната си енергия. Това се определя от предварително споразумение между всички страни и водачите им, като се преценяват предимствата и недостатъците на няколко различни роли.

Участието им може да бъде съвсем кратко. Навярно читателят си спомня за случката на автобусната спирка, разказана в случай 39. Вероятно подкрепата, дадена на жената в този случай, е спонтанна постъпка. Мисля, че клиентът ми и непознатата не са свързани души. Ще цитирам един пример за кратък положителен контакт, разказан от клиент, който очевидно е срещнал душа от съседна група:

Вървях сам по плажа, изпаднал в отчаяние заради уволнени­ето ми от работа. Отнякъде се появи един човек и започнахме разговор. Не го познавах и никога повече не го видях в този живот, но тогава дойде при мен и поговорихме непринудено. Неусетно му се доверих за всички свои проблеми. Той ме успокои и ми даде надежда за професионалното ми бъдеще. След около час си отиде. Сега разбирам, че е мой познат от друга духовна група. Срещата ни в онзи ден не е била случайна. Бил е изпратен при мен.”

Но най-важни са контактите ни с нашите духовни партньори. Докато обмислях тази книга, доста хора на­стояваха да разкажа подробно поне една любовна исто­рия между вечни партньори. Понеже съм романтик, не можах да устоя на тази молба.

Откъс от книгата “Следите на душите” на д-р Майкъл Нютън

Източник: spiralata.net

Етикети: , , , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar мариана николова за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Eve за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  3. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  4. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  5. gravatar дафи за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021