Тайният език на сънищата – речник

dreamСМИСЪЛ И ЗНАЧЕНИЕ НА ЗНАЦИТЕ

И СИМВОЛИТЕ В СЪНИЩАТА

Съкращения:
Буквално: букв.
Символична: симв.
Kaлaмбуp: кал.
Метафорично: мет.

Абатство симв. Обител на душата. Закрила. Въз­вишени идеали. Несъкрушима вяра.

Австралия симв. Младежки сили и неизползвани възможности.

Автобус симв. Съдбата. Спирките на автобуса са периоди на почивка и нужда от поемане в нова посока.

Агне симв. Посвещаване в тайните на езотеризма.

Ад (Пъкъл) симв. Мрачно бъдеще.

Адам и Ева симв. Физическо и духовно наследст­во. Един от най-щастливите сънища, предизвестници на хармония в живота.

Азия симв. Тайнство и романтика.

Айсберг симв. Пазете се от онова, което се крие под повърхността,

Акробат симв. Ще се справите с трудностите, като ги заобиколите.

Актьор (актриса) симв. Пазете се от лицемерни хора.

Албатрос симв. Добро бъдеще.

Алигатор симв. Опасно съперничество.

Америка симв. Двойнственост. Раздвоеност.

Аметист симв. Душевен покой.

Амулет симв. Знак за подкрепа.

Анаграма симв. Скрит, таен смисъл.

Ангел симв. Вестоносец н; сънищата.

Армия симв. Противопоставяне и липса на подк­репа.

Арфа симв. Келтско влияние. Хармония.

Ас симв. Сполука, успех, награда.

Асансьор симв. Ако се изкачва нагоре — вдъхно­вени мисли. Ако слиза — слизане от облаците, но без много сътресения.

Асо каро симв. Успехи в нови професионални изяви.

Асо купа симв. Успех в любовта и приятелството.

Асо пика симв. Внимание! Почти непреодолимо препятствие.

Асо спатия симв- Финансова сигурност.

Аспержи симв. Предната позиция е опасна, затова останете по-назад, заедно с всички останали.

Астма букв. Опасност за здравето, симв. Потисна­ти стремежи и възторзи, състояние, прерастващо в чув­ство на неудовлетвореност.

Астроном симв. Гледайте много надалеч в бъдеще­то.

Атака букв. Внимание — физическа опасност. симв. Нужда от физическа закрила.

Атоми симв. Ще ви осени прозрение за важен де­тайл, разплитащ дадена ситуация.

Африка симв. Скрити възможности. Социално из­растване.

Багаж симв. Предстоящо пътуване. Лични вещи. Трудна съпруга. Повърхностен характер, който може да попречи на израстването ви.

Бадем симв. Горчивина. Но също така изцеление.

Базар симв. Неочаквана сполука или придобивка.

Балет симв. Частична утеха.

Балкон симв. Овладявате положението.

Барабан симв. Послание, изискващо особено вни­мание и проникновение.

Барбекю симв. Перспектива за многобройни ве­черни тържества.

Бариера симв. Скрита пречка, букв. Очевидно пре­пятствие.

Басейн симв. Символ на подкрепа и подмладява­не.

Басни симв. Лъжи.

Баща симв. Мъжкото начало. Властници. Автори­тарни хора. букв. Бащата.

Бебе симв. Правите ново откритие. Голяма въз­можност за бъдещето.

Безсилие, немощ симв. Е1езнадеждно положение, невъзможност да сторите каквото и да било.

Белег симв. Стара, незарастнала емоционална рана.

Белезници симв. С вързани ръце сте.

Библия симв. Търсете истината.

Бижу симв. Душевно богатство.

Бик симв. Разярен човек. Груба сила.

Билки симв. Нуждаете се от помощ и от грижи.

Билков чай симв. Мисли, които ви действат озд­равително.

Бисквити симв. Сладки спомени.

Битка симв. Сражение за вярната кауза. Отбрана, а не нападение.

Близнак симв. Анализирайте двете страни на проблема. Най-общо двойственост.

Бобър симв. Усилен труд, съответно възнаграден.

Бог симв. Вашата лична представа за Създателя.

Богатство симв. Мъдрост, натрупана от собстве­ния ви опит.

Боеприпаси симв. Опасно доказателство, което оборва вашите аргументи.

Болест букв. Лазете се от здравословни проблеми.

Болка симв. Предупреждение за здравословни неприятности и проблеми.

Болница симв. Убежище, подслон, гостоприемст­во. Нужда от почивка.

Бонбони симв. Любовници и обожатели от другия пол.

Бор симв. Келтски оракул.

Боси крака симв. Когато сте в затруднено поло­жение, действайте предпазливо.

Брада симв. Сила на убеждението. Прикритие.

Брадва симв. Разногласие с приятели и познати.

Брат симв. Привърженик от мъжки пол.

Братовчед симв. Ще получите помощ от роднина или близък приятел.

Бременност симв. Зародили са се идеи, но само времето ще покаже дали ще бъдат осъществени.

Бродерия симв. Пазете се от карикатурим преуве­личения.

Бръшлян симв. Трайни чувства и дълбока привър­заност.

Букет симв. Възнаграждение. Награда.

Булдог мет. Внимавайте да не се опарите, симв. Закрила и защита.

Булка симв. Непосветеност в тайните. Ултраженското.

Було, воал симв. Близко сте до истината, но тряб­ва да я разбулите.

Бумеранг симв. Неочакван обрат.

Бутилка симв. Ограничение и задръжки, кал. Ос­таряване.

Бъчва, буре симв. Финансова сигурност.

Бюро симв. Стаята на Паметта в Обиталището на Душата.

Бял имел (паразитно растение по дъба) симв. Пазете се. Дебне ви опасност.

Бяло симв. Одухотвореност. Комбинация от всич­ки лечебни цветове.

Ваканция симв. Можете да бъдете горд от себе си.

Вампир симв. Човек, който изпива силите и енер­гията на другите.

Вар симв. Прикритие, камуфлаж.

Велосипед симв. Успех, който се дължи на физи­чески усилия. Труд, с който ще постигнете поставената цел.

Вентрилок симв. Проучете и проверете колкото е възможно по-добре достоверността на някои източни­ци на информация.

Верига симв. Силна привързаност.

Весло симв. Трябва сами да положите усилия.

Вечер букв. Вечерен час. симв. Старост.

Викарий симв. Знак на православната религия.

Вино симв. Добро здраве, щастие и благополучие.

Височина симв. Гледайте на живота по-философс­ки.

Вкаменелост симв. Много стар или излязъл от мо­да човек.

Влак симв. Индивидуално и колективно пътешест­вие през живота. Пътувате между сцени и събития.

Влечуго симв. Лош човек, който обаче няма шанс.

Вода симв. Подсъзнателното. Дълбоки и искрени чувства. Водите на живота.

Война симв. Противоречия и агресия.

Войник симв. Войната се води вътре във вас и из­вън вас. Внимавайте!

Врабче симв. Бездомно, улично хлапе. Гаврош.

Врат симв. Не поемайте рискове.

Вулкан симв. Очаквайте всеки момент изригване на чувствата.

Въглища симв. Запаси от голяма енергия и потен­циални сили.

Въже симв. Силна привързаност към човек или място.

Въздух симв. Вдъхновение.

Възел симв. Деликатни и объркани чувства, които се нуждаят от изясняване.

Вълк симв. Пазете се, идват трудни времена.

Вълна симв. Зашита срещу словесни нападки.

Върба симв. Семейни проблеми, свързани с болка и временно разочарование.

Въртяща се врата симв. Пропуснали сте сгодни случаи в миналото.

Вътрешности симв. Гадателство и магьосничество.

Въшки симв. Полагайте повече грижи за външ­ността си.

Вятър симв. Вятърът като природен елемент. Па­зете се от клюки и недискретност.

Галоп симв. Ритъмът на вашия живот се ускорява.

Гамаши симв. Чудесно предзнаменование за влю­бените.

Гара симв. Спрете се и помислете преди да про­дължите пътя си.

Гараж симв. Защитни и предпазни мерки, които ще осигурят вярната посока на развитие в живота.

Гарван симв. Влияние на келтската мистика.

Гвоздей симв. Когато е свързан с положени уси­лия, означава успех. Внимавайте за затруднения, идва­щи отвън.

, Гигант симв. Деспотична личност. Чувство за ма­лоценност.

Глава симв. Интелект, логика и познания.

Глад симв. Остра нужда от проумяване на исти­ната. Очакват ви тежки времена.

Глиган симв. Много ограничен, глупав човек.

Глог симв. Бог Бран.

Глухота симв. Блажени са невежите. Колкото по-малко знаеш, толкова по-добре за теб. мет. По-добре глух по природа отколкото глух за истината.

Гнездо симв. Закрила срещу агресията на външния свят. букв. Домашното огнище

Гном (джудже) симв. Символ на елемента Земя. Пазител на семейното огнище и на личната собстве­ност.

Годишнина симв. Период, благоприятен за чества­не и спомени.

Гол човек симв. Ако не внимавате, ще разкриете тайните си. симв. Чувство за вина. Голата истина.

Голф симв. Човек сам определя живота си. Недъг.

Гора симв. Не се впускайте в подробности, които ще ви отклонят от основната цел. За да видите гората, не се вглеждайте в дърветата.

Горчица симв. Няма нищо невъзможно.

Гост симв. Може би сте известявани от ангели без да го знаете.

Готвене симв. Пускате в ход плановете си.

Градина симв. Индивидуална среда. Вашата лична Райска градина.

Граната симв. Внимание! Опасна ситуация. Всичко може да се взриви.

Грейпфрут симв. Нужда от здравословна храна п физическо пречистване.

Гривна симв. Съюз и единство.

Гроб симв. Не се оставяйте във властта на чувст­вата.

Гробище симв. Всички неволи ще бъдат преодоле­ни.

Грозде симв. Богатство и изобилие.

Гръд, гърди симв. Кръвни братя. Тясна връзка.

Гръмотевица симв. Боговете ви предупреждават.

Гугутка симв. Градска или провинциална среда. кал. Наивен човек.

Гущер симв. Човек, който изглежда опасен, но всъщност не е.

Гъби симв. Допир със загадъчното, мистичното.

Гълъб симв. Необходимост от лична саможертва, която ще ви донесе душевен мир.

Гърбав човек симв. Перспективи за по-добри вре­мена.

Гърция симв. Митове и мистерии.

Гъска симв. Придобивки и пари. кал. Глуповат човек.

Дамска чанта букв. Лични вещи. симв. Лични хрумвания и мнения.

Дантела симв. Тайна забранена любов.

Двигател симв. Енергията, която ви движи нап­ред.

Движещи се пясъци симв Внимание — дебне ви опасност!

Джинджифил симв. Солта на живота.

Диаманти симв. Вашето Аз в своята цялост, с всичките му страни.

Дивечово месо симв. Някой се издига над социал­ното си ниво.

Дим симв. Предупреждение за наближаващи опасности и неприятности.

Дихание симв. Учестено дишане — опасност от здравословни проблеми.

Добитък симв. Ако се появяват и вървят към теб — удовлетворение. Ако ги караш но пътя — необходи­мост от усилия, насочени в една-единствена посока.

Документ симв. Пазете се от мъгляви, неизяснени проблем със закона.

Долина симв. В момента нямате избор, но поне пътят ви е открит, макар и дълъг.

Дракон си.ив. Земна енергия. Първообраз на зем­ните сили.

Дрехи, облекло симв. Фасада, външен вид на лич­ността и на характера.

Дрипи симв. Неблагоприятна ситуация, която мо­же да бъде преодоляна благодарение на положени уси­лия.

Дрога симв. Внимание! Мамят ви и ви заблужда­ват.

Дупка симв. Скрита клопка.

Дъб симв. Силно сърце. Въздействие на друид (галски жрец).

Дъжд симв. Той измива кашите страхове, тревоги и грижи. Възстановявате формата си.

Дългове симв. Неблагоприятна карма. Побързайте да оправите положението и бързо поемете нещата в свои ръце.

Дървета симв. Семейни въпроси.

Дъщеря симв. Женското в Аз-а. Вечната младост.

Дявол симв. Пагубно влияние. Зли сили.

Евангелие симв. Призивът на Бог. Търсене на ис­тината.

Еднорог кон симв. Извор на чистота, знак на непорочност и символ на алтруистична вяра.

Езда симв. Язденето на каквото и да било живот­но означава овладяване на човек, талант или преодоля­ването на някакъв недостатък.

Езеро симв. Плувате с лекота по вълните на живо­та. Чакат ви по-добри времена

Екватор симв. Уравновесеност. Също и пояс, оби­колката на талията.

Експедиция симв. Проучете всички възможности. Задълбайте и в най-дребните подробности и не пестете усилия.

Експлозия симв. Очаквайте ненадеен удар или из­ненада.

Електричество симв. Прилив на енергия.

Елен симв. Закоравял ерген, задирящ жените.

Елф симв. Природен дух. Вестоносец в сънищата.

Епископ (владика) симв. Блясък, суета. Надут пуяк. Уважение, преминаващо в страхопочитание.

Ехо симв. Не копирайте поведението и страннос­тите на другите, нито техните идеи.

Ечемик симв. Израз на здравословното ви състоя­ние.

Жаба симв. Преображение на личността, симв. Философът и магическият камък.

Жарава симв. Надежда, амбиция и съпротива сре­щу упадъка.

Жасмин симв. Женски качества.

Железария симв. Не оставяйте другите да вършат прекалено много неща вместо вас.

Железница симв. Животът бързо отминава. Пътят на съдбата.

Желязо симв. Сила и издръжливост. Силна воля. Женитба букв. Венчавка, женитба, брак. симв. Свързване на противоположности. Мистичен съюз.

Жертвоприношение симв. Направете саможертва.

Животни симв. Примитивни човешки инстинкти. Страхът от дадено животно сочи слабо самопознание. Виж значението на всяко отделно животно.

Жилище, дом симв. Човекът в своята съвкупност от сърце, душа и разум.

Жираф симв. Не проявявайте прекалено любопит­ство.

Жито симв. Плодородие и изобилие, кал. Пари.

Жокей симв. Непоследователен и изменчив човек. Жонгльор симв. Премислете отново плановете и намеренията си.

Жребий симв. Зловредно влияние на нещо или ня­кого.

Жури симв. Мнозинството винаги греши.

Жълто симв. Скоро слънцето ще изгрее и за вас и ще облекчи товара ви.

Жълъд симв. Големи възможности за развитие в бъдеще. Дружно семейство.

Жътва симв. В крайна сметка жънете успехи и по­беди.

Завеса, перде симв. Пречка, която не ви позволява да гледате напред в бъдещето.

Завод симв. Общо мислене, повтарящи се мисли.

Задушаване симв. Предупреждение за здравето.

Заек симв. Мистична диря.

Закуска симв. Благотворително дело.

Залив симв. Плодовете на усилен труд.

Замък симв. Обиталището на Душата.

Запад симв. Атлантида п надежда за човечество­то.

Запушалка симв. Неприятностите ще бъдат прео­долени.

Затвор симв. Пречат ви норми и ограничения, кои­то сами си налагате.

Затъмнение (слънчево) симв. Внимавайте да не за­сенчвате някого, явно с вас не постъпват така.

Захарно цвекло симв. Лековита мисъл или храна.

Звезда симв. Рождество. Раждане.

Зверове симв. Хералдически и митологични зверо­ве, представляващи силата на първообразите.

Зебра симв. Шансовете за успех са 50 на сто.

Зеле симв. Недостатъчна активност. Вие просто вегетирате.

Зелен грах симв. Скоро ще ви се наложи да напра­вите избор — труден, но необходим.

Зелено симв. Душевно спокойствие и уравновесени мисли.

Зеленчуци симв. Насъщни нужди, които пренебрег­ваме с лека ръка.

Земетръс симв. Внимание! Предстоящи сътресения и промени.

Земя симв. Първични инстинкти. Майчинска уте­ха. Основни житейски правила,

Зима симв. Време на спокойствие и отдих.

Зимник симв. Ужасни ограничения, които трябва да превъзмогнете колкото се може по-скоро.

Злато симв. Знак за съвършенство.

Злина симв. Зловредни разрушителни влияния.

Змии симв. Изобразяват физическата, психическа­та и духовната енергия. Следователно — сексуални по­риви, амбиции, емоции и оздравителни процеси.

Змиорка симв. Признак за щастлива любов.

Знаме симв. Родолюбие. Дух на обединение и съюз.

Зодиак симв. Славата и съдбата са заложени на карта.

Зоологическа градина симв. Светът, населен с всич­ки възможни характери и темпераменти на човешката раса.

Зъби симв. Етаните от живота, свързани с проме­ните, настъпващи от най-ранно детство до дълбока ста­рост.

Зърно (зърнени храни) симв. Каквото сте носели, това и ще пожънете.

Иглика симв. Сърдечни дела, на които трябва да отделите повече внимание.

Идиот мет. Не допускайте да ви вземат за малоу­мен.

Изба симв. Страхове и мрачни мисли. Подземие­то на Обиталището на Душата.

Изгаряне симв. Неприятности, които сами сте си навлекли.

Изгубен човек симв. Несигурност. Колебливост. Липса на планове за бъдещето.

Изкачване симв. Прогрес Възможности за прео­доляване на проблемите.

Измамник симв. Останете верен на себе си.

Изнасилване симв. Отбягвайте всички, които ви причиняват и най-малката грижа или страх.

Изневяра симв. Вж. Прелюбодеяние

Изобилие симв. Емоционално и психическо богат­ство.

Изоставяне симв. Необходимост от независимост. букв. Вие сте или ще бъдете самотен, изоставен.

Изток симв. Не предприемайте нищо. Отдайте се на почивка.

Изтравниче симв. Заслужен успех.

Изумруд симв. Действайте предпазливо и почте­но. Мощно въздействие.

Икона симв. Нечий свят образ.

Имунизация, ваксина симв. Посвещение и житейс­ки опит.

Ирис (перуника) симв. Цвете, изобразяващо боги­нята Ирис, пратеник на боговете.

Исус симв. Закрила и благословия на боговете.

Йерусалим симв. Вечна надежда.

Кадифе симв. Внимавайте какво се крие под лъс­кавата външност, мет. Пазете се от желязната ръка, облечена в кадифени ръкавици.

Казино симв. Това е моментът да опитате късмета си.

Кайсия симв. Добро здраве и късмет.

Кал симв. Елементите земя и вода. Емоции. Об­ратната страна на медала.

Календар симв. Загрижени сте за идващите събития.

Калинка симв. Малък успех.

Каменна кариера кал. Тежък занаят, симв. Не пес­тете усилия, за да откриете истината.

Камера симв. Пазете тайните си само за вас!

Камила симв. Очаквайте изненада.

Камъни симв. Собственост на гномите! Оставете, ги на мира. Не нарушавайте хода на природата.

Канал симв. Всичко, което има отношение към раждането и акуширането.

Канарче симв. Предвестник за щастие, но в огра­ничени размери.

Канибал симв. Саморазрушение.

Кану мет. Трябва да гребете сам. симв. Необхо­дими са независимост и самоувереност.

Каньон симв. Вж. Морска бездна

Капитан симв. Обществено израстване, но и пове­че отговорности.

Капчук симв. Пазител на метапсихическото.

Карамфил симв. Възраждане както и превъплъще­ние. Ново начало.

Карта (географска) симв. Съдбата и бъдещето са поставени на карта.

Карти (за игра) симв. Играта на карти представля­ва играта на живота.

Картина симв. Буквално или символично посла­ние.

Картичка (пощенска) симв. Скоро ще получите кратка вест.

Картофи симв. Елементарни реакции на елемен­тарни проблеми.

Карфиол симв. Предстои разведряване в семейни­те отношения.

Касапин симв. Внимавайте с новите запознанства.

Каска симв. Тевтонско влияние.

Катедрала симв. Възвишени идеали.

Кафяво симв. Шансове за финансов успех.

Качулка симв. Смърт.

Квадрат симв. Стабилност и безусловна подкрепа.

Квартет симв. Четирите елемента в природата. Четирите страни на живота.

Кедър симв. Наследство от Келтите.

Кей симв. Направете всичко възможно преди да се е разразила бурята.

Кенгуру симв. Човек, койго трудно може да бъде хванат на тясно.

Кехлибар симв. Магнетично привличане.

Килер симв. Освободете се от абсурдните си мис­ли, симв. Емоционални и умствени запаси.

Килим симв. Възвишено съзнание.

Кислород симв. Вдъхновени мисли. Жизненост.

Кит симв. Женското Аз. Утробата на Майката природа.

Китай симв. Символ на Будизма.

Кладенец симв. Дълбоки чувства. Извор на вдъх­новение.

Клетка симв. Животни в клетка означава задръж­ки и ограничения.

Клоун симв. Приемайте нещата по-насериозно.

Ключ симв. Ще намерите разрешение на пробле­ма.

Ключалка, брава симв. Ще се сблъскате с пречки, освен ако ключът не е в ключалката.

Книга симв. Извлечете полза от опита на другите.

Ковач симв. Физически сили. Пратеник на богове­те.

Ковачница симв. Постоянство.

Ковчег симв. Безизходица.

Кожа (животинска) симв. Материалистичен израз на липса на късмет.

Коза симв. Различавайте приятели от врагове.

Кокошка симв. Черна кокошка — саможертва, себеотрицание. Бяла кокошка — успех. (Вж. Пиле)

Коледа симв. Отпуснете се и се насладете на мига.

Коледни песни симв. Предстои ви успешна и щаст­лива година.

Колело симв. Има опасност да се въртите в кръг. Колелото на времето.

Коленичил човек симв. Засвидетелствайте уваже­ние към хората около вас.

Колибка за куче букв. Кучешка колибка, симв. Привързаност към дома.

Коляно симв. Среща с важна личност.

Комета симв. Пазете се ет приближаващи непри­ятности и премеждия.

Коминочистач симв. Венчавка, бракосъчетание и семейно щастие.

Компютър симв. Мозъкът.

Кон симв. Силата и енергията, които ви водят.

Конец симв. Съдба и карма.

Конник симв. Рицарски подбуди и чувства.

Конско копито симв. Пазете се от лъжци и измам­ници.

Коприна симв. Богатство и лукс. Китайско влия­ние.

Копчета кал. Кожни заболявания, симв. Използ­вайте интелекта си. Изгубено копче предупреждава за неразумни разхищения на средства.

Кораб симв. Съдбата, люшкана от спокойните или бурни води на живота, симв. Личността в своята ця­лост, когато нещо не е сигурно и ти се струва, че си претърпял пълен провал.

Корали симв. Внимавайте, възможна опасност при пътуване по вода.

Корем букв. Здравословни проблеми, симв. Уязви­мост.

Корени симв. Стабилност, вяра и сила.

Корона симв. Слава, успех и признание.

Кос симв. Предупреждение. Влизате във владение на някаква територия.

Коса симв. Сексуална сила.

Кост симв. Основни принципи.

Костенурка симв. Оракул. Случайността ще ви подскаже верния отговор.

Котва симв. Силна привързаност към човек или място.

Котенце симв. Потенциална възможност за осъ­ществяване на амбициите.

Котка симв. Метафизичното.

Кошер симв. Активност, действие и работа в екип.

Кошница симв. Вместилище на ума, който съдър­жа добрата воля към другите.

Крава симв. Човек с телешки характер.

Крадец симв. Страх и несигурност.

Кражба симв. Признайте грешката си и без отла­гане поискайте прошка, симв. Звездите ви закрилят. Възможност да се издигнете над материалните пробле­ми.

Крак симв. Устойчивост и равновесие.

Крале, царе симв. Ако сте до някоя кралска особа или член от кралското семейство — разбиране и осъз­наване на природните сили и ролята, която играете в подредбата на нещата.

Краставица симв. Оздравяване, възстановяване от болест.

Краят на света симв. Рухването на империята на личността.

Кристал симв. Мистика и изцеление.

Крокодил симв. Внимание! Нечиста сделка.

Кръв симв. Метафизическа енергия.

Кръвоизлив симв. Загуба на енергия.

Кръвосмешение симв. Нездрава емоционална връзка.

Кръст симв. Закрила. Първообразен символ на християнството и на четирите елемента на сътворение­то: вода, земя, огън и въздух.

Кръстник симв. Закрила и доброжелателност.

Кръстница симв. Закрила и доброжелателност.

Кръстовище симв. Скоро ще ви се наложи да взе­мете важно решение.

Кръщене симв. Ново начало. Прошка.

Ксилофон симв. Живейте в хармония с живота и с хората.

Кука симв. Не се оставяйте да ви заблудят с ком­плименти. Знак за опасност.

Кукумявка симв. Женската мъдрост. Бяла магия. Вълшебници. Богинята Атина.

Кула симв. Големи амбиции, които могат да се окажат нереални.

Куршум симв. Предупреждение за словесни прест­релки.

Кутия симв. Не си оставяте достатъчно свобода на действията.

Кухня симв. Домашни занимания. Домакинства-не.

Куче симв. Приятел.

Къртица симв. Потърсете убежище на безопасно място, докато опасността премине.

Къща симв. Обиталище на Душата.

Лабиринт симв. Налага ви се да разгадаете някак­ва тайна.

Лай симв. Предупредителен знак за приближава­ща опасност.

Лакът симв. Спите в непознато чуждо легло.

Лебед симв. Знакът на Бялата Богиня.

Легло симв. Секс и облекчение. Легло в пламъци означава брачни проблеми.

Лед симв. Пълна липса на чувства.

Лекар симв. Авторитетна личност, към която ще се обърнете. Лечителят дреме във вас.

Лешояд симв. Конкурент, готов на всичко, за да изчака своя пай.

Лилия симв. Знакът на Светата троица.

Листо симв. Когато е на дървото, означава благо­получие, преуспяване. Когато е на земята — очаквайте трудни времена.

Литургия (меса, богослужение) симв. Оздравителен процес и прилив на енергия.

Лица симв. Хора. букв. Хипнотично въздействие.

Лодка симв. Леко, но отегчително пътуване.

Лоза симв. Духовно наследство.

Локва симв. Щастливи чувства и вълнения.

Лук симв. Предпазване от физическа болежка. симв. Лечебни и защитни сили.

Луна симв. Контролирайте чувствата си.

Лъв симв. Силна и храбра личност.

Лъжица симв. Необходимост да се погрижите за себе си.

Люлка симв. Ако е празна, показва ненаситни же­лания. Бебе в люлката означава бъдеща награда.

Магазин симв. Труден избор и трудно решение. Продавате идеите си на други.

Магаре мет. Внимавайте как се държите пред хо­рата!

Магданоз симв. Женско господство.

Магнит симв. Зовът на сексуалните нагони и пре­лъстяване.

Магьосница симв. Разочарование от хора и ситуа­ции.

Магьосничество (Омагьосване) симв. Подвластен сте на чужда воля.

Майка букв. Майката, симв. Майчински инстинкт, закрила и съчувствие. Женска власт.

Маймуна симв. Внимание! Регрес в личностен план или в житейските ситуации. Лукав, неискрен чо­век, но забавен.

Мантия симв. Знак за закрила.

Манто симв. Защита срещу външния свят.

Маргарита симв. Знак на обич и привързаност. Нежност, кал. Жена, носеща това име.

Марионетка симв. Внимание! Някой дърпа конци­те.

Маруля симв. Проблемите ви са краткотрайни и

преходни.

Маса симв. Олтар, на който са положени вяра и надежди.

Маска симв. Внимавайте! Ставате жертва на из­мамата.

Маслина симв. Святата земя.

Масло симв. Не се оставяйте да ви заблудят със сладки приказки.

Мастило симв. Писането с мастило означава, че трябва да си изясните мислите и настроението. Масти­леното петно показва неприятности, за които сам сте отговорен.

Махало симв. Без да забележите вече е станало късно.

Мачта симв. Знак за нови начинания и пътувания.

Мащеха симв. Сила, на която трябва да се разчи­та. Непознати величини, букв. Мащеха.

Мая симв. Оставете времето и природата да след­ват естествения си ход.

Мебелировка симв. Материално благосъстояние и комфорт.

Мед симв. Сладост и любов. Медиум симв. Пратеник на сънищата. Медицина симв. Възнаграждение.

Медицинска сестра симв. Нуждаете се от самолечение.

Мелница симв. Независимо дали е водна или вя­търна, мелницата означава спокоен мирен живот.

Месо симв. Да ядете месо означава, че някоя от насъщните ви нужди не е задоволена. Да готвите месо за да нахраните някого, е знак на щедрост.

Метал симв. Царството на земята и на джуджета­та.

Метене симв. Започнете без отлагане иначе наме­ренията ви ще се провалят. Започнете с чистка и прео­ценка на досегашното.

Метеор симв. Мощен предупредителен знак.

Метла симв. Късмет и предстоящи промени.

Меч симв. Пазете се от предателство и от удари, нанесени в гръб.

Мечка симв. Русия. Майката Земя. Голяма мощ.

Микроскоп симв. Незначителни открития.

Мишена симв. Предначертана цел. Внимавайте къ­де се целите.

Мишка симв. Притаете дъх, поне за известно вре­ме.

Мляко симв. Човешка топлота и подкрепа.

Молив симв. Богатство, здраве и печалба.

Молитва симв. Много скоро някой ще ви се при­тече на помощ.

Момиче симв. Женското и младежкото във вашето Аз.

Момче симв. Младост. Лечебна енергия.

Монах симв. Вестоносец на сънищата. Алтруизъм.

Монахиня симв. Състрадание и саможертва.

Монети букв. Скоро ще имате финансово подоб­рение, симв. Богатството на натрупания опит ще ви до­несе дълготрайна полза.

Морава симв. Възпитавайте в себе си сдържаност и самообладание.

Море симв. Вж. Океан.

Морска бездна симв. Дълбока депресия. Период на изпитания.

Моруна симв. Благополучие.

Моряк симв. Щастлив знак, вещаещ положителни промени.

Мост симв. Свързващ елемент.

Мотоциклет симв. Съдба. Ритъмът на живот се ускорява значително.

Мрак, тъмнина симв.В неведение сте за дадена ситуация. Депресия.

Мрамор симв. Паметници, въздигнати на минало­то.

Мрежа (примка, капан) симв. Лесно ще откриете капана, който са ви поставили.

Музей симв. Стари спомени и стари приятели.

Музика симв. Хармоничната мелодия свързва в едно цяло тяло и душа. Дразнеща музика руши душев­ното спокойствие.

Мухи симв. Грижи и неприятности от хора, които ви се представят за приятели.

Мъж симв. Ако сънува жена, това представлява нейния анимус. Ако сънува мъж – това е неопределе­ният аспект от личността му.

Мъченик симв. Себеотрицание, саморазрушение.

Надбягване симв. Ритъмът на живота. Съперничество.

Надгробен камък симв Правите равносметка на живота си.

Наковалня симв. Задава се ново приятелство. Прилив на физически сили.

Насекоми симв. Неприятности и дребни пробле­ми.

Небе симв. Раят. Успехът ви не познава граници.

Небесна дъга симв. Седемте цвята разкриват раз­лични видове лечебни енергии.

Невен симв. Символ на Богинята Майка.

Невидимост симв. Неразкрити възможности.

Нефрит симв. Не се доверявайте на чуждо мнение.

Нещастие симв. Дълбоко вкоренен страх, който трябва да бъде изразен открито.

Нимфа симв. Духът на Природата. Пратеник на сънищата.

НЛО симв. Индивидуалното търсене на Свещения Граал. Лични метафизически възможности и способ­ности.

Нова година симв. Възраждане. Ново начало, из­пълнено с надежди за бъдещето.

Ноев ковчег симв. Закрила и сигурност, предложе­ни в труден момент.

Нож симв. Ако ви намушкат с нож, това означава врагове.

Ножици симв. Отърсете се от всяка излишна и не­нужна привързаност.

Нос симв. Ако се наложи, приятелите ще се събе­рат около вас.

Носна кърпичка симв. Раздяла и тъга.

Носорог симв. Традиционен сексуален симв. Също така доброжелател, който ви подкрепя.

Нощ симв. Момент на отпускане и отдих.

Нощна пеперуда симв. Щастие по вечерно време.

Обезглавяване ме т. Внимавайте да не загубите главата си. Конфликт между чувства и разум. симв. Ри­туален първообраз. Послание от древните келти.

Обесване симв. Самота.

Обици симв. Притежателят им ще получи необик­новено отличие.

Облог симв. Опитайте късмета си, но се подготве­те за неуспех.

Обноски симв. Езикът на разума.

Обсерватория симв. Търсете отговора отвъд се­гашното положение.

Обувки симв. Мерки, които трябва да вземете или които вече сте предприели.

Овен симв. Властта на старейшината. Човек, ро­ден под знака Овен.

Овощна градина симв. Райската градина. Изкуше­ние и изобилие.

Овца симв. Бъдете индивидуалист и верен на себе си.

Огледално отражение симв. Отговорът е в размя­ната на роли и ситуации.

Огледало симв. Отражения от миналото.

Огнище букв. Бащино огнище. Роден кът. Семей­но огнище.

Ограда симв. Научете се да преценявате трезво възможностите си.

Огън симв. Основните принципи. Страсти и чувс­тва.

Океан симв. Широк емоционален потенциал, за добро или за лошо.

Олио симв. Не обърквайте два принципа или две гледни точки. мет. Смажете машината.

Олтар симв. Саможертва.

Омар симв. Ще превъзмогнете срамежливостта си.

Опал симв. Внимавайте, чакат ви беди.

Опашка (от хора) симв. Търпението е добродетел.

Операция симв. Грубо вмешателство в интимния ви свят.

Опиум симв. Внимавайте да не ви излъжат.

Орган (муз.) симв. Религиозно влияние.

Орел симв. Големи амбиции и господство.

Ореол симв. Поле на личностната енергия. Аурата на човека.

Орех (плод) симв. Прекрасни възможности за бъ­дещето.

Ориз симв. Добри новини вкъщи.

Оркестър симв. Запазете добри отношения със за­обикалящите ви.

Орхидея симв. Страстна любов.

Оса симв. Пазете се от близки неприятели.

Остров симв. Уединение и гордост.

Отшелник симв. Бъдете по-сдържан и затворен в себе си.

Офицер симв. Очаквайте почит и издигане в соци­алната стълбица.

Оцет симв. Не се бойте, всичко е за добро.

Очи симв. Прозорец на душата. Психическо виде­ние.

Очила букв. Способност да виждате напред.

Падане букв. Първата фаза на съня. симв. Неси­гурност. Страх да не се провалите в намеренията си.

Пазар симв. Налага се да направите своя избор. Направете го, но внимателно.

Пакет симв. Изненада.

Панаири симв. Повърхностно отношение. Преход­но щастие и временно облекчение.

Папагал симв. Непрекъснати неоснователни клю­ки. Клевети.

Папрат симв. Лековити билки и Майката природа.

Паралитик симв. Подайте ръка на човек, който се нуждае от помощ.

Парашут симв. Бягството е възможно, но опасно.

Пари симв. Мъдрост и познания, букв. Най-общо дела, свързани с пари.

Парфюм симв. Осланяйте се на своя нюх.

Парче лед симв. Тревогите ви ще се стопят като сняг от слънце.

Пастир симв. Пазителят на Душата.

Паун симв. Внимание! Пазете се от самохвалков­ци.

Паяжина симв. Внимавайте да не попаднете в ня­коя от клопките на живота, понеже ще ви е трудно да излезете от нея.

Паяк симв. Деспотична жена. Също и педантичен труд.

Пепел симв. Спомен от миналото.

Пепелянка симв. Неправилно насочена енергия. Близо до вас има опасен човек

Пеперуди симв. Любов. Щастие и интересни пред­ложения.

Пера симв. Добрите неща от живота.

Перли симв. Сълзите на богинята на Луната. Тъга.

Песен симв. Колективно послание, предвестник на добри новини. Неприятностите отминават.

Петел симв. Ако кукурига, очаквайте победа. Ако сънувате бой на петли, очаквайте семейни крамоли.

Пещера симв. Подсъзнанието. Интровертна лич­ност. Пленник на собствените си реакции и поведение.

Пиано симв. Средство за общуване.

Пиле симв. Провалени амбиции и трудноизпълними планове.

Пингвин симв. Ще срещнете трудности в някакво начинание.

Пир (гощавка) симв. Бъдете благодарни за това, което имате.

Пирамида букв. Египетско влияние, симв. Започне­те стъпка по стъпка от най-ниското ниво, за да се изка­чите чак до върха.

Писалка симв. Сексуално щастие, мет. Перото е по-силно от оръжията.

Писмо симв. Неочаквани вести.

Питие симв. Необходимост от обикновена храна. Духовни нужди.

Питон симв. Знак на Пития, древногръцка жрица-оракул, тълкувателка на сънищата.

Пишеща машина симв. Не се бавете и се свържете с хората, които имат нужда от помощ.

Пиянство симв. Ставате жертва на собствените си слабости и увлечения.

Пламъци симв. Необуздани страсти и чувства.

Планета симв. Всичко е възможно. Всички ваши амбиции и планове са осъществими.

Планина симв. Труднопостижима цел.

Пластмаса симв. Неискрени чувства. Необоснова­ни мисли.

Плевня (хамбар) симв. Мястото в Обиталището на Душата ви, където са складирани вашите знания и пре­живявания.

Племенница симв. Семейна подкрепа по женска линия.

Плет симв. Препятствия и ограничения.

Плетиво симв. Обединение. Съюз.

Плик (пощенски) симв. Ако е запечатан — скрити опасности. Отворен плик — истината ще излезе на яве.

Плод симв. Възнаграждение за усилен труд.

Плуване симв. Животът е борба, но човек може да успее, ако не се опитва да плува срещу течението.

Плуг (рало) симв. Търпението ви ще бъде възнаг­радено.

Повръщане симв. Скоро ще се освободите от не­що неприятно.

Погребение симв. Настъпва краят на един период от вашия живот.

Подземие, сутерен симв. Мястото в Обиталището на Душата, където криете страховете и терзанията си.,

Подкова симв. Символ на богинята Луна. Къс­мет.

Подхлъзване симв. Губите контрол над нещата.

Покривка симв. Покровителствено отношение, ко­ето ви задушава.

Поле симв. Връщане към природата и естествено­то. Неща от живота.

Полиция симв. Власти. Спазване на реда.

Помада (Мазила) симв. Лековити кремове. Пор симв. Предпазване от порока.

Портал симв. Достъп до нови измерения.

Портокал симв. Слънце, радост и добро здраве.

Портфейл симв. Мъжки вариант на ръчната дамс­ка чанта. Лични вярвания и интимни мисли.

Порцелан симв. Бъдете предпазливи вкъщи.

Посланик симв. Самоизтькване.

Пости (постене) симв. Предупреждение относно здравето.

Постройка симв. Обиталище на Душата. Личност­та като цяло.

Потоп симв. Пазете се от емоции, които ви засле­пяват и ви повличат в опасен водовъртеж.

Потупване симв. Да усетите леко потупване, озна­чава установяване на важен контакт.

Прадеди симв. Наследени качества.

Праз симв. Също като лукът, празът е знак за добро здраве.

Пране симв. Забравете за миналото и започнете всичко отначало. Всичко ще бъде опростено.

Прасе симв. Човек, незаслужаващ уважение.

Праскова симв. Сладко-горчиви спомени.

Прах симв. Миналото нахлува отново.

Превръзка симв. Необходимост от закрила.

Преграда симв. Подтиснати чувства.

Прелюбодеяние букв. Чувство за вина. симв. Зара­за.

Преместване симв. Вземете необходимите мерки, за да се подготвите за наложителна промяна във ва­шия живот.

Пречупен кръст симв. Древен знак за власт.

Приглас симв. Божие послание.

Призрак симв. Призрак от миналото. Спомен или дух на покоен човек.

Призрак, привидение симв. Нечий дух.

Прилив и отлив симв. Прилив и отлив на чувства и вълнения, дължащи се на външни обстоятелства.

Пристанище симв. Подслон, който ще ви пази от бурите в живота.

Приятел симв. Подкрепа в момент на нужда.

Пробуждане симв. Да се събудите в съня означава, че скоро ще се осъзнаете.

Продажба симв. Богатството ви нараства.

Прозорец симв. Огледало на бъдещето. Очите на душата.

Прозявка симв. Трябва да потърсите изход от до­садното положение.

Проклятие симв. Неотложна нужда от помощ.

Пролет симв. Нова, неочаквано зародила се на­дежда.

Просяк симв. Искане на прошка.

Пръст симв. Сръчност. Умение.

Пръстен симв. Старо изпитано приятелство. Годеж. Сватба.

Птици симв. Възвишени идеали. Внушение и вес­тители, изпратени от отвъдното или от мъртвите.

Пуйка симв. Колкото по-малко знае човек, толко­ва повече важност си придава.

Пчела симв. Знак за сполука. Благосъстояние.

Пъпеш симв. Събитията ще вземат благоприятен обрат.

Път симв. Пътят на живота с всичко, което срещаме по него.

Пътуване букв. Пътуване и промени, симв. Съдба­та.

Пясък симв. Проблеми и неприятности, но ще бъ­дат кратковременни.

Равин симв. Влияние от Вехтия завет. Послание на юдеите.

Радио симв. Външни влияния. Телепатични връз-ки.

Раждане симв. Ново начало. Опитайте пак.

Рай симв. Желанията на сърцето.

Рак симв. Внимавайте! Някой действа задкулисно и под прикритие, симв. Човек, роден под знака на Рака. букв. Страх от болест.

Рана симв. Пазете се от словесни нападки.

Растеж симв. Подобрение в общественото ви по­ложение.

Растения симв. Самият живот. Барометър на здра­вето и обкръжението.

Резервоар симв. Запаси от лична енергия, било тя физическа или психическа.

Река симв. Ходът на живота. Съдбата.

Релефно изображение симв. Обичайте, но не идолопоклонничествайте.

Рентгенови лъчи симв. Влизат в действие скрити сили. Очакват ви промени.

Ресторант симв. Нужда от храна и подкрепа за ду­шата и ума.

Рецепта симв. Предписание, което ще ви изправи на крака.

Риба симв. Християнство. Духовна подкрепа.

Рибар симв. Скоро ще настъпи промяна.

Рима симв. Тайната се крие в ритъма на живота.

Рис симв. Духовна и находчива личност.

Ров симв. Препятствие и защита.

Рог симв. Сексуални желания и подвизи.

Родители симв. Наследени характеристики и сла­бости.

Рози симв. Любовни известия.

Розмарин симв. Спомени.

Романс симв. Любовта и романтиката ще разцъф­тят в живота ви.

Руно кал. Внимавайте да не ви одерат кожата. симв. Маскиран човек.

Ръка букв. Внимание! Изразходвате прекалено много физическа енергия и усилия, симв. В бъдеще — но-добри перспективи, разкрити от положените усилия. симв. Божията ръка. Съдбата.

Ръкавици симв. Безопасност, скрита зад притворе-тво.

Сабя симв. Знак за защита и нападение.

Сал симв. Внимавайте да не останете сам и отне­сен от бурните вълни на живота.

Салата симв. Връщане към естественото и непри­нуденото. Избягвайте усложненията.

Самоубийство симв. Чувство за вина, вътрешни терзания и саморазрушение.

Сапфир симв. Бъдете дискретен и спазвайте бла­гоприличие.

Сателит симв. Внимавайте с хората около вас.

Светец симв. Ангел пазител и закрилник.

Светлина симв. Духовна енергия.

Свещ симв. Ако е запалена означава плам. Угас­нала — разочарование.

Свирка симв. Сигнал, който ви предупреждава да действате преди да са ви връхлетели истински бедите.

Свод симв. Обединение на най-високо ниво. Из­дигане и осъществяване на идеали.

Сврака симв. Неясна ситуация, в която се смесват положително и отрицателно, черно и бяло.

Север симв. Северният бог. Тевтонско влияние.

Седло симв. Внимавайте с твърде обвързващите ви ангажименти и обещания.

Секс букв. Осъществяване на желанието, симв. Прикриване на престъпно деяние.

Село симв. Имате здрави корени, но това е само началото.

Сено симв. Успех в любовта.

Сервитьор симв. Бъдете в помощ на хората около вас.

Сестра симв. Най-общо женски аспект.

Силен вятър симв. Очакват ви по-добри времена. Облаците ще се разсеят.

Синьо симв. Духовна енергия и защита, мет. Ме­ланхолия.

Сирена симв. Един от водните елементи. Символ на неосъществимата любов.

Сказка симв. Някой ще ви говори наставнически със снизхождение или с презрение.

Скакалец симв. Не правете прибързани заключе­ния.

Скалист бряг симв. Опасности и премеждия.

Скарабей (бръмбар) симв. Мистични влияния.

Скелет симв. Потърсете истинската причина и не се оставяйте да ви заблуди привидното.

Скок симв. Липса на последователност.

Славей симв. Любов и романтика витаят във въз­духа.

Сладкиш симв. Сексуална задоволеност, мет. Не се колебайте да се подадете на изкушението.

Слама симв. Самочувствието е важно за постига­нето на всяка поставена цел. кал. Внимавайте да не се върнете назад.

Следобед симв. Средновековие, букв. Точен час.

Слива (плод) симв. Ще направите правилен избор. Предстоящо подобрение.

Слон мет. Паметта, споменът — слонът никога не забравя, симв. Земният аспект на Аз-а.

Слонова кост симв. Изтънченост, но внимавайте да не останете изолиран.

Слънце симв. Божи дар за човечеството. Извор на животворни сили и подкрепа.

Слънчоглед симв. Стар приятел, който е винаги добре дошъл.

Смокиня симв. Притеснения, тягостни обстоятелс­тва.

Смърт симв. Един период от живота ви приключ­ва. Обръщате нова страница.

Смях симв. Надсмивайте се само над себе си.

Сняг симв. Пречистване.

Сойка симв. Божи вестител.

Сокол симв. Пазете се от врагове.

Сол симв. Земята като природен елемент.

Спалня симв. Лични тайни неща.

Спускане симв. Сваляте нивото. Връщане съм ми­налото.

Сребро симв. Извлечете максимална полза от пов­торния шанс.

Стадо симв. Бъдете индивидуалист.

Старец симв. Мъдростта и опитът, който прите­жавате.

Старина симв. Надежди и идеали, позабравени, но значими.

Старица симв. Интуитивната и състрадателна страна от личността ви.

Статуя симв. Изстинали чувства.

Стая симв. Една от стаите в Обиталището на Ду­шата или с други думи — един от аспектите на вашата личност.

Стена симв. Спънка, която ви пречи да прецените вярно ситуацията.

Стол симв. Празен стол означава скрито въздейс­твие. Да се сънуваш седнал на стол означава предстоя­що облекчение, утеха.

Стомана симв. Природата, съчетана с човешката находчивост накрая ще решат проблема.

Стомна симв. Животът ще ви донесе още много изненади.

Страница симв. Равновесие между морето и земя­та, главата и сърцето.

Стрела симв. Голяма любов. Целта е достижима, прицелете се добре и смело напред!

Стрелец симв. Човек, който знае какво иска. Чо­век, роден под знака на Стрелец.

Стрелка симв. Направете опит да поискате пуб­лично прошка.

Стрида симв. Светът.

Стъкло симв. Келтско влияние.

Стълб (подпора) симв. Ще получите подкрепа.

Стълба симв. Връзката между съзнателно и несъз­нателно.

Стълбище симв. Изкачване на стълбище означава обществено израстване, успех к признание. Слизане по стълбище — загуба на самоувереност и провал.

Сцена (театрална) симв. Сцената на живота. Вън­шният вид на нещата, такива каквито ги виждат хора­та.

Съдия симв. Не предрешавайте нещата и не съдете другите.

Съкровище симв. Лични открития, хрумвания и оригинални идеи.

Сълза симв. Линията, разделяща щастието от мъ­ката, е много тънка.

Съсед симв. Вие самият.

Сьомга симв. Свещената риба на Келтите.

Сянка симв. Скритите възможности на индивида.

Таван симв. Възвишени идеали. Най-високото по­мещение в Обиталището на Душата.

Такси симв. Използвайте всяка възможна чужда помощ, дори и това да ви струва скъпо.

Тамян симв. Повишена чувствителност.

Танц симв. Прелюдия към любовен акт.

Тарантула симв. Внимавайте! Може би сам на се­бе си сте си най-големият враг.

Теле симв. Накрая все пак ще успеете.

Телевизия симв. Възобновяване, „повторно излъч­ване” на някои събития от живота ви.

Телескоп симв. Виждате надалеко, но все още не съвсем ясно.

Телефон симв. Вслушвайте се в думите на хората, но не следвайте сляпо съветите им.

Теменуга симв. Цветята на ума.

Теснина симв. Нямате друг възможен избор освен да продължите напред.

Тигър симв. Изправете се на крака и по-смело!

Тис симв. Нищо и никой не може да промени не­щата такива каквито са в момента.

Тичане симв. Спрете се и погледнете истината в очите.

Тоалетна симв. Елементарните нужди в живота. Освобождаване от ненужни спомени и преживявания.

Топка симв. Светът.

Топлина симв. Излишък от енергия, която трябва да бъде насочена правилно.

Тор (животински) симв. Регенериране на енергията. Богатство и изобилие, кал. Неучтива забележка, подх­върлена по нечий адрес.

Тресавище (блато) симв. Скрити опасности и труд­ности.

Триъгълник симв. Стабилност и протекция.

Тунел симв. Настоящето е ограничено и тясно място, но в края на тунела се вижда светлинка.

Тълпа от хора симв. Шансове има, но трябва да се потрудите, за да обърнете късмета на ваша страна.

Тъчене симв. Платното на живота, изтъкано във времето и в пространството.

Убийство симв. Подтискане на неприемлива ха­рактерна особеност от вашето Аз.

Удавяне симв. Прекалено силни вълнения и на­тиск, които ви погубват.

Университет симв. Древно място за обучение в традициите на Запада.

Униформа симв. Неоправдано уважение към влас­тите и авторитетите.

Урина симв. Израз на облекчение след период на сдържане.

Урна симв. Човекът е произлязъл от прахта и пак на прах ще стане. Скоро в семейството нечий дух ще се превъплъти отново.

Усмивка симв. Знак, който може да се окаже при­виден, само бъдещето ще го покаже.

Учени симв. Оставете и сърцето да ви води, а не само разума.

Училище симв. Училището на живота и уроците, които то ни дава.

Учител симв. Господарят, учителят и гуруто, кои­то са във вас самия.

Уши симв. Вслушвайте се в добронамерените ду­ми и останете глух за хули и клевети.

Фалит симв. Слаби физически и умствени възмож­ности. Липса на енергия. Безсилие.

Фар симв. Обителта на Душата, способна да из­държи и на най-пагубните бури в живота.

Фасул симв. Укрепване на сили и богатство.

Фенер симв. Висящият фенер е предупреждение, в противен случай означава топъл прием.

Ферма симв. Домашни занимания. Поддържане на домакинството.

Фея симв. Пратеник от сънищата на Природата.

Филм симв. Повторение на миналото. Флейта симв. Инструментът на бог Пан. Магичес­ки вибрации.

Фойерверки симв. Изблик на възторг и възбуда, последвани от разочарование.

Фонтан (Чешма, извор) симв. Извор на обновле­ние. Животворна вода. Оздравителен процес и подмла­дяване.

Фотография (снимка) симе. Постарайте се да запа­зите в тайна мненията и спомените си.

Франкмасон симв. Далечни непознати приятели.

Фризьор симв. Пазете се от необмислени постъпки и от излишни усилия.

Хамелеон симв. Внимание! Хората и ситуациите може да не са това, което изглеждат!

Хвърчило симв. Накрая ще постигнете успех.

Хеликоптери симв. Практически идеи и амбиции.

Хижа симв. Концентрирайте мисли и усилия. Хипопотам симв. Силно емоционално въздействие.

Хляб симв. Повод за размисъл. Хлябът на живо­та. Поделяйте всичко с другите.

Ходене симв. Усилията ви ще бъдат възнаградени. Съдбата ви води бавно, но сигурно напред. Хор симв. Религиозна вяра и упование.

Хотел симв. Загуба на самоличността. Храм симв. Място за усамотение, където мечтаете.

Храносмилане букв. Опасност от здравословни проблеми, симв. Усвояване на енергия. Необходим ви е повод за размисъл.

Христос симв. Съвършено духовно спокойствие. Закрила на боговете.

Хрътка симв. Обуздавайте въображението си.

Художник симв. Творческият аспект на сънуващия.

Хълм симв. Начертавате пред себе си цели и амби­ции.

Цар симв. Закрилник, пазител и най-висшето мъж­ко начало.

Царица симв. Върховната Майка. Богинята Вене­ра.

Цветя симв. Самоутвърждаване. Мощен прилив на сили.

Цвят симв. Всеки цвят символизира различна форма на енергията.

Целувка симв. Символ със специално предназна­чение.

Циганин симв. Проявявайте уважение към непоз­натото.

Цигара симв. Спрете се! Имате нужда да поемете ДЪХ.

Цигулка симв. Не се съмнявайте, че в чувствата ви ще настъпи хармония.

Циклон симв. Вълнения и смут.

Цирк кал. Безредие, симв. Внимавайте да не се въртите в кръг.

Църква симв. Вяра, надежда и милосърдие. Оби­талище на Душата.

Цъфтеж симв. Щастие и удовлетворение, но може би временни.

Чадър симв. Намерете подслон от бурите на жи­вота.

Чай симв. Чисто приятелство, поне за момента.

Чайник симв. Ще стане горещо вкъщи.

Чапла симв. Древен знак. Йероглифи.

Часовник (ръчен) симв. Времето напредва. Не гу­бете нито минута повече.

Чаша симв. Изворът на живота.

Чекмедже с прегради симв. Препятствия, които ви пречат да напредвате бързо.

Чекмеджета симв. Отделните клетки на ума. Под­редена мисъл.

Черва симв. Грижи. букв. Проблеми с храносми­лането.

Червей (в храната) симв. Чакат ви големи проме­ни.

Червей (земен) симв. Земната енергия. Мистерията на земята.

Червен кръст симв. Знак за предстоящо оздравя­ване.

Червено симв. Основни, жизненоважни видове енергия като секс, амбиция, гняв и лечебни сили.

Червеношийка симв. Послание от скъп човек, кой­то вече е покойник.

Черен кехлибар симв. Този черен камък сочи приб­лижаването на тежки времена.

Череша симв. Любовно изкушение.

Черница (бубонка) симв. Провал. Връзка с нега­тивни, зли сили.

Черно (цвят) симв. Негативни ситуации и състоя­ния на духа. Депресия. Небитие.

Чернокож човек симв. Богатство и оживление в живота.

Чимшир симв. Святото влияние на религията.

Числа симв. Дати, годишнини, рождени дни, ми­нали и бъдещи събития.

Чистене, изпиране симв. Ново начало в живота.

Чичо, вуйчо симв. Сигурен и верен приятел, на ко­гото може да се разчита в нужда.

Човекоядец симв. Неоправдани страхове.

Чужди страни симв. Необикновени преживявания в странство. Възможно пътуване.

Чук симв. Не се бойте да настоявате на своето.

Чукане по вратата симв. Бъдете нащрек.

Шапка симв. Получавате признание. Символ на обществения ви статут.

Шах (игра) симв. Божествените сили. Промени, напредък.

Шейна симв. Бърза, но несъзнателна реакция.

Шиене, шев симв. Оправяйте се със средствата, с които разполагате в момента.

Щъркел симв. Идва нещо ново.

Юг симв. Боговете на Юга. Най-доброто от жи­вота и радостта.

Ябълка симв. Възможности за оздравяване. Да ядете ябълка е предупреждение за последствията от постъпките ви. Сексуален апетит.

Ядене симв. Неотложна нужда от осъществяване и подкрепа. Духовна храна.

Ядка симв. Нищо не ви липсва, но и не живеете в лукс.

Яйце симв. Финансовото ви положение се подоб­рява. Надежди за бъдещето.

Яма симв. Зли намерения.

Ясли симв. Означава сила. тежест.

Ястие симв. Ако готвиш, доволство и богатство.

Яхнал симв. Яхнал кон означава чест и слава.

Яхта симв. Бурна радост.

Из “Тайният език на сънищата” на Нерис Де

Етикети: , , ,

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Albena Pavlinova за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Daniela за Седмичен хороскоп 18-24 януари 2021
  3. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021
  4. gravatar Муси Дачева за Астрологичен преглед 2021
  5. gravatar Venera за Астрологичен преглед 2021