Твоето Слънце в моя Хороскоп

blog-slan-ris

Муси Дачева

В рождествения хороскоп Слънцето е център на нашата личност, така както Слънцето е център на Слънчевата система. Неговата позиция в наталната карта – по знак, дом и аспекти създава основата на тъканта на нашия характер, върху която основа се наслагват всички останали влияния от другите участници в наталната карта. По тази причина, когато сравняваме рождените карти на двама души,най-напред обръщаме внимание на взаимното разположение на техните рождени Слънца. Това се прави независимо от факта, че потоците на влияние между двама души текат по различни енергийни канали, свързващи различни точки на хороскопите им.

При синастричния анализ, когато насложим два рождени хороскопа, Слънцето на партньора ви се разполага в един от дванадесетте дома на вашия хороскоп. Във всеки от тези дванадесет позиции то задава определена окраска на вашите взаимоотношения и показва област от живота ви, където другият ще окаже силно влияние.

Коя от позициите на рожденото Слънце, на отсрещното Аз, влияе по-благоприятно на партньорските взаимоотношения и по какъв начин?

В кой дом от вашия хороскоп е най-добре да бъде разположено Слънцето на любимия човек?

Твоето Слънце е в моят Първи дом

Това означава, че вашият партньор е роден в зодията, в която се намира вашият Асцендент, или в съседна на нея по посока на знаците. Първи дом в хороскопа е най-личностен, дом на Егото и показващ основният потенциал в настоящия ви живот.

Когато Слънцето на другия го осветява, това създава силно емоционално привличане в началния етап на връзката. Партньорът ви е очарован от вас, възхищава ви се и вижда само хубавите ви страни, като ги преувеличава и разкрасява. Времетраенето на този първоначален и прекрасен период трае различно в зависимост от това кой е зодиакалният знак на Слънцето на другия. Ако е в , отрезвяването настъпва по-бързо, отколкото ако е например в платоничния зодиакален знак .

Това не значи, че той(тя) няма вече да ви харесва, но ще забелязва и петънцата по вашата слънчева повърхност. Тогава ще обърнете внимание, че основна нишка във вашите взаимоотношения ще бъдат конкуренцията и съревнованието. Взаимно може да се вдъхновявате и подкрепяте в самостоятелни или още по-добре в съвместни начинания, в които да си разменяте ролята водещ-следовник. Ако това ви допада, ако сте готови да поддържате винаги висок боен дух, за да печелите заедно битки, то тогава това е вашият човек завинаги.

Позицията на Слънцето на партньора ви в първи натален дом е много стимулираща и градивна за израстването и на двамата, особено ако то е добре поставено в рожденана му (и) карта и има подкрепящи аспекти от останалите .

Твоето Слънце е в моят Втори дом

Втори дом на рождествения хороскоп се свързва най-общо казано с притежанията. Те могат да бъдат както в материално изражение, така и в нематериално – като съставки на ценностна система и като морални опори. При всички случаи тук са нещата, до които човек достига със собствени усилия.

Когато рожденото Слънце на партньора ви е в този дом, то неговото влияние върху вас може да бъде в голяма степен финансово обвързващо. Възможно е той (тя) да се опитва да се разполага с вашите ресурси по съзидателен или обратно – по деструктивен ( меркантилен) начин Т.е. можете заедно да печелите добре или вие да заработвате и съхранявате припечеленото заради, или въпреки него (нея).

В някои случаи може да иска да налага волята си и да се стреми да променя вашите възгледи за материалната страна на живота. Партньорът с такова Слънце често служи за морален коректив на поведението.

Връзката от този тип обаче е бедна на емоционални изживявания, освен ако няма аспекти между други чувствени сигнификатори, тъй като вниманието е съсредоточено предимно в решаването на материални дела. Може да бъде трайна, само ако и двамата имат нагласа за такъв тип взаимоотношения.

Твоето Слънце е в моят Трети дом

Трети дом е полето от наталната карта, в което се проектират отношенията ни от ранното детство и най-близкото обкръжение. Това е пространството на общуването и комуникациите, на натрупването на полезни знания и умения.

Когато рожденото Слънце на партньора е в него, то първоначален тласък на взаимоотношенията може да даде съвместно обучение. Взаимното възхищение от интелекта на другия, е основа за добри съвместни постижения в сферата на науката, но за дълга емоционална връзка са недостатъчни, ако между двете натални карти липсват съответните чувствени връзки.

Можете да научите много от партньора ви със Слънце, във вашия трети дом. Той може да бъде вдъхновение и стимул за вас да се развивате и да постигате по-голяма степен на образованост. От своя страна вие можете да му помогнете да се интегрира в средата, която обитавате заедно и да го подкрепяте в общуването с околните. Но като цяло отношенията си остават на едно повърхностно и емоционално дистанцирано ниво.

Твоето Слънце е в моят Четвърти дом

Четвърти дом във вашата рождена карта е свързан с всичко онова, което ви създава чувство за определеност и стабилност, за принадлежност към семейство, род и Родина. Това е зоната на вашите корени, домът в който живеете, а той може да е както родителският, така и вашият собствен.

Когато рожденото Слънце на партньора ви се намира във вашия четвърти, кардинален, дом на хороскопа, привличането към него е много силно и то на подсъзнателно ниво. Партньорът ви е омаян от вашата всеотдайност и готовност да се грижите за него и да създадете семейство. Вие виждате в него (нея) бащата (майката) на своите деца, защото интуитивно знаете,че на гените на вашите два рода им е дадено да се обединят.

Връзката ви може да се развие много бързо и докато се усетите сте вече женени, с две деца и собствен дом. Тази позиция е изключително издържлива и предопределя дълготрайна стабилна връзка, стига да няма твърде много противодействащи синастрични комбинации между двете натални карти.

Твоето Слънце е в моят Пети дом

Пети дом е полето на приятните неща в живота- игри, развлечения, любов и деца. Отношенията с партньор, чието рождено Слънце е във вашия пети дом, може да започнат съвсем лековато и непретенциозно, уж без сериозни намерения. Но притегателната емоционално-романтична сила на това влияние е много голяма и докато учите или танцувате заедно, за съвсем кратко време, отношенията ви навлизат в твърде дълбоки страстни води, от където трудно се излиза.

По-вероятно е да ви се иска да останете там завинаги, защото това е една от най-добрите комбинации за дълга любовна връзка. От нея могат да се родят както прекрасни деца, така и чудесни произведения на изкуството тъй като съзидателният потенциал в нея е много голям. Това, което може да не ви достига е усещането за стабилност, затова тази връзка не работи добре при хора с изразен земен елемент в рождените карти. За огъня и въздуха е чудесна, още повече ако и двамата не желаете да слагате подписи в гражданското.

.

Твоето Слънце е в моят Шести дом

Шести дом на наталната ви карта е свързан с работа, ежедневие, ефективност на усилията и умение да се организира добре времето – собственото а и на хората, които работят под ваше ръководство или които зависят технологично от вас в една работна верига. Шести дом е и домът на здравето.

Това е мястото, където можете да се покажете като практичен, организиран и работлив човек. Точно тези качества могат да бъдат привлекателни за вашия партньор, чието рождено Слънце попада в тази зона.

При някои двойки, с това съчетание, в началото отношенията може да бъдат формално служебни, от типа работодател-подчинен, и впоследствие да придобият личен характер. Комбинацията подкрепя семейният бизнес, където ролите водещ-помощник успешно могат да бъдат разменяни според обстоятелствата. В основата на добрия съвместен живот е взаимната подкрепа, поемането на по-голяма отговорност и грижата за здравето на партньора.

Твоето Слънце е в моят Седми дом

Седми дом е полето на дългите връзки и в частност на брака като такава. Когато Слънцето на вашия партньор попада в тази зона, това е силен знак за предопределеност от Съдбата.

Зодиакалният знак на рожденото Слънце на партньора ви може да е противоположен на знака на вашия Асцендент или да е следващият го по посока на знаците.

Комбинацията води до силна емоционална взаимна привлекателност и е предпоставка за дълга и щастлива връзка. Ще ви е нужно известно време, за да балансирате взаимоотношенията си и да се уточните кой е водещият в двойката ви. Справедливото разпределяне на семейните задължения и отговорности е много важно за хармонията в брака.

Това е една от най-добрите комбинации на партньорско Слънце в дом и ако няма силно противоречащи му допълнителни влияния от двете натални карти, обещава здрав и дълготраен съюз както в брак така и във всякакви общи начинания.

Твоето Слънце е в моят Осми дом

Осми дом на вашата има много значения, но това което се свързва с партньорството … са сексът и парите. Сексуалната страна на съвместния ви живот е много важна, ако рожденото Слънце на партньора ви попада във вашия осми натален дом. Тя е центърът, около който се завъртат центробежните сили на вашите лични взаимоотношения.

Драматични ситуации, напрегнато ежедневие, дълбоки емоционални изживявания, заедно и поотделно, крайности в чувствата, всичко това са щрихи от обещанията на тази комбинация. Възможно е силните емоции и сложните взаимоотношения също така да се проектират в сферата на общите финансови дела и собствености, с които сте обвързани.

Комбинацията има потенциал да поддържа здрава,силно емоционална връзка, но при наличие на определени личностни характеристики, които допускат такъв род взаимоотношения.

.

Твоето Слънце е в моят Девети дом

Девети натален дом има отношение предимно към духовните стремежи на човек и ако тук е разположено рожденото Слънце на партньора, то той ще взима активно участие в тяхната реализация.

Често връзка от този тип се създава по време на обучение във ВУЗ, при обучение в школи, на специализация или пътешествие в чужбина. Може да бъде наречена връзката “учител-ученик”, но това не изчерпва нейното съдържание, защото ролите могат да бъдат сменени и след време ученикът да се превърне в учител.

Тази комбинация се повлиява силно от умората и скуката във взаимоотношенията, които настъпват неизбежно след дълъг съвместен живот. Поради тази причина, за да се поддържа взаимният интерес, трябва да бъде периодично тонизирана с поставянето на нови и нови образователно-духовни цели.

Твоето Слънце е в моят Десети дом

Десети натален дом заема най-високата част на хороскопа ви. Това е зоната на вашата социална реализация, професионална активност и израстване в кариерата. Връзка от този тип нерядко се създава на основата на общи професионални интереси, сред колеги от една гилдия.

Партньорът, чието рождено Слънце попада във вашия десети дом, играе важна роля във вашето професионално развитие. Той може да ви бъде стимул да напредвате като ви подкрепя безпрекословно или обратно пречейки ви, и по този начин мотивирайки ви да се доказвате отново и отново.

В сферата на емоциите връзката е много силна и градивна. Тя дава възможност и на двамата партньори да напредват в живота, опирайки се на любовта и взаимната подкрепа в добри и лоши времена.

МС е върхът на хороскопа и това е каналът, по който тече подкрепата за вас от високите Духовни нива. Затова ако рожденото Слънце на партньора ви е близо до него (в началото на десети или в края на девети дом), то връзката ви е благословена свише.

Твоето Слънце е в моят Eдинадесети дом

Единадесети дом в рождената ви карта е зоната на вашите приятелства. Ако рожденото Слънце е в този дом, то интимните ви отношения може би са се развили след едно продължително приятелство.

В основата на вашата връзка са общ приятелски кръг, общи интереси, хобита, влечение към социални изяви, обществени ангажименти, политика. Всичко това ви сближава и ви кара да се чувствате добре в компанията един на друг.

Сексуалното привличане остава на по-заден план (ако това се потвърждава и от други астрофактори), а в някои случаи може изобщо да липсва. При определени личностни характеристики, когато и двамата партньори нямат високи сексуални потребности, връзката може да бъде дълга и взаимноудовлетворяваща.

Твоето Слънце е в моят Дванадесети дом

Дванадесети дом на вашата натална карта е най-мистичният. В него е заложена информация от дълбокото минало на Душата ви.

Когато рожденото Слънце на вашия партньор е във вашия 12 дом, то връзката ви има силен кармичен отенък. По принцип всички връзки в нашия живот не са случайни и са свързани с изминалия ни път във физическо тяло. Но тези, в които има намеса на 12 дом, са подчертано кармични.

Вашите души в редица от предишни животи са живели в едно семейство или в един приятелски кръг, имали са различни по характер и дълбочина взаимоотношения, познават се много добре, нещо което проличава и в сегашния ви живот, когато се разбирате с поглед и общувате на мисловно ниво.

Такава връзка не е задължително да бъде трудна и натоварваща. Срещала съм семейни двойки от този тип с прекрасни взаимоотношения. Понякога обаче връзката от 12 дом носи много болка и страдание, нещо с което Душата ви изчиства част от кармичния си товар.

В резюме

Кои са домовете от хороскопа, където, ако попадне рожденото Слънце на партньора ни, е най-благоприятно за брачните отношения? Както виждате трудно е да се каже, защото има и допълнителни условия, които влияят. Зависи как са разположени сигнификаторите по пол, като за жените това са Слънцето и Марс, а за мъжете и Луната. Зависи какви предпоставки идват от дома на брака- Седми дом. Зависи също така какви връзки се създават от гледна точка на номерологията, които трябва да се отчитат съвместно с астрологичните условия и т.н. Не на последно място звиси от личностните характеристики на двамата партньори, в които важна роля играят семейната среда,наследствеността и възпитанието.

И въпреки това :) бих ви препоръчала партньор, чието рождено Слънце попада в някой от вашите Седми, Десети, Пети, Първи или Четвърти дом.

08 август 2009г

Препубликация е допустима само при спазване на следните условия:
1.Статията е в пълен текст, без никакви промени
2. Автор: Муси Дачева
3. Източник:  www.temura.net

*******************************************************************************************

Книгите на Муси Дачева можете да си поръчате на temurabooks@abv.bg

За поръчка на лична астроконсултация и хороскоп, пишете на mussydacheva@abv.bg

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

75 коментара so far »

 1. пепи каза,

  Писа на август 11, 2009 @ 10:20

  здравейте , от много скоро познавам мъж , който е изключително настоятелен към мен за най-сериозните неща в живота! Искам ако ви е възможно да коментирате – дали той играе някакви игрички с мен – или наистина съм влязла във красива приказка? моята рожденна дата е 03/02/1982 6 часа сутринта в Плевен ; неговата 04/11/1979 незнам часа в Ловеч.
  Благодаря ви предварително

 2. Муси Дачева каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 10:41

  пепи,
  вашата ретроградна Венера в Козирог ви прави много мнителна :)
  Слънцето на момчето е във вашия 10 дом и близо до МС, по тази причина моят съвет е да не избързвате и да му дадете време и възможност да покаже намеренията си.

 3. Вал каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 12:18

  ЗДравейте,
  предстоят ми евентуални промени в семеен план – раздяла и в служебен предполагам. Очаквам преместване в друго населено място.

  Въпроса ми е ще успея ли да се преместя в града в който искам и ще ми помогнат ли от настоящата ми работа да продалжа да работя към същата фирма, само че във офиса в града в който е преместването. В личен план ще се осъществят ли плановете ми за ново начало.Родена съм на 17.07.1963г в ден – сряда ноща, след 1.00 часа
  Искам да Ви попитам и за лице родено на 14.06.1984г., касаещи личните ми взаимоотношения с него като насока / положителни или отрицателни / ще са спрямо мен.Да продалжат или да ги прекъсна.

  Предварително Ви благодаря.
  Поздрави :)

 4. gery каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 12:27

  Здравейте, Муси! В живота ми от 4 години е мъж, с който имаме изпепеляващи чувства, но все се разделяме и после събираме отново.Имаме ли изобщо бъдеще заедно, аз съм родена на 25.12.1977 в Пловдив, 00.50 ч., а той е роден на 27.06.1967 г. в Пловдив, в 8.25 ч.
  Благодаря предварително…!!!!

 5. теменужка каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 13:28

  Здравейте!
  моето слънце везни попада в края на 7дом на човек, с който сме от скоро,почти до неговия 8 дом, асцендента ми, който е лъв, също е в неговия 7дом, а неговото слънце и луна са в моя 10д. по средата, това добра предпоставка ли е, в случай че имаме опозиция между неговия марс в овен с моето слънце и неговия плутон везни с моята луна, и квадратура между неговия меркурий и моя, други напрегнати комбинации не виждам, доколкото разбирам от това.
  Благодаря ви!

 6. sunshine каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 13:44

  Здравейте, много се радвам, че моят въпрос във форума ви вдъхнови да подготвихте тази статия. Определено е много полезна :-) Ще се радвам, ако във форума се коментира и по конкретно :-) http://www.temura.net/forum/1/topic-27/
  Усмихнат ден!

 7. Niki каза,

  Писа на август 12, 2009 @ 16:28

  Здравейте госпожо Дачева,обожавам вашия сайт,а темата е много интересна.Имам само един въпрос,дали слънцето на моя приятел е в моя десети дом или греша,ако греша,кажете ми Вие!Това са моите данни:31,01,1986,15,30ч.а неговите са:05,04,1981,12,10ч.,от Благоевград сме и двамата.Надявам се да не Ви отнеме много от времето Ви!Желая Ви много професионални успехи!

 8. Муси Дачева каза,

  Писа на август 13, 2009 @ 0:30

  теменужка,
  изглежда обнадеждаващо :) Вижте Луните ви как се разполагат една спрямо друга и дали Слънцата ви са в сродна или хармонични стихии.

 9. Муси Дачева каза,

  Писа на август 13, 2009 @ 0:41

  Niki,
  да, не само Слънцето му ами още няколко планети са във вашия 10 дом :) На всичкото отгоре и вашето Слънце, с Венера и Меркурий в пакет ,са в неговия седми дом. Отлично съчетание ! Успех :)

 10. Муси Дачева каза,

  Писа на август 13, 2009 @ 0:44

  gery,
  На въпроса ви “Имаме ли изобщо бъдеще заедно?” не бих се наела да отговарям тук в сайта. Пишете ми на mussydacheva@abv.bg за лична астроконсултация.

 11. Муси Дачева каза,

  Писа на август 13, 2009 @ 0:45

  Вал,
  очевидно имате много въпроси.
  Пишете ми на mussydacheva@abv.bg за лична астроконсултация.

 12. теменужка каза,

  Писа на август 13, 2009 @ 1:12

  Благодаря ви много за отговора!
  Неговото слънце е близнаци 17градуса, моето както писах е везни 9гр., луната му е близнаци 6гр., а моята е овен 6гр. и е в неговия 1 дом.
  Като цяло много еднакви неща сме преживели, макар и по различно време и място, и имаме общи интереси и предпочитания.

 13. Galka каза,

  Писа на август 26, 2009 @ 17:19

  Здравейте г-жо Дачева, много бих искала да разбера в кой дом от моя хороскоп попада Слънцето на моят партньор. Моите данни са 02.01.1980, 07:35 ч., а неговите – 06.04.1977, 02:00 ч. Сливен.

 14. Муси Дачева каза,

  Писа на август 27, 2009 @ 9:07

  Galka,
  неговото Слънце е във вашия 3 натален дом. Вашето Слънце е в неговия 12 натален дом.

 15. Galka каза,

  Писа на август 27, 2009 @ 9:22

  Благодаря много за бързия отговор.

 16. Ками каза,

  Писа на август 29, 2009 @ 15:53

  Здравейте!
  според вас добра комбинация ли е моите Слънце и Венера в неговия Д5 като Венера съвпада и с наталния му Марс и съответно неговото Слънце в моя Д9, а Марс в последните градуси на моя Д7, между Луните ни няма аспекти освен,че неговата съвпада с моя Северен възел….
  Благодаря за отделеното време. Желая ви професионални успехи!

 17. Диляна каза,

  Писа на август 31, 2009 @ 14:12

  Здравейте!
  Може ли да ми кажете в кой дом от моя хороскоп попада Слънцето на приятеля ми и обратно. Аз съм родена на 23.08.1985 г. в 23:05 ч., а той на 15.09.1980 г. в 16:30 ч.
  Благодаря предварително!

 18. Мира каза,

  Писа на август 31, 2009 @ 19:51

  Здравейте г-жо Дачева,
  Много полезна статия! Благодаря!
  Астрологичната информация в интернет на български език е много оскъдна..
  Бихте ли публикували и интерпреатации на разположението и на останалите планети в домовете в партньорския хороскоп …
  Поздрави,
  Мира

 19. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 9:32

  Ками,
  така “на парче” сериозен анализ не може да се направи. Имате достатъчно връзки между двете карти,за да се очаква привличане и обмен на емоции.

 20. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 9:42

  Диляна,
  неговото Слънце е във вашия 5 -ти, а вашето е в неговия 8-ми рождествен дом.

 21. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 10:10

  Мира,
  партньорството е обширна тема и когато имам възможност публикувам статии. :)
  Търсете астрологични книги, където темата е разработена изчерпателно. В интернет по обясними причини, информацията е частична. И вероятно така ще бъде и занапред.

 22. capricorn6 каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 17:13

  Здравейте! Първо, поздравления за прекрасния сайт и интересните статии, от които не успявам да се откъсна :))))) Радвам се, че ви открих!!!
  Сега, ако мога да попитам и аз нещо……Опитах да се справя сама….но съм твърде “зелена”. Това е сигурно 10000000 молба за нещо такова тук, за което се извинявам …

  Като цяло картинката е такава (до където аз съм стигнала)………и естествено се питам – ще я бъде ли тази картина или не, защото отношенията ни са мааалко странни – срещи…раздели…странни съвпадения и т.н.
  Не съм сигурна, че давам информацията коректно, ако някъде съм сбъркала, се извинявам.

  Моя милост – 25.12.1974; 6:30 сутринта; гр. Варна
  02° 59′ 40″ Слънце в Козирог
  11° 43′ 10″ Луна в Телец
  06° 03′ 08″ Меркурий в Козирог
  14° 49′ 53″ Венера в Козирог
  10° 05′ 33″ Марс в Стрелец
  12° 13′ 16″ Юпитер в Риби
  16° 25′ 26″ Сатурн в Рак
  01° 38′ 19″ Уран в Скорпион
  10° 11′ 51″ Нептун в Стрелец
  09° 09′ 58″ Плутон във Везни
  16° 38′ 58″ Асцендент в Стрелец
  09° 29′ 57″ Медиум цели във Везни
  19°58′ Хирон в Овен

  Негова милост 13.05.1975; 00:15; гр. Варна
  21° 33′ 41″ Слънце в Телец
  11° 10′ 39″ Луна в Близнаци
  12° 49′ 37″ Меркурий в Близнаци
  03° 28′ 36″ Венера в Рак
  23° 39′ 20″ Марс в Риби
  12° 53′ 06″ Юпитер в Овен
  14° 59′ 10″ Сатурн в Рак
  29° 32′ 55″ Уран във Везни
  10° 56′ 32″ Нептун в Стрелец
  06° 48′ 23″ Плутон във Везни
  29° 13′ 13″ Асцендент в Козирог
  24° 05′ 56″ Медиум цели в Скорпион

  Поздрави и много усмивки през остатъка от лятото :)
  Благодаря ви!

 23. Radost каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 21:36

  Мира кат гледаш как копират авторските материали как мислиш че някой е готов да си губи времето да пише нещо качествено и да го пуска на тия хищници.

 24. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 1, 2009 @ 22:38

  capricorn6,
  благодаря ви за хубавите думи по адрес на сайта :) , но не става ясно какъв е въпросът ви.
  Ако свържем със статията, то неговото Слънце е във вашия пети натален дом. Вашето Слънце е в неговия 11 дом.

 25. capricorn6 каза,

  Писа на септември 2, 2009 @ 15:34

  Здравейте!
  Исках да знам, дали си пасваме с този мъж. С една дума, струва ли си всички усилия от моя страна. Понякога той ме оставя с “отворена уста”, както се казва. Все едно…на един същи въпрос веднъж да получите отговор да, после – не, но да имате чуството, че грешката е само във вас и вие не сте го разбрали. И когато човек не може да си даде отговор на питанията, поне в моя случай, прибягва до странична помощ и съвети. За това се порових за информация относно синастрия в различни сайтове и книги…….но и за това астрологията е наука…защото човек доооста има да учи, преди да се захваща с нещо такова :) :) :) и естествено лееееко се пообърках.
  Моля ви за някаква насока в тази връзка. Как мога да разбера това подходящ за мен човек ли е – на какво следва да обърна внимание като разположение на планети в хорскопите ни, за да получа някакъв отговор за себе си.

  Благодаря :)

 26. libra каза,

  Писа на септември 2, 2009 @ 22:07

  capricorn6, като се вземе предвид луната му в близнаци- нормално…
  а като добавим и неговия меркурий близнаци и марс риби, и става тука има- тука нема :)))
  за останалото да се изкажат професионалистите, в случая г-жа Дачева

 27. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 7, 2009 @ 10:20

  capricorn6,
  libra е много права :)
  въпреки че при него има представяне на земния елемент, който хармонира с вашето Слънце в Козирог, а то е Слънцето в Телец и Асцендент в Козирог, влиянието на съвпада Луна и Меркурий в Близнаци върху поведението е много силно. То създава склонност към повече говорене, често не намясто и в някаква степен повърхностно. Днес ще има едно мнение по определен въпрос, утре е точно на 180 градуса и то без сянка на неудобство.
  Но тази привидна неустойчивост не трябва да е нещо необичайно за вас, независимо че сте Козирог. Луната му е близо до вашия южен възел в Близнаци, така че това е ехо от минал живот, в който вие самата сте имали подобни черти на характера. Т.е. препоръчително е линията на вашето поведение да бъде – приемане на тази черта на характера откъм добрата страна. Винаги ще ви бъде интересно с човек, който може да гледа нещата от два противоположни ъгъла :)
  По този начин вашата сериозна натура представена от Слънце, Меркурий, Венера в Козирог плюс Луна в Телец е подложена на изпитание. Моите наблюдения върху хора с Луна в Близнаци показват, че с възрастта проблемът се задълбочава и затова е важно да решите за себе си бихте ли могли да приемете тази негова особеност или не.
  Между картите ви има комуникация, макар и в спектъра на напрегнатите аспекти, което показва привличане и възможност за връзка,но дали тя ще бъде дълга и щастлива зависи и от личната воля на двамата участници в нея :)

 28. capricorn6 каза,

  Писа на септември 7, 2009 @ 15:51

  libra и г-жо Дачева,
  много ви благодаря за отговорите и вниманието!!!!
  Имах нужда точно от такава насока. Ще се опитам да приема това предизвикателство на Луна и Меркурий в Близнаци от добрата страна :) :) :), а ще бъде ли дълго и щастливо…времето ще си каже думата и както посочихте – волята и усилията на двамата участници в тази връзка :)

  Още веднъж благодаря и сърдечни поздрави!

 29. Iana каза,

  Писа на октомври 17, 2009 @ 21:06

  ами ако неговото слънце го няма в никoй мои дом?

 30. Amie каза,

  Писа на октомври 17, 2009 @ 21:48

  Здравейте г-жо Дачева,

  Моите поздравления за вашата всеотдайност да помагате безвъзмезно на хората, които имат нужда от вашите познания в областа на астрологията.
  Живея в чужбина от няколко години. Тук се срещнах с мъж, към когото имам дълбоки чувства. Вече нчколко пъти се събираме и разделяме. Бих била много благодарна ако видите нашата синастрия и кажете мнението си. Почти всички мои планети (Слънце, Венера, Меркурий, Плутон, Уран, както и Лилит) са в неговия осми дом. Моята Луна прави съвпад с неговия МЦ, както и неговата Луна с моя МЦ. Моята черна луна прави съвпад с неговия Марс и неговата черна луна прави съвпад с моя Марс. Много от неговите планети попадат в моя 10 дом.

  Аз (лични данни) 09:15 в Русе
  Той (лични данни)19:35 в Монреал(Канада)

  Благодаря ви предварително за вашия отговор

 31. Муси Дачева каза,

  Писа на октомври 19, 2009 @ 9:41

  Amie,
  статиите ми са написани,за да можете вие да си отговаряте на въпросите. Синастричен анализ,според пълните рождени данни, се прави в лична астроконсултация.

 32. ДПетрова каза,

  Писа на октомври 19, 2009 @ 16:38

  ще напишете ли статия и за синастричната Луна?
  Благодаря!

 33. Муси Дачева каза,

  Писа на октомври 23, 2009 @ 10:26

  ДПетрова,
  по принцип за всяка от планетите може да се напише статия :)

 34. Стефка Янкова каза,

  Писа на октомври 25, 2009 @ 15:17

  Здравейте, г-жо Дачева,
  Първо искам да ви поздравя за всеотдайността и за това, че помагате на хората, които имат нужда от астрологичен съвет.
  Искам да ви попитам дали имам някакво бъдеще следната картинка:
  Аз (лични данни) 15.55, Стара Загора
  Той (лични данни), Стара Загора, но часът не ми е известен
  Благодаря ви предварително!

 35. Муси Дачева каза,

  Писа на октомври 26, 2009 @ 16:38

  Стефка Янкова,
  статиите, публикувани в сайта, са написани,за да можете вие да си отговаряте на въпросите. Професионален синастричен анализ,според пълните рождени данни, се прави в лична астроконсултация.

 36. Пепа каза,

  Писа на ноември 20, 2009 @ 16:34

  Здравейте г-жо Дачева, харесвам сайта ви и редовно го посещавам. Искам да попитам за следната комбинация: аз – (лични данни). Добрич, той (лични данни)ч София. Изчислявайки моята карта се получава квадратура между Венера и Марс, как мога да се справя? Благодаря и успех!

 37. Муси Дачева каза,

  Писа на ноември 21, 2009 @ 21:17

  Пепа,
  къде намирате квадратурата, къде е Венера, къде е Марс по знак и по дом?

 38. Пепа каза,

  Писа на ноември 21, 2009 @ 23:42

  Благодаря, питането ми е с два въпроса, първо дали има “небесна благословия” за двама ни и второ квадратурата е в моята натална карта, а съм чела доста противоречиви неща. Венера в Телец, а Марс в Риби. БЛАГОДАРЯ отново!

 39. Муси Дачева каза,

  Писа на ноември 22, 2009 @ 11:49

  Пепа,
  дали има „небесна благословия“? е дълга за обсъждане тема, която е за лична астроконсултация.
  Квадрат между две планети има почти във всяка рождена карта. Абстрактното му значение, без свързаност с конкретна рождена тема, е на катализатор, подбудител към действие. Напрегнатите аспекти в една натална карта имат освен негативно, и позитивно значение, тъй като изграждат силен, определен характер. В случая квадратът на Венера и Марс прави емоционалната природа на жената активна, с изразено, понякога ярко излъчване, до предизвикателност. Във вашата натална карта има повече квадрати, дори и Голям квадрат, между Венера-Марс- Нептун-Луна, но това е друга голяма тема :)

 40. дидона каза,

  Писа на декември 20, 2009 @ 13:02

  Здравейте Муси! Влюбена съм в мъж със Слънце в Лъв, Луна в Риби 6ти дом и Венера в Дева-12 дом Марс РАк-10 дом. Чувала съм, че мъжете с Венера в Дева били “фатални”
  Аз от своя страна имам Слънце във Водолей, Луна в Козирог 10 дом, Венера в Козирог 10 дом, Марс в Скорпион 8 дом. Както бяхте писали за една дама по- горе луната й в козирог я прави много мнителна- при мен е същото. Лоялността за мен е от голямо значение и все не знам дали да му вярвам. Като виждате данните ни, мислите ли, че имаме бъдеще заедно? Иначе в наталната му карта моят слънчев знак му е между неговите 4ти и 5ти дом, а неговия слънчев знак при мен е между моите 5 и 6ти дом..Но няма планети разположени в тези домове и при двамата.
  Благодаря за отговора!

 41. Муси Дачева каза,

  Писа на декември 21, 2009 @ 12:23

  дидона,
  в така представената картина има доста противоречия. И те не са само в опозицията на Слънцата ви. Вашата тема се стреми да доминира и ръководи. А неговата е настроена опозиционно, макар че външно може да не дава такива признаци. Мъжете с Марс в Рак са антиавторитарни,т.е. отхвърлят всяко посегателство върху свободата им, но с Луна в Риби и с Венера в Дева това може да бъде по завоалиран начин. Трудна комбинация, но неговата Луна в Риби и вашият Марс в Скорпион са обещание за нещо хубаво, което може да се случи, стига да няма пречки от друг характер.

 42. дидона каза,

  Писа на декември 21, 2009 @ 12:30

  Благодаря Муси- винаги сте много отзивчива!
  Искам да попитам и още нещо -ако неговия асцендет кореспондира с моя слънчев знак (Везни- Водолей), а моят ацендент – с неговата луна (Риби- Риби) това отразява ли се на разбирателството?

 43. Муси Дачева каза,

  Писа на декември 27, 2009 @ 15:09

  дидона,
  да, това обстоятелство прави двете карти още по-привлекателни една за друга.

 44. Маги Линда каза,

  Писа на януари 13, 2010 @ 21:10

  Здравейте Муси,

  Благодаря за интересната статия, с която ни помагате да намираме важни и полезни отговори!
  Бих искала искам да Ви попитам нещо, свъзано с домовете, в които попада Слънцето на партньора. Моето Слънце е в негов 10-ти дом, а неговото Слънце -в моят -8 ми дом. Аз съм Везни а той е Водолей. Понякога мисля, че гледаме от доста еднакви позиции на живота, а дали е така? Можете ли да помогнете с коментар до колко са подходящи такива карти? Благодаря предварително!

 45. Wendy каза,

  Писа на юли 11, 2010 @ 10:49

  Здравейте,
  Наскоро започнах да се интересувам, чисто любителски, от астрология и в последствие открих и този сайт. Имам един може би глупав въпрос. Под дом се има в предвид само знака, който е на върха на дома или целия дом изобщо, защото поне при мен и първи, и пети, и седми дом започват в една зодия – съответно Телец, Лъв и Скорпион, но по-голямата им част е в следващия знак. Примерно пети дом, започващ в лъв, включва дева, като вметнах знак, и завършва чак във везни. Това означава ли, че слънцето на партньора ми може да е лъв, дева и везни, стига слънцето да попада там, или само лъв? Мерси предварително :)

 46. Муси Дачева каза,

  Писа на юли 11, 2010 @ 14:28

  Wendy,
  знанията ви по астрология са съвсем в начална фаза :) и са доста объркани.
  Домификацията започва от асцендента и разделя наталната ви карта на 12 сектора с различна големина. Всеки от тези 12 сектора се нарича дом. Астрологичният дом приемаме за двуизмерен, макар че всъщност ако си го представим триизмерно, прилича на резен от диня :). Може да обхваща част от зодиакален знак, един знак, два и дори три зодиакални знака.
  Знакът, който е на върха, в началото (на куспидата), е най важен, и задава тонът на дома.
  Слънцето на партньора ви,според рождената дата и час, ако е Лъв, не зависи от това къде попада във вашата натална карта.
  Като знаете откъде до къде се простира вашият 5 натален дом, можете да прецените дали неговото Слънце е там или в съседен дом.

 47. AZ каза,

  Писа на август 27, 2010 @ 11:50

  Здравейте, Муси Дачева!
  Родена съм на 02.07.1979 г.
  Бихте ли ми казала , ще стигна ли до брак с партньора ми, който е роден на 23.06.1983 г.Това ли е правилният човек за мен? И в личен и професионален план как ще се развие животът ми?Ще имам ли дете?

 48. AZ каза,

  Писа на август 27, 2010 @ 11:52

  Часът ми на раждане е 00.50ч.

 49. AZ каза,

  Писа на август 27, 2010 @ 12:01

  28′ слънце в рак
  22′ луна във везни
  15′ меркурий във лъв
  32′ венера в близнаци
  08′ марс в близнаци
  58′ юпитер в лъв
  25′ сатурн в дева
  10’r уран в скорпион
  34’r нептун в стрелец
  26′ плутон във везни
  Това намерих като моя рождена карта.Как го тълкувате?

 50. Муси Дачева каза,

  Писа на август 27, 2010 @ 13:36

  AZ,
  не беше нужно да пишете рождени данни тук, в коментарите. Тълкуването на рождествения хороскоп е сериозно нещо и се прави в лична астроконсултация, инфо за която можете да получите след като ми пишете на mussydacheva@abv.bg

 51. Били каза,

  Писа на януари 6, 2011 @ 22:05

  Интересно ми е ако има повече планети струпани в 4-ти дом, освен слънцето, ако там синастрично попадат и меркурий и марс на партньора?

 52. Р-Роси каза,

  Писа на януари 7, 2011 @ 14:30

  Здравейте, Муси! Честита Нова!Нека да е здрава, светла и щастлива!Прегледах тук коментарите и имам един въпрос към вас, а и към другите участници във форума.Аспект от вида куинконс се сочи като противоречив, но когато са замесени слънцето и луната на партньорите, това противоречие не е ли с положителна окраска?

 53. Муси Дачева каза,

  Писа на януари 8, 2011 @ 0:35

  Били,
  много планети в 4 дом в наталната карта, дават силна свързаност с родно място,корени, изразена наследственост, силна потребност от стабилност и сигурност.
  Когато Слънцето на партньора е там, това е добро указание, че с този човек може да се постигне стабилност и може да даде усещане за сигурност.

 54. Муси Дачева каза,

  Писа на януари 8, 2011 @ 0:37

  Р-Роси,
  в синастрията е по-скоро аспект, който може да се приеме за значим, показва контакт между картите и е добър знак за взаимноприемане.

 55. Надя Кирилова Чилева каза,

  Писа на януари 8, 2011 @ 6:03

  Добър ден.Най-напред искам да Ви пожелая една много хубава 2011 г.Много здраве и късмет.Сега към моя въпрос родена съм на 31.07.1958 г. в гр.София,от дълго време живея разделено от дъщеря си Радина Николаева Чилева родена на 26.09.1989 г. в гр.София. Интересува ме дали тази година 2011 г. звездите ще спомогнат да заживеем отново заедно.Благодаря много.С уважение.Н.Чилева

 56. Муси Дачева каза,

  Писа на януари 8, 2011 @ 12:23

  Надя Кирилова Чилева,
  какво общо има въпроса ви със статията,към която го задавате?

 57. Richenel каза,

  Писа на юли 3, 2012 @ 20:24

  Здравейте госпожо Дачева.Бих искала да ви попитам в кой дом от моя хороскоп попада Слънцето на приятеля ми и обратно?Родена съм на 07.09.1988 в 00:15 а пък той на 21.06.1984 но не знам часа.Благодаря.

 58. Муси Дачева каза,

  Писа на юли 4, 2012 @ 10:26

  Richenel,
  рожденото Слънце на приятеля ви попада във вашия 1 натален дом.
  Къде попада вашето в неговата натална карта може да се разбере, само ако се знае неговото точно време на раждане.

 59. Надя каза,

  Писа на август 31, 2014 @ 23:22

  В подкрепа на публикацията ще кажа следното:
  Рожденото ми Слънце попада в 1 натален дом на съпруга ми. Неговото рождено Слънце попада в моя 7 натален дом,включително рождените му Венера, Юпитер, Сатурн и Меркурий. Имам 30 годишен брак.

 60. Муси Дачева каза,

  Писа на септември 1, 2014 @ 10:29

  Да, в 1 и 7 дом е добра основа за дълъг брак. :) Поздравления!

 61. Теодора каза,

  Писа на май 26, 2016 @ 19:48

  Здравейте госпожо Дачева.бих искала да знам за тази комбинация как би се получила….5.1.1972 в 4.00часа .и 20.12.1982…час не знам…много ви благодаря

 62. Муси Дачева каза,

  Писа на май 27, 2016 @ 11:04

  За лични астроконсултации ми пишете на mussydacheva@abv.bg

 63. Ина каза,

  Писа на май 28, 2016 @ 19:13

  Здравей Муси,
  Преди време правихме консултация и ми беше казала, че моето слънце е в десети дом на съпруга, а неговото в моя първи. По-горе прочетох, че това значи силно привличане в началния период. Значи ли това, че след време няма да има привличане към мен? Може ли да се тълкува, че за единия партньор брака е по- добър от колкото за другия?
  Поздрави

 64. Муси Дачева каза,

  Писа на май 29, 2016 @ 14:04

  Ина,
  могат да се правят различни интерпретации като се гледа синастрията и другите кореспонденции в рождените данни. При вас обаче се вижда,че има едновременно влияние и на двата положителни фактора на Слънцето на партньора в моята натална карта, като това слънцата да бъдат в 1 -ви и в 10-ти дом. Едновременното влияние на двете позиции е силно и задържащо,дава здрава и трайна връзка,независимо от трудностите.
  Във всяка връзка има периоди,по-кратки или по-дълги, когато единият партньор не се чувства комфортно. Причините могат да бъдат много. Ако виждате причината, ще намерите и път да балансирате нещата. Но усилията трябва да са и от двете страни. Да се угажда на партньора,за да се чувства той по-добре, е дълго, трудоемко и безмислено упражнение, което в крайна сметка не дава резултат.

 65. Миглена каза,

  Писа на май 29, 2016 @ 15:36

  Здравейте г-жо Дачева в кой дом попада слънцето ми в това на приятеля ми и обратното родена съм на 18.10.1974 в 0.30 часа а той на 16.06.1970 в 1.00 часа и доколко сме съвмеатими. Благодаря предварително!

 66. Муси Дачева каза,

  Писа на май 29, 2016 @ 20:26

  Миглена,
  в този сайт можете да си направите рождена карта на двамата.
  А анализ на това доколко сте съвместими се прави в астроконсултация, за която трябва да ми пишете на mussydacheva@abv.bg

  http://www.astro.com/cgi/ade.cgi?lang=e&ract=xx687474703a2f2f7777772e617374726f2e636f6d2f6367692f61636c63682e6367693f627479703d616363266c616e673d65

 67. мариана григорова каза,

  Писа на май 31, 2016 @ 15:13

  негово слънце в мой осми дом, неговото да речем в 11-ти, в този случай единствено аз ли ще изживея темите по осми дом, или и той ще изживее енергията по този дом, силно и фатално привличане, страст, болезнени преживявания и т,н Или той ще ги приема единствено през призмата на 11 дом, благодаря предварително!

 68. Муси Дачева каза,

  Писа на юни 1, 2016 @ 8:23

  мариана григорова,
  при комбинация 8 / 11 дом има значително разминаване в интимната страна на връзката. За единия тя е по-дълбока, по-емоционално обвързваща, докато за другия е доминиращо приятелското чувство. На друга плоскост, 8 дом е и материалното състояние на партньора, общите притежания,общите инвестиции, а 11 дом е работата в екип,сбъдването на споделените желания, необвързаните връзки. Така че не бива да се буквализира значението, а да се гледа на комбинацията в един по-разгърнат на различни нива план.

 69. мариана григорова каза,

  Писа на юни 1, 2016 @ 10:34

  благодаря, много здраве и звездно вдъхновение ви желая!

 70. Нина каза,

  Писа на ноември 5, 2016 @ 20:36

  Здравейте.Много малко пояснение искам по този въпрос,защото моето Слънце попада в 10 дом на бившият ми мъж и никога нямахме разбирателство.Аз 21.08 .1973 3:40 ч,той 26.03.1966г.11:30чТакава омраза от него към мен никога не съм срещала в живота си от друг човек.Въпреки,че съм давала много шансове на този брак,след 23 години нищо повече не можеше да ме убеди,че имаме астрологична съвместимост.Имам нужда от обективно мнение на Астролог какъвто сте Вие.И благодаря за отговора предварително

 71. Муси Дачева каза,

  Писа на ноември 7, 2016 @ 12:46

  Нина,
  вашето рождено Слънце не е в неговия 10 дом. В грешка сте.
  Той има асцендент Рак и вашето Слънце в Лъв попада в неговия 3-ти натален дом.

 72. G каза,

  Писа на ноември 19, 2016 @ 14:45

  Здравейте!

  Моето Слънце, Венера и Меркурий попадат в 7-я дом на човека, който ме интересува, както и неговата Венера попада в моя 7 дом. Въпреки това, нещата между нас се разпаднаха. Чудя се дали това е окончателно или някой ден отново ще възобновим отношения?

 73. Муси Дачева каза,

  Писа на ноември 20, 2016 @ 13:25

  G,
  акцентирането на 7-ми дом дава основа за партньорство. Но понякога е повече за професионално, отколкото за емоционално.

 74. M каза,

  Писа на март 20, 2017 @ 22:55

  Здравейте, Муси!
  Опитвам се да разтълкувам една синастрия. Слънцето на жената е в 10ти дом на мъжа, докато неговото е в нейн 4ти. До тук чудесно. Но има няколко неща, които са ми силно интересни. Например мъжкото МС, както и Венерата му, са в съвпад със Северния Лунен Възел на жената. От своя страна, женското МС е в съвпад с куспидата на 5тия му дом. Как може да го тълкуваме?

 75. Муси Дачева каза,

  Писа на март 27, 2017 @ 12:30

  Синастрията е сложна задача. Трябва да се вземат всички налични данни, а не отделни позиции и връзки.

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог