Уран в Овен 2010-2018

TemUrFvМуси Дачева

и третата индустриална революция – трансхуманизма

В края сме на транзита на Уран в Овен,започнал на 28.05.2010 година, ретрограден се завръща в Риби на 14.08.2010 и от 12.03.2011 година отново е в Овен, този път за седем години напред.

На 15.05.2018 г Уран преминава в Телец, след ретроградност е в Овен от 6.11.2018 г, на 6.01.2019 г се обръща и се установява в Телец на 6.03.2019 година, до 7.07.2025 т,когато ще направи първото влизане в Близнаци.

Уран обикаля зодиака за 84 години, такъв е интервалът от време, през който навлиза в Овен и започва нов планетарен цикъл. Уран е носител на новото, разрушавайки старото и установеното. Огненият знак е пионер и първопроходец, което създава условия за добро стиковане между планета и знак. Затова в годините, когато Уран влезе в Овен, натрупаното количество се проявява смело и спонтанно като ново качество. Планетата и знака имат качеството смелост до безразсъдство и спонтанност на проявлението. Това което се случва по Уран, е внезапно, рязко и категорично като светкавица в бурна нощ.

Овен като първи знак на зодиакалното семейство, е най-индивидуалистичен и ориентиран към себе си. Но огледалото му, знакът срещу него е Везни, знакът на партньорството, което го прави силно свързан с другите. Уран, като управител на Водолей, е ориентиран към общността, интересите на групата. Така комбинацията Уран и Овен поставя отделната личност във фокуса на общността, подложена на изследвания, дисекция, разделяна до възможно най-много части и събирана отново. В резултат от два пола се оказахме с 36 такива.

Уран е символ на човешкия стремеж за свобода и отхвърляне на ограниченията, но и на слободията и анархията. И планетите и знаците имат както позитивно, така и негативно проявление. Ако обърнем поглед назад за тези осем години транзит през Овен, виждаме колко се промени света, до степен на социална лудост обхванала всички прослойки и всички сфери на човешката дейност.

Планета на реформизма и трансформацията, на оригиналните идеи, на новите технологии, Уран се проявява като по-висшата октава на Меркурий. Когато е открита планетата през 1871 година от У.Хершел, тя е била в Близнаци, знака на ума, мисленето, комуникациите, обработката на информацията. Затова едно от проявленията му е в сферата на образованието. Един материал отнасящ се за глобалните промени в образованието ме впечатли и споделям части от него с мои коментари. Целият текст можете да прочетете в посочената връзка.

“Форумът на Агенцията за стратегически инициативи към Московското училище за управление „Сколково“, преминал в Москва под надслов „Маршрути и стратегии на движението в нови модели на образованието“, остана почти незабелязан от медиите. Както е посочено на официалния сайт на организатора на тази поредица от форуми по целия свят – програмата Global Education Futures – „това е международна платформа за сътрудничество, обединяваща лидери в глобалното образование“. Тук администратори от национални и наднационални нива се събират за обсъждане и внедряване на необходимите трансформации в образованието в световен мащаб. Думата трансформация в случая е ключова.“

Програмата Global Education Futures е представена в множество сайтове и в социалните мрежи. Твърди се, че е възникнала от 2008 година. От 2014 г. започва да се развива в глобална мрежа от наблюдатели, които възприемат образованието като средство за социална трансформация. От края на 2016 г. Са вече международна общност от практически ориентирани лидери, които култивират експерименти и прототипи на учебни формати и бъдещи екосистеми.

Унищожаване на националното образование и замяна с глобално

Става дума не просто за унищожаване на националното образование с цел внедряване на глобално; задачата стига и по-далече – да се трансформира самият човек – на биологично и психофизично ниво. Образованието е само едно от стъпалата. Странно е, че медиите не обърнаха внимание на тази среща, а и дали е възможно сериозно да се възприемат тезите, звучали на форума – внедряване в реалността на такива фантастични идеи като „утробно развитие“? На дневен ред са използването на ноотропни лекарствени препарати в образованието и на други начини за подобряване на когнитивните способности на учениците. Според плановете на иноваторите в образованието, след 2019 година ще бъде достигната решаващата точка на прехода – ще се премине към нов тип обучение на децата, когато дори електронните учебници вече няма да са им необходими. Това става в утробното развитие, а след него се преминава към „набор от гени“ за създаване на „нужните компетенции“.

Според Олга Четверикова – учен и публицист, доцент към катедрата по история и политика на страните от Европа и Америка в Московски държавен институт за международни отношения (МГИМО), член-кореспондент на Академията по геополитически проблеми: „ Всичко това са части от един трансхуманистичен проект. Ако се върнем към самото начало, няма как да не отбележим, че в момента в света се води Трета технологична революция или Трета индустриална революция. Източникът на тези промени са САЩ, които днес определят стратегическата насока. Ключовите инструменти са новите технологии – нано-, био-, информационни, когнитивни технологии, които се наричат ​​NBIC-технологии. Те целят да променят „природата“ на човека, неговата сила и способностите на мозъка му. Тяхната основна задача е да създадат такива условия, в които би могло спокойно да се правят експерименти върху човека. Ако преди е съществувала християнска, хуманистична визия за човека, според която той е върхът на творението, съвършено същество, то новата концепция изхожда от това, че човекът е несъвършено същество, което трябва да бъде радикално променено.“

След сексуалната революция от 60-те, и развихрянето на джендър идеологията в края на миналия и началото на този век (изт. http://glasove.com/categories/glasovete-koito-pomnim/news/globalnata-seksualna-revolyuciya) навлизаме в нова, тази на трансхуманизма.

Tрансхуманизмът е международно, културно и интелектуално движение, чиято цел е фундаменталното трансформиране на човешкия живот чрез предоставяне на технология, която значително ще разшири интелектуалните, физически и психически способности. „Трансхуманистите се делят на два големи лагера: тези, които искат „просто” да подобрят човешкия вид, без да се отказват от неговата човешка същност, а напротив, като я подсилват, и тези, които като Курцвейл пледират в полза на „технопроизводството” на „постчовечество”, на създаването на нов биологичен вид евентуално чрез хибридизация на човека с машини, притежаващи физически способности и изкуствен интелект, безкрайно по-висши от нашите.“(изт. http://www.kultura.bg/bg/article/view/26045).

Да, тази концепция се нарича . Тя се разглежда като продължение на хуманизма, но на практика това е самоубийството на хуманизма, защото тя ползва от него само едно – тезата за правата на човека. И според това право на човека се провъзгласява промяната на неговата природа и съзнание, в резултат на което се получава съвършено ново същество. Изхождайки от това, американците тотално пренастройват технологиите и човека, което трябва да доведе до промяна на социалното виждане и визията за човешкото общество.

Създава се общество от две групи: елит, избрани; и другата част на обществото – хора, върху които могат да се правят експерименти по силата на това, че концепцията за човека се променя, човекът се превръща в биологичен обект. Някои наричат това „хора на един бутон“. Това е нов подвид на човека – „служебен човек“.“

Вече не става дума нито за класово общество, нито за социални групи, нито за слоеве. Много ясно се променя самата концепция за обществото – то се състои само от две групи. В съответствие с това се променя и цялата система на социалните отношения, образованието, здравеопазването, променя се цялата сфера на културата, тъй като се утвърждава нова визия.“

НАСА и Google създадоха Институт по сингулярност, който се занимава с трансхуманистични проекти и подготвя създаването на свръх-интелект. Защо институт по сингулярност? Защото трансхуманистите изхождат от това, че изкуственият интелект ще бъде създаден през 2045 година и ще настъпи такъв момент, когато фактически свръхинтелектът ще замени човешкия. Ще възникне въпросът – а защо въобще са нужни хора, щом има свръхчовешки интелект. И тогава не се знае в каква посока ще тръгне науката; ще има преврат, който ще наречем сингулярност, когато изкуственият интелект ще стане по-силен от човека.“

Променя се цялата система на образованието по западни стандарти
Задачата е да се унищожи съвременната система на образованието и да се унищожи суверенната система на науката. Всичко започна през 1990 година, но особено силно се прояви през втората половина на 2000-те години, защото преди това само се подготвяше почвата. Нашето образование се е превърнало в сфера на услуги, после те ни включиха в Болонския процес, т.е. в единния европейски пазар на образователните услуги, и по този начин нашата система започна да работи по западни стандарти. През последните години европейската Болонска система обяви, че създаването на единно европейско образователно пространство е завършено и постави друга задача – да се внедри в световното образователно пространство. А там доминират американските университети – частни корпорации, които контролират глобалния пазар на образователните услуги.“

Образованието в услуга на едрия бизнес

Става дума за това, че такава форма на образование като „учител-ученик“ се запазва само за много тесен кръг лица, а останалото образование преминава в онлайн-обучение. Добре образовани хора няма да има – на това се слага кръст, забранено е. Оттук нататък се подготвят хора „на един бутон“, които ще могат да изпълняват определени задачи. И понеже конюнктурата се променя, нуждите се променят, значи и човекът може да бъде преустроен. Това се нарича „обучение през целия живот“. Тоест, според потребностите на пазара на труда, според нуждите на поръчителя от едрия бизнес, човек за няколко месеца ще преминава през „нова сглобка“, ще променя своите компетенции. Зад един такъв термин като „непрекъснато образование“ на практика се крие нещо съвсем друго.

Преустройва се цялата система на средното образование, което също преминава под знака на тясната компетентност. В момента има заинтересованост от ранна професионална ориентация. Но това не е онази професионална ориентация, която съществуваше в съветските училища – детето получаваше добро базово образование, дори може да се каже, че всички деца получаваха елитарно образование. Сега хората още в периода на ранното им детство ще ги „пускат“ по определени професионални коридори, те ще получават много тесен набор от умения, който по никакъв начин няма да им позволи да получат пълноценно образование дори и самостоятелно.

За да не възниква желание за получаване на някакви добри, фундаментални знания в училище – преустройството започва още в детската градина. Във федералния общообразователен стандарт за 2013 година за предучилищно образование (преди това се наричаше предучилищно „възпитание“, а сега това е стъпало на непрекъснатото образование), вече има положение, според което децата могат самостоятелно да определят съдържанието на своето образование. А предучилищното образование вече е от три месеца до седем години.“

Утробно“ образование

„Да, в преднаталния период. Целта е да се въздейства на детето още в утробата на майка му, за да бъде със сигурност обезпечен необходимия набор от данни.
Вярно ли е, че следващата цел е определеният набор от гени веднага да се продава? Това е нещо като ?(Евгениката е приложна наука и биосоциално движение, целящо подобряването на човешките наследствени белези чрез различни форми на вмешателство в човешката популация – бел.ред.)
Да, това е вече трансхуманизъм. Когато в епруветка ще се правят въз основа на гените нужните им човечета. Това е вече Олдъс Хъксли и неговият „Прекрасен нов свят“, когато ще има няколко касти – прислуга, работници и управляващи.“

Евгениката се възражда

Евгениката възниква в края на 19-ти век като намира много добър прием в САЩ и печели възхищението на Адолф Хитлер. ( изт. https://iskamdaznam.com/kak-amerikanskata-evgenika-vda-hnovyava-natsistite/) „До средата на 30-те, 32 щата прокарват закони, регулиращи правата на гражданите да се възпроизвеждат. Някои залагат на по-леки санкции и забраняват смесването на расите, докато други дават на граждани властта да отвличат деца и да им прилагат сериозни хирургически процедури без тяхното съгласие.“

След ретроградност в Риби, Уран се установява в Овен на 13.01.1928 година, като окончателно излиза от него на 28.03.1935 година. Началото на прехода на Уран през Овен се свързва с Голямата депресия през 1929 година и световната икономическа криза, като в следващите години се развива квадратът му с Плутон от Рак. През 1933 година, когато Нацистката партия в Германия идва на власт, тя налага брутален режим на евгеника. Издават се антиеврейски закони, изключват ги от секторите на политиката, професиите и гражданското дело. Тези закони затвърждават отношението през 1935 година, когато Уран преминава в Телец като се криминализира бракът на германци с евреи и имането на деца от тях. Следват масови убийства на германци с увреждания, стари, млади, деца. Нацистката евгеника поставя основна цел пред момичетата с добро потекло да раждат, и раждат. Така евгениката се сдобива с лоша слава и се спотаява под крилото на генетиката за няколко десетилетия.

Днес, 80 години по-късно, Уран в Овен, в квадрат с Плутон, но този път в противоположния на Рак знак Козирог, тя възкръсва под друго име като трансхуманизъм. С протекцията на Плутон в Рак преди осем десетилетия се е целяло ограничаване популацията на една категория хора, от обявено „ниско“ качество, и подкрепа възпроизводството на друга, обявена за висша раса. Сега Плутон от Козирог, от 2008 година насам, участва в засилване разделението на хората, народите, държавите на нива и качества,поставяйки ги в рамките на контролирано развитие.

След хубавите фрази за признаване на образованието като основно човешко право се свалят всички бариери пред експериментите с човека. Проектите предвиждат създаване на общество от две нива: елит- „избрани“ и „човешки материал“- ресурс, с който могат да правят, каквото поискат. Стремежът е посредством целенасочено образование да се създаде нов подвид на хора, превърнати в роби. Проектът се реализира в рамките на цялото човечество и това вече не се крие.

При нас в последните години станаха очевадни опитите за намеса в историята ни, и в образованието, за промяна на учебните планове от разни фондации и НПО-та, нароили се с финансова подкрепа отвън.
В Русия:
„В този проект Русия се използва като експериментално поле. Тук народът е лишен от каквито и да било механизми да контролира властта, при нас режимът на олигарсите пречи на самоорганизацията и защитата на правата на хората. И още нещо много важно – Русия е имала много сериозни разработки в научно-техническата сфера. А сега те ги използват за свои цели. Спира се финансирането на разработките, които са в интерес на народа, тях просто ги премахват. Това е причината за преустройството на Академията на науките, за преустройството на висшето образование. Те оставят само онези сфери на научни изследвания, които се вписват в глобалния трансхуманистичен проект. В Русия има база от интелектуални роби. Защо сега именно заговориха на високо ниво за необходимостта от спиране на изтичането на мозъците? Правилно, защото вече 150 хиляди наши учени са зад граница. Те се вписаха в системата и работят в рамките на проекта, но тези „мозъци“ може вече да се използват и тук, в самата Русия – вече няма нужда да ги прехвърляш навън, щом форсайт-проектът „Образование-2030“ и много други експериментални проекти са одобрени от Министерството на образованието и напълно съвпадат с принципите на трансхуманизма – тоест, с новия фашизъм.“ 

И това вече не са само проекти и програми, а реални действия,които ще се разгръщат в следващите години на придвижване на Уран (новите технологии) през Телец ( парите,притежанията,практическата полза)

В Индия:

Традиционната образователна система в Индия редовно е критикувана за лошото ѝ качество, а учениците в крайна сметка взимат въпроса в свои ръце, пише Quartz.

До 2021 г. онлайн образователната индустрия се очаква да достигне 1,96 млрд. долара – огромен скок от отчетените 247 млн. долара през 2016 г., сочи нов доклад на Google и KPMG.

Въпреки че преквалификацията и сертифицираните онлайн курсове продължават да са най-голямата категория днес, особено популярни са сред работещите в индустрията за информационни технологии, докладът прогнозира, че допълнителното основно и средно образование ще доминират в тази област през следващите няколко години. Причината е, че учениците от по-малките градове ще се възползват от все по-големия достъп до интернет.“

Докладът, озаглавен „Онлайн образование в Индия: 2021“, прогнозира също, че курсовете за подготовка за тестове ще са най-бързо растящата категория, тъй като желаещите да станат инженери или да работят в държавните служби търсят по-добра подготовка, за да вземат приемните си изпити.“ (изт.https://www.investor.bg/web/456/a/bydeshteto-na-obrazovanieto-v-indiia-e-onlain-240318/)

4 май 2018 година

Основен източник на  цитатите: “Идеолозите на трансхуманизма представиха проекта си за глобалното образование на бъдещето” Превод: Снежана Лоза / Memoria de futuro, Източник: Nakanune.ru
http://www.memoriabg.com/

Всички права запазени.


 

Етикети: , , ,

3 коментара so far »

 1. Мария каза,

  Писа на май 5, 2018 @ 22:47

  Ако всичко това се осъществи, ще живеем в света на Иван Ефремов от книгата Часът на Бика – излиза,че човекът е пророк.

 2. Zoe каза,

  Писа на май 9, 2018 @ 18:37

  Муси, благодаря за навременното просветление! Преди ден дискутирахме с приятелки какво се случва с децата ни, с образованието, с търсенето на посока за тях и прочитайки статията съм поразена от точния момент, в който информацията стигна до мен!Благодаря!

 3. Виолета Маркавитц каза,

  Писа на май 13, 2018 @ 7:16

  Благодаря за съдържателната като информация статия, госпожо Дачева!

  Нямам представа как се е променил учебно- възпитателния процес отпреди 10 години насам в българските училища, но в немските образователни заведения- същия е пълна трагедия. Като цяло, образователната им система е коренно- различна от нашата и не бих казала, че води до положителни резултати, сравнявайки нивото на знания и очаквани усвоени компетенции в определена учебна дисциплина на децата в еднаква възрастова група. Лично за мен, учебната система на Изтока надвишава в пъти тази на Запада, така щото реалните факти сами по себе си “говорят” за пълноценното личностно развитие и задълбочените когнютивни умения на нейните последователи.

  С най- добри пожелания за усмихнато лято,

  Виолета :)

Коментар RSS

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Eve за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  2. gravatar Муси Дачева за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас
  3. gravatar Муси Дачева за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  4. gravatar дафи за Седмичен хороскоп 22-28 февруари 2021
  5. gravatar Димитрина Попова за Номерологичен Календар – личен, дневен хороскоп за вас