MатрицатаV

Ключът за завършване

Том II

Вал Валериан

Още една книга за 21 век от Leading Edge Research Group

Информация за Много Напреднали, Диминантни и Финални Инкарнации от 3-та плътност

(от гледна точка на една Финална Инкарнация от 3-та плътност)

ЗЛАТНО ИЗДАНИЕ

Май 2004

Редактирано от Вал Валериан

Увод на автора

Забележка: Цялостното разбиране на този втори том от Матрицата 5 е невъзможно без информацията дадена в първия том на поредицата. Настоящият материал е представен въз основана презумпцията, че читателите вече са прочели първия том.

Когато завърших материала на Матрицата 5 – том първи Търсене на Духа – Крайният предел, казах на Вал, че нямам какво повече да добавя. И наистина имах предвид точно това – тогава. Докато първият том на Матрицата съдържа всички ключове, необходими за излизането ви от Играта, тогава аз нямах представа, че тя съдържа и семената на Ключът за завършване. Ключът за завършване, обаче НЕ е индивидуален ключ. Всички индивидуални ключове остават в първия том. Към тях няма какво да се прибави макар, че можете да намерите допълнителни свои второстепенни ключове, които да подпомогнат индивидуалното ви развитие в рамките на вашите индивидуални преживявания. Ключът за завършване е съвсем друго нещо, както тепърва ще разберете.

Във филма Боговете сигурно са полудели (The Gods Must Be Crazy) едно идеализирано бушменско селище е представено така, сякаш го виждаме преди. В съответното DVD има допълнителни снимки на това как представеното е невярно спрямо положението днес. Дават как са занесли компютър в селото и са показвали на него фирма. Чуждестранни туристи посещават това племе и внасят там допълнителни промени. Това селище бива погълнато точно както Боргите асимилират другите планети. Боргите на Земята днес са САЩ и Англия. Зад видимите са ръцете на извънземните последователни Инкарнации.

За щастие, голямата част от нашите едновременни инкарнации са в Играта преди периода на Края на Играта на Земята. При все това, ВСИЧКИ едновременни Висши Аз имат няколко инкарнации по време на периода известен като Край на Играта на Земята. Тези преживявания са пресечната точка на пътища на едновременните и последователните инкарнации. Това ще повлияе на вашите лични възгледи щом завършите.

Докато правилата на Играта се спазват, съществуват и такива Висши Аз, които непрекъснато търсят вратички и начини за разширяване. Те не искат Играта да свърши – толкова привързани са към пътя на последователните инкарнации. Това показва тяхната духовна незрялост и силата на полярностите, особено на Тъмните и на силата над другите. Тъй като Висшите Аз нямат Тъмна сила над другите Висши Аз в по-високите плътности, способността да я преживяват по време на Играта и по пътя на едновременните и по пътя на последователните инкарнации, е като наркотик за тях. Това е една поредица на пристрастени, която те ще имат нужда да прекъснат, за да напреднат.

При все това, тази галактическа Игра ЩЕ свърши. Възможно е извънземните от Орион, Сириус, Плеядите и много други да останат само спомен от тази игра в трета плътност и като огромно количество преживявания, които да споделяме и които са от жизненоважно значение за това, което следва в предстоящия ни път.

След като Висшите Аз с едновременни инкарнации на Земята напуснат и Земния Планетарен Дух напредне, Ключът за завършване вече няма да е нужен и ще се разпадне, тъй като е предназначен за специфични цели.

В този том има информация за онези, които са усвоили даденото в първи том и искат нещо повече. Сегментите от този том никога няма да бъдат качени в сайта. Ако не сте прочели и разбрали казаното в първи том, не сте готови за настоящия. Докато самият аз напредвам в своето развитие на Събудена Финална Инкарнация, споделям с вас допълнителните неща, които откривам. Аз не съм същият както когато пишех първи том. Ето как работи духовния напредък. Продължавайте да наблюдавате разпадането на Земята на едновременните инкарнации. Всичко беше добре докато траеше, но вече е изхабено. Време е да завършваме!

Авторът

Проектът Матрицата 5 – Земята от трета плътност

Май 2004

Коментар за илюстрациите

Направени са 3 нови илюстрации:

Първата от тях представлява рисунката на корицата. Златната аура около копията на Матрицата 5 златно издание, обгръща цялата книга и осъществява въртеливо движение по посока на часовниковата стрелка над корицата – нещо като обърнато торнадо с нишки от златна енергия отдалечаваща се под формата на спирала от книгата. Действителният нарез не е толкова широк както е показано на графиката, но ако я погледнете увеличена ще видите как изглежда. По нататък ще научите как се активира енергията.

Втората и третата илюстрации изобразяват златни нишки, които се движат, за да образуват двойната спирала на Ключът на завършване. Както и рисунката от корицата на том 1, където не беше възможно да се посочат над 1500 инкарнационни нишки, които излизат от Висшия Аз, така и тук стотиците оформени като златни нишки енергии от Земята, които съставляват двойната спирала не могат да бъдат показани.

Енергиите от златните нишки идват от копията на Матрицата 5, които са активирани на Земята. Отнело е 9 месеца, за да се разпространят достатъчен брой копия по Земята в необходимите точки от нея, за да накарат енергията на двойната спирала да се активира. В своя ум, визуализирайте фини златни енергийни нишки, които се движат от земните маси по цялата Земя. Двойната спираловидна енергия се образува точно над земната атмосфера и продължава по златната нишка наклонена под ъгъл 50 градуса спрямо Земята.

Втората илюстрация също показва Златната Струна, която беше създадена като първа част от Ключът за Завършване през март 2003. Първоначалната енергия на Златната Струна имаше масивно златен цвят. Двойната спираловидна енергия не е толкова блестяща или широка както е показано на рисунката. Златната Струна е централната част. Двойната спирала се вие около Златната Струна без да я докосва.

Докато графиката показва само Златната Струна/двойна спирала формирана над северна Европа, Ключът за Завършване е фиксиран в астралното пространство под ъгъл 50 градуса. Земята от 3-та плътност продължава да се върти около нея. И северното и южното полукълба преминават през Златната Струна докато Земята се върти. Златната Струна се издава малко отвъд противоположния край на Земята и свършва малко след излизането си в долния ляв край на картината.

Втората картина е по-близък план на Земята. Третата илюстрация отново е поглед по-отдалеч и показва левия край на Златната Струна. Обърнете внимание, че златните навивки от енергия се движат от земните маси навсякъде над Земята. Те не проникват в самата Земя. Златната струна, която пронизва Земята, също показва използването на Ключа за Завършване от Земния Планетарен Дух.

Четвъртата илюстрация е галактически поглед на Ключа за Завършване, който е най-впечатляващ, когато го гледам от тази точка. Сивкавият облак намиращ се в горния десен край е последната част от ключа, която трябва да се покаже. Това е мястото, където се намират Висшите Аз с едновременни инкарнации. От това галактическо разстояние Златната Струна изглежда като тъничка, но ярка златна линия, която може да се види от всяка точка на нашата Галактическа Игра.

Матрицата 5 Златно издание и астралните събития

Днес получих своето копие от Матрицата 5 Златно издание. Докато държах отпечатаната книга ми беше казано, че „цикълът е завършен”. Това, което беше произлязло от моя Висш Аз, както и от някои други Висши Аз, се беше проявило напълно в по-висшите плътности. В Библиотеката във Фокус 27 се появи нещо, което ми се стори като фойерверки – никога преди не съм виждал нещо подобно там и затова бях изненадан. Цялата сграда с Библиотеката започна да изглежда различно с мигащите светлинки по рамката й. Там имаше много хора, наредили се на опашка за да получат Матрицата Златно издание. Когато излезе второто издание, аз знаех, че тя ще се търси. Но активността около Златното издание е бледа в сравнение със сега, когато вътре се съдържат ВСИЧКИ необходими ключове.

Когато хората се появят при Златното издание, те го докосват и се отместват. Докато те са в състояние да вземат астрално копие на М5 Златно издание, виждам, че попиват книгата посредством Роут. Те просто я докосват и цялата книга с всичките й аспекти, се абсорбира в съответното лице и се предава на техния Висш Аз. Страхотно е да се наблюдава това. Това е един златен импулс, който преминава през тях нагоре по енергийния поток и отива в техния Висш Аз. Това е начинът да се комуникира в по-висшите плътности, който е оптимален. Щом някой попие този Роут за М5, той се отдалечава и избледнява от Библиотеката и на мястото му застава следващия. Неколцина избраха не само да вземат Роут, но да получат и отпечатаната версия със себе си. Някои повече ценят копието, което могат да подържат за малко.

След това бях отведен отвъд Земята, където видях нещо, което изглеждаше като златна струна преминаваща през центъра на планетата. Този обект е толкова огромен, че когато се придвижи отвъд тази галактика все още се вижда в далечината като маяк. Дължината му се равнява на около половината от ширината на галактиката. Разположен е под ъгъл 50 градуса като горния му край е под ъгъл спрямо земята, а долния му край е отляво на южния полюс. Не е дебел. Представлява здрава, златна струна или въже. Казано ми е, че подпомага излизането от Играта и ще се използва в помощ на Финалните Инкарнации в комбинация с Времевата Връзка при напускането на Играта от всеки Висш Аз. Вижда се от Висшите Аз с едновременни инкарнации и от всички Събудени Финални Инкарнации. Други Много Напреднали Инкарнации също могат да получат възможността да го видят, когато станат готови за това. Златната Струна не може да се използва след като Финалната Инкарнация на Висшия Аз е приключила със свикването на инкарнациите посредством Времевата Връзка.

Висшите Аз МНОГО се радват за появата на финалния елемент за излизане от Играта. За Висшите Аз с Едновременни Инкарнации той показва Края на Играта. Това е светлината в края на тунела. Отдавна очакваните ключове са в първи том на М5. Сега тя се чете по цял свят. Тези ключове позволиха на Тази Златна Струна да се прояви. Останалото зависи от всеки от вас и особено от вашата Финална Инкарнация независимо къде във времето съществува тя. Вие вземате участие в ЖОКЕРА – нещо, което е било планирано преди еони.

Видях, че в златната струна има тънки нишки от енергия, които провеждат енергията в тази Струна. Когато проследих тази енергия обратно до нейния източник установих, че тя идва от тези златни нишки се излъчват от копията на М5, които са пръснати по целия свят, както и от астралните копия на М5. М5 Златното издание пулсира със свои собствени уникални енергии. Тези отделни нишки създават дърветата, от които се състои гората. С всяко получено копие на М5 се прибавя нова нишка от това място. Златната енергия, която се движи от книгата, е течна и спокойна, а не твърда, но се отдалечава от книгата, която изглежда като самогенериращ източник свързан с определени висши Аз. Това ми изглежда удивително, докато го наблюдавам.

31 август 2003 докато спях помня, че бях в сивкавата материя в горния край на златната струна, която преминава през Земята. Чух да се използват думите „Край на Играта” и това, че сивият вортекс беше част от това. Пристъпих в енергийния вортекс и той не ми повлия, след това излязох от него и ми беше казано, че няма да ми направи нищо, което беше интересно, защото видях как вортексът засмука няколко неща, а после … се събудих.

6 януари 2004: определено има доста активност около златната струена/или жица, ако предпочитате – сега тя проблясва, докато двойната спирала от златна енергия се отдалечава от Земята. НЯМАМ идея какво означава това, но важното е, че активността значително е нараснала в сравнение с предишния път, когато проверих. Разбира се, това има връзка с Края на Играта, но засега не зная нищо повече.

Ключът за завършване

25 март 2004

Специален сегмент за том II

Настоящият сегмент е продължение към том 1 на Матрицата

Златната нишка беше създадена, когато държах своето копие от златното издание на Матрицата – Търсенията на духа. Златната нишка беше централната част от Ключът за завършване, но по онова време този ключ беше само отчасти на мястото си. Макар, че ми беше даден роут [енергиен файл с компресирана информация] за това събитие, той не се разгърна напълно докато не измина една година – 12 март 2004.

Говорех по телефона и обсъждах красивата илюстрация, създадена за том 2, когато този роут се отвори и бях залят с информация относно Златната нишка, сивата завихрена материя и двойната спираловидна енергия. Събитието, създало Златната нишка, беше допълнено с получаването от мен на физическия екземпляр от Матрицата V. Връзката, осъществена посредством моето докосване (дух) до завършения материал (скритият ключ), накара Златната нишка да се прояви. Това беше следващата фаза на едновременния път за придвижване, според сценария предвиден за периода от Земята до Края на Играта.

Според мен Златната нишка беше очарователно за погледа нещо, но аз не се замислих кой знае колко за нея, докато дълбокото преживяване по време на сън на 31 август 2003 ми показа, че сивата завихрена материя е втората част от Ключа за завършване.

Тази втора част представлява областта, където земният път на Висшите Аз с едновременни инкарнации се намират по време на Играта. Златната нишка свършва в тази област. Тази информация не биваше да се помества в сайта на Матрицата V или някъде другаде. След този ден отново се върнах към ежедневния си живот без да се замислям повече за това разкритие.

В началото на януари 2004 си седях на стола в къщи без да мисля за нещо специално, когато вниманието ми внезапно беше насочено към Златната нишка. С удивление видях колко много се беше променила. Сега тя имаше и отблясъци. Сега блещукаше, докато преди беше само солидна златна енергия. Но, което беше още по-важно, видях двойната спирала с движеща се, блещукаща златна енергия. Двойната спирала бавно се придвижва около Златната нишка без да се прилепва към нея. Двойната спирала се движи от Земята в посока навън, продължава нагоре, както Златната нишка, и влиза в сивото вещество. Какво предизвиква спиралата?

Придвижвайки се по-близо до Земята, от положение извън тялото си и гледайки от космоса, виждам стотици тънки златни нишки, които се движат над земните маси на Земята. Тези фини нишки са създали двойната спираловидна енергия. По една златна нишка енергия се излъчва от всяко прочетено Златно издание на Матрицата V.

Сега ето кое е интересното: когато някой получи копие от Матрицата 5 и го прочете, неговата духовна енергия е тази, която създава златната нишка, като активира скрития ключ в самата комбинирана книга. Тази нишка не може да бъде формирана по никакъв друг начин. Това се прави съзнателно от всеки от вашите Висши Азове, които знаят добре за проекта Матрицата V. Това е част от вашето участие в създаването на Ключа за завършване! Трябва да се отбележи и това, че определен брой копия от Матрицата V златното издание трябваше да съществува, за да може да се формира двойната спирала. Ето защо само моето копие не можеше да формира двойната спирала. Тя беше формирана през януари 2004, когато всички необходими компоненти за глобалната двойна спирала бяха на мястото си.

Тази отделна Златна нишка не може да бъде активирана в случай, че някоя последователна инкарнация прочете книгата (а те наистина имат някои копия от книгата) или ако някой само я прелисти, вместо да я чете. Тези, за които е написана Матрицата V имат най-здравите нишки, а вие сте разпръснати по ЦЯЛАТА планета.

Множество средно напреднали инкарнации също четат златното издание на Матрицата. Те се наслаждават на едни части от нея, на други – не, но когато я четат, техните Висши Аз също съдействат за активирането на двойната спирала като инициират нишки от техните книги. На Земята не съществува едновременна инкарнация, която да прочете книгата и да не активира златна нишка, свързваща с двойната спирала. ВСИЧКИ вие сте част от Ключа за завършване!

Спираловидната структура съдържа уникалната сигнатура на земните висши Аз с едновременни инкарнации. Ето защо никой друг ключ не би функционирал така, както ключът за завършване. Никоя друга формация различна от точно тази, няма да отключи тази „ключалка”.

Наскоро (на 4-ти март 2004) се приближих до ключа, като обърнах внимание на двойната спираловидна енергия. От това по-близко положение можах да видя, че има вибрация, която се излъчва от ключа. Той излъчва свой собствен звук, който е резултата от тази фина вибрация. Ако в гората падне дърво, издава ли звук? Само ако човек е откъм приемащия край на вибрацията, причинена от падането на дървото, е правилния отговор. Дори там да няма никой, обаче, дървото все пак създава вибрации в резултат от събитието.

Вибрацията на Ключа не би била там, ако не служеше на някаква цел. Честно е да се каже, че вибрацията ще улесни земния път на завършващите Висши Аз от „тук” до „там”. Най-добрият начин, по който мога да ви опиша вибрацията, е да ви кажа, че звукът е постоянен по интензивност, не трепка, и е приятен, с едва доловимо като полъх хармонично съчетание. Той е деликатен, а не бумтящ. Той е като две различни, но хармонични мелодии, слети заедно и това хармонизиране върви успоредно с формирането на двойната спирала.

Ако последователните инкарнации, които разберат за Ключа за завършване, се опитат да дублират структурата, за да променят правилата на тази галактическа Игра, няма да успеят. Всички участници в Галактическата Игра, преди навлизането им в нея, са приели правилата, които напълно разбират. Това, че някои искат да променят тези правила, докато са в Играта, може само да забави техния напредък. Това ще бъде реализирано след време от такива като кралицата от Орион. По това време, обаче, ние, земните едновременни инкарнации, отдавна ще сме напуснали Играта.

Някои от вас може да се запитат какво би станало, ако техните копия на Матрицата бъдат унищожени. Златната нишка, излизаща от вашата книга, не е физическо творение на трета плътност. След изграждането на нишката от енергията на вашия Висш Аз посредством инкарнацията на Висшия Аз, която държи физическото копие на Матрицата V, се създава негов астрален еквивалент. Това е астралното съответствие, което генерира златната нишка. Физическата книга съдържа онова, от което читателят с едновременен път има нужда, за да инициира процеса.

Това отнася копие/я/ от Матрицата V златно издание на ниво 27. Копието от библиотеката, за което съм споменавал, е източник на копия за онези, които искат да имат такива. Те също формират свои нишки към двойната спирала. Има Събудени Финални Инкарнации и Доминантни инкарнации, намиращи се в други времеви периоди, които са получили достъп до изложения тук материал. Това често се прави поради факта, че те имат инкарнации в периода с Края на Играта, които са влезли в контакт с Матрицата V златно издание и нейните вибрации са се разнесли от този Висш Аз.

Ако имате развито астрално зрение, когато погледнете към своето вече прочетено копие на Матрицата V Златно издание, ще видите златната аура около книгата. Тази енергия се движи по посока на часовниковата стрелка и образува обърнатата, завихрена като торнадо енергия, която създава нишката. Това е илюстрирано на корицата на книгата. Тези отделни вихрещи се златни нишки се присъединяват горе над цялата Земя, за да образуват двойната спираловидна енергия, която е третата част от Ключа за завършване.

Графичното изображение в том 2 илюстрира добре това. Ако държите физически ключ в ръката си, основната част на ключа „съответства” на земната част от илюстрацията. Дългата част на физическия ключ е представена от Златната Нишка с двойната спираловидно усукана енергия. Конфигурацията на отвора за ключалката на стандартния ключ е показана от движението на формираната като нишка двойна спирала, която се движи край Златната нишка. Ключалката, която ключът трябва да отвори е сивата област, в която Златната нишка/двойната спирала прониква. Ето къде се извършва свикването на проекциите вътре във всеки Висш Аз посредством Времевата връзка на Висшия Аз. Вече сме говорили за това. Вашата Събудена Финална Инкарнация ще приключи тази функция по завършването. Комбинацията от отделните златни нишки, двойната спирала и Златната нишка образуват Ключа за завършване.

Не е непременно необходимо инкарнациите с едновременен път да знаят това, за да излязат от Играта. Този ключ НЕ е индивидуален. Това е групово функциониращ ключ, създаден от едновременно инкарниращите се Висши Аз. На едно ниво можете да го сравните с част от церемониите по завършването на земните училища.

Това не означава, че „всички ние напредваме едновременно”, което е концепцията при последователните. Събудените Финални Инкарнации съществуват във ВСИЧКИ времеви периоди. Сега, с Ключа за завършване, който е готов и на място, те могат да се отделят от своите преживявания, когато им дойде времето. Това си остава много индивидуален момент. Ключът за завършване е основна помощ за всички Висши Аз с едновременен път. Освен другото, той е нещо като фар за всички Събудени Финални инкарнации, който показва прекия път към мястото, на което Висшият Аз се намира по време на Играта. Друга функция на Ключа за завършване, е да помага на Финалните Инкарнации да свикат останалите инкарнации във Висшия Аз.

Ключът за завършване е уникален за земните едновременни инкарнации. Ако човек се движи астрално отвъд нашата Галактическа Игра, Ключът за завършване е видим като много тънка, златна линия, която преминава от мястото, на което е разположена Земята, под ъгъл 50 градуса, до там, където се намират Висшите Аз с едновременен път. Ключът уведомява и останалите Висши Аз, които участват в Галактическата Игра, че настъпва Краят на Играта и че ние ще я напускаме. Това е и сигнал, че се излъчва една нова планета, развиваща се по едновременния път, и че Играта ще продължи.

Друго нещо, което трябва да се отбележи: На илюстрацията забелязвате, че Златната нишка прониква в Земята. Това позволява на Земния Планетарен Дух също да използва Златната нишка от енергия при своето завършване. Симбиотичната връзка на природата и Висшите Аз с едновременен път е в своя финален етап. Планетарният Дух не се движи нагоре по Ключа като нас, но ние помагаме на този дух да завърши и стигне до следващото ниво и по-висшия път. Земята се подготвя да напусне Играта в трето измерение – вече описахме това.

Сега, когато този Ключ е готов, той е и многоизмерен. Това налага да бъдат схванати някои концепции, които не е наложително да схващате точно сега. Те ще ви станат ясни СЛЕД завършването. Важно е обаче да се съсредоточите върху своята текуща инкарнация и преживявания в това измерение, а не да бъдете отклонени. Но ако имате това изгарящо желание за нещо повече И вашият Висш Аз реши, че е необходимо да знаете, можете да проучите Библиотеката. А ако не можете – значи това е моментно любопитство, стимулирано от природното ви любопитство. Това също е част от Края на Играта – желанието да знаете повече и да се разширите отвъд тази Игра. Всичко идва точно, когато е необходимо, затова имайте доверие в СВОЯ Висш Аз.

Сега вече сте наясно с Ключа за завършване и с голяма част от неговото предназначение. Това дава много материал за преценка и оценка. Тя трябва да се прави индивидуално. Ако то обаче е твърде много за вас, просто го оставете настрана засега. Том II доведе проекта Матрицата V до най-високото му ниво. Точно както Матрицата V Златно издание, така и Том 2 е предназначен за ограничена аудитория през периода Края на Играта. Междувременно, наслаждавайте се на своите преживявания по време на Края на Играта.

Превод Еми Манолова

http://www.spiralata.net/kratko/articles.php?lng=bg&pg=63

Етикети:

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог