Каузалност на сатурновите транзити към рожденото слънце.

saturn-nubble-1.jpg

Доклад, изнесен на III-та национална астрологична конференция, май 2007 г., София

САТУРН КАТО АСТРОНОМИЧЕН ОБЕКТ

Сатурн е шестата поред планета от Слънцето, един от гигантите на Слънчевата система, малко по-малка от първенеца Юпитер.
Сатурн е най-атрактивната от близките до нашия свят планети благодарение на системата от пръстени, които обикалят екватора и. Величествени по своите размери, наклонени спрямо плоскостта на орбитата и изчезващи на всеки петнадесет години, те в голяма степен допринасят за властващия в древността страховит и мистичнен ореол на планетата, пренесен и до наши дни.
Пръв Галилео Галилей, през 1610г. забелязва,че има нещо около Сатурн, но едва петдесет години по-късно холандският астроном Хюйгенс успява да различи плоския пръстен около това газообразно кълбо със скалисто ядро.
Сатурн има диаметър почти 10 пъти по-голям от земния, но пък се завърта около оста си почти 2 пъти по-бавно-за 10 часа и 40 минути. Орбитата му е 10 пъти по-голяма от земната и прави една обиколка около Слънцето за 29.46 земни години.Средната плътност на Сатурн е по-малка от плътността на водата и астрономите се шегуват, че ако има достатъчно голям воден басейн, на достатъчно голяма планета, подобна по вид на Земята,то той би се носил по него като шамандура.
Сатурн излъчва повече енергия в пространството, отколкото приема от Слънцето. Той притежава активна атмосфера, в която бушуват вихрушки и антициклони със скорост 1800 км/час и мълнии милион пъти по-силни от тези на Земята.
Събрал е около себе си 18 спътника като най-големият Титан е с диаметър надвишаващ този на Меркурий.

МИТОЛОГИЧЕН ОБРАЗ НА САТУРН
Според древните източници Сатурн или Кронос е най-младият от дванайсетте титана, син на Гея (Земя) и на Уран (Небе).След него от утробата на Гея се появили циклопите и сторъките чудовища-хекатонхейрите. Отхвърляйки тяхното раждане баща им Уран ги запратил в най-дълбокото мрачно царство на Гея. Тогава възмутената Гея, измислила зъл план, в който посветила и синовете си. От “сива твърд” -скала, тя направила мощен сърп, с който искала да кастрира Уран, за да не зачева повече от неговото семе.
Всички обаче се страхували от могъщия си баща. Единствен “уродливият интриганстващ Кронос” надмогнал страха си, издебнал нищо неподозиращия Уран и в подходящия момент хладнокръвно го кастрирал. След това заграбил трона му, взел насила сестра си Рея и а направил своя жена. Тя му родила пет деца-Хестия(Веста), Деметра(Церера),Хера(Юнона) и Посейдон ().Кронос не проявявал кой знай какви бащински чувства към тях, дори напротив страхувал се, че някой ден някое от децата му ще вдигне ръка срещу него и ще заграби властта му, така както той направил с баща си. Така било предсказано.Затова поглъщал всяко едно от петте деца веднага след неговото раждане.
Жена му Рея била отчаяна. Когато забременяла за шести път, с помощта на Гея тя се скрила дълбоко под земята в една пещера.И там родила. След това дала на Кронос камък, увит в пелени и той го погълнал. Тайният му син Зевс (Юпитер) израстнал и възмъжал, а самият Кронос тънел в неведение, позволявайки на Съдбата да се развие и това, което е предсказано да се сбъдне.
Историята се повторила. Когато пораснал Зевс (Юпитер) се опълчил срещу баща си и след продължителна и изтощителна борба му отнел върховенството над света. Преди това обаче го измамил и облечен като виночерпец му дал питие, предизвикващо повръщане. Кронос избълвал погълнатите братя и сестри, а след това и чичовците – чудовищата и циклопите. Всички те взели страната на Зевс и му връчили атрибутите на господар на Олимп-гръмотевицата и светкавицата.

АРХЕТИП НА САТУРН
Архетипът на Сатурн е многопластов и многозначен. Както в древността така и сега той символизира хронологичното време, историята и миналото.
Наричан е “Господар на Кармата”, планета на Съдбата, на възмездието.
Сатурн е суровият съдник, който отмерва точно времето и начина на изтърпяване на наказанието за нарушаване на писаните и неписани закони. Изобразяването му със сърп, който му дава неговата майка, за да сложи край на плодовитостта на бащата, е символ на придобитото право на контрол над броя на съществата населяващи земята. Това право се упражнява от Сатурн от една страна с контрол над раждаемостта чрез кастрация а от друга с контрол над продължителността на човешкия живот.
Намирайки се между вътрешните и външните планети,Сатурн е лишен от хуманността на първите и от блясъка на вторите. Той е символичната граница между подсъзнателната мотивация и съзнателната проява.
Сатурн управлява плътното материално равнище,той представя концентрираният опит и уроците, които се учат във физическото тяло. Той символизира старостта и мъдростта на извървяния път.

САТУРН в НАТАЛНАТА КАРТА
Сатурн е планета на ограничението и самодисциплината, на пестеливостта и въздържанието. Позицията на Сатурн в наталната карта слага отпечатък върху характера на човека. Тя показва както степента на неговата зрялост така и онези области, в които е необходимо да развие вътрешната си сила, черпейки от най-дълбоките си ресурси.
Сатурн е въплащение на принципа на Сянката, която според Юнг представлява онази дълбоко вкоренена група от поведенчески модели и нагласи, която ни кара да се чувстваме потиснати, незащитени и виновни.Той символизира “ахилесовата пета”, слабото място в бронята, която всеки си слага за пред света.
Сатурн посочва точка от рождения хороскоп, свързана с голяма чувствителност, с чувство за малоценност, стеснителност и потиснатост. Ако човек приеме отправеното предизвикателство и работи за изграждането на нова структура и набор от поведенчески модели, то тогава позицията на Сатурн може да показва къде човек би могъл да изпита най-дълбокото човешко задоволство от постигане на резултати.
Позицията на Сатурн в наталната карта показва също така най-важният кармичен урок,който роденият трябва да научи в настоящото си прераждане.

САТУРН в СТИХИИТЕ
Разполагането на Сатурн в рождения хороскоп дава информация също така в коя област човек проявява силен себеконтрол и реагира защитно. Ето защо изживявайки някои трудности в тази сфера от живота, той се научава да преодолява собствените си ограничения и забрани.
Позицията на Сатурн в даден елемент показва на какво разчита човек в живота си.
Когато Сатурн е разположен в огнен знак в рождената карта показва,че човек разчита предимно на себе си, на своята воля. Стреми се да постигне всичко сам, със собствени сили и трудно приема реда, наложен от друг.
Когато Сатурн е във въздушен знак показва, че човек разчита на установените правила и норми и на това всички да се съобразяват с тях. В спазването на реда вижда устойчивост. Ако обстоятелствата се променят, той постепенно приема новите условия, очаквайки отново да достигне устойчивото състояние.
Когато Сатурн е във воден знак говори за човек, който търси опора във сигурността на личните връзки, преди всичко на семейните. Във взаимното уважение, спазването на традициите, доверителните отношения,той намира собствен сигурен микросвят, от който черпи сила.
Когато Сатурн е намерен в земен знак показва човек, който търси опора в предварителното планиране на всяка стъпка от житейския си път. Чувства се сигурен, когато света около него е логичен и закономерен, йерархически организиран и много устойчив.

САТУРН в ДОМОВЕТЕ
Положението на Сатурн в домовете на хороскопа показва жизнените сфери, в които човек се чувства уязвим и където трябва да положи много повече съзнателни усилия, за да напредва по пътя на съзряването. Сатурн изисква премереност. Прекаляването води до сериозни личностни проблеми.
Сатурн в I дом изисква от човек да бъде самостоятелен и целенасочен.Той отрано се научава, че успехът идва само с цената на упорит труд и търпение. Прекаляването тук води до избор на една единствена цел, която се преследва цял живот, до липса на гъвкавост и провал при условия, които изискват промени. Недостигът на сатурновите качества води до крайна несамостоятелност и изпадане в пълна зависимост от хора и обстоятелства.
Сатурн във II дом изисква от човека да бъде въздържан във финансовите дела, а също така пестеливо да разходва материалните и духовни ценности. Страхът от обедняване води до скъперничество и крайно самоограничение. Недооценяването на материалната страна на живота обаче пък обрича човека на крайна мизерия. Прекалено твърдата и ограничаваща ценностна система от своя страна води до сектатнство.
Сатурн в III дом предполага по-голяма избирателност в контактите и общуване в по-тесен кръг от хора. Той подсказва затруднения във взаимоотношенията с родственици. Позицията изисква дисциплина на ума, за да се избегне забавяне в обучението и в реализацията на планове, касаещи по-високи нива на образованост. Сатурн в трети дом предупреждава за опасности в ранното детство,които застрашават живота.
Сатурн в IV дом показва въздържаност в изразяване на чувствата най-често като резултат на възпитаване в консервативна и твърде патриархална семейна среда. Тук той подсказва наличие на подчертани сатурнови качества в някой от родителите. Също така говори за рано отделяне от родното гнездо. В много случаи човек със Сатурн в IV дом възприема грижите за дома като тежко бреме и изпитва вътрешна съпротива в поемане на своя дял.
Сатурн в V дом показва сдържаност и себеконтрол в интимната сфера, която се проявява като избирателност и ограничение в емоционалните контакти. Към собствените си деца нативът проявява взискателност и нерядко дистанцираност. Консерватизмът в някои случаи се изразява в прилагане на твърде строги методи на възпитание. Личността се отнася с предпазливост към всякакви рискови начинания. Има склонност към усамотяване и избягване на светски забавления,което в своя краен вариант стига до социална инфантилност.
Сатурн в V дом слага отпечатък върху креативността, забавяйки творческите проекти с прекомерни самокритичност и перфекционизъм или с невъзможността за концентрация и задълбочаване в една определена сфера.
Сатурн в VI дом показва в голяма степен придържане към дисциплиниран и организиран начин на живот, потапяне в рутината и прекомерното съобразяване с околните. Стриктното придържане към нормите и правилата създава чувство за душевен комфорт. Трудолюбието и упоритостта са хубавите страни на тази позиция. При съвместната си работа с други хора нативът изпада в една от двете крайности-прекомерна взискателност и дребнавост или пълно безхаберие.
Антисатурнови качества като невъздържаност в начин на живот и хранене водят до сериозни проблеми със здравето. Често позицията показва склонност на личността към зависимости –алкохол, наркотици, секс.
Сатурн в VII дом показва стриктност в отношенията с хора, с които човек се обвързва с договор. Стабилността на брака се гради в основни линни върху поемането на по-голямата отговорност и товар, а също така и на изключителната преданост към брачния партньор. Той често е сатурнов тип или значително по-опитен и мъдър. Поставянето в услуга на другия човек нерядко води до пълна зависимост от него стигаща в някои случаи до обезличаване. Професионалните отношения по подобен начин са свързани с поемане на значително по-голям товар от другите и по-голяма отговорност.
Сатурн в VIII дом показва дълбочина на емоционалния живот,генериране на силни чувства като омраза или . Личността често проявява по-голям интерес към темата за смъртта и смисъла на живота. Попада в ситуации, застрашаващи живота- спешни операции или инциденти. Характерно за позицията на Сатурн в VIII дом е обвързаност по един или друг начин с финансите на други хора- съхраняване, контрол или санкции.
Сатурн в IX дом показва сериозно отношение към темата на вярванията и религията както и стабилни нравствени устои. При недостиг на сатурнови качества може да се стигне до краен атеизъм или до фиксация в определено религиозно направление и сектанство. Понякога позицията демонстрира нетолерантност към вярванията на другите. Непризнаване на образователен авторитет е друго проявление на Сатурн в IX дом,което води до отказ от продължаване на обучението в по-висока степен и напускане на ВУЗ.

Сатурн в X дом показва личност с високо чувство за отговорност, който умее да създава впечатление за сериозен човек с големи организаторски способности. Себеуважението на натива се крепи най-вече на мястото, което той заема в служебната йерархия. Често това е заявка за големи амбиции и неприкрит кариеризъм. Сатурн обаче в тази позиция в повечето случаи създава затруднения при изкачването нагоре по служебната стълбица.

Сатурн в XI дом показва постоянство в търсене на собствен, ограничен и затворен кръг от хора. Личността участва в групови дейности, но със срах да не се наложи да стане център на внимание и да бъде обсъждана от околните. Стреми се към стабилност, доверителност и сигурност в приятелските взаимоотношения, но паралелно с това при дадени обстоятелства може най-безцеремонно да ги прекъсне.

Сатурн в XII дом се чувства добре и показва човек, който не обича да занимава околните със собствените си проблеми. Личният му живот е скрит зад дебели зидове.
Нативът обича да се чувства полезен и да помага на другите, затова избира подходящо поприще за реализация. Ако се занимава с медицина, то най-често има влечение към нетрадиционни методи за . Към собственото си здраве обаче е в голяма степен нехаен.
……….

Настоящият доклад е част от по-обширна разработка по темата.

Литература
Б. Брейди, “Предсказателна астрология”, изд. “Аратрон”, София, 2000 г.

Дейн Ръдиар, Астрологическите домове,2003,Лира Принт,София
Дороте Кьохлин дьо Бизмон, Кармична астрология, 1998г., Гуторанов и син, София
Ерин Съливан, Транзитите на Сатурн,2002,Аратрон София
Ерин Съливан, Ретроградни планети,2004,Аратрон София.

Лиз Грийн, Сатурн-нов поглед към един стар дявол,2003, Лира Принт,София
Мартин Шулман,Кармична астрология,том 2,1999,Аратрон,София
М.Марч и Д.Макевърс, “Най-добрият начин да научим астрология”, I и IV-ти том, изд. “Аратрон”, София, 1999-2002г.
Стивън Аройо,Астрология, Карма, Трансформация,2003,Лира Принт, София
Стивън Аройо,Цикли на живота и взаимоотношенията,2003,Лира Принт, Соф.

Муси Дачева, май 2006г.

Етикети: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 коментар so far »

 1. Петя каза,

  Писа на януари 12, 2017 @ 17:13

  БЛАГОДАРЯ Ви за статиите,с които можах днес да се запозная,въпреки,че не много задълбочено.
  Стилът ми допада и това е главното за което Ви благодаря.
  Удоволствие беше за мен да чета написаното от Вас и Ви уверявам,че ще закупя книгите Ви.
  БЛАГОДАРЯ.

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог