2012 година – катастрофа или трансформация … част II

Посланията на Владиците или са дадени на света от Възнесените Владици чрез Посланика Татяна Микушина в периода от 4 март 2005 година до 30 юни 2005 година. Още в същия ден те са публикувани в сайта на Посланика «Сириус» http://www.sirius-ru.net и са разпращани на абонатите на сайта по електронната поща.

И по-рано е ставало общуване на Възнесените Владици с намиращите се въплъщение хора. Известни са диктовките приети от посланиците Марк и Елизабет Профит и публикувани в САЩ чрез организацията Самит Лайтхауз.

Русия също е имала своите посланици. Общоизвестни са примерите с Е.П. и Елена и Николай Рьорих и други хора, имащи способността да приемат послания или диктовки от ефирните октави.

Отличителната особеност на тези диктовки е тази, че в тях Владиците дават препоръки за сегашната, конкретна историческа ситуация в целия свят. И за постигане на целите си този Владиците използват не само подготвен от тях Посланик, но и възможностите на Интернет.

В диктовките се съдържат препоръки и наставления необходими като въздуха на днешното поколение. Освен това в тях са дадени съвършено уникални знания за карма, пътя на посвещенията, за особеностите на новия етап, пред който се намира човечеството днес.

Ето тук пълният текст на едно от тези послания – на Санат Кумара, което съдържа много ценни мисли напътствия и за времето, в което живеем и за бъдещето на планетата Земя.

Земята сега преживява критично, преломно време

Санат Кумара

22 март 2005

АЗ СЪМ Санат Кумара, дошъл отново чрез моя посланик.

Словесните формулировки на предстоящите събития винаги отразяват недостатъчно това, което трябва да стане и носят много приблизителен и вероятен характер.

Всички събития в тяхната вероятна форма вече са заложени още в началото на творението.

Във вашия свят има такова понятие като , знаци на Зодиака. За човека запознат с езика на звездите цялото настояще и бъдеще е записано в това информационно поле, състоящо се от проявените звезди. И ако вие владеехте съвършено този език, то бихте могли да прочетете бъдещето на вашата планета, записано на универсалния език на тази Вселена.

Но едва ли във вашето време ще се намери поне един светски , който да е способен да разбира този език.

Истинското знание, явяващо се ключ към езика на звездите и позволяващо да се предвижда бъдещето е скрито от съвременното човечество. По същия начин както е скрито от вас знанието, позволяващо да предвидите смъртта и да знаете своето минало и бъдеще.

Но миналото и бъдещето се определят от настоящето, от всяка минута и всяка секунда на настоящето. Във вашия свят действа ограничение по време и ограничение по пространство. Във Висшите Светове тези ограничения не съществуват, затова съвършената матрица на творението може да бъде проявена в пространствено-времевите координати по много начини, вероятността на които се определя от вашите ежеминутни избори.

Затова този план на развитие на Вселената, който включва и плана за развитието на вашата планета може да се променя в определен диапазон, но този диапазон е ограничен от рамки. И ако еволюцията на някоя планета се развива на границата на определения й от Висшия План коридор, тогава се намесва цялата Йерархия от Космически Същества за коригиране на тази еволюция.

Така е ставало много пъти с вашата планета. Еволюцията е стигала до някаква критична точка и е завивала към предишното безопасно русло.

Опасността за еволюцията е свързана със степента на отдалечаване на дадена еволюция от връзките с Висшите Сили, с Йерарсите на Вселената, с Бог, с Божествения Закон.

Съществуват определени критични моменти в историята на Земята, както и на всяка друга планета, определени от Зодиака и обусловени от космическите цикли, когато направлението, информационното поле на Космическия Закон се сверява с направлението на еволюцията на жизнените потоци, населяващи планетата. И в тези моменти стават корекциите в развитието на планетите, ако отклонението от зададеното направление на движение превишава критичната точка.

Това се случва и във ваши дни. Еволюцията на планетата се е отклонила от траекторията, определена от Космическия Закон и изисква коригиране.

Ние идваме периодически чрез разни пророци и посланици, за да напомним за съществуването на Закона и за необходимостта да бъде следван. Всички пророчества за края на света и за различни бедствия, които са се давали в миналото и се дават и сега, се явяват просто напомняне за необходимостта да се подчинявате на Закона, съществуващ в тази Вселена.

Законът ще бъде спазен независимо от вашето желание да го спазвате или не.

Задачата на Висшите Сили винаги се е свеждала до това, да удържат човечеството на края на пропастта, за да не се самоунищожи то само.

Помощта, която се е оказвала и продължава да се оказва, се заключава в разширение на съзнанието на човечеството, помощ при преодоляването на вътрешните ограничения присъщи на хората и помощ свързана с издигане на следващо ниво на развитие на съзнанието.

Сега Земята преживява критично, преломно време. Задачата, която се поставя пред човечеството е осъзнаването на това, че освен физическия план има и по-фини нива и човек по своята природа се явява Велико Духовно Космическо Същество. Потенциалът на човека е огромен.

Но овладяването на този потенциал ще стане едва след като човек успее да преодолее тези свои качества, които го привързват към физическия план.

Когато наблюдаваме някои от вас от нашето възнесено ниво, понякога изпитваме такива чувства, каквито изпитвате вие, когато наблюдавате мравките.

Навярно сте наблюдавали през своя живот мравка, която носи голям товар в посока към мравуняка. От вашето ниво по-добре виждате, кой път е най-правилния и как той може да бъде съкратен и да бъде преодолян с по-малко усилия.

Ако наблюдавате мравка ще разберете нашите чувства, които изпитваме, когато наблюдаваме вашето развитие.

И както вие не се хващате да свършите работата на мравката, така и ние не можем да поемем изпълнението на задачите, които стоят пред вас. Ние можем да окажем определена помощ и ние го правим постоянно, но само в рамките, които допуска Закона.

Един от тези видове помощ, оказвана от нас е напомнянето за космическите срокове и напомнянето на това, кои сте вие в действителност.

Вашият потенциал е огромен. За разлика от мравката, която през този космичен период на развитие на Вселената няма да достигне човешка форма на развитие, вие ще можете да проявите своята истинска Божествена природа още преди края на този космичен период.

Затова толкова усилия се предприемат от нас, за да предотвратим разрушението на физическата платформа на тази Земя, която ви е приютила и която ви дава безопасни условия за преживяване и развитие.

Всеки катаклизъм, всяко стихийно бедствие се явява следствие от вашето несъвършено съзнание. И наистина жънете плодовете на вашето непослушание, егоизъм и инат, когато се срещате очи в очи с тези прояви на стихията. Информационното поле на човечеството и информационното поле на Земята са много тясно свързани и преплетени.

Затова всяка несъвършена мисъл оказва влияние на цялата планета, обикаляйки цялото земно кълбо и влизайки в резонанс със също такива несъвършени мисли и чувства. По същия начин, мислите насочени към Благото, Доброто, положителните мисъл-форми и емоции добавят стабилност по цялата планета и способстват за изправянето на земната ос.

Милиарди Космически Същества са готови да служат ден и нощ без умора, за да балансират и да предотвратят много вероятни катастрофи и катаклизми, за да можете спокойно да съществувате и да се развивате.

В това се състои и вашата помощ, която можете да окажете на Групата на Възнесените.

Медитирайте върху Доброто, Благото, Любовта. Запазете вътрешния мир и спокойствие. Всеки от вас трябва да стане опорна точка на Земята, проводник на Светлината, чрез която да се осъществява балансирането на тази планета и постъпването на Светлината, необходима, за да може Земята да премине на следващо ниво.

Наблюдавам с радост достиженията на много от вас. И искрено се радвам на вашите успехи по Пътя.

Съгласно Космическия Закон аз не мога да дойда при всеки от вас и да му стисна ръката. Но вие можете в своите тънки тела да стигнете до моето ниво и аз ще прегърна всеки от вас, който се доближи до мен и ще му стисна ръка.

АЗ СЪМ Санат Кумара

http://www.sirius1-bg.net/sirius/
http://www.spiralata.net/

Всички права запазени. Не се разрешава препубликация.

Етикети: , , , , , , , , , ,

9 коментара so far »

 1. андреев каза,

  Писа на юли 11, 2008 @ 11:27

  ..а не може ли астролог да коментира 23.12.2012

 2. Stanly каза,

  Писа на август 5, 2008 @ 20:29

  Отлично написано! Буду много думать…

 3. Роси каза,

  Писа на септември 18, 2008 @ 2:29

  ние човешките същества не само носим като мравките товара а го и трупаме,трупаме,запасяваме и т.н.с което сами се обременяваме и сбвързваме с материалното.престрастяваме се към материалните неща.така според мен натрупваме карма.тоест превързваме се към материята.а именно от нея трябва да се освободим за да преминем на по високо ниво на съзнание.

 4. Digamе каза,

  Писа на октомври 7, 2008 @ 7:21

  трябва да мислим за Земята като за живо същество и да я обичаме

 5. Rika каза,

  Писа на октомври 13, 2008 @ 16:20

  А аз бих казала “Спокойно моряци, корабът потъва плавно, вода има за всички”. Не прочетох в тия статии да се казва че Земята ще избухне и всички ще загинем. Така че какво сте тръгнали да се вайкате.

 6. Виста каза,

  Писа на декември 13, 2008 @ 23:21

  Интересен сайт и още по-интересен материал

 7. Тя каза,

  Писа на януари 26, 2009 @ 21:53

  Наистина много интересни материали. В живота си съм имала много трудни моменти и именно в такива моменти съм осъзнала нещата които четох до сега. А що се отнася до потъващия кораб, мисля че идеята е да направим така че той да не потъне.

 8. beliadrakon каза,

  Писа на януари 28, 2009 @ 7:29

  Благословенни тези, които живеят със сърцето си а не с ума си.
  Благословенни тези, които копнеят за любов а не за омраза.
  Благословенни тези, които са се слели с великото начало на своя АЗ.
  Благословенни тези, които които живеят за доброто на другите а не само за себе си.
  Благословенни тези, които които дават всичко от своето сърце.
  Благословенни.Благословенни.Благословенни бъдете всички.

 9. Александар каза,

  Писа на септември 6, 2009 @ 8:21

  Материалното си е материално .Всевишния е сила ,а силата е в нас самити.Хубава статия и послание .;)

Коментар RSS · TrackBack URI

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог