Годишен хороскоп 2013

 Астрологичен преглед на 2013 г.

Муси Дачева

Преминахме през една трудна година, 2012, която беше белязана като критична за човечеството. Година, в която преживяхме много, очаквахме, надявахме се, радвахме се и тъгувахме, но не губехме надежда, че доброто предстои, и в това най-много ни помагаше Нептун.

На 3 февруари 2012 г. Нептун навлезе окончателно в Риби, собствен знак, през който ще се движи през следващите 14 години. „Като цяло това ще допринесе за внасяне на хармония във сферите управлявани от Нептун и подкрепа на хората с водно влияние. В Нептун в Риби се съсредоточава надеждата светът да премине на едно по-високо духовно ниво, а ние хората да постигнем разбиране за своето място в живота на земята и целта на пребиваването ни във физическото поле на планетата.“

През 2012 г., наред със спекулациите за „край на света“, в информационното поле на Земята навлезе вълна от духовно познание, което насочи огромна група хора към езотеричното знание, древните науки и метафизичните практики.

„Другата „страна на монетата“ на преминаването на Нептун през Риби е размиване, хаос и неяснота, поддаване на чуждо влияние, изпадане в зависимост, загуба на посока и излизане от реалността на живота за много хора.“ През 2012 година бе отчетено значително увеличение на броя на самоубийствата, и на агресивните актове с много жертви, предизвикани от хора с нестабилна психика и достъп до оръжие.

Нептун напредва бавно като през цялата 2013 година ще се придвижи само от 1-я до 3-я градус на Риби. Това дава възможност на всичко инициирано от неговото влияние да се разстеле и улегне бавно и постепенно. Нептун е една от най-важните планети през 2013 г., която участва в три значими и различни по значение астрологични конфигурации.

Макар и в собствен знак Нептун оказва неблагоприятно влияние върху хората, в наталните карти на които прави напрегнати аспекти с рождените светила, Асцендент или Марс, като подтиква към несвойствено поведение и изкарва на повърхността потискани емоции и неудовлетвореност. Случаите на агресивно поведение ще се увеличават през 2013 г., особено в периодите на напрегнати аспекти към Нептун от останалите планети през месеците януари, до средата на февруари, през месец май, през втората половина на август, в средата на октомври и в средата на ноември. В тези период хората с лабилна психика ще бъдат в активна фаза и с вероятност за усложнения.

Нептун оказва влияние върху масовото съзнание, върху духовните стремежи, идеите, мечтите, утопиите, заблудите, възвишената любов, вярата, но и на манипулациите върху човешката мисъл и поведение, върху етиката и морала на отделния човек, на обществото като цяло, чрез средствата за масова информация,  и в някои региони посредством религията.

Нептун е свързан с водния елемент и придвижвайки се през Риби,чийто управител е,в годината на водната Змия, ще влияе много благоприятно на всичко, свързано с водната стихия. Това са сферата на емоциите и привързаностите, интуицията и вярата, мечтите, фантазията и поезията, дарбите, дълбоките духовни стремежи, състраданието и готовността да помогнеш и дори да се жертваш за другите.

По този начин, за родените със силен воден елемент в наталната карта, 2013 г. , е година на изява на таланта, на реализация на стремежи, желания и мечти, време на личностно разгръщане и удовлетвореност от постиженията.

През януари е в силата си квадратът на Нептун с Юпитер докато той се движи назад и достига 6 -я градус на Близнаци. Квадратът не става точен, защото на 30 януари Юпитер излиза от ретроградната си фаза и постепенно се отдалечава от критичната точка. В първата половина на януари обаче квадратурата Юпитер-Нептун действа по едно и също време с квадрата Марс-. В този период се проявяват негативните страни и на четирите планети, които включват в действие кардиналния и подвижния кръст.

Така януари месец се очертава като период на неразбиране, противоречия, повишена инцидентност, загуба на опори при някои хора, агресия и неадекватност, силово налагане на мнение и религиозни ексцесии. Неразбиране, неяснота, излишък на емоции се очаква в края на януари при квадрата на Слънцето и Сатурн, и приближаващия се към съвпад с Нептун Марс, който в началото на февруари преминава в Риби. За съжаление в този период ще се проведе референдумът, в който вероятно много хора ще се откажат да се включат, но който е илюстрация на негативното нептуново влияние – размитост на идеите, неяснота на целите, подвеждане в очакванията.

През месец март за втори път се разгръща една интересна и рядко случваща се, точно с тези планети, астрологична конфигурация, за която писах в последния седмичен за 2012- та. Това е фигурата Йод (Пръст на Съдбата) между Юпитер, и Сатурн, който като фигура става най-точен в периода 24-30 март 2013 г. Йодът обикновено е съпътстван с опити да се поправят грешки, които понякога водят до по-големи грешки, така както беше през 1989г., с „голямата екскурзия“. През декември 2012 г сериозно бе обсъждан въпроса за пушенето на закрито, който засяга правата на много хора и от „двете страни на бариерата“, който остана отворен и вероятно ще бъде възобновен, поставен с по-голяма острота през пролетта и особено в периода на предизборната кампания.

В края на март астрологичната фигура се допълва от още един Йод между Сатурн, Юпитер и стелиума Марс,, Слънцето и Венера. Двата Йода заедно формират трапец, една фигура,която дава бавно развитие, с повече задръжки и ограничения. Включването на Марс и ,в съвпад в Овен обещава взрив от недоволство, протести, анархистични прояви и такива на вандализъм, заради квадрата на Марс- и Плутон. В тази среда управляващите ще бъдат принудени да вземат решение и да заявят становище по важни социални въпроси, касаещи голяма група хора. В контекста на връзката между Юпитер (права и религия), Плутон (власт и манипулация върху маса хора), Марс(остра реакция) и (свободолюбие и анархия), косвено участващия Нептун (психика и вяра) и Сатурн (ограничения,задължения и организация) са теми, освен тютюнопушенето на закрити места, като  отношението към хората с психични проблеми, използването на оръжие,  разместванията в управлението на църквата. Те, а може и още други от този род, ще бъдат в центъра на вниманието през март и април.

Благоприятното влияние на Нептун започва в края на месец март и се засилва през втората половина на април, когато към планетата отправят своята подкрепа с хармонични аспекти Слънцето, Марс, Венера и Сатурн. Това е време, в което може да се даде шанс на хармонията и разбирателството между хората, за повече съпричастност и взаимна подкрепа, на укрепване на вярата в доброто.

Най-активно е обаче участието на Нептун през лятото, в края на юни и през юли, когато планетата се включва в Големия воден тригон. Най-важното събитие в това отношение е преминаването на Юпитер в Рак, което се случва на 26 юни 2013 г. В Рак Юпитер се намира в екзалтация и се изразява по един ярък и позитивен начин, което се очаква да бъде с периоди на подем или спад до 16 юли 2014 година.

Във водната стихия, в началото на октомври 2012 година, премина Сатурн, който близо три години се движеше през знака на своята екзалтация – Везни. С преминаването си в Скорпион, Сатурн насочи своя тежък поглед към всички теми, които са под влияние на този знак, а това са най-вече тези, свързани с материалната подкрепа, финансите, банките и институциите, които са ангажирани с паричните потоци, с тяхното съхраняване, обработване и контрол. Сатурн по принцип, в своето влияние, налага структурни промени, ревизия и изчистване на излишното, и неефективното, пестеливост в разходите, дисциплина и постоянство, като целта е след период на разрушение и промяна, възстановяване върху едни по-стабилни основи. Това се случи в частност през 2012 г. със съдебната система, образованието, данъчна система, митници, здравеопазване и др.

За разлика от придвижването си през кардиналния кръст, 2009-2012, в който „кръстоса шпаги“ с Плутон (в Козирог) и Уран (в Овен), сега при преминаването си през Скорпион, за радост, Сатурн не попада в напрегнат аспект с нито една от далечните планети, в които не включвам Марс, който периодично, през около две години, застава в съвпад, квадрат или опозиция с него. Това обещава, поне външно, по-спокойно протичане на процесите на трансформация и преструктуриране в държавата и обществото през следващите месеци и до края на годината.

Когато навлезе в Скорпион окончателно, през есента на 2012 г. Сатурн застана в тригон с Нептун и впоследствие, в края на годината, в секстил с Плутон, с който са във взаимна рецепция (всеки е в знака, управляван от другия). Тази астрологична конфигурация (бисекстил), съставена от хармонични аспекти между Сатурн-Нептун -Плутон се запазва почти през цялата 2013 г., в месеците от март до октомври. Двата точни секстила Сатурн-Плутон, на 8 март и на 21 септември 2013 -та, предхождат поредните точни квадратури на Уран -Плутон през май и през ноември, което води до очакване за намаляване на тяхната деструктивна сила, внасяне на ред, и разум в международните отношения, а също така успокояване в някаква степен на природните аномалии.

Главният положителен акцент на годината е периода юни-юли, и това е Големият воден тригон. Влиянието ще започне да се усеща седмица-две преди точният тригон на Сатурн и Нептун на 12.06.2013 г., и последвалия съвпад на Юпитер и Слънцето на 19.06.2013г. В последната седмица на юни Слънцето на 21-ви, а след това и Юпитер на 26 юни застават на другия връх на Големия воден тригон.

Големият воден тригон Юпитер (в Рак) – Нептун (в Риби) – Сатурн (в Скорпион) се задържа през целия месец юли и частично през август. Големият воден тригон през лятото действа като благоприятен и компенсиращ фон на поредица от включвания на разрушителното влияние на квадратурата Плутон (9 гр. Козирог) -Уран(12 гр. Овен) от планети преминаващи през критичната зона 9-12 градус на Рак, както и от Луната, която всеки месец минава оттам. Слънцето провокира квадрата с опозиция с Плутон и квадрат с Уран (Тао квадарт) на 2-ри и на 4-ти юли 2013г, Марс от своя страна на 28 юли и 1 август.2013, а Юпитер съответно на 8-ми и на 21 август 2013 г.

Включването на двете социално влияещи планети Юпитер и Сатурн в силния и устойчив воден триъгълник, съвместно с Нептун, дава шанс за консолидиране на обществото, за обединяване около важни цели и основни приоритети, които могат да бъдат заложени в обществените програми за развитие през мандата на следващото правителство. Периодът, до 20 юли, е добър за избори и обещава както активно включване на хората, така и отказ от поляризация и противопоставяне, от крайна партийност и догматизъм. Ще печелят мандати тези, които проявяват разбиране, съпричастност, които отчитат интересите на широк кръг от хора, които обещават, но също така имат потенциал да изпълнят обещанията си, които имат доказани заслуги и обществено доверие, и разбира се тези, които имат достатъчно участие на водния елемент в наталните си карти.

Периодите с неблагоприятни астрологични влияние през 2013 година не са малко. На първо място е продължителният квадрат на Уран и Плутон, който през 2012 г навлезе в най-активната си фаза на 7-те точни квадратури. А те се случват на: 24.06.2012 г., 19.09.2012 г., 21.05.2013 г ., 1.11.2013 г ., 21.04.2014 г., 15.12.2014 г., 17.03.2015г. Както вече на всички е известно, този продължителен напрегнат аспект носи на Земята кардинални промени, както в отношенията между хората, между отделните държави и групи такива, така също в климата, като провокира безредици в страните, но и природни бедствия- земетресения, урагани, пожари и наводнения.

Особеното при предстоящите за 2013 г., точни квадрати на Уран-Плутон е, че попадат в близост до затъмнения, т.е в дните на съвпад или опозиция на Слънцето и Луната,нещо което допълнително усилва неблагоприятното им влияние.

През 2013 г., ни предстоят общо 5 затъмнения- 2 слънчеви и 3 лунни, едно в кардинален знак, едно в подвижен знак и 3 в неподвижни знаци:

на 25.04.2013 г.,в 22:57 ч., лунно затъмнение при пълнолуние в 5° Скорпион,

на 10.05.2013 г.,в 3:28 ч., пръстеновидно слънчево затъмнение в 19°Телец

на 25.05.2013 г.,в 7:24: ч., лунно затъмнение при пълнолуние в 4° Стрелец

на 19.10.2013 г.,в 2:37 ч., лунно затъмнение при пълнолуние в 25°Овен

на 3.11.2013 г.,в 14:49: ч., пръстеновидно пълно слънчево затъмнение в 11° Скорпион

На 25 април 2013 г по време на пълнолунието и лунното затъмнение в Скорпион, Марс, съуправителят на Скорпион и Сатурн в Скорпион са в опозиция. Напрегнатият аспект на Марс и Сатурн,в съчетание с опозицията на светилата, е клечка кибрит, която може да подпали не един огън. В тези дни в международните отношения е вероятно да настъпи напрежение, което хармоничните аспекти на Нептун и Плутон биха разредили отчасти, но не и напълно поради последващите слънчево затъмнение на 10 май, и лунно затъмнение на 25 май само дни от точната квадратура на Уран и Плутон.

През септември има един значим напрегнат аспект и той е на 9 септември, когато Марс застава в квадрат към Сатурн и провокира актове на враждебност между хората, безпричинно насилие, пренебрегване на законите и правата на хората.

През есента като по-неблагоприятен астрологичен период се очаква да бъде месец октомври, когато Слънцето отново задейства квадрата Уран-Плутон, с точни аспекти на 2 и 3 октомври, при квадрат между Венера и Марс, квадрат на Юпитер, и ден преди новолунието във Везни. Влиянието на предстоящата точна квадратура на Уран-Плутон, на 1 ноември ще се усеща през целия месец, особено силно в дните около лунното затъмнение, и още повече в седмицата преди слънчевото затъмнение на 3 ноември, когато страстите ще стигнат своя апогей.

Месец ноември и до средата на месец декември се очертава като относително хармоничен период, с множество благоприятни аспекти между планетите. Към тригоните между Юпитер и Сатурн, Нептун и Сатурн във водните знаци, се добавя тригонът на Марс към Плутон в земните, което внася енергия в практичните и сериозни дела, облагодетелства бизнеса и работливите хора, очакващи високи резултати и добри приходи в края на годината.

След декемврийското пълнолуние ситуацията се променя. В последната седмица на годината, около Коледа, Марс, Слънцето и Меркурий за пореден път задействат квадрата на Уран и Плутон, и Венера тогава става ретроградна. Препоръката е да не се оставят важни дела за края на годината, да се настроим за празници в тесен семеен и приятелски кръг, да не се предприемат пътувания, които търпят отлагане, и най важното да си вдъхваме кураж и вяра за една още по-добра Нова година.

Процесите на противодействие на властимащите, на анархия и съпротива на старите правила, но и на глобализацията, на дълбоки трансформации в обществата в различни страни, в правителства и групировки, новото отношение към властта и по-големите претенции към хората на върха на социалната пирамида, ще продължават да се развиват през 2013-та, макар и не по толкова драстичен и провокативен начин, както през 2011-та и 2012 година. Хармоничните аспекти между далечните Сатурн, Нептун и Плутон внасят нови идеи за справяне с проблемите на хората и на планетата, които тепърва предстои да осъзнаваме, приемаме и развиваме за доброто на всички ни.

Препубликация е допустима само при спазване на следните условия:
1.Статията е в пълен текст, без никакви промени
2. Автор: Муси Дачева
3. Източник:  www.temura.net

*******************************************************************************************

Книгите на Муси Дачева можете да си поръчате на temurabooks@abv.bg

За поръчка на лична астроконсултация и хороскоп, пишете на mussydacheva@abv.bg

Етикети: , , , , ,

6 коментара so far »

 1. Ема каза,

  Писа на януари 12, 2013 @ 10:38

  Здравей, Муси. Благодаря за изчерпателния анализ. Повечето аспекти и затъмнения, които описваш са върху натални планети и лунните възли при мен. Явно трябва да очаквам бурна година…
  Фигурата Йод през март не включва ли Плутон?
  Надявям се да напишеш статии и по темата за СЛВ в Скорпион и съвпада със Сатурн.
  Желая ти здраве и астрологично благоприятна година.

 2. Муси Дачева каза,

  Писа на януари 12, 2013 @ 14:03

  Ема,
  Плутон, разбира се, така и съм го описала в декемврийския седмичен хороскоп, Нептун също участва и още няколко. Имам планирани доста материали :), надявам се да смогна.

 3. Татяна Катева каза,

  Писа на март 20, 2013 @ 2:02

  Муси, искам от сърце да благодаря за полезната и подробна информация, която постоянно ни даваш. Имам един от първите екземпляри на “Номерологичен календар”, скоро може би ще си поръчам нов, защото от почти ежедневната употреба само дето не се е разпаднал. Няма друга толкова използвана книга в нашия дом, именно използвана. Децата дори внучето планираха по него и се появи едно прекрасно лъчезарно дете! Бъди жива и здрава, усмихната и все така -носеща светлина и позитив около себе си!

 4. Муси Дачева каза,

  Писа на март 20, 2013 @ 10:33

  Татяна Катева,
  Благодаря ви от сърце и аз!
  Тези слънчево-пролетни думи ми създават прекрасно настроение днес, в първия пролетен ден!
  Бъдете здрава и щастлива! :)))

 5. пожароустойчиви врати каза,

  Писа на януари 7, 2014 @ 11:56

  Колкото и да не вярвам в подобни хороскопа от време на време ги чета , и особено тези,които са били за цялата година.По този начин мога да направя някакво сравнение и да видя дали наистина има нещо познато.Относно правителството ни миналата година беше тежка и като гледам тепърва ще ни бъде тежко. Това,което пишете….” Ще печелят мандати тези, които проявяват разбиране, съпричастност, които отчитат интересите на широк кръг от хора, които обещават, но също така имат потенциал да изпълнят обещанията си,….” за сега май не се оказа вярно и то за огромно наше съжаление.Нека тази година бъде по полезна и добра.

 6. Венито каза,

  Писа на януари 7, 2014 @ 12:53

  Много правилно си го е написала Муси. Тия дето управляват сега не са спечелили мандата, дадоха им го!!!!

Коментар RSS

Напишете коментар

Name: (задължително)

E-mail: (задължително)

Website:

Comment:

 • Най-Нови Мнения във форума
 • Най коментирани
  1. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  2. gravatar Деси за Летен хороскоп 2021
  3. gravatar Муси Дачева за Летен хороскоп 2021
  4. gravatar Р- Роси за Летен хороскоп 2021
  5. gravatar Муси Дачева за Планирано секцио и консултация с астролог